Prawo reklamy

CTR Google Ads
CTR Google Ads jaki jest dobry CPC CPA CPL
3 marca, 2022
Kontrola Jakości
Kontrola Jakości
4 marca, 2022
Prawo reklamy
Prawo reklamy

Prawo reklamy – podstawowe informacje

Dobrze przemyślana, zaplanowana oraz drobiazgowo realizowana kampania reklamowa jest kluczem do popularyzacji marki oraz sukcesu finansowego praktycznie każdego podmiotu. Elementy reklamy są obecne niemal na każdym kroku w codziennym życiu i z tego powodu wymagają one odpowiedniego uregulowania prawnego.

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Dlaczego określenie norm prawnych jest tak ważne w przypadku reklamy?

Jak wspomniano powyżej, reklama to w ostatnim czasie element obecny niemal we wszystkich elementach życia codziennego.

Mają z nią styczność pasjonaci prasy, użytkownicy internetu, osoby podróżujące pociągami czy samochodami lub robiące codzienne zakupy. Reklama zatem stanowi bardzo ważne zjawisko wpływające na życie społeczne i zachowania ludzkie niezależnie od ich płci czy wieku.

Ma ona szeroki zasięg działania oraz może prowadzić do określonych zachowań konsumenckich. Z tego powodu tak ważne są odpowiednie uregulowania prawne, które znajdują odzwierciedlenie w pojęciu, jakim jest prawo reklamy.

Prawo reklamy
Prawo reklamy

Czym zatem jest reklama?

Reklama określana jest zwykle jako rodzaj komunikacji danego podmiotu z jego otoczeniem. Umożliwia ona zatem przedstawienie potencjalnym kupującym swoistej oferty handlowej. Tego typu propozycja może być rozpowszechniona i mieć charakter masowy.

Poza tym, reklama należy do jednego z działań marketingowych, który cechuje się odpłatnością. Może ona mieć wpływ na bardzo szeroką grupę odbiorców w postaci nakierowania na określone zachowania konsumenckie. Reklama określana jest również jako rodzaj przekazu handlowego.

Może ona stanowić rodzaj promocji zarówno podmiotu posiadającego kapitał publiczny, jak i prywatny. Niezależnie od rodzaju zgromadzonego kapitału podmiot ten za pomocą działań reklamowych dąży do promocji określonych dóbr, w tym usług lub towarów. Dobra te są wytwarzane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Co ważne, formą reklamy jest również tak zwana autopromocja. Działania reklamowe mogą być zatem bardzo szerokie. Przepisy prawne w tym wypadku nie określają szczegółowo rodzaju możliwych do zastosowania środków przekazu, form działań reklamowych czy przekazywanych treści. W tym przypadku liczy się przede wszystkim sama intencja podmiotu podejmującego określone działania.

W przypadku reklamy są one ukierunkowane na popularyzację usług lub towarów wśród potencjalnych klientów.

Skoro czytasz wpis pt. Prawo reklamy to te wpisy mogą także Ciebie zainteresować:

Jakie akty prawne można przytoczyć w stosunku do reklamy?

Prawo reklamy nie zostało zebrane w żadnym dokumencie zbliżonym formą do typowych aktów o charakterze skodyfikowanym. Oznacza to, że poszczególne przepisy mogące znaleźć zastosowanie w odniesieniu do działań reklamowych nie są ujednolicone lecz rozproszone w wielu aktach prawnych.

Tego typu sytuacja sprawia, że poruszanie się po określonych ustawach i stosownych aktach wykonawczych jest dość skomplikowane. Trudności potęgowane są faktem, że określone przepisy odnoszące się do kwestii związanych z reklamą oraz ogólnie ujętymi działaniami marketingowymi są ujęte zarówno w dokumentach krajowych, jak również o charakterze unijnym.

W tym wypadku niezwykle ważne są zatem akty prawne wspólnotowe oraz krajowe i nie powinny się one wykluczać. Muszą być więc traktowane całościowo.

Na jakie akty prawne należy zwrócić uwagę w kontekście reklamy?

Jak wspomniano powyżej, w przypadku reklamy oraz działań o charakterze marketingowym konieczne jest analizowanie zapisów rozproszonych po rożnych aktach prawnych. Zawierają one bowiem fragmenty odnoszące się do określonych wycinków działań.

Rozpatrując kwestie związane z reklamą należy wspomnieć przede wszystkim o zagadnieniach ujętych w prawodawstwie związanym z przepisami dotyczącymi zagadnień konkurencji oraz praw konsumentów.

W tym przypadku należy przywołać przepisy zawarte w ustawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji czy dotyczących przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Poza tym, kwestie ważne z punktu widzenia reklamy porusza również prawo prasowe, jak i ustawa o radiofonii i telewizji.

Pewnie istotne kwestie związane z reklamą regulują również przepisy związane z wychowaniem w trzeźwości, zapobieganiem alkoholizmowi, ograniczaniem palenia tytoniu czy o grach hazardowych. Zasady promocji produktów leczniczych znajdują zaś uregulowanie w prawie farmaceutycznym.

Poza ustawami ważne są również wybrane akty wykonawcze. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim rozporządzenia wydawane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, które dotyczą między innymi aspektów związanych z lokowaniem produktów czy sponsorowaniem przekazów radiowych i telewizyjnych.

Jak zatem odnaleźć się w tym gąszczu przepisów?

Jak podkreślono powyżej, przepisy prawne regulujące kwestie związane z reklamą rozproszone są w wielu dokumentach prawnych oraz aktach wykonawczych. Poza tym, trudności z właściwym interpretowaniem przepisów zwiększa brak jednej i ogólnie przyjętej definicji reklamy.

Z tego powodu warto zatem przyjąć zasadę, zgodnie z którą można wykonywać działania, które nie są prawnie zakazane. Promocja poszczególnych usług lub towarów nie może zatem naruszać ogólnie przyjętych norm życia społecznego oraz przyjmować na przykład formy reklamy nieuczciwej.

Co myślisz o temacie jakim jest Prawo reklamy? Daj znać w komentarzu.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)