Prawo reklamy -co to jest, ustawienia krok po kroku+[1 BONUS]

CTR Google Ads
CTR Google Ads jaki jest dobry CPC CPA CPL
3 marca, 2022
Kontrola Jako艣ci
Kontrola Jako艣ci -co to jest, ustawienia krok po kroku+[1 BONUS]
4 marca, 2022
Prawo reklamy
Prawo reklamy

Prawo reklamy – podstawowe informacje

Dobrze przemy艣lana, zaplanowana oraz drobiazgowo realizowana kampania reklamowa jest kluczem do popularyzacji marki oraz sukcesu finansowego praktycznie ka偶dego podmiotu. Elementy reklamy s膮 obecne niemal na ka偶dym kroku w codziennym 偶yciu i z tego powodu wymagaj膮 one odpowiedniego uregulowania prawnego.

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y z reklam…

(sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu)

Dlaczego okre艣lenie norm prawnych jest tak wa偶ne w przypadku reklamy?

Jak wspomniano powy偶ej, reklama to w ostatnim czasie element obecny niemal we wszystkich elementach 偶ycia codziennego.

Maj膮 z ni膮 styczno艣膰 pasjonaci prasy, u偶ytkownicy internetu, osoby podr贸偶uj膮ce poci膮gami czy samochodami lub robi膮ce codzienne zakupy. Reklama zatem stanowi bardzo wa偶ne zjawisko wp艂ywaj膮ce na 偶ycie spo艂eczne i zachowania ludzkie niezale偶nie od ich p艂ci czy wieku.

Ma ona szeroki zasi臋g dzia艂ania oraz mo偶e prowadzi膰 do okre艣lonych zachowa艅 konsumenckich. Z tego powodu tak wa偶ne s膮 odpowiednie uregulowania prawne, kt贸re znajduj膮 odzwierciedlenie w poj臋ciu, jakim jest prawo reklamy.

Prawo reklamy
Prawo reklamy

Czym zatem jest reklama?

Reklama okre艣lana jest zwykle jako rodzaj komunikacji danego podmiotu z jego otoczeniem. Umo偶liwia ona zatem przedstawienie potencjalnym kupuj膮cym swoistej oferty handlowej. Tego typu propozycja mo偶e by膰 rozpowszechniona i mie膰 charakter masowy.

Poza tym, reklama nale偶y do jednego z dzia艂a艅 marketingowych, kt贸ry cechuje si臋 odp艂atno艣ci膮. Mo偶e ona mie膰 wp艂yw na bardzo szerok膮 grup臋 odbiorc贸w w postaci nakierowania na okre艣lone zachowania konsumenckie. Reklama okre艣lana jest r贸wnie偶 jako rodzaj przekazu handlowego.

Mo偶e ona stanowi膰 rodzaj promocji zar贸wno podmiotu posiadaj膮cego kapita艂 publiczny, jak i prywatny. Niezale偶nie od rodzaju zgromadzonego kapita艂u podmiot ten za pomoc膮 dzia艂a艅 reklamowych d膮偶y do promocji okre艣lonych d贸br, w tym us艂ug lub towar贸w. Dobra te s膮 wytwarzane w ramach prowadzonej przez niego dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Co wa偶ne, form膮 reklamy jest r贸wnie偶 tak zwana autopromocja. Dzia艂ania reklamowe mog膮 by膰 zatem bardzo szerokie. Przepisy prawne w tym wypadku nie okre艣laj膮 szczeg贸艂owo rodzaju mo偶liwych do zastosowania 艣rodk贸w przekazu, form dzia艂a艅 reklamowych czy przekazywanych tre艣ci. W tym przypadku liczy si臋 przede wszystkim sama intencja podmiotu podejmuj膮cego okre艣lone dzia艂ania.

W przypadku reklamy s膮 one ukierunkowane na popularyzacj臋 us艂ug lub towar贸w w艣r贸d potencjalnych klient贸w.

Skoro czytasz wpis pt. Prawo reklamy to te wpisy mog膮 tak偶e Ciebie zainteresowa膰:

Jakie akty prawne mo偶na przytoczy膰 w stosunku do reklamy?

Prawo reklamy nie zosta艂o zebrane w 偶adnym dokumencie zbli偶onym form膮 do typowych akt贸w o charakterze skodyfikowanym. Oznacza to, 偶e poszczeg贸lne przepisy mog膮ce znale藕膰 zastosowanie w odniesieniu do dzia艂a艅 reklamowych nie s膮 ujednolicone lecz rozproszone w wielu aktach prawnych.

Tego typu sytuacja sprawia, 偶e poruszanie si臋 po okre艣lonych ustawach i stosownych aktach wykonawczych jest do艣膰 skomplikowane. Trudno艣ci pot臋gowane s膮 faktem, 偶e okre艣lone przepisy odnosz膮ce si臋 do kwestii zwi膮zanych z reklam膮 oraz og贸lnie uj臋tymi dzia艂aniami marketingowymi s膮 uj臋te zar贸wno w dokumentach krajowych, jak r贸wnie偶 o charakterze unijnym.

W tym wypadku niezwykle wa偶ne s膮 zatem akty prawne wsp贸lnotowe oraz krajowe i nie powinny si臋 one wyklucza膰. Musz膮 by膰 wi臋c traktowane ca艂o艣ciowo.

Na jakie akty prawne nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 w kontek艣cie reklamy?

Jak wspomniano powy偶ej, w przypadku reklamy oraz dzia艂a艅 o charakterze marketingowym konieczne jest analizowanie zapis贸w rozproszonych po ro偶nych aktach prawnych. Zawieraj膮 one bowiem fragmenty odnosz膮ce si臋 do okre艣lonych wycink贸w dzia艂a艅.

Rozpatruj膮c kwestie zwi膮zane z reklam膮 nale偶y wspomnie膰 przede wszystkim o zagadnieniach uj臋tych w prawodawstwie zwi膮zanym z przepisami dotycz膮cymi zagadnie艅 konkurencji oraz praw konsument贸w.

W tym przypadku nale偶y przywo艂a膰 przepisy zawarte w ustawach dotycz膮cych zwalczania nieuczciwej konkurencji czy dotycz膮cych przeciwdzia艂ania nieuczciwym praktykom rynkowym. Poza tym, kwestie wa偶ne z punktu widzenia reklamy porusza r贸wnie偶 prawo prasowe, jak i ustawa o radiofonii i telewizji.

Pewnie istotne kwestie zwi膮zane z reklam膮 reguluj膮 r贸wnie偶 przepisy zwi膮zane z wychowaniem w trze藕wo艣ci, zapobieganiem alkoholizmowi, ograniczaniem palenia tytoniu czy o grach hazardowych. Zasady promocji produkt贸w leczniczych znajduj膮 za艣 uregulowanie w prawie farmaceutycznym.

Poza ustawami wa偶ne s膮 r贸wnie偶 wybrane akty wykonawcze. W艣r贸d nich wymieni膰 nale偶y przede wszystkim rozporz膮dzenia wydawane przez Krajow膮 Rad臋 Radiofonii i Telewizji, kt贸re dotycz膮 mi臋dzy innymi aspekt贸w zwi膮zanych z lokowaniem produkt贸w czy sponsorowaniem przekaz贸w radiowych i telewizyjnych.

Jak zatem odnale藕膰 si臋 w tym g膮szczu przepis贸w?

Jak podkre艣lono powy偶ej, przepisy prawne reguluj膮ce kwestie zwi膮zane z reklam膮 rozproszone s膮 w wielu dokumentach prawnych oraz aktach wykonawczych. Poza tym, trudno艣ci z w艂a艣ciwym interpretowaniem przepis贸w zwi臋ksza brak jednej i og贸lnie przyj臋tej definicji reklamy.

Z tego powodu warto zatem przyj膮膰 zasad臋, zgodnie z kt贸r膮 mo偶na wykonywa膰 dzia艂ania, kt贸re nie s膮 prawnie zakazane. Promocja poszczeg贸lnych us艂ug lub towar贸w nie mo偶e zatem narusza膰 og贸lnie przyj臋tych norm 偶ycia spo艂ecznego oraz przyjmowa膰 na przyk艂ad formy reklamy nieuczciwej.

Co my艣lisz o temacie jakim jest Prawo reklamy? Daj zna膰 w komentarzu.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety聽 kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y z reklam... (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a)