Nieuczciwa reklama

Reklama negatywa
Reklama negatywa [antyreklama]
23 lutego, 2022
Trello
Trello
23 lutego, 2022
Nieuczciwa reklama
Nieuczciwa reklama

Nieuczciwa reklama, pojęcie nieuczciwej reklamy

Różne formy mogą przybierać czyny nieuczciwej konkurencji. Reklama naruszająca podstawowe zasady prawa i wolnego rynku jest jedną z tych form.

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Czym jest nieuczciwa reklama?

Warto mieć na uwadze, że całkowicie zakazane jest nieuczciwe promowanie swoich usług oraz towarów kosztem innych przedsiębiorców.

Czyn nieuczciwej konkurencji jest dokładnie zdefiniowany w art. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest to działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami lub prawem, jeżeli narusza interes innego klienta lub przedsiębiorcy. Jednym z czynów sprzecznych z zasadami prawidłowej konkurencji na rynku jest nieuczciwa reklama.

W dzisiejszym świecie reklamy mogą przybierać różne kształty i formy. Dosyć często balansują jednak na krawędzi i niewiele brakuje, żeby naruszyły obowiązujące prawo.

Na uwagę zasługuje również fakt, że reklama, która jest zakazana w jednym kraju, może być całkowicie dopuszczona w innym państwie. Nie da się jednak jednoznacznie określić pojęcia uczciwej reklamy. Prawidłowa reklama musi przede wszystkim pozostawać w zgodzie z warunkami uczciwej konkurencji na rynku, a także powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

Nie może też nakłaniać do łamania przepisów, ani nie może skutkować niszczeniem innych przedsiębiorców. W oparciu o okoliczności konkretnej sprawy powinno się zawsze ustalać uczciwość danej reklamy. Dużego znaczenia nie ma jednak charakter promocji, ponieważ może to być forma papierowa, spotu internetowego, a nawet nagrania radiowego.

Nieuczciwa reklama
Nieuczciwa reklama

Przy ustalaniu nieuczciwości danej reklamy warto się posiłkować przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warty uwagi jest przede wszystkim art. 16, który wyjaśnia co jest czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Między innymi jest to reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Jest to również reklama, która wprowadza klienta w błąd i może to mieć wpływ na jego decyzję dotyczącą nabycia usługi lub towaru.

Skoro czytasz wpis pt. Nieuczciwa reklama to te wpisy mogą także Ciebie zainteresować:

Należy jednak pamiętać, że błąd spowodowany reklamą musi mieć istotne znaczenie. Konieczne jest wywołanie przynajmniej potencjalnego wpływu na decyzję klienta co do wyboru promowanego towaru. Niedozwolona jest także reklama, która odwołuje się do uczuć klientów i wywołuje w nich lęk. Może ona także wykorzystywać różne przesądy lub łatwowierność dzieci. Warto także pamiętać, że nieuczciwa jest reklama, która wchodzi w sferę prywatną.

Można w tym miejscu wymienić między innymi nadużywanie technicznych środków przekazu informacji lub nagabywanie klientów w miejscach publicznych. Niestety taka forma reklamy bywa mocno uciążliwa i z pewnością nie jest przyjemna dla żadnego odbiorcy.

Ocena legalności reklamy

Wszystkie elementy reklamy powinny być uwzględnione podczas jej oceny. Chodzi tu przede wszystkim o sposób wykonania, ilość, jakość reklamowanych produktów, ale również o sposób zachowania klientów.

Reklama porównawcza jest szczególnym rodzajem reklamy. W niektórych przypadkach ona także jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Chodzi tu o zestawienie produktów pochodzących od różnych przedsiębiorców. Produkty lub usługi są jednak tego samego typu, natomiast promowane są tylko produkty od jednego przedsiębiorcy. Warto mieć na uwadze, że reklamy porównawcze nie są zakazane.

Nie mogą być jednak stosowane, jeżeli naruszają podstawowe zasady uczciwej konkurencji. Reklama stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli narusza dobre obyczaje. Reklama porównawcza jest jednak dozwolona, jeżeli nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, a do tego rzetelnie porównuje towary lub usługi.

W reklamie porównawczej powinna być jasno wskazana data wygaśnięcia oferty. Ewentualnie może być informacja o promocji do czasu wyczerpania zapasu produktów.

Reklamowanie produktów i usług

W Polsce można reklamować produkty i usługi, jednak trzeba przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów. Reklama nie może stanowić agresywnej konkurencji, ani naruszać dobrych obyczajów. Warto mieć na uwadze, że stanowczo zakazane jest tworzenie i rozprzestrzenianie nieuczciwych reklam.

Można jednak domagać się stosownego odszkodowania za ich stosowanie. Osoba poszkodowana powinna jednak dokładnie wykazać, na czym polega bezprawność reklamy. Właśnie dlatego każda reklama musi być dokładnie oceniona przez specjalistów. W katalogu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można znaleźć opis nieuczciwych reklam.

Działania, które są niezgodne z prawem obowiązującym w danym kraju to między innymi reklama sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami albo uchybiająca godności ludzkiej. Może zawierać elementy rasistowskie, epatować nagością lub odwoływać się do symboli powszechnie uznanych za zakazane.

Tego typu reklamy mogą budzić powszechny niesmak lub nawet obrażać określone grupy społeczne. Należy pamiętać, żeby jak najszybciej wycofać z obrotu reklamę obrażającą inne osoby. Działanie takich reklam oparte jest z reguły na dużych kontrowersjach, przez co wywołują naprawdę duże zainteresowanie.

Wprowadzenie odbiorcy w błąd

Nieuczciwa reklama mocno nawiązuje do czynów nieuczciwej konkurencji. Nieuczciwa reklama to przede wszystkim taka, która wprowadza odbiorców w błąd, ingeruje w strefę prywatności lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i przepisami prawa.

Pod tym pojęciem może się także reklama porównawcza, która często wyśmiewa produkty konkurencyjnych przedsiębiorców.

Reklama wprowadzająca klienta w błąd przedstawia cechy produktu, które są wyjątkowo atrakcyjne. Problem jest jednak wtedy, gdy produkt w rzeczywistości nie posiada tych cech. Reklama oczywiście może być trochę przesadzona i minimalnie uwypuklać pewne rzeczy. Reklama, której celem jest wzbudzenie intensywnych emocji to taka, która odwołuje się bezpośrednio do uczuć klienta.

Takie emocje często mogą budzić lęk, więc tak naprawdę nie są pozytywne. Tego rodzaju reklamy opierają się głównie na naiwności i łatwowierności. Właśnie z tego powodu są zazwyczaj skierowane do ludzi młodych albo dzieci. Można w tym miejscu wymienić sceny drastyczne oraz brutalne, które budzą strach i przerażenie. W ten sposób reklamuje się produkty, które w rzeczywistości nie posiadają pewnych cech.

Rodzaje nieuczciwych reklam

Reklamy ingerujące w strefę prywatności to kolejna kategoria nieuczciwych reklam.

Zalicza się do nich nachalne reklamy, które dostępne są przede wszystkim w publicznych miejscach. Nadużywane są w nich techniczne środki przekazu informacji. Nierzadko nieuczciwe firmy zajmują się wysyłaniem przesyłek na koszt swoich klientów.

Nieuczciwą reklamą jest również intensywny marketing, natrętne wręczanie ulotek oraz spam. Reklama ma przede wszystkim zachęcić potencjalnych nabywców, żeby zapoznali się z ofertą danego przedsiębiorcy lub zakupili jego towar.

Z reguły jest neutralna i odwołuje się tylko do zalet towaru. Na rynku można trafić jednak na reklamy, które naruszają dobre obyczaje kupieckie oraz przepisy prawa. Dostępne są nawet reklamy, które deprecjonują pozostałych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej ważną rolę odgrywa reklama. Wolność gospodarcza zapewnia swobodę wykonywania działalności gospodarczej, a do tego umożliwia przedsiębiorcom konkurowanie na rynku na równych i jasnych zasadach.

Zakaz reklamy

Elementem, który zmusza przedsiębiorców do podejmowania różnych działań jest właśnie konkurencja. Z kolei reklama jest instrumentem, który ułatwia osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych.

Rozwój technologiczny sprawił, że rola reklamy znacząco wzrosła w ostatnich latach. Warto mieć na uwadze, że w żadnej ustawie nie zostało zdefiniowane pojęcie reklamy. Zamiar wywołania określonej reakcji klientów jest prawdopodobnie najważniejszym elementem reklamy.

Opinia przeciętnego odbiorcy często przesądza o istnieniu takiego zamiaru. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre towary lub usługi są objęte zakazem prowadzenia reklamy. Bezwzględny zakaz obejmuje przede wszystkim prowadzenie reklamy papierosów oraz alkoholu.

Ogłoszenia o odpłatnym zbyciu lub nabyciu narządów również zostały objęte zakazem. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami uznaje się także prezenty reklamowe, jeżeli ich wartość jest zdecydowanie wyższa od towaru, który jest sprzedawany.

Uchybienie godności człowieka jest kolejną przesłanką nieuczciwej reklamy. Tak zwana reklama nierzeczowa jest kolejnym czynem nieuczciwej konkurencji. Za taką reklamę należy uznać taką, w której stosuje się różne przesądy.

Co myślisz o temacie jakim jest Nieuczciwa reklama? Daj znać w komentarzu.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)