Zarządzanie strategiczne – co to i na czym polega? (przykłady, definicja)

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem – co to jest?

W prowadzeniu działalności gospodarczej zawsze może zdarzyć się jakiś problem, który może przyczynić się do poważnych konsekwencji. Warto wiedzieć, na czym polega zarządzanie strategiczne, które może uratować nasz biznes.

diagram marketingowy jak budować świadomość za pomocą reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawdź naszą ofertę

KONIEC REKLAMY

Podstawy zarządzania strategicznego organizacją

Obecnie rynek szybko się zmienia i firmy działające na nim muszą wprowadzać wiele usprawnień, które często przewyższają kosztami możliwości i prognozy finansowe.

Aby przeprowadzić, odpowiednio dobrą inwestycję należy przede wszystkim zacząć od stworzenia strategii zarządzania.

Zarządzanie strategiczne może dotyczyć całej firmy i obejmuje ono wszelkie aspekty prowadzenia działalności, które planowane są na odpowiednio długi czas w przód.

Jest to również przewidywanie konieczności wprowadzania coraz to nowszych usprawnień.

Zarządzanie strategiczne to nic innego jak długofalowy plan działania firmy, w którym musimy w pierwszej kolejności wyznaczyć odpowiednie cele, co doprowadzić ma do podjęcia decyzji w łatwiejszy sposób.

Decyzje te mają być argumentowane właśnie tą analizą.

Strategia taka musi uwzględniać mocne strony przedsiębiorstwa oraz te słabe. Liczą się również wszelkie ograniczenia, które nie mogą zostać przezwyciężone.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

W tworzeniu strategii należy uwzględnić misję oraz zasady, którymi firma ma się kierować. Zarządzanie to stworzenie planu, według którego firma ma się rozwijać.

Rozwój ten ma prowadzić do osiągnięcia sukcesów na wielu płaszczyznach.

Może to być pole finansowe, technologiczne czy też po prostu wzmocnienie i ustabilizowanie pozycji firmy na rynku.

Dzięki dogłębnej analizie można w prosty sposób zacząć weryfikować wszelkie aspekty funkcjonowania firmy, co prowadzić może do tego, że planowane efekty pojawią się i nie zostaną pogrzebane pod działaniami konkurencji.

Czym różni się zarządzanie strategiczne od zarządzania operacyjnego?

Główną różnicą pomiędzy zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem operacyjnym, inaczej bieżącym stanowi przedział czasu. Zarządzanie obecnymi sprawami to właśnie działania operacyjne, strategia zaś skupia się na wizji i celach długoterminowych.

Zarządzanie strategiczneZarządzanie operacyjne
Skupia się na długotrwałym rozwoju organizacji.Skupia się na bieżącej działalności.
Wpływa na rozwój oferty, wzbogacenie jej o nowe usługi i produkty.Ułatwia dbałość o regularne dostarczanie usług lub produktów określonej jakości.
Jego cel to poszukiwanie nowych dróg rozwoju poprzez doskonalenie i innowacje.Jego celem jest zapewnienie płynnej kontynuacji codziennych działań.
Decyzje podejmowane są przy uwzględnieniu ich długofalowych skutków.Decyzje podejmowane są jednorazowo lub według ustalonych procedur.
Dzięki niemu organizacja skupia się na planowym zarządzaniu zmianą.Jeśli pojawia się konieczność wprowadzenia zmiany, problem taki rozwiązany jest ad hoc.
Efekt – tworzenie przyszłych rozwiązań.Efekt – bieżąca stabilność.
*opracowane na podstawie informacji z ngo

Problematyka zarządzania strategicznego w biznesie

Największym problemem we wdrożeniach zarządzania strategicznego jest przede wszystkim fakt, iż wiele firm oraz ich właścicieli podchodzi do niego w zbyt prosty sposób, zwężając poniekąd cały plan do jednego aspektu.

Jeśli chce się osiągnąć korzyści, które mają przyczynić się, w głównej mierze do pozostania na rynku to należy pamiętać o tym, że należy całą strategię prowadzić na wielu torach, w każdym możliwym dziale prowadzenia firmy.

Przeanalizować trzeba działalność każdego działu, komórki czy projektu. Wtedy dopiero cała procedura będzie miała sens, w innym wypadku bezsensowne będzie wdrożenie zarządzana strategicznego.

Zarządzanie strategiczne jest kluczowe dla każdej firmy, dlatego też przygotowanie go i wdrożenie w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważne.

Na czym polega analiza strategiczna?

Jest to przede wszystkim analiza wszelkich procesów zachodzących w firmie. Wtedy też można znaleźć słabe i mocne strony. Mocne strony należy umocnić, a słabe poprawiać lub wyeliminować.

Jest to podstawa poprawnie wykonanej analizy. W tym celu trzeba będzie wykorzystać wielorakie metody, które należy wprowadzać zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Wdrażanie strategii zarządzania w firmie

Po wykonaniu analizy można bez problemu przejść do wdrażania strategii, które poprzedzone musi być dodatkowo projektem strategii.

Projekt jest następnym krokiem po analizie.

Pozwala on na stworzenie planu, w którym należy określić optymalną drogę rozwoju. Według ekspertów, w tym aspekcie potrzeba szczęścia i intuicji, ponieważ trudno jest dopasować firmę, często z problemami, do obecnego rynku.

Następnym krokiem będzie wdrożenie strategii, co uznawane jest za najtrudniejszy element. Wszyscy pracownicy w tym czasie będą zmuszeni do wytężonej pracy po to, aby udoskonalić działania firmy.

Po wprowadzeniu nowej strategii w firmie można przejść do kontroli tej strategii, czyli śledzenia jej efektów. Jak wiadomo, zarządzanie strategiczne jest długofalowe i jednym z ważniejszych elementów jest nadzór nad tym, jak te działania są wprowadzane. Analizując zmiany, można odkryć to, czy na pewno nie pojawiają się kolejne problemy, czy też wprowadzone rozwiązania sprawdzają się.

Modele zarządzania strategicznego

Warto nadmienić, że tworząc strategię zarządzania, można skorzystać z dwóch przyjętych już modeli, które są skierowane przede wszystkim do kadry kierowniczej, której zadaniem będzie zaplanowanie działania firmy na lata następne.

Pierwszy model to tzw. sztywne podporządkowanie się danym analitycznym, drugi zaś jest oparty, głównie na relacjach między ludźmi i na ich potrzebach.

Zarządzanie strategiczne w pierwszym przypadku polega na tym, że najczęściej duże firmy mogą wykorzystywać pozycję na rynku, na którym działają po to, aby ich zyski były maksymalnie zaplanowane.

W takim przypadku, kierownictwo firmy ma być podzielone na osobne komórki, a tylko część z tych osób ma pracować nad nowinkami.

Pracownicy natomiast mają przyśpieszyć tempo prac po to, aby jak najszybciej wykonać powierzone im zadania.

Drugi model, czyli ten skierowany do ludzi i ich potrzeb to po prostu analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa, która zakładać ma stworzenie najlepszych warunków pracy dla pracownika.

Ma to przynieść korzyści takie jak: poprawa wydajności pracy. Zarządzanie strategiczne to szansa na ustabilizowanie sytuacji firmy na rynku.

Co to jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to proces zarządzania, który koncentruje się na określeniu celów i strategii organizacji oraz na planowaniu, realizacji i monitorowaniu działań, które pomogą w osiągnięciu tych celów.

Podstawowe elementy zarządzania strategicznego to:

 • Określenie wizji, misji i wartości organizacji
 • Analiza otoczenia i rynku, w tym konkurencji, trendów i szans
 • Określenie celów i strategii organizacji
 • Wybór działań i projektów, które pozwolą na realizację celów i strategii
 • Monitorowanie i ocena postępu w realizacji planów
 • Dokonywanie zmian w strategii i działaniach w celu dostosowania się do zmieniającego się otoczenia

Zarządzanie strategiczne jest kluczowe dla sukcesu organizacji, ponieważ pomaga w wyznaczeniu kierunku i celów, które są spójne z misją i wartościami organizacji. Ponadto, umożliwia organizacji lepsze zrozumienie otoczenia i rynku, co pozwala na podejmowanie bardziej skutecznych decyzji.

Jakie elementy obejmuje zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to kompleksowy proces, który obejmuje wiele elementów. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów, które są często uwzględniane w procesie zarządzania strategicznego:

 1. Określenie misji, wizji i wartości organizacji: Misja, wizja i wartości organizacji stanowią fundament dla procesu zarządzania strategicznego. Określenie tych elementów pomaga w wyznaczeniu kierunku i celów organizacji oraz w wypracowaniu spójnego podejścia do zarządzania.
 2. Analiza otoczenia i rynku: Analiza otoczenia i rynku pozwala na zrozumienie trendów, szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć na organizację. Obejmuje ona m.in. analizę konkurencji, analizę dostępnych zasobów, analizę trendów rynkowych, analizę technologiczną i analizę prawną.
 3. Określenie celów i strategii organizacji: Określenie celów i strategii organizacji to kluczowy element procesu zarządzania strategicznego. Cele organizacji powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i zgodne z misją organizacji. Strategia organizacji powinna być spójna z celami i uwzględniać specyfikę otoczenia i rynku.
 4. Planowanie działań i projektów: Planowanie działań i projektów to proces, który pozwala na wypracowanie planu działań, które pomogą w realizacji celów i strategii organizacji. W ramach tego procesu określa się m.in. harmonogram działań, budżet oraz zasoby potrzebne do realizacji projektów.
 5. Realizacja planów i projektów: Realizacja planów i projektów to etap, który obejmuje wdrożenie działań i projektów zgodnie z określonym harmonogramem i budżetem. W tym etapie ważne jest monitorowanie postępu i podejmowanie działań korygujących, gdy zajdzie taka potrzeba.
 6. Monitorowanie i ocena postępu: Monitorowanie i ocena postępu to proces, który pozwala na śledzenie wyników realizacji planów i projektów oraz na dokonywanie ewentualnych korekt w strategii i działaniach. W ramach tego procesu dokonuje się m.in. analizy wskaźników, porównań z planami i oceny skuteczności działań.
 7. Udoskonalanie procesu zarządzania strategicznego: Proces zarządzania strategicznego to proces ciągły, który wymaga stałego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się warunków otoczenia i rynku. W ramach tego procesu dokonuje się m.in. analizy sukcesów i porażek oraz wprowadzania zmian w strategii i działań.

Najbardziej popularne klasyfikacje strategii konkurencji i rozwoju

STRATEGIE KONKURENCJI WG KOTLERA

 • Strategia lidera
 • Strategia pretendenta
 • Strategia naśladowcy
 • Strategia niszy
 • Alianse strategiczne

STRATEGIE KONKURENCJI WG PORTERA

 • Wiodąca pozycja kosztowa
 • Różnicowanie
 • Koncentracja

STRATEGIE ROZWOJU WG ANSOFFA

 • Strategia penetracji rynku
 • Strategia rozwoju produktu
 • Strategia rozwoju rynku
 • Strategia dywersyfikacji

Inne rodzaje strategii

 • Strategia BATNA.
 • Strategia GRIT.
 • Strategia Luk Wiedzy.
 • Strategia błękitnego oceanu.
 • Strategia cen prestiżowych.
 • Strategia defensywna.
 • Strategia informacyjna.
 • Strategia koncentracji.

Z nami każda firma może się rozwijać. Tworzymy firmy i rozwijamy istniejące w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z resztą zobacz co możemy osiągnąć w kilka miesięcy:

Czy warto inwestować w seo: dlaczego pozycjonowanie się opłaca

Zacznij współpracę z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bieżąco jesteśmy zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawać Tobie to co najlepiej działa. Konkretny wynik, bez przepalania budżetu. Dla każdego zadania posiadamy wyszkolonych specjalistów, którzy dowiozą obiecane wyniki.

Skontaktuj się z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko pojęty marketing internetowy
pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj znać co sądzisz o dzisiejszym wpisie pt. Zarządzanie strategiczne – co to i na czym polega? (przykłady)

Napisz w komentarzu.

Jak bardzo spodobała Ci się ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić! (dobre opinie sprawiają, że piszemy więcej)

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 111

Jeszcze nie ma głosów. Bądź pierwszą osobą.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!