Orientacje marketingowe

Reklama na samochodzie
22 sierpnia, 2021
Na czym można zarobić
22 sierpnia, 2021

Orientacje marketingu – podstawy marketingu dla laików!

Niezależnie od branży i wielkości, każde przedsiębiorstwo ma główny cel, którym jest maksymalizacja zysków oraz szereg celów mniejszych, takich jak osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Ich realizacja jest niemożliwa bez odpowiedniego działania, które realizowane jest poprzez wykonywanie skrupulatnie szeregu mniejszych czynności. Dział marketingu to właśnie obszar biznesu, który zajmuje się tymi działaniami, dzięki którym firma realizuje cele sprzedażowe, wizerunkowe i inne. Czym jest marketing? Jakie są główne założenia marketingu? Co obejmuje dział marketingu? Czym jest strategia marketingowa? Podstawowe rodzaje? Lektura niniejszego artykułu pozwoli Ci zapoznać się z podstawami marketingu!

Marketing jest jednym z kluczowych obszarów w firmie, który w sposób zorganizowany zarządza działalnością przedsiębiorstwa zorientowaną na rynek i na Klienta. Dział marketingu odpowiada za przygotowanie wartości, która następnie jest sprzedawana, czyli pomaga realizować cele zarobkowe przedsiębiorstwa. Oznacza to, że marketing to wszelkie czynności wspierające sprzedaż wyrobów, towarów i usług. Czynności te wykonywane są różnymi, zdywersyfikowanymi technikami i metodami, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Marketing oprócz wsparcia realizacji celów finansowych, to narzędzie wspierające budowę wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym (np. organizowanie akcji charytatywnych, budowa świadomości ekologicznej, czy działania employer brandingowe – pomagają budować wizerunek marki w świecie).

Pojęcie „marketing” to przede wszystkim:

 • badanie i analiza otoczenia (dzięki czemu możliwe jest dostosowanie działań do rynku docelowego, odnalezienie Klienta idealnego, zbadanie niszy, analiza otoczenia konkurencyjnego, itd.),
 • proces wsparcia sprzedaży (różnymi materiałami reklamowymi i użytkowymi, instrukcjami, akcjami itd.),
 • reklama, kreowanie potrzeby i wartości,
 • promocja produktów,
 • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa i dbanie o markę.

W zależności od oczekiwanych rezultatów, środków finansowych i sposobów dystrybucji informacji, wyróżniamy wiele rodzajów marketingu:

 • marketing szeptany („z ust do ust”, bezpośrednie przekazanie komunikatu nabywcy),
 • remarketing (powtórzenie komunikatu reklamowego klientom, którzy raz odwiedzili daną stronę poprzez wykorzystanie kampanii reklamowych Google Ads),
 • marketing cyfrowy (wykorzystuje media cyfrowe w celu dotarcia do nabywcy),
 • marketing mobilny (wykonywany za pomocą urządzeń mobilnych),
 • social media marketing (generowanie ruchu internetowego poprzez działania reklamowe w mediach społecznościowych),
 • marketing narracyjny (polega na snuciu ciekawej, interesującej, intrygującej odbiorcę opowieści),
 • marketing partyzancki (niekonwencjonalne podejście do przekazania komunikatu – np. napis sprayem na murze, wkomponowanie reklamy w pasy na przejściu dla pieszych, itd.).

Określenie działań marketingowych to bardzo ważny proces, bo wpływa na sukces całego przedsięwzięcia. Działania te opierają się na analizie i przetwarzaniu informacji marketingowych uzyskanych w wyniku badań rynku. Na podstawie uzyskanych danych, przedsiębiorstwa tworzą cele marketingowe, które planują osiągnąć. Cele powinny:

 • mieć odbicie w liczbach (powinny być mierzalne, z konkretną datą realizacji),
 • spójne,
 • jasno sformułowane.

W marketingu wyróżniamy cele: strategiczne (około 3 – 5 lat, dotyczą maksymalizacji przychodów, sprzedaży, czy udziału w rynku), taktyczne (do roku, skierowane są na analizę obecnej sytuacji na rynku), operacyjne (formułowane i realizowane na bieżąco, dotyczą rozwoju programu marketingowego, mogą dotyczyć np. badania rynku, analizy konkurencji, rozwoju nowego produktu, itd.).

Realizowany z sukcesem program marketingowy kieruje się trzema podstawowymi zasadami marketingowymi. Wyróżniane są następujące zasady marketingowe: orientacja na klienta, integracja działań marketingowych, zyskowność. Działania przedsiębiorstw, aby były skuteczne nie mogą skupiać się wyłącznie na jednym obszarze. Firmy prowadzą niezwykle zróżnicowane działania żeby móc osiągnąć przewagę konkurencyjną, maksymalizować zyski i zwiększać udziały w rynkach zbytu. Nauka marketingu wyróżnia orientacje przedsiębiorstw, czyli określa obszary, na których przedsiębiorstwa koncentrują swoje działania. Każda z orientacji jest ze sobą ściśle powiązana, gdyż ich działania mają być ze sobą skoordynowane tak, aby przedsiębiorstwo mogło realizować swoje cele na najwyższym poziomie.

Wyróżniamy następujące orientacje przedsiębiorstw:

 • orientacja marketingowa (na Klienta),
 • orientacja sprzedażowa (dystrybucja),
 • orientacja produktowa,
 • orientacja strategiczna marketingu.

Jedynym z podstawowych paradygmatów marketingu jest orientacja marketingowa. Pojęcie to opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabywców, a określenie i zaspokojenie ich potrzeb ma się odbywać w sposób bardziej efektywny niż u konkurencji. Orientacja marketingowa odpowiada na pytanie: jak określić i wybrać docelowy rynek zbytu, następnie zdobyć większość jego udziału i go utrzymać, aby sprzedaż na tym rynku generowała przychody zapewniające dalszy byt jednostce?

Główną cechą orientacji marketingowej jest orientacja na partnera. Pod pojęciem partnera kryje się przede wszystkim Klient, ale również kooperant, czy konkurent. Orientacje marketingowe to odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku, a przede wszystkim oczekiwania konsumenta. To także odpowiedź na działania konkurencji, która podejmuje się coraz to bardziej nowych, innowacyjnych rozwiązań po to, aby sprostać stale wzrastającym oczekiwaniom rynku. Orientacje marketingową w przedsiębiorstwie niezwykle ciężko zdefiniować, gdyż jest to elastyczne pojęcie, a gwałtowna dynamika zmian sprawia, że na bieżąco musi być aktualizowane i dostosowywane do oczekiwań otoczenia. Orientacja na Klienta przede wszystkim pracuje nad doskonaleniem techniki zdobywania nowych Klientów i utrzymywania relacji z posiadanymi konsumentami. Bada Klienta tak, aby znać jego preferencje, wartości i potrzeby, dzięki czemu sprzedawany przez nas produkt jest „uszyty na miarę nabywcy”.

Orientacja produktowa (produkcyjna) skupia swoją uwagę na produkcji masowej i jednoczesnemu obniżaniu jednostkowego kosztu wytworzenia danego wyrobu. Produkcja ma się odbywać jak najniższym kosztem przy zachowaniu najwyższej staranności i jakości wyrobu, a jednocześnie ma być duża, aby udostępnić produkowany wyrób jak największemu gronu nabywców.

Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna) zorientowana jest na zwiększenie zbytu oferowanych towarów, wyrobów i usług. Odpowiada na pytanie: jak sprzedać to, co przedsiębiorstwo wytwarza w ilości jak największej? Jak wykonywać to najmniejszym kosztem? Orientacja sprzedażowa to szereg działań logistycznych, nawiązywanie kontaktów z dostawcami i firmami transportowymi, budowanie łańcuchów dostaw, ale i szkolenia zespołów sprzedażowych, aby jak najlepiej sprzedawały oferowany produkt. Orientacja sprzedażowa zapoczątkowała wzrost znaczenia reklamy i rozwój systemów masowej dystrybucji.

Gwałtowne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw – rozwój społeczeństwa, zmiany obyczajów, przepisów prawnych, globalizacja doprowadziły do tego, że firmy rozwinęły obszar długoterminowego planowania, a tym samym zarządzania strategicznego. Celem tych działań jest stałe dostosowywanie swojej działalności do zachodzących zmian w otoczeniu. Planowanie ma na celu analizowanie zmian sytuacji gospodarczej w kraju i na całym świecie, odnajdywaniu trendów, a następnie przygotowywania planów dostosowania się do nowych warunków.
Strategia marketingowa to plan, zespół jasno określonych działań i sposobów postępowania, na podstawie których przedsiębiorstwo zamierza efektywnie prowadzić swoją działalność i maksymalizować zyski. Plan ten ściśle określa zakres przedmiotowy, na który składa się:

 • ocena sytuacji rynkowej,
 • weryfikacja rynku docelowego,
 • badanie szans i zagrożeń,
 • dokonywanie wyboru instrumentów marketing – mixu.

Ciekawa strategią marketingową jest strategia content marketingu, która polega na regularnym tworzeniu i dystrybucji atrakcyjnych treści, których celem jest zainteresowanie i przyciągnięcie uwagi odbiorcy, tak aby zachęcić go do podjęcia działania (np. zakupu danego produktu) , które przyniesie firmie zysk.
Instrumentem marketingu, który ułatwia skoordynowanie działań, aby były jak najbardziej efektywne jest marketing – mix. To zespół elementów, za pomocą których przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja to 4P, czyli:

 • produkt (cechy produktu, które zaspokajają potrzeby nabywców),
 • cena (polityka cenowa, programy rabatowe, warunki płatności),
 • miejsce (dystrybucja; sposób dotarcia do Klienta – w jakim sklepie, jak zaprezentujemy towar na półce, itd.),
 • promocja (promocja osobista, PR, merchandising, itd.).

Marketing to niezwykle ważny obszar zarządzania przedsiębiorstwem. Jego ciągły i gwałtowny rozwój sprawia, że niezwykle ciężko jest nadążyć za coraz to ciekawszymi i efektywniejszymi rozwiązaniami, które ułatwią realizację określonych celów. Nie da się nie zauważyć, że najważniejszym elementem marketingu, który jest poddawany ciągłym badaniom jest osoba Klienta. Przedsiębiorcy analizują i udoskonalają sposób jego przyciągnięcia, zainteresowania, zachęcenia do zrealizowania transakcji i nawiązania stałej współpracy z przedsiębiorstwem. Orientacja na Klienta stawia nabywcę bezpośrednio w centrum zainteresowania firmy, a dbałość o jego potrzeby, ich zlokalizowanie i zaspokojenie to najważniejsze cele tej orientacji. Klient ma czuć się doceniony, a to przekłada się na zadowolenie i lojalność. Klient, którego potrzeby zostały w pełni zaspokojone będzie dbał o wizerunek, starając przekonać całe swoje otoczenie do tej konkretnej marki. W dobie dzisiejszych czasów, nabywca powinien stać na pierwszym miejscu w każdej jednostce, gdyż niezwykle łatwo jest utracić jego zainteresowanie. Odpowiednio zaplanowana strategia marketingowa ma za zadanie pomóc utrzymać przewagę konkurencyjną i maksymalizować zyski.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie, pozycjonowanie, SEO i całą strategię internet marketing. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)