Orientacje marketingowe -co to? [jak zarządzać i rozwinąć przedsiębiorstwo]

Orientacje marketingowe

Najważniejsze:

 • Orientacje marketingowe – jeden z podstawowych paradygmatów marketingu.
 • Orientacja marketingowa zakłada, że cele firmy osiąga się poprzez poznanie i zrozumienie potrzeb rynków docelowych
Orientacje marketingowe

Co to jest orientacja marketingowa? Definicja.

Orientacje marketingowe definicja – to jedna z podstaw jeśli chodzi o podejście firm do marketingu. Opiera się na założeniu, że firma skupia się bardziej na potrzebach i preferencjach klientów/nabywców, a także określeniu i zaspokojeniu ich w sposób efektywniejszy od konkurentów.

Niezależnie od branży i wielkości, każde przedsiębiorstwo ma główny cel, którym jest maksymalizacja zysków oraz szereg celów mniejszych, takich jak osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, czyli swoje orientacje marketingowe.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Orientacje marketingowe to sposoby, w jakie firmy docierają do swoich klientów i promują swoje produkty lub usługi.

Oto kilka przykładów tego, jak orientacje marketingowe mogą być wykorzystywane:

 • do dotarcia do szerszej publiczności
 • do budowania świadomości marki
 • do generowania leadów
 • do zwiększenia sprzedaży
 • do budowania lojalności klientów
 • do kształtowania opinii publicznej

Orientacje marketingowe to potężne narzędzie dla firm, które chcą osiągnąć swoje cele marketingowe.

Ich realizacja jest niemożliwa bez odpowiedniego działania, które realizowane jest poprzez wykonywanie skrupulatnie szeregu mniejszych czynności. Dział marketingu to właśnie obszar biznesu, który zajmuje się tymi działaniami, dzięki którym firma realizuje cele sprzedażowe, wizerunkowe i inne. Czym jest marketing? Jakie są główne założenia marketingu? Co obejmuje dział marketingu? Czym jest strategia marketingowa? Podstawowe rodzaje? Lektura niniejszego artykułu pozwoli Ci zapoznać się z podstawami marketingu!

Oto kilka dodatkowych słów kluczowych, które mogą być istotne w kontekście orientacji marketingowych:

 • marketing mix 4P
 • marketing mix 7P
 • marketing mix 8P
 • marketing mix 9P
 • marketing mix 10P

Orientacje marketingu – podstawy marketingu dla laików!

Marketing jest jednym z kluczowych obszarów w firmie, który w sposób zorganizowany zarządza działalnością przedsiębiorstwa zorientowaną na rynek i na Klienta. Dział marketingu odpowiada za przygotowanie wartości, która następnie jest sprzedawana, czyli pomaga realizować cele zarobkowe przedsiębiorstwa.

diagram marketingowy jak budować świadomość za pomocą reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawdź naszą ofertę

KONIEC REKLAMY

Oznacza to, że marketing to wszelkie czynności wspierające sprzedaż wyrobów, towarów i usług. Czynności te wykonywane są różnymi, zdywersyfikowanymi technikami i metodami, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Marketing oprócz wsparcia realizacji celów finansowych, to narzędzie wspierające budowę wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym (np. organizowanie akcji charytatywnych, budowa świadomości ekologicznej, czy działania employer brandingowe – pomagają budować wizerunek marki w świecie).

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Pojęcie „marketing” to przede wszystkim:

 • badanie i analiza otoczenia (dzięki czemu możliwe jest dostosowanie działań do rynku docelowego, odnalezienie Klienta idealnego, zbadanie niszy, analiza otoczenia konkurencyjnego, itd.),
 • proces wsparcia sprzedaży (różnymi materiałami reklamowymi i użytkowymi, instrukcjami, akcjami itd.),
 • reklama, kreowanie potrzeby i wartości,
 • promocja produktów,
 • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa i dbanie o markę.
7p marketing mix

Rodzaje marketingu które wpływają na orientacje marketingowe

W zależności od oczekiwanych rezultatów, środków finansowych i sposobów dystrybucji informacji, wyróżniamy wiele rodzajów marketingu:

 • marketing szeptany („z ust do ust”, bezpośrednie przekazanie komunikatu nabywcy),
 • remarketing (powtórzenie komunikatu reklamowego klientom, którzy raz odwiedzili daną stronę poprzez wykorzystanie kampanii reklamowych Google Ads),
 • marketing cyfrowy (wykorzystuje media cyfrowe w celu dotarcia do nabywcy),
 • marketing mobilny (wykonywany za pomocą urządzeń mobilnych),
 • social media marketing (generowanie ruchu internetowego poprzez działania reklamowe w mediach społecznościowych),
 • marketing narracyjny (polega na snuciu ciekawej, interesującej, intrygującej odbiorcę opowieści),
 • marketing partyzancki (niekonwencjonalne podejście do przekazania komunikatu – np. napis sprayem na murze, wkomponowanie reklamy w pasy na przejściu dla pieszych, itd.).

Określenie działań marketingowych to bardzo ważny proces, bo wpływa na sukces całego przedsięwzięcia. Działania te opierają się na analizie i przetwarzaniu informacji marketingowych uzyskanych w wyniku badań rynku. Na podstawie uzyskanych danych, przedsiębiorstwa tworzą cele marketingowe, które planują osiągnąć. Cele powinny:

 • mieć odbicie w liczbach (powinny być mierzalne, z konkretną datą realizacji),
 • spójne,
 • jasno sformułowane.

W marketingu wyróżniamy cele: strategiczne (około 3 – 5 lat, dotyczą maksymalizacji przychodów, sprzedaży, czy udziału w rynku), taktyczne (do roku, skierowane są na analizę obecnej sytuacji na rynku), operacyjne (formułowane i realizowane na bieżąco, dotyczą rozwoju programu marketingowego, mogą dotyczyć np. badania rynku, analizy konkurencji, rozwoju nowego produktu, itd.).

Orientacje marketingowe w planowaniu strategii

lejek content marketingowy sales funnel

Realizowany z sukcesem program marketingowy kieruje się trzema podstawowymi zasadami marketingowymi. Wyróżniane są następujące zasady marketingowe: orientacja na klienta, integracja działań marketingowych, zyskowność. Działania przedsiębiorstw, aby były skuteczne nie mogą skupiać się wyłącznie na jednym obszarze.

Firmy prowadzą niezwykle zróżnicowane działania żeby móc osiągnąć przewagę konkurencyjną, maksymalizować zyski i zwiększać udziały w rynkach zbytu. Nauka marketingu wyróżnia orientacje przedsiębiorstw, czyli określa obszary, na których przedsiębiorstwa koncentrują swoje działania. Każda z orientacji jest ze sobą ściśle powiązana, gdyż ich działania mają być ze sobą skoordynowane tak, aby przedsiębiorstwo mogło realizować swoje cele na najwyższym poziomie.

Orientacje przedsiębiorstw

Wyróżniamy następujące orientacje przedsiębiorstw:

 • orientacja marketingowa (na Klienta),
 • orientacja sprzedażowa (dystrybucja),
 • orientacja produktowa,
 • orientacja strategiczna marketingu.

Jedynym z podstawowych paradygmatów marketingu jest orientacja marketingowa. Pojęcie to opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabywców, a określenie i zaspokojenie ich potrzeb ma się odbywać w sposób bardziej efektywny niż u konkurencji.

Orientacja marketingowa odpowiada na pytanie: jak określić i wybrać docelowy rynek zbytu, następnie zdobyć większość jego udziału i go utrzymać, aby sprzedaż na tym rynku generowała przychody zapewniające dalszy byt jednostce?

Orientacja na partnera

Główną cechą orientacji marketingowej jest orientacja na partnera. Pod pojęciem partnera kryje się przede wszystkim Klient, ale również kooperant, czy konkurent. Orientacje marketingowe to odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku, a przede wszystkim oczekiwania konsumenta. To także odpowiedź na działania konkurencji, która podejmuje się coraz to bardziej nowych, innowacyjnych rozwiązań po to, aby sprostać stale wzrastającym oczekiwaniom rynku.

Orientacje marketingową w przedsiębiorstwie niezwykle ciężko zdefiniować, gdyż jest to elastyczne pojęcie, a gwałtowna dynamika zmian sprawia, że na bieżąco musi być aktualizowane i dostosowywane do oczekiwań otoczenia. Orientacja na Klienta przede wszystkim pracuje nad doskonaleniem techniki zdobywania nowych Klientów i utrzymywania relacji z posiadanymi konsumentami.

Bada Klienta tak, aby znać jego preferencje, wartości i potrzeby, dzięki czemu sprzedawany przez nas produkt jest „uszyty na miarę nabywcy”.

Orientacja produktowa (produkcyjna)

Orientacja produktowa (produkcyjna) skupia swoją uwagę na produkcji masowej i jednoczesnemu obniżaniu jednostkowego kosztu wytworzenia danego wyrobu. Produkcja ma się odbywać jak najniższym kosztem przy zachowaniu najwyższej staranności i jakości wyrobu, a jednocześnie ma być duża, aby udostępnić produkowany wyrób jak największemu gronu nabywców.

Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna)

Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna) zorientowana jest na zwiększenie zbytu oferowanych towarów, wyrobów i usług. Odpowiada na pytanie: jak sprzedać to, co przedsiębiorstwo wytwarza w ilości jak największej? Jak wykonywać to najmniejszym kosztem? Orientacja sprzedażowa to szereg działań logistycznych, nawiązywanie kontaktów z dostawcami i firmami transportowymi, budowanie łańcuchów dostaw, ale i szkolenia zespołów sprzedażowych, aby jak najlepiej sprzedawały oferowany produkt. Orientacja sprzedażowa zapoczątkowała wzrost znaczenia reklamy i rozwój systemów masowej dystrybucji.

Gwałtowne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw – rozwój społeczeństwa, zmiany obyczajów, przepisów prawnych, globalizacja doprowadziły do tego, że firmy rozwinęły obszar długoterminowego planowania, a tym samym zarządzania strategicznego. Celem tych działań jest stałe dostosowywanie swojej działalności do zachodzących zmian w otoczeniu.

Planowanie ma na celu analizowanie zmian sytuacji gospodarczej w kraju i na całym świecie, odnajdywaniu trendów, a następnie przygotowywania planów dostosowania się do nowych warunków.

Strategia marketingowa, a orientacje marketingowe

Strategia marketingowa to plan, zespół jasno określonych działań i sposobów postępowania, na podstawie których przedsiębiorstwo zamierza efektywnie prowadzić swoją działalność i maksymalizować zyski. Plan ten ściśle określa zakres przedmiotowy, na który składa się:

 • ocena sytuacji rynkowej,
 • weryfikacja rynku docelowego,
 • badanie szans i zagrożeń,
 • dokonywanie wyboru instrumentów marketing – mixu.

Ciekawa strategią marketingową jest strategia content marketingu, która polega na regularnym tworzeniu i dystrybucji atrakcyjnych treści, których celem jest zainteresowanie i przyciągnięcie uwagi odbiorcy, tak aby zachęcić go do podjęcia działania (np. zakupu danego produktu) , które przyniesie firmie zysk.

Instrumentem marketingu, który ułatwia skoordynowanie działań, aby były jak najbardziej efektywne jest marketing – mix. To zespół elementów, za pomocą których przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja to 4P, czyli:

 • produkt (cechy produktu, które zaspokajają potrzeby nabywców),
 • cena (polityka cenowa, programy rabatowe, warunki płatności),
 • miejsce (dystrybucja; sposób dotarcia do Klienta – w jakim sklepie, jak zaprezentujemy towar na półce, itd.),
 • promocja (promocja osobista, PR, merchandising, itd.).

Marketing to niezwykle ważny obszar zarządzania przedsiębiorstwem. Jego ciągły i gwałtowny rozwój sprawia, że niezwykle ciężko jest nadążyć za coraz to ciekawszymi i efektywniejszymi rozwiązaniami, które ułatwią realizację określonych celów.

Nie da się nie zauważyć, że najważniejszym elementem marketingu, który jest poddawany ciągłym badaniom jest osoba Klienta. Przedsiębiorcy analizują i udoskonalają sposób jego przyciągnięcia, zainteresowania, zachęcenia do zrealizowania transakcji i nawiązania stałej współpracy z przedsiębiorstwem.

Orientacja na Klienta

Orientacja na Klienta stawia nabywcę bezpośrednio w centrum zainteresowania firmy, a dbałość o jego potrzeby, ich zlokalizowanie i zaspokojenie to najważniejsze cele tej orientacji. Klient ma czuć się doceniony, a to przekłada się na zadowolenie i lojalność. Klient, którego potrzeby zostały w pełni zaspokojone będzie dbał o wizerunek, starając przekonać całe swoje otoczenie do tej konkretnej marki.

W dobie dzisiejszych czasów, nabywca powinien stać na pierwszym miejscu w każdej jednostce, gdyż niezwykle łatwo jest utracić jego zainteresowanie. Odpowiednio zaplanowana strategia marketingowa ma za zadanie pomóc utrzymać przewagę konkurencyjną i maksymalizować zyski.

Orientacja produktowa, marketingowa, sprzedażowa, czyli jak zarządzać + koncepcja

Orientacje zarządzania marketingowego wynikają z podstawy jakie wynikają z badań marketingowych. Cel jest zawsze jeden. Identyfikacja i pozyskanie potencjalnych klientów dla swojej działalności gospodarczej czy firmy.

Orientacje Marketingowe: Klucz do Skutecznej Komunikacji Biznesowej

W dzisiejszym zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie biznesowym, orientacje marketingowe stanowią kluczowy element budowania i utrzymania sukcesu marki oraz osiągania zamierzonych celów biznesowych. W tym artykule zbadamy różnorodne aspekty związane z orientacjami marketingowymi oraz ich znaczeniem dla efektywnej komunikacji i osiągania sukcesu na rynku.

Wprowadzenie do Orientacji Marketingowych

 1. Orientacja Marketingowa: Jest to podejście biznesowe, w którym działania przedsiębiorstwa skupiają się na zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb oraz pragnień klientów.
 2. Cele Marketingowe: Określone cele biznesowe, które są osiągane poprzez dostosowanie strategii do wymagań rynku i preferencji klientów.

Strategie Marketingowe

 1. Strategie Marketingowe: Są to plany i koncepcje, które firma wykorzystuje do osiągnięcia swoich celów marketingowych.
 2. Targetowanie Marketingowe: Dokładne określenie grupy docelowej, aby dostarczyć spersonalizowane i skuteczne przekazy.
 3. Pozycjonowanie Marketingowe: Kształtowanie postrzegania marki w umysłach klientów poprzez wyraźne wyodrębnienie się na tle konkurencji.

Komunikacja i Promocja

 1. Komunikacja Marketingowa: To proces przekazywania informacji i przekonań dotyczących produktów lub usług konsumentom.
 2. Promocja Marketingowa: Działania promocyjne, które mają na celu zwiększenie widoczności i atrakcyjności oferty firmy.
 3. Sprzedaż Marketingowa: Wykorzystanie działań marketingowych do generowania sprzedaży i zwiększenia dochodów.

Kreowanie Marki i Zarządzanie

 1. Branding: Budowanie identyfikacji marki poprzez unikalne cechy, wartości i wizerunek.
 2. Zarządzanie Marketingowe: Koordynowanie działań marketingowych w celu osiągnięcia spójności i efektywności komunikacji.

Współczesne Trendy w Orientacjach Marketingowych

 1. Marketing-Mix: Wyważone łączenie „4P” (Produkt, Cena, Miejsce, Promocja) w celu dostarczenia kompleksowego doświadczenia konsumentom.
 2. Marketing Internetowy: Wykorzystanie narzędzi online, takich jak strony internetowe, social media i reklamy online.
 3. Marketing Bezpośredni: Bezpośrednia komunikacja z klientem, często poprzez e-maile, wiadomości tekstowe i kampanie mailingowe.
 4. Marketing Tradycyjny: Wykorzystanie metod tradycyjnych, takich jak reklama telewizyjna, prasowa czy radiowa.
 5. Marketing Społeczny: Działania promocyjne o charakterze społecznym, mające na celu poprawę społeczeństwa.
 6. Marketing Polityczny: Wykorzystanie strategii marketingowych w celu zyskania poparcia w sferze politycznej.
 7. Marketing Sportowy: Promocja wydarzeń sportowych, zespołów lub osobistości sportowych.
 8. Marketing Kulturalny: Wykorzystanie wartości kulturowych do budowania marki lub kampanii.

Podsumowanie

Orientacje marketingowe stanowią zróżnicowane podejście do budowania relacji z klientami, budowania marki i generowania sprzedaży. Kluczowym elementem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, co pozwala dostarczyć wartościowe produkty i usługi. Współczesny marketing to dynamiczne pole, które stale się rozwija i dostosowuje do zmieniających się trendów i preferencji konsumentów. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu orientacji marketingowych, firmy mogą osiągnąć sukces na rynku, budować lojalność klientów i stać się liderami w swojej branży.

Z nami każda firma może się rozwijać. Tworzymy firmy i rozwijamy istniejące w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z resztą zobacz co możemy osiągnąć w kilka miesięcy:

Czy warto inwestować w seo: dlaczego pozycjonowanie się opłaca

Zacznij współpracę z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bieżąco jesteśmy zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawać Tobie to co najlepiej działa. Konkretny wynik, bez przepalania budżetu. Dla każdego zadania posiadamy wyszkolonych specjalistów, którzy dowiozą obiecane wyniki.

Skontaktuj się z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko pojęty marketing internetowy

Jak bardzo spodobała Ci się ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić! (dobre opinie sprawiają, że piszemy więcej)

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 555

Jeszcze nie ma głosów. Bądź pierwszą osobą.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!