Metoda Agile -co to jest, ustawienia krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]

Metoda Agile
Metoda Agile

Metoda Agile czyli metodyka zwinna

Zwinne zarz膮dzanie staje si臋 coraz popularniejszym tematem, jaki poruszany jest na najwi臋kszych konferencjach dotycz膮cych dziedziny IT. Dzi臋ki metodzie Agile wiele organizacji porzuca tradycyjne modele kaskadowe i pod膮偶a za trendami oraz korzysta z nowych mo偶liwo艣ci, jakie oferuje metodyka zwinna.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Czym jest metoda Agile ?

Metodyka zwinna zwi膮zana jest z rozwojem nowoczesnych technologii i oznacza spos贸b kontrolowania dynamicznych i ryzykownych projekt贸w. Na pocz膮tku Agile zwi膮zane by艂o tylko z bran偶膮 IT, poniewa偶 klasyczne kontrolowanie dzia艂a艅 nie dawa艂o zamierzonych efekt贸w i po zako艅czeniu tworzenia aplikacji dane w nich dezaktualizowa艂y si臋 u klienta i generowa艂y straty.

Metodologia Agile opiera si臋 na wcze艣niejszych do艣wiadczeniach wynikaj膮cych z zarz膮dzania projektami z bran偶y IT. Programi艣ci stworzyli Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania, kt贸ry zawiera najwa偶niejsze warto艣ci, kierunki dzia艂ania oraz za艂o偶enia, a metoda Agile opiera si臋 i wdra偶ana jest do przedsi臋biorstwa wed艂ug postulat贸w Manifestu.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Programowanie zwinne 鈥 grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powsta艂e jako alternatywa do tradycyjnych metod typu waterfall. Najwa偶niejszym za艂o偶eniem metodyk zwinnych jest obserwacja, 偶e wymagania odbiorcy cz臋sto ewoluuj膮 podczas trwania projektu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_zwinne

Wdro偶enie metody Agile?

Metoda Agile
Metoda Agile

Aby skutecznie wdro偶y膰 metodyk臋 do przedsi臋biorstwa, nale偶y wykona膰 nast臋puj膮ce kroki:

 • planowanie – jest to podstawowy krok, kt贸ry polega na uzgodnieniu z klientem za艂o偶e艅 oraz jego wymaga艅. Osoba maj膮ca bezpo艣redni kontakt ze zleceniodawc膮 powinna posiada膰 odpowiednie predyspozycje oraz ws艂uchiwa膰 si臋 w potrzeby klienta,
 • projektowanie – na podstawie uzyskanych informacji opracowywane s膮 sposoby na wykonanie poszczeg贸lnych prac i element贸w oraz ocen臋 wymaga艅 wzgl臋dem produkt贸w. Etap ten zawiera informacje na temat niezb臋dnych zasob贸w, jakie potrzebne s膮 do wykonania zlecenia,
 • programowanie – to g艂贸wny etap prac, kt贸ry oparty jest na zebranych informacjach dotycz膮cych konkretnego projektu,
 • testowanie – po wykonaniu prac zwi膮zanych z programowaniem nale偶y wybrane elementy podda膰 testom, kt贸re maj膮 za zadanie sprawdzi膰 stan techniczny wykonanych prac. Testy mog膮 by膰 wykonane przez pracownik贸w pracuj膮cych nad projektem lub osoby wyznaczone przez zleceniodawc臋,
 • wdro偶enie – po wykonaniu test贸w oraz zgodzie klienta konkretne elementy poddawane s膮 akceptacji i zostaj膮 zako艅czone. Wnioski, jakie pracownicy wyci膮gn膮 podczas metodyki, mo偶na wykorzysta膰 podczas tworzenia kolejnych projekt贸w.

Skoro czytasz wpis pt. Metoda Agile czyli metodyka zwinna to te wpisy mog膮 tak偶e Ciebie zainteresowa膰:

Social media i media spo艂eczno艣ciowe:

Praca agencji:

Kursy i szkolenia:

Zasady metodologi Agile

Dzi臋ki najwa偶niejszym warto艣ciom, jakie zosta艂y stworzone przez tw贸rc贸w Agile, zarz膮dzanie projektami b臋dzie 艂atwiejsze. Do podstawowych zasad nale偶膮:

 • zadowolenie klienta – jest to najwa偶niejsza z zasad. Metodologia Agile musi by膰 tworzona w najwy偶szej jako艣ci, a projekt powinien by膰 realizowany w kr贸tkim okresie czasu. Projekty musz膮 by膰 dopasowane do wymaga艅 klienta, a osoba czuwaj膮ca nad pracami powinna mie膰 dobry i sta艂y kontakt ze zleceniodawc膮,
 • gotowo艣膰 do zmian – du偶a ilo艣膰 zmiennych czynnik贸w i elastyczno艣膰 s膮 podstawowymi cechami metody Agile, dlatego podczas tworzenia projekt贸w trzeba by膰 gotowym do wprowadzania zmian na ka偶dym etapie prac,
 • kr贸tkie odst臋py czasu – podczas tworzenia projekt贸w trzeba na bie偶膮co pokazywa膰 zleceniodawcy post臋py. Takie zabieg pozwoli unikn膮膰 wielu poprawek w ko艅cowej fazie prac,
 • wsp贸艂praca – metoda Agile oparta jest na 艣cis艂ej wsp贸艂pracy pracownik贸w z r贸偶nych dziedzin. Takie dzia艂anie usprawnia i przyspiesza prac臋, a tak偶e pozwala na szybsz膮 wymian臋 informacji,
 • zaanga偶owanie i motywacja – d艂ugoterminowe projekty s膮 wymagaj膮ce, dlatego trzeba by膰 zaanga偶owanym w wykonywane prace i wzajemnie si臋 motywowa膰, aby osi膮gn膮膰 zamierzony cel,
 • bezpo艣redni kontakt – tw贸rcy metody skupiaj膮 du偶o uwagi na prawid艂owym przep艂ywie informacji dotycz膮cych projektu oraz na osobisty kontakt pomi臋dzy zleceniodawc膮 i pracownikami,
 • sprawno艣膰 oprogramowania – metoda Agile prowadzi do stworzenia prawid艂owo dzia艂aj膮cego i funkcjonalnego produktu w postaci oprogramowania,
 • r贸wne tempo prac – cz艂onkowie pracuj膮cy nad jednym projektem powinni pracowa膰 w jednym tempie, aby prace przebiega艂y p艂ynnie,
 • udoskonalanie proces贸w – Agile skupia si臋 na ci膮g艂ym rozwoju os贸b pracuj膮cych nad projektem oraz na szukaniu nowych rozwi膮za艅 i udoskonale艅,
 • niekomplikowanie – komplikacje wp艂ywaj膮 na to, 偶e produkt staje si臋 chaotyczny, a jego obs艂uga jest utrudniona,
 • samodzielno艣膰 zespo艂贸w – zespo艂y, kt贸re uczestnicz膮 w rozwoju produkt贸w, musz膮 pracowa膰 samodzielnie, a koordynacj臋 nad projektem i post臋pem sprawowa膰 ma kierownik, kt贸ry nie mo偶e narzuca膰 sposobu wykonywania konkretnych prac,
 • analizowani i wyci膮ganie wniosk贸w – ka偶dy wykonany etap poddany musi by膰 analizie, kt贸ra pomo偶e wyci膮ga膰 wnioski i usprawni prace w dalszych etapach.

Wady i zalety metodologii Agile

G艂贸wn膮 zalet膮 Agile jest uniwersalno艣膰, poniewa偶 metoda ta mo偶e by膰 stosowana podczas tworzenia r贸偶nego rodzaju projekt贸w. Inn膮 zalet膮 jest mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w bie偶膮cych etapach prac, co prze艂o偶y si臋 na generacje mniejszych strat finansowych i na realizacj臋 zamierzonych cel贸w.

Wad膮 Agile jest to, 偶e nie sprawdzi si臋 ona w firmach, w kt贸rych bazuje si臋 na tradycyjnych metodach realizacji projekt贸w.

Co s膮dzisz o wpisie pt. Metoda Agile czyli metodyka zwinna? Daj zna膰 w komentarzu.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Na czym polega metoda Agile?

Agile to metoda zarz膮dzania projektami opieraj膮ca si臋 na iteracyjnym i elastycznym podej艣ciu do tworzenia oprogramowania lub innych produkt贸w. Polega na ci膮g艂ym doskonaleniu i dostarczaniu funkcjonalno艣ci na kr贸tko w cyklach sprint贸w, w kt贸rych udzia艂 bierze zesp贸艂 sk艂adaj膮cy si臋 z programist贸w, tester贸w i innych specjalist贸w.

G艂贸wne za艂o偶enia metody Agile to:

-Ci膮g艂e doskonalenie i ulepszanie produktu
-Priorytetyzacja potrzeb klienta i szybka reakcja na zmiany
-Zesp贸艂 cross-functionalny i wsp贸艂praca w celu uzyskania jak najlepszych rezultat贸w
-Zwinne warto艣ci i zasady opisane w Agile Manifesto
-Regularne spotkania zespo艂u, takie jak Daily Stand-ups, w celu uzyskania lepszej wsp贸艂pracy i komunikacji

Metoda Agile jest stosowana w r贸偶nych bran偶ach, w tym IT, marketing, finanse i zarz膮dzanie projektami. Pomaga zespo艂om dostarcza膰 produkty i us艂ugi w spos贸b bardziej efektywny i zadowalaj膮cy dla klient贸w.

Jaka jest r贸偶nica mi臋dzy Scrum a agile?

Agile jest filozofi膮 i zbiorem warto艣ci i zasad opisanych w Agile Manifesto, kt贸re stanowi膮 og贸lne podej艣cie do zarz膮dzania projektami i tworzenia produkt贸w. Scrum to konkretny framework oparty na zasadach Agile, kt贸ry jest szczeg贸lnie popularny w bran偶y IT.
R贸偶nica mi臋dzy Agile a Scrum polega na tym, 偶e Agile to og贸lne podej艣cie, a Scrum to konkretne narz臋dzie s艂u偶膮ce do wdro偶enia Agile. Scrum zawiera wszystkie warto艣ci i zasady Agile, ale dodatkowo opisuje bardziej szczeg贸艂owo role, procesy i narz臋dzia, kt贸re zespo艂y mog膮 wykorzysta膰 do realizacji projekt贸w zgodnie z Agile.
Innymi s艂owy, wszystko co jest zgodne z Agile, jest r贸wnie偶 zgodne ze Scrum, ale nie na odwr贸t. Mo偶na stosowa膰 Agile bez korzystania z Scrum, ale Scrum jest jednym z wielu narz臋dzi do wdro偶enia Agile.

Co to jest Agile po polsku?

Agile to angielski termin, kt贸ry w t艂umaczeniu na j臋zyk polski oznacza „zwinny” lub „elastyczny”. W informatyce i zarz膮dzaniu projektami jest to filozofia i zbi贸r warto艣ci i zasad opisanych w Agile Manifesto, kt贸re stanowi膮 og贸lne podej艣cie do zarz膮dzania projektami i tworzenia produkt贸w. Zwinne podej艣cie opiera si臋 na iteracyjnym i elastycznym dostarczaniu funkcjonalno艣ci i ci膮g艂ym doskonaleniu produktu. W praktyce oznacza to, 偶e zespo艂y pracuj膮 w kr贸tkich cyklach, bior膮 pod uwag臋 potrzeby klienta i s膮 gotowe na szybk膮 reakcj臋 na zmiany.

Czy Agile jest metodologi膮?

Tak, Agile jest metodologi膮. Agile to filozofia i zbi贸r warto艣ci i zasad opisanych w Agile Manifesto, kt贸re stanowi膮 og贸lne podej艣cie do zarz膮dzania projektami i tworzenia produkt贸w. Wiele r贸偶nych metodologii opartych na zasadach Agile zosta艂o opracowanych w ci膮gu ostatnich kilku dziesi臋cioleci, w tym Scrum, Kanban, XP (eXtreme Programming) i inne.

Co jest najwa偶niejsze w Agile?

Najwa偶niejsze w Agile to zesp贸艂 i jego wsp贸艂praca, elastyczno艣膰 i szybka reakcja na zmiany, skupianie si臋 na warto艣ci i potrzebach klienta oraz ci膮g艂e doskonalenie. Agile to filozofia i podej艣cie do zarz膮dzania projektami, kt贸re stawia na indywidualne i zespo艂owe do艣wiadczenia, komunikacj臋 i samoorganizacj臋.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!
Metoda Agile -co to jest, ustawienia krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]
U偶ywamy plik贸w cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewni膰 Ci najbardziej odpowiednie wra偶enia, zapami臋tuj膮c Twoje preferencje. Klikaj膮c 鈥濧kceptuj臋鈥, wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie plik贸w cookie. Je艣li nie wyra偶asz zgody, ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookies mo偶esz zmieni膰 w swojej przegl膮darce.
Czytaj wi臋cej