Innowacje marketingowe (biznes online, e-commerce i Twoje przedsiębiorstwo) Strategie marketing innovation

Pop up, sklep internetowy i konwersje (wyskakujące okienka pop-up newsletter)
25 sierpnia, 2021
Wyszukiwarka Yandex browser rosyjski google
25 sierpnia, 2021
Innowacje marketingowe
Innowacje marketingowe

Innowacje marketingowe:

Bez reklamy przedsiębiorstwa nie mają prawa bytu, funkcjonowania, rozwijania się. Żadna firma nie odniesie sukcesu jeśli nie będzie widoczna dla potencjalnych klientów. Jednym z innowacyjnych rozwiązań marketingowych jest narzędzie zwane marketing 360. Co to takiego? Czy warto zainwestować w ten rodzaj reklamy?

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Czy taka reklama przynosi pozytywne efekty dla firmy? Jednak zanim przejdzie się do sedna należy zastanowić się czym są innowacyjne rozwiązania, jak je wdrożyć w przedsiębiorstwie oraz jakie firmy mogą napotkać trudności w trakcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Innowacje – co to takiego?

W XXI wieku temat innowacji jest poruszany na wielu płaszczyznach, między innymi: w produkcji, w branżach usługowych, w handlu, w usługach hotelarskich czy gastronomicznych. W zasadzie w każdej dziedzinie nauki i życia nowinki są na porządku dziennym – kolokwialnie rzecz ujmując. Innowacje to pojęcie, które pochodzi od łacińskiego słowa: innovatio, czyli odnawiać.

Z punktu widzenia niniejszego artykułu pojęcie innowacje oznacza nowości, rzeczy nowo wprowadzone. Odnosząc wyżej wymienione pojęcie do dziedziny jaką jest nauka ekonomii, oznacza ono wdrażanie nowych technologii, tworzenie nowoczesnych, skomputeryzowanych organizacji i instytucji.

W innym ujęciu, pojęcie innowacji oznacza ciąg działań, które prowadzą, zmierzają do wytworzenia nowych bądź ulepszonych produktów wdrażanych przez firmę, nowych lub ulepszonych procesów technologicznych jednostek gospodarczych, nowych lub ulepszonych systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Innowacje w ujęciu ekonomicznym definiuje się jako wszelkie możliwe zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, które w sposób bezpośredni zmierzają do ulepszenia już wprowadzonych towarów, usług, technologii lub do wprowadzenia całkiem nowych rozwiązań technologicznych, usług, produktów.

Co można uznać za innowacyjne rozwiązanie i jakie formy w firmie innowacyjność może przybierać?
Rozwiązaniem innowacyjnym może być:

 • • wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu lub usługi,
 • • zmiana produktu istniejącego pod względem zwiększenia jego jakości i użyteczności,
 • • wprowadzenie nowej metody produkcji,
 • • ulepszenie przyjętej metody produkcji,
 • • wprowadzenie nowoczesnych technologii,
 • • znalezienie i rozwój nowych rynków zbytu,
 • • wykorzystanie nowych surowców i/lub podzespołów,
 • • nowe formy organizacji firmy.

W firmie innowacyjność może przyjmować następujące formy:

 • • doskonalenie lub dalszy rozwój już wytwarzanych produktów,
 • • doskonalenie lub dalszy rozwój stosowanych procesów produkcyjnych,
 • • doskonalenie organizacji pracy, produkcji, marketingu i zarządzania,
 • • doskonalenie logistyki produkcji i dystrybucji,
 • • wprowadzenie nowych metod produkcyjnych opartych na nowinkach technologicznych,
 • • wprowadzenie nowych towarów opartych na nowinkach technologicznych.

Podział innowacji

W celu ułatwienia zrozumienia koncepcji, pojęcia słowa innowacja wprowadzono klasyfikację tego terminu. Kryteria jakie zostały przyjęte w celu klasyfikacji wyżej wymienionego pojęcia to: obiekt, skala zmian, stopień oryginalności zmian, stopień złożoności zmian, sposób finansowania, stosunek do środowiska przyrodniczego oraz uczestnicy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie. Podział innowacji z uwagi na:

Podział innowacji z uwagi na obiekt. W tej klasyfikacji wyróżnia się następujące rodzaje innowacji, oto one:

 • innowacje produktowe,
 • technologiczne,
 • organizacyjne,
 • społeczne,
 • marketingowe.

Podział innowacji z punktu widzenia skali zmian. Z tego punktu widzenia rozróżnia się następujące rodzaje innowacji, oto one:

 • innowacje wielkie, zwane także jako przełomowe,
 • innowacje średnie, zwane jako przyrostowe,
 • innowacje drobne.

Podział innowacji z uwagi na stopień oryginalności zmian. Z tego punktu widzenia rozróżnia się następujące rodzaje innowacji:

 • innowacje kreatywne,
 • imitujące,
 • pozorne.

Podział innowacji z uwagi na stopień złożoności zmian. W tej klasyfikacji rozróżnia się:

 • innowacje izolowane,
 • innowacje wiązane.

Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie

Aby przetrwać na rynku XXI wieku – czasach kiedy jest silna konkurencja na rynku, gdzie dominuje prawo dżungli – silniejszy wygrywa – należy mieć oczy i uszy szeroko otwarte na nowe wyzwana, nowe rynki, słowem na innowacyjne, nowe rozwiązania. W związku z tym należy umiejętnie wprowadzić nowości w system funkcjonowania firmy. Dlatego tak ważny z punktu widzenia dzisiejszego biznesu jest proces innowacyjny organizacji. Dobrze przeprowadzony proces innowacyjny powinien składać się z trzech faz. Faza pierwsza: Analiza stanu aktualnego. Faza druga: Ustalenie obiektu badania. Faza trzecia: Wprowadzenie innowacji organizacyjnej w życie przedsiębiorstwa. Cały proces innowacyjny składa się z następujących elementów:

 1. FAZA I. Analiza stanu aktualnego
  a) Określenie celu badania
  b) Ustalenie obiektu badania
  c) Rejestracja stanu faktycznego
  d) Opracowanie diagnozy
 2. FAZA II. Projektowanie organizacji
  a) Poszukiwanie pomysłów
  b) Zaprojektowanie wariantów
 3. FAZA III. Wprowadzanie innowacji organizacyjnej w życie
  a) Przygotowanie wdrożenia wariantu
  b) Wprowadzanie wariantu
  c) Utrzymanie wprowadzonego wariantu

Bariery, które mogą utrudnić wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie

Przy wdrażaniu innowacji należy pamiętać o barierach jakie może firma spotkać na swojej drodze. Barier nie należy lekceważyć, gdyż ich występowanie może utrudnić, bądź w skrajnych przypadkach nawet zaprzepaścić szansę na wprowadzenie innowacji w firmie. Do głównych barier procesu wdrażania innowacji w firmie zaliczyć można:
• niezrozumienie potrzeby innowacji ani sensu jej wprowadzenia,
• brak pozytywnych doświadczeń w realizowaniu nowości i obawa, strach przed popełnieniem błędu,
• obawa, że proponowane lub wprowadzane zmiany obniżą prestiż firmy,
• obawa, że wprowadzana innowacja stworzy wymagania, którym pracownik nie będzie wstanie sprostać,
• obawa, że poparcie wdrożenia innowacji narazi pracowników na straty,
• skłonność do trwania przy wyuczonych, starych wzorcach,
• niechęć do uczenia się czegoś nowego,
• małe zaufanie do kadry kierowniczej,
• walka o „zachowanie twarzy” i walka o trwanie przy swoich archaicznych poglądach.

Czym jest marketing 360?


Marketing 360 jest to innowacyjne rozwiązanie reklamowe, które łączy w sobie kompleksowe działania z zakresu marketingu i reklamy. Pojęcie marketing 360 pochodzi z języka angielskiego i w oryginalne brzmi jako 360 Degree Marketing. Pojęcie to oznacza zintegrowane działania marketingowe, które oparte są na holistycznej strategii reklamowej.

Zgodnie z założeniami tej strategii, wszelkie dostępne kanały promocji są ze sobą spójne. W celu uzyskania skutecznego oddziaływania na odbiorcę reklamy, kanały promocji muszą być ze sobą zintegrowane, powinny ze sobą współdziałać na każdym etapie promocji. Żeby kampania marketingu 360 była skuteczna musi być rozpatrywana kompleksowo.

Po pierwsze dział kierowniczy firmy musi zdefiniować pojmowanie marki firmy oraz sformułować jasno misję i cele firmy, jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć w określonym czasie.

Po drugie należy staranie dobrać odpowiednie narzędzia promocji, dzięki którym klienci utrwalą w pamięci markę firmy. Po trzecie należy szczegółowo określić grupę odbiorców kampanii reklamowej. To punkt bardzo istotny, gdyż odpowiednio dobrana grupa docelowa to połowa sukcesu kampanii reklamowej. Bez potencjalnych klientów, firma nie osiągnie zamierzonych celów, nie odniesie sukcesu na rynku.

Konsument kluczem sukcesu marketingu 360

Kluczowym elementem marketingu 360 jest właściwe zachowanie samych odbiorców reklamy, czyli potencjalnych klientów. Na obecnym rynku klienci głównie korzystają z nowoczesnych narzędzi, jakimi są: media społecznościowe, portale internetowe, serwisy ogłoszeniowe w sieci Internet.

Współczesny konsument to osoba technologicznie rozwinięta. Na co dzień przegląda strony internetowe i media społecznościowe w telefonie, na tablecie, w komputerze, ogląda telewizję przez większość wolnego czasu, słucha radia w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz rozgląda się na prawo i lewo obserwując bilbordy na mieście.

Analizując zachowania konsumentów na co dzień, specjaliści od marketingu 360 opracowali metodę działania kampanii reklamowej, która opiera się na otaczaniu klienta przekazem reklamowych z różnych stron w tym samym czasie. W myśl tej zasady przekaz reklamowy jest emitowany jednocześnie w mediach społecznościowych, na portalach internetowych, na bilbordach, w radio, w telewizji.

Kanały marketingowe wykorzystywane w marketingu 360

Specjaliści od marketingu 360 opracowali wiele skutecznych kanałów marketingowych. To w większości nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Najwięcej z nich odnosi się do kampanii reklamowych w sieci Internet, ale i znalazły się tu także kanały reklamowe promocji bezpośredniej. Narzędzia marketingu 360:

 • Skutecznie rozreklamowana strona internetowa, na wysokiej pozycji w wyszukiwarce google;
 • Marketing w wyszukiwarkach internetowych – Search Engine Marketing, w skrócie zwany SEM;
 • Direct Marketing – to marketing bezpośredni, który jest wprost skierowany do użytkownika, za pomocą wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej;
 • Social Media Marketing, czyli marketing szeptany na łamach mediów społecznościowych;
 • Materiały poligraficzne;
 • Eventy firmowe;
 • Działania PR-owe prowadzone bezpośrednio z klientami i kontrahentami firmy;
 • Ambient marketing, czyli nieszablonowe działania reklamowe.

Dlaczego warto zainwestować w działania reklamowe w ramach marketingu 360?

Marketing 360 daje możliwość dokładnego planowania i koordynowania działań marketingowych na wielu płaszczyznach jednocześnie. Stawiając na marketing kompleksowy firma ma przewagę na rynku reklamowym na tle innych konkurencyjnych przedsiębiorstw, które prowadzą działania reklamowe tylko na jednej płaszczyźnie.

Konsument, który jest bombardowany reklamą z każdej strony szybciej przyswoi sobie oferowany produkt oraz szybciej w jego świadomości utrwali się marka firmy, która go oferuje. Jedynym minusem marketingu 360 jest jego wysoki koszt oraz konieczność prowadzenia kampanii przez wyspecjalizowaną w tym zakresie agencję reklamową.

Innowacyjny marketing w sektorze e-commerce

Marketing innovations to rynkowy hit. Innymi słowy innowacyjność przedsiębiorstw, ku tworzeniu nowej koncepcji lub strategii marketingowej. Wdrażanie innowacji marketingowych to kolejna kwestia.

Bo co innego wymyślić, co innego stworzyć i co innego wdrożyć…

Oczywiście zastosowanie mamy tutaj w stosunku do produktów, wyrobów lub usług.

Hitem obecnie są innowacje marketingowe w sektorze e-commerce bo ten rośnie w szalonym tempie.

Masz jakieś pomysły?

Może warto zacząć je realizować.

interesują Ciebie Innowacje marketingowe?

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)