Innowacje marketingowe (biznes online, e-commerce i Twoje przedsi臋biorstwo) Strategie marketing innovation

Innowacje marketingowe
Innowacje marketingowe

Innowacje marketingowe przyk艂ady i definicja

Innowacje marketingowe definicja – s膮 to zmiany nie tylko w wygl膮dzie, ale tak偶e w zastosowaniu produktu a tak偶e jego reklamie. Poj臋cie jest 艣ci艣le powi膮zane z USP (Unique Selling Proposition). Czyli musisz si臋 wyr贸偶ni膰 w swoim przekazie, promocji i marketingu.

Unique selling proposition

Innowacja (innovation) to wdro偶enie znacz膮cego udoskonalonego produktu, us艂ugi, procesu, lub nowej metody marketingowej do praktyki i stosowania.

Co obejmuje marketing innowacji?

Marketing innowacji mo偶e obejmowa膰 testy, badania, prototypowanie, sprawdzanie interakcji z otoczeniem, jak reaguj膮 konsumenci, czy metody wprowadzania na rynek.

Bez reklamy przedsi臋biorstwa nie maj膮 prawa bytu, funkcjonowania, rozwijania si臋. 呕adna firma nie odniesie sukcesu je艣li nie b臋dzie widoczna dla potencjalnych klient贸w. Jednym z innowacyjnych rozwi膮za艅 marketingowych jest narz臋dzie zwane marketing 360. Co to takiego? Czy warto zainwestowa膰 w ten rodzaj reklamy?

Czy taka reklama przynosi pozytywne efekty dla firmy? Jednak zanim przejdzie si臋 do sedna nale偶y zastanowi膰 si臋 czym s膮 innowacyjne rozwi膮zania, jak je wdro偶y膰 w przedsi臋biorstwie oraz jakie firmy mog膮 napotka膰 trudno艣ci w trakcie wdra偶ania innowacyjnych rozwi膮za艅.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Innowacje – co to takiego?

W XXI wieku temat innowacji jest poruszany na wielu p艂aszczyznach, mi臋dzy innymi: w produkcji, w bran偶ach us艂ugowych, w handlu, w us艂ugach hotelarskich czy gastronomicznych. W zasadzie w ka偶dej dziedzinie nauki i 偶ycia nowinki s膮 na porz膮dku dziennym 鈥 kolokwialnie rzecz ujmuj膮c. Innowacje to poj臋cie, kt贸re pochodzi od 艂aci艅skiego s艂owa: innovatio, czyli odnawia膰.

Z punktu widzenia niniejszego artyku艂u poj臋cie innowacje oznacza nowo艣ci, rzeczy nowo wprowadzone. Odnosz膮c wy偶ej wymienione poj臋cie do dziedziny jak膮 jest nauka ekonomii, oznacza ono wdra偶anie nowych technologii, tworzenie nowoczesnych, skomputeryzowanych organizacji i instytucji.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

W innym uj臋ciu, poj臋cie innowacji oznacza ci膮g dzia艂a艅, kt贸re prowadz膮, zmierzaj膮 do wytworzenia nowych b膮d藕 ulepszonych produkt贸w wdra偶anych przez firm臋, nowych lub ulepszonych proces贸w technologicznych jednostek gospodarczych, nowych lub ulepszonych system贸w organizacyjnych przedsi臋biorstwa.

Innowacje w uj臋ciu ekonomicznym definiuje si臋 jako wszelkie mo偶liwe zmiany zachodz膮ce w przedsi臋biorstwie, kt贸re w spos贸b bezpo艣redni zmierzaj膮 do ulepszenia ju偶 wprowadzonych towar贸w, us艂ug, technologii lub do wprowadzenia ca艂kiem nowych rozwi膮za艅 technologicznych, us艂ug, produkt贸w.

Co mo偶na uzna膰 za innowacyjne rozwi膮zanie i jakie formy w firmie innowacyjno艣膰 mo偶e przybiera膰?

Rozwi膮zaniem innowacyjnym mo偶e by膰:

 • wprowadzenie na rynek zupe艂nie nowego produktu lub us艂ugi,
 • zmiana produktu istniej膮cego pod wzgl臋dem zwi臋kszenia jego jako艣ci i u偶yteczno艣ci,
 • wprowadzenie nowej metody produkcji,
 • ulepszenie przyj臋tej metody produkcji,
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii,
 • znalezienie i rozw贸j nowych rynk贸w zbytu,
 • wykorzystanie nowych surowc贸w i/lub podzespo艂贸w,
 • nowe formy organizacji firmy.

W firmie innowacyjno艣膰 mo偶e przyjmowa膰 nast臋puj膮ce formy:

 • doskonalenie lub dalszy rozw贸j ju偶 wytwarzanych produkt贸w,
 • doskonalenie lub dalszy rozw贸j stosowanych proces贸w produkcyjnych,
 • doskonalenie organizacji pracy, produkcji, marketingu i zarz膮dzania,
 • doskonalenie logistyki produkcji i dystrybucji,
 • wprowadzenie nowych metod produkcyjnych opartych na nowinkach technologicznych,
 • wprowadzenie nowych towar贸w opartych na nowinkach technologicznych.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Podzia艂 innowacji

W celu u艂atwienia zrozumienia koncepcji, poj臋cia s艂owa innowacja wprowadzono klasyfikacj臋 tego terminu. Kryteria jakie zosta艂y przyj臋te w celu klasyfikacji wy偶ej wymienionego poj臋cia to: obiekt, skala zmian, stopie艅 oryginalno艣ci zmian, stopie艅 z艂o偶ono艣ci zmian, spos贸b finansowania, stosunek do 艣rodowiska przyrodniczego oraz uczestnicy procesu innowacyjnego w przedsi臋biorstwie. Podzia艂 innowacji z uwagi na:

Podzia艂 innowacji z uwagi na obiekt. W tej klasyfikacji wyr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce rodzaje innowacji, oto one:

 • innowacje produktowe,
 • technologiczne,
 • organizacyjne,
 • spo艂eczne,
 • marketingowe.

Podzia艂 innowacji z punktu widzenia skali zmian. Z tego punktu widzenia rozr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce rodzaje innowacji, oto one:

 • innowacje wielkie, zwane tak偶e jako prze艂omowe,
 • innowacje 艣rednie, zwane jako przyrostowe,
 • innowacje drobne.

Podzia艂 innowacji z uwagi na stopie艅 oryginalno艣ci zmian. Z tego punktu widzenia rozr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce rodzaje innowacji:

 • innowacje kreatywne,
 • imituj膮ce,
 • pozorne.

Podzia艂 innowacji z uwagi na stopie艅 z艂o偶ono艣ci zmian. W tej klasyfikacji rozr贸偶nia si臋:

 • innowacje izolowane,
 • innowacje wi膮zane.
lejek content marketingowy sales funnel

Proces innowacyjny w przedsi臋biorstwie

Aby przetrwa膰 na rynku XXI wieku 鈥 czasach kiedy jest silna konkurencja na rynku, gdzie dominuje prawo d偶ungli 鈥 silniejszy wygrywa – nale偶y mie膰 oczy i uszy szeroko otwarte na nowe wyzwana, nowe rynki, s艂owem na innowacyjne, nowe rozwi膮zania. W zwi膮zku z tym nale偶y umiej臋tnie wprowadzi膰 nowo艣ci w system funkcjonowania firmy. Dlatego tak wa偶ny z punktu widzenia dzisiejszego biznesu jest proces innowacyjny organizacji. Dobrze przeprowadzony proces innowacyjny powinien sk艂ada膰 si臋 z trzech faz. Faza pierwsza: Analiza stanu aktualnego. Faza druga: Ustalenie obiektu badania. Faza trzecia: Wprowadzenie innowacji organizacyjnej w 偶ycie przedsi臋biorstwa. Ca艂y proces innowacyjny sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych element贸w:

 1. FAZA I. Analiza stanu aktualnego
  a) Okre艣lenie celu badania
  b) Ustalenie obiektu badania
  c) Rejestracja stanu faktycznego
  d) Opracowanie diagnozy
 2. FAZA II. Projektowanie organizacji
  a) Poszukiwanie pomys艂贸w
  b) Zaprojektowanie wariant贸w
 3. FAZA III. Wprowadzanie innowacji organizacyjnej w 偶ycie
  a) Przygotowanie wdro偶enia wariantu
  b) Wprowadzanie wariantu
  c) Utrzymanie wprowadzonego wariantu

Bariery, kt贸re mog膮 utrudni膰 wdro偶enie innowacji w przedsi臋biorstwie

Przy wdra偶aniu innowacji nale偶y pami臋ta膰 o barierach jakie mo偶e firma spotka膰 na swojej drodze. Barier nie nale偶y lekcewa偶y膰, gdy偶 ich wyst臋powanie mo偶e utrudni膰, b膮d藕 w skrajnych przypadkach nawet zaprzepa艣ci膰 szans臋 na wprowadzenie innowacji w firmie. Do g艂贸wnych barier procesu wdra偶ania innowacji w firmie zaliczy膰 mo偶na:

 • niezrozumienie potrzeby innowacji ani sensu jej wprowadzenia,
 • brak pozytywnych do艣wiadcze艅 w realizowaniu nowo艣ci i obawa, strach przed pope艂nieniem b艂臋du,
 • obawa, 偶e proponowane lub wprowadzane zmiany obni偶膮 presti偶 firmy,
 • obawa, 偶e wprowadzana innowacja stworzy wymagania, kt贸rym pracownik nie b臋dzie wstanie sprosta膰,
 • obawa, 偶e poparcie wdro偶enia innowacji narazi pracownik贸w na straty,
 • sk艂onno艣膰 do trwania przy wyuczonych, starych wzorcach,
 • niech臋膰 do uczenia si臋 czego艣 nowego,
 • ma艂e zaufanie do kadry kierowniczej,
 • walka o 鈥瀦achowanie twarzy鈥 i walka o trwanie przy swoich archaicznych pogl膮dach.

Czym jest marketing 360?

Marketing 360 jest to innowacyjne rozwi膮zanie reklamowe, kt贸re 艂膮czy w sobie kompleksowe dzia艂ania z zakresu marketingu i reklamy. Poj臋cie marketing 360 pochodzi z j臋zyka angielskiego i w oryginalne brzmi jako 360 Degree Marketing. Poj臋cie to oznacza zintegrowane dzia艂ania marketingowe, kt贸re oparte s膮 na holistycznej strategii reklamowej.

Zgodnie z za艂o偶eniami tej strategii, wszelkie dost臋pne kana艂y promocji s膮 ze sob膮 sp贸jne. W celu uzyskania skutecznego oddzia艂ywania na odbiorc臋 reklamy, kana艂y promocji musz膮 by膰 ze sob膮 zintegrowane, powinny ze sob膮 wsp贸艂dzia艂a膰 na ka偶dym etapie promocji. 呕eby kampania marketingu 360 by艂a skuteczna musi by膰 rozpatrywana kompleksowo.

Po pierwsze dzia艂 kierowniczy firmy musi zdefiniowa膰 pojmowanie marki firmy oraz sformu艂owa膰 jasno misj臋 i cele firmy, jakie przedsi臋biorstwo chce osi膮gn膮膰 w okre艣lonym czasie.

Po drugie nale偶y staranie dobra膰 odpowiednie narz臋dzia promocji, dzi臋ki kt贸rym klienci utrwal膮 w pami臋ci mark臋 firmy. Po trzecie nale偶y szczeg贸艂owo okre艣li膰 grup臋 odbiorc贸w kampanii reklamowej. To punkt bardzo istotny, gdy偶 odpowiednio dobrana grupa docelowa to po艂owa sukcesu kampanii reklamowej. Bez potencjalnych klient贸w, firma nie osi膮gnie zamierzonych cel贸w, nie odniesie sukcesu na rynku.

Konsument kluczem sukcesu marketingu 360

Kluczowym elementem marketingu 360 jest w艂a艣ciwe zachowanie samych odbiorc贸w reklamy, czyli potencjalnych klient贸w. Na obecnym rynku klienci g艂贸wnie korzystaj膮 z nowoczesnych narz臋dzi, jakimi s膮: media spo艂eczno艣ciowe, portale internetowe, serwisy og艂oszeniowe w sieci Internet.

Wsp贸艂czesny konsument to osoba technologicznie rozwini臋ta. Na co dzie艅 przegl膮da strony internetowe i media spo艂eczno艣ciowe w telefonie, na tablecie, w komputerze, ogl膮da telewizj臋 przez wi臋kszo艣膰 wolnego czasu, s艂ucha radia w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz rozgl膮da si臋 na prawo i lewo obserwuj膮c bilbordy na mie艣cie.

Analizuj膮c zachowania konsument贸w na co dzie艅, specjali艣ci od marketingu 360 opracowali metod臋 dzia艂ania kampanii reklamowej, kt贸ra opiera si臋 na otaczaniu klienta przekazem reklamowych z r贸偶nych stron w tym samym czasie. W my艣l tej zasady przekaz reklamowy jest emitowany jednocze艣nie w mediach spo艂eczno艣ciowych, na portalach internetowych, na bilbordach, w radio, w telewizji.

Kana艂y marketingowe wykorzystywane w marketingu 360

Specjali艣ci od marketingu 360 opracowali wiele skutecznych kana艂贸w marketingowych. To w wi臋kszo艣ci nowoczesne, innowacyjne rozwi膮zania. Najwi臋cej z nich odnosi si臋 do kampanii reklamowych w sieci Internet, ale i znalaz艂y si臋 tu tak偶e kana艂y reklamowe promocji bezpo艣redniej. Narz臋dzia marketingu 360:

 • Skutecznie rozreklamowana strona internetowa, na wysokiej pozycji w wyszukiwarce google;
 • Marketing w wyszukiwarkach internetowych – Search Engine Marketing, w skr贸cie zwany SEM;
 • Direct Marketing – to marketing bezpo艣redni, kt贸ry jest wprost skierowany do u偶ytkownika, za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail lub rozmowy telefonicznej;
 • Social Media Marketing, czyli marketing szeptany na 艂amach medi贸w spo艂eczno艣ciowych;
 • Materia艂y poligraficzne;
 • Eventy firmowe;
 • Dzia艂ania PR-owe prowadzone bezpo艣rednio z klientami i kontrahentami firmy;
 • Ambient marketing, czyli nieszablonowe dzia艂ania reklamowe.

Dlaczego warto zainwestowa膰 w dzia艂ania reklamowe w ramach marketingu 360?

Marketing 360 daje mo偶liwo艣膰 dok艂adnego planowania i koordynowania dzia艂a艅 marketingowych na wielu p艂aszczyznach jednocze艣nie. Stawiaj膮c na marketing kompleksowy firma ma przewag臋 na rynku reklamowym na tle innych konkurencyjnych przedsi臋biorstw, kt贸re prowadz膮 dzia艂ania reklamowe tylko na jednej p艂aszczy藕nie.

Konsument, kt贸ry jest bombardowany reklam膮 z ka偶dej strony szybciej przyswoi sobie oferowany produkt oraz szybciej w jego 艣wiadomo艣ci utrwali si臋 marka firmy, kt贸ra go oferuje. Jedynym minusem marketingu 360 jest jego wysoki koszt oraz konieczno艣膰 prowadzenia kampanii przez wyspecjalizowan膮 w tym zakresie agencj臋 reklamow膮.

Innowacyjny marketing w sektorze e-commerce

Marketing innovations to rynkowy hit. Innymi s艂owy innowacyjno艣膰 przedsi臋biorstw, ku tworzeniu nowej koncepcji lub strategii marketingowej. Wdra偶anie innowacji marketingowych to kolejna kwestia.

Bo co innego wymy艣li膰, co innego stworzy膰 i co innego wdro偶y膰…

Oczywi艣cie zastosowanie mamy tutaj w stosunku do produkt贸w, wyrob贸w lub us艂ug.

Hitem obecnie s膮 innowacje marketingowe w sektorze e-commerce bo ten ro艣nie w szalonym tempie.

Masz jakie艣 pomys艂y?

Mo偶e warto zacz膮膰 je realizowa膰.

interesuj膮 Ciebie Innowacje marketingowe?

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

FAQ – cz臋sto zadawane pytania na temat innowacji marketingowych

Jakie s膮 rodzaje innowacji?

Innowacje najcz臋艣ciej dzieli si臋 na procesowe, produktowe, organizacyjne i marketingowe.

Co mo偶e by膰 藕r贸d艂em innowacji marketingowych?

Innowacje marketingowe mog膮 pochodzi膰 z wewn膮trz i zewn膮trz organizacji. Mog膮 to by膰 nieoczekiwane zdarzenia, a tak偶e zaplanowany proces udoskonalania strategii i komunikacji marketingowej.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!
Innowacje marketingowe (biznes online, e-commerce i Twoje przedsi臋biorstwo) Strategie marketing innovation
U偶ywamy plik贸w cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewni膰 Ci najbardziej odpowiednie wra偶enia, zapami臋tuj膮c Twoje preferencje. Klikaj膮c 鈥濧kceptuj臋鈥, wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie plik贸w cookie. Je艣li nie wyra偶asz zgody, ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookies mo偶esz zmieni膰 w swojej przegl膮darce.
Czytaj wi臋cej