Analiza sprzedaży – co to takiego? (jak ją wykonać, przykłady, definicja)

Analiza sprzedaży

Na czym polega analiza sprzedaży?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się analiza sprzedaży. Jest to działanie, które podejmuje przedsiębiorstwo, żeby sprawdzić co pomaga osiągnąć pożądane wyniki finansowe.

Dzięki temu można też dowiedzieć się, jakie czynniki utrudniają uzyskanie optymalnych wyników.

Wiąże się to z kontrolą finansów, więc strategia rozwoju przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy właśnie od analizy sprzedaży. Można śmiało powiedzieć, że każda firma która odnosi sukces w swojej branży podejmuje takie działania.

diagram marketingowy jak budować świadomość za pomocą reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawdź naszą ofertę

KONIEC REKLAMY

W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie cechuje się analiza sprzedaży, a także jakie są jej najważniejsze zalety.

Analiza sprzedaży – co to takiego i na co warto zwrócić uwagę?

Analiza sprzedaży to proces badania i oceny wydajności sprzedażowej danego przedsiębiorstwa lub produktu. Celem analizy sprzedaży jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron w strategii sprzedaży, tak aby można było opracować plany działań w celu poprawy sprzedaży i wyników finansowych.

Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników, które są istotne dla analizy sprzedaży:

 1. Przychody – warto dokładnie przeanalizować wartości przychodów z różnych kanałów sprzedaży i porównać je z wynikami poprzednich okresów, aby określić trendy i prognozować przyszłą sprzedaż.
 2. Marże zysku – warto zbadać, jakie są marże zysku z różnych produktów i kanałów sprzedaży oraz jak wpływają one na całkowity wynik finansowy przedsiębiorstwa.
 3. Średni koszt pozyskania klienta (CPA) – warto zidentyfikować, ile kosztuje pozyskanie nowego klienta, aby określić skuteczność działań marketingowych i ocenić, czy koszty marketingowe są adekwatne w stosunku do zysków.
 4. Wskaźniki konwersji – warto zbadać, jakie są wskaźniki konwersji dla różnych kanałów sprzedaży i produktów, aby określić, które źródła generują najwięcej sprzedaży i jakie działania można podjąć, aby zwiększyć konwersję.
 5. Częstotliwość zakupów – warto zbadać, jak często klienci kupują produkty i jakie są koszyki zakupowe, aby określić, które produkty są najchętniej kupowane i jakie są preferencje klientów.

Analiza sprzedaży pozwala przedsiębiorstwom na efektywne zarządzanie sprzedażą, na podstawie dostarczonych informacji i danych, pozwalających na lepsze planowanie strategiczne, w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych i wzmocnienia pozycji rynkowej.

Jest to proces, który polega na precyzyjnym badaniu wyników sprzedaży usługi lub produktów wytwarzanych przez firmę. Postęp technologiczny poszedł mocno do przodu i obecnie możemy korzystać z rozwiązań, o których dawniej byśmy nawet nie pomyśleli.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że analiza odbywa się na wielu płaszczyznach. Dotyczy między innymi błędów, które pojawiają się w trakcie procesów handlowych, a także raportów nowych klientów, z którymi udało się nawiązać jakikolwiek kontakt.

Przykładowe błędy podczas procesu to nieprawidłowo wystawiona faktura. Warto też wskazać czynniki, które mają wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie sprzedaży.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Co wpływa na wielkość sprzedaży?

Na wielkość sprzedaży ma wpływ wiele czynników. Zarówno wewnętrzne (np sytuacja w firmie) jak i zewnętrzne (np. sytuacja w branży).

Generalnie, aby zmaksymalizować sprzedaż większość z naszych zysków musimy przeznaczać na reklamę i marketing. Oczywiście musimy mieć również dopracowany lejek sprzedażowy i aktywnie pracujemy na identyfikowanie wąskich gardeł.

Optymalizacja zysków

Optymalizacja zysków jest naturalnym celem każdej firmy.

Należy dokonać konkretnego rekonesansu, żeby wiedzieć jak na rynku odbierane są produkty oferowane przez firmę.

Analiza sprzedaży umożliwia sprawdzenie czynników utrudniających popyt, a także tych, które sprzyjają popytowi.

W ten sposób można się lepiej skupić na ogólnych trendach sprzedażowych, ponieważ raporty generowane są automatycznie.

Zadaniem zarządu jest poszukiwanie przyczyn spadku popytu na dany produkt.

Jeśli błędy w procesie sprzedażowym zostaną dostrzeżone w miarę szybko, to będzie można od razu wdrożyć specjalne programy naprawcze.

Wśród błędów, które występują najczęściej w procesie sprzedażowym można wymienić nieprawidłowo wystawione dokumenty oraz złe zaopatrzenie magazynu.

Dane z poprzednich lat są porównywane z wynikiem analizy sprzedaży. Warto mieć na uwadze, że wynik analizy może być też porównywany z prognozowanymi danymi.

Na zysk firmy może wpłynąć bagatelizowanie analizy dynamiki sprzedaży.

Tak naprawdę wiele czynników ma wpływ na tendencję spadku, wzrostu lub stagnacji. Wśród najważniejszych czynników można wymienić pojawienie się konkurencji na rynku oraz wzrost cen produktów.

Spadek dynamiki sprzedaży

Należy pamiętać, że jako wartości bezwzględnej nie powinno się traktować spadku dynamiki sprzedaży.

Jest to jednak przydatny wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa, dlatego lepiej ją obserwować regularnie.

Od specyfiki i potrzeb firmy zależy zakres analizy sprzedaży.

Użyteczność jest naczelną zasadą jej wykonywania.

Nie ma sensu robić analizy, żeby tylko ją odhaczyć. Warto dodać, że analiza sprzedaży musi być przemyślana i dobrze przygotowana.

W rzeczywistości wiele czynników składa się na obraz sytuacji firmy.

Wiele też zależy od interpretacji wyników analizy, ponieważ nie istnieje jedna obiektywna prawda.

Metody sprzedaży to zagadnienia, których dotyczy analiza. W takiej sytuacji występuje czynnik ludzki, który trzeba koniecznie wziąć pod uwagę.

Raporty są niezwykle przydatne, ponieważ pozwalają wychwycić moment, kiedy powinniśmy zareagować.

Produkty lub usługi oferowane przez firmę są innym segmentem analizy sprzedaży.

Istnieje również zewnętrzna analiza sprzedaży.

Czasami trzeba poszukać na zewnątrz odpowiedzi na pytania, które dotyczą procesów firmowych.

Najlepiej z punktu widzenia nabywcy spojrzeć na produkt lub usługę. Firma może lepiej dopasować się do oczekiwań klientów, jeśli dokładnie zbada preferencje, potrzeby oraz upodobania konsumentów.

Ogólne trendy rynkowe

Ogólne trendy rynkowe również są bardzo ważne, dlatego warto się im przyjrzeć. Dzięki takim działaniom można obiektywnie spojrzeć na sytuację przedsiębiorstwa.

Za pomocą danych dostępnych wewnątrz firmy można dokonać większość obserwacji. Chodzi przede wszystkim o analizę kosztów sprzedaży.

Wyniki dokładnie ukazują koszty działań marketingowych oraz wytworzenia produktu. Czasami opłaca się też zmienić strategię działania i obrać inny kierunek.

Z analizą asortymentu sprawa wygląda bardzo podobnie.

Może się okazać, że dany produkt był dla firmy kompletnie nieopłacalny i lepiej będzie ograniczyć lub całkowicie zaprzestać produkcji.

Bez wątpienia wykonywanie analiz sprzedaży jest przydatne w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że analiza sprzedaży musi być adekwatna do danego firmy. Jakość danych też jest niezwykle ważna, ponieważ informacje są wykorzystywane do przeprowadzenia analizy.

Może się nawet okazać, że robienie skomplikowanych i obszernych analiz nie będzie przydatne. Warto jeszcze raz podkreślić, że rzetelna analiza sprzedaży umożliwia rozwój firmy.

Przy próbie oszacowania budżetu na następny rok lub kwartał pomocne będzie tworzenie prognoz sprzedaży. Firmy nie powinny mieć raczej problemu z analizowaniem sprzedaży, ponieważ dostępne są już nowoczesne narzędzia dedykowane.

Jak obliczyć poziom sprzedaży?

Poziom sprzedaży określa się na podstawie wartości sprzedaży produktów lub usług danego przedsiębiorstwa w danym okresie czasu. Aby obliczyć poziom sprzedaży, należy zebrać dane o ilości sprzedanych produktów lub usług oraz ich cenach i pomnożyć je ze sobą.

Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo sprzedało 100 sztuk produktu w cenie 10 zł za sztukę, poziom sprzedaży wynosi 100 x 10 zł = 1000 zł.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje kilka rodzajów produktów lub usług, należy obliczyć poziom sprzedaży dla każdego z nich oddzielnie i zsumować wyniki, aby uzyskać całkowity poziom sprzedaży.

Warto jednak pamiętać, że poziom sprzedaży sam w sobie nie jest jedynym wskaźnikiem efektywności sprzedaży i należy uwzględnić także inne czynniki, takie jak koszty produkcji, marże zysku, wskaźniki konwersji, itp. Wszystkie te informacje można wykorzystać do przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy sprzedaży i optymalizacji strategii biznesowej.

Co zrobić aby poprawić wyniki sprzedaży?

Poprawienie wyników sprzedaży to proces wieloetapowy, który wymaga uważnej analizy rynku, produktów, procesów sprzedażowych, a także skutecznej strategii marketingowej. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w poprawieniu wyników sprzedaży:

 1. Zrozumienie klientów: Ważne jest, aby dokładnie poznać swoją grupę docelową, ich potrzeby i preferencje, aby dostosować swoje produkty lub usługi do ich potrzeb.
 2. Dostosowanie produktów do rynku: Przedsiębiorstwa powinny stale dostosowywać swoje produkty lub usługi do zmieniających się potrzeb rynku, w tym jakości, cech, cen i promocji.
 3. Skuteczna strategia marketingowa: Należy wykorzystać różne narzędzia marketingowe, takie jak reklamy, kampanie e-mail, media społecznościowe i SEO, aby dotrzeć do klientów i przyciągnąć ich uwagę.
 4. Skupienie się na lojalnych klientach: Ważne jest, aby zwrócić uwagę na lojalnych klientów, którzy już dokonali zakupu, ponieważ mogą oni stać się stałymi klientami i polecać firmę innym.
 5. Śledzenie wskaźników sprzedażowych: Ważne jest, aby stale monitorować wskaźniki sprzedaży, takie jak ilość sprzedanych produktów, koszty i przychody, aby zrozumieć, co działa dobrze i co można ulepszyć.
 6. Doskonalenie procesów sprzedażowych: Należy przemyśleć procesy sprzedażowe, takie jak interakcja z klientami, systemy płatności, obsługa klienta, itp., aby poprawić efektywność i zwiększyć sprzedaż.
 7. Stałe doskonalenie: Ważne jest, aby być otwartym na zmiany, a także nauczyć się na błędach i niepowodzeniach, aby stale doskonalić strategie sprzedażowe i prowadzić firmę na przód.

Poprawa wyników sprzedaży to proces ciągły i wymaga ciągłego doskonalenia, a także skutecznej strategii marketingowej, która będzie dostosowana do rynku i potrzeb klientów.

Z nami każda firma może się rozwijać. Tworzymy firmy i rozwijamy istniejące w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z resztą zobacz co możemy osiągnąć w kilka miesięcy:

Czy warto inwestować w seo: dlaczego pozycjonowanie się opłaca

Zacznij współpracę z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bieżąco jesteśmy zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawać Tobie to co najlepiej działa. Konkretny wynik, bez przepalania budżetu. Dla każdego zadania posiadamy wyszkolonych specjalistów, którzy dowiozą obiecane wyniki.

Skontaktuj się z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko pojęty marketing internetowy
pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj znać co sądzisz o dzisiejszym wpisie pt. Analiza sprzedaży – co to takiego? (jak ją wykonać)?

Napisz w komentarzu.

Jak bardzo spodobała Ci się ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić! (dobre opinie sprawiają, że piszemy więcej)

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 111

Jeszcze nie ma głosów. Bądź pierwszą osobą.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!