VUCA – podstawowe informacje

Paginacja
Paginacja stron internetowych – co to jest
4 kwietnia, 2022
Piksel Facebook, jak zainstalować pixel fb (co to jest + ustawienia)
4 kwietnia, 2022
VUCA
VUCA

Menedżer w świecie VUCA

VUCA to akronim, który po raz pierwszy został użyty w 1985 roku. Miał on wówczas powiązanie z wojskowością, a za jego pomocą opisywano świat będący skutkiem zimnej wojny. Termin ten w późniejszym czasie został wykorzystany w biznesie w celu określenia niemożliwych do przewidzenia zmian.

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Jakie jest powiązanie akronimu z biznesem?

Jak wspomniano powyżej, akronim może być z powodzeniem wykorzystywany w biznesie do opisywania nieoczekiwanych sytuacji. Tego typu pojęcie w kontekście biznesowym po raz pierwszy użył felietonista Thomas Friedman.

Wskazał on na fakt, że firmy odnoszące sukces wykazują się pewną elastycznością i potrafią dostosowywać się do zachodzących na bieżąco zmian.

Poza tym, w swoich działaniach wykorzystują one różne narzędzia oraz nadarzające się okazje, a także wdrażają nowe rozwiązania technologiczne.

Z tego powodu, akronim nie ma jedynie znaczenia militarnego, które odnosi się głównie do strategii wojskowych, ale znajduje również zastosowanie w wielu sferach życia, w tym związanych zarówno z edukacją, jak i produkcją. Tego typu pojęcie umożliwia analizę otoczenia oraz planowanie określonej strategii działania.

Elastyczne reklamy displayowe

VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania lub refleksji nad zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością ogólnych warunków i sytuacji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/VUCA

Jakie znaczenie mają poszczególne elementy akronimu?

Pojęcie VUCA pochodzi od czterech słów w języku angielskim, które oznaczają: zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność.

Czym zatem jest zmienność?

Zmienność, czyli volatility to pojęcie, które służy określeniu tempa zmian zachodzących w środowisku otaczającym dane przedsiębiorstwo. Przykładami tego typu zmian mogą być choćby rosnące lub malejące ceny usług oraz produktów na danym rynku. Tego typu wzrosty lub spadki są trudne do określenia oraz mogą następować w nieprzewidzianych przedziałach czasu. Tego typu sytuacje wymagają zatem od osób zarządzających danym podmiotem szybkiego działania oraz podejmowania decyzji zwykle pod presją czasu.

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie niepewności?

Niepewność, czyli uncertainty to pojęcie, które określa brak zdolności do przewidzenia określonych zdarzeń. Tego typu sytuacje mogą następować w różnym czasie, a ich przyczyną jest zmienność otoczenia. Poza tym, zaskakujące zdarzenia mogą wynikać nie tylko ze wspomnianej zmienności, ale również z braku odpowiedniej i wystarczającej wiedzy osób podejmujących dane decyzje.

W tym przypadku ważne jest zatem posiadanie informacji, które umożliwiają określanie następstw zachodzących sytuacji. Co ważne, zasoby danych powinny być systematycznie poszerzane. Tylko takie bowiem działanie umożliwia wypracowywanie schematów działań, które muszą być w danym momencie podejmowane.

Co kryje się pod pojęciem złożoności?

Złożoność, czyli complexity to kolejne pojęcie służące opisowi funkcjonowania otoczenia danego podmiotu. Złożoność jest terminem dość szerokim, na który składają się określone procedury, informacje czy trudne do określenia problemy. Zwykle tego typu sytuacje nie cechują się efektem przyczynowo-skutkowym, a więc są one zaskakujące i trudne do przewidzenia.

Złożoność dość często określana jest jako sytuacja, w której te same działania i procedury stosowane przez różne podmioty przynoszą odmienne rezultaty. To z kolei oznacza, że podczas podejmowania kluczowych dla danego przedsiębiorstwa decyzji zawsze należy brać pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpływać na efekt końcowy prowadzonych działań.

Co oznacza pojęcie niejednoznaczności?

Niejednoznaczność, czyli ambiguity to pojęcie, które w bezpośredni sposób nawiązuje do problemów związanych z odpowiednią interpretacją otoczenia oraz trudnościami w zrozumieniu określonych wydarzeń. Tego typu termin odnosi się do sytuacji, w przypadku których dany problem na kilka rozwiązań, a trudności dotyczą wyboru jednej z proponowanych opcji.

Jakie wyzwania stoją zatem przed przedsiębiorstwami?

Jak wspomniano powyżej, świat VUCA można interpretować jako otoczenie, w którym funkcjonują współczesne organizacje i przedsiębiorstwa. Podmioty te muszą być odpowiednio zarządzane poprzez wybór określonych strategii. Tego typu działania wymagają planowania oraz skrupulatnej realizacji.

Niemniej jednak podmioty te mają utrudnione zadanie, ponieważ funkcjonują w zmiennym otoczeniu, którego warunki są złożone i w dużym stopniu niepewne. Poza tym, pozyskiwane przez przedsiębiorstwa informacje mogą pojawiać się w nadmiarze, co prowadzi do niejednoznaczności określonych sytuacji. Wszystkie te czynniki wpływają na trudności związane z odpowiednim podejmowaniem decyzji.

Wskaźniki KPI Key Performance Indicators kluczowe wskaźniki efektywności
VUCA i Wskaźniki KPI to podstawy

Jak zatem można sobie radzić w operowaniu w świecie VUCA?

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie reagowanie na wyzwania, które stawia przez podmiotem skomplikowane otoczenie. Wśród istotnych działań, które mogą i powinny być wdrażane przez kierownictwo podmiotów gospodarczych wymienić należy między innymi kierowanie się określoną wizją, na którą nie wpływają w istnym stopniu zmieniające się okoliczności.

Niezależnie od nich zachowanie wyraźnej wizji powinno określać kierunek wszystkich podejmowanych działań. Poza tym, zarząd podmiotów działających na rynku musi trafnie przewidywać określone zagrożenia oraz minimalizować ryzyko niepowodzenia prowadzonych inwestycji.

Nie bez znaczenia dla powodzenia prowadzonych działań jest również stopień zaufania do pracowników zatrudnionych w danym podmiocie oraz korzystanie z ich merytorycznej wiedzy i doświadczenia. Poza tym, działania podejmowane przez dane podmioty musi cechować innowacyjność oraz intuicyjność.

Co sądzisz o wpisie pt. VUCA – podstawowe informacje? Daj znać w komentarzu.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)