Strategie marketingowe, czym jest marketing strategiczny w Twojej firmie (skuteczne przedsiębiorstwo)

Techniki sprzedaży w sklepie
Techniki sprzedaży w sklepie. Jak zwiększyć zarobek (sprzedawca, handlowiec i klient)
24 sierpnia, 2021
Specjalista marketingu internetowego
Specjalista marketingu internetowego oferta i opis stanowiska pracy (zakres obowiązków)
24 sierpnia, 2021
Strategie marketingowe
Strategie marketingowe

Ciekawe i skuteczne strategie marketingowe

Marketing dźwignią handlu. To powiedzenie jest bardzo prawdziwe, zwłaszcza z punktu widzenia dzisiejszych czasów. Bez reklamy firma nie ma prawa bytu. Dlatego tak ważne jest, by każde przedsiębiorstwo miało określoną strategię marketingową. Lecz czym jest strategia marketingowa? Jakie elementy powinna zawierać? Po co się ją stosuje? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Strategie marketingowe

Strategie marketingowe – co to takiego?

Strategie marketingowe są sprecyzowaniem strategii konkurencji, która ukierunkowuje wszystkie wydarzenia na rynku gospodarczym.

Stanowi dobór celów, modeli norm i aspektów prawnych, które w danym czasie kreują kierunek marketingowych działań przedsiębiorstwa, na skutek czego zostają wyznaczone obszary, połączenia i alokacje w zależności od modyfikacji warunków rynkowych takich jak otoczenie czy konkurencja. Strategie marketingowe związane są również z oddziaływaniem na grupy docelowe. Z punktu widzenia oddziaływania na grupy docelowe odbiorców, strategie marketingowe oznaczają zestaw decyzji, sposób postępowania oraz działania rynkowego podejmowanego przez przedsiębiorstwo w procesie osiągania celu lub celów.

Kluczowe składki strategii marketingowych

Istotnymi składnikami strategii marketingowej są: wybór rynku docelowego, sposób postępowania oraz narzędzia działania. Wybór rynku docelowego obejmuje analizę i poszukiwanie jednolitej grupy nabywców. Wyróżnia się cztery etapy pozyskiwania nabywców. Etap pierwszy: wyznaczenie wymagań i opis charakterystyki nabywców pojawiających się na rynku.

Etap drugi to określenie podobieństw oraz różnic między nabywcami. W etapie trzecim należy wydzielić istniejące już segmenty rynku. Etap czwarty, ostatni to wybór segmentu. Sposób postępowania i jego wybór są drugim składnikiem strategii marketingowej. Wynika to z ukierunkowania rynkowego przedsiębiorstwa, w obrębie którego da się wybrać różne metody postępowania.

Przedsiębiorstwo ma możliwość wybrania jednej z dwóch zróżnicowanych metod postępowania (ofensywnej bądź defensywnej). Przedsiębiorstwo w metodzie ofensywnej rozpoznaje zapotrzebowanie oraz preferencje konsumentów, które ma na celu kształtowanie i kreowanie nowych potrzeb. Ofensywne postępowanie charakteryzuję się dążeniem do podkreślenia swojej pozycji na tle konkurentów rynkowych.

Przedsiębiorstwo w metodzie defensywnej dopasowuje się do istniejących już preferencji oraz ma na celu uświadomienie nabywcom, że ich produkt czy usługa nie odbiega pod względem jakości od produktów i usług konkurentów. Istotnym, ba wręcz kluczowymi elementami, składnikami strategii marketingowej są narzędzia działania oraz ich wybór i formowanie. Rezultatem oceny narzędzi marketingowych jest marketing-mix.

Strukturą marketingu-mix są cztery podstawowe instrumenty: cena, produkt, dystrybucja i promocja. Narzędzia działania zależą od wybranej przez przedsiębiorstwo metody. Różne zestawienia narzędzi działania są podstawą każdej strategii marketingowej. Na strategie marketingową składa się marketing-mix oraz wybór grupy docelowej. Strategia występuje na trzech poziomach organizacyjnych. Różnica między poziomami polega na pułapie wykorzystywania narzędzi marketingowych i ich charakterze oraz na rodzaju alokacji zasobów na poziomach.

W tym ujęciu strategia marketingowa występuje jako: generalna taktyka przedsiębiorstwa, która odzwierciedla kierunek, metodę i tempo rozrostu przedsiębiorstwa; taktyka specyficznych zakresów działalności, która polega na wyznaczeniu konkretnego obszaru aktywności gospodarczej, doborze prymatu konkurencyjności, określenie metody działania na rynku docelowym; taktyka funkcjonalna, określa w jaki sposób konkretne działanie ma wspierać przewagę konkurencyjną.

Ukierunkowanie strategii marketingowej


Ważne jest także by strategia marketingowa była odpowiednio ukierunkowana. Ukierunkowania orientacji rynkowej strategii marketingowej: na potrzebę społeczeństwa, na produkt, na rynek lub na organizację. Ukierunkowanie na potrzebę społeczeństwa, jest to ukierunkowanie strategii poprzez działania poszerzania kręg nabywców, wygodę życia, sytuacje materialną i poziom kulturalny, warunki ekologiczne.

Ukierunkowanie na produkt, podkreśla znaczenie jakości produktu, jego nowoczesność oraz wielofunkcyjność. Ukierunkowanie na rynek jest to ukierunkowanie, które określają: klienci, preferencje i obszar geograficzny. Ukierunkowanie na sprzedaż, jest określona przez konkurencje, cenę, obrót, promocje oraz uwarunkowania organizacyjne i techniczne działalności. Ukierunkowanie na organizację może przybrać wymiar wewnętrzny bądź zewnętrzny.

Rodzaje strategii marketingowych

W literaturze istnieje wiele kwalifikacji strategii marketingowych. Z punktu widzenia ukierunkowania strategii, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje strategii marketingowych: strategia ukierunkowana na podtrzymanie obecnej sprzedaży ofert często zamawianych, strategia konkurencji oraz strategia edukowania rynku.

Strategia ukierunkowana na podtrzymywaniu obecnej sprzedaży ma mało wspólnego z satysfakcjonowaniem nabywcy. Strategia ta jest ukierunkowana na wysoką sprzedaż i niską cenę. Strategia konkurencji ma na celu analizowanie rynku pod względem konkurencyjności i poszukiwania przewagi. Strategia edukowania rynku jest zorientowana na dwoistość postępowania (segmentacja rynku i kreowanie rynku). Kolejnym rodzajem strategii marketingowych jest jej klasyfikacja z uwagi na wyszczególnienie. W tym ujęciu rozróżnia się następujące strategie:

 • Strategie produktowe:
 1. rozwoju nowego produktu;
 2. poszczególnych faz cyklu życia produktu;
 3. pozycjonowania produktu na rynku;
 4. w układzie produkt-rynek:
 • strategia penetracji rynku,
 • strategia rozwoju rynku,
 • strategia rozwoju produktu,
 • strategia dywersyfikacji;
  • asortymentu;
  • marki:
 • strategia marki indywidualnej,
 • strategia marki rodzinnej,
 • strategia marek łączonych,
 • strategia rozszerzania marki
 • Strategie cenowe:
  • zbierania śmietanki z rynku;
  • cen prestiżowych;
  • cenowej penetracji rynku;
  • ekspansywnego kształtowania cen;
  • prewencyjnego kształtowania cen;
  • cen eliminujących konkurentów;
  • w układzie cena – jakość:
 • strategia najwyższej jakości,
 • strategia penetracji (wysokiej jakości),
 • strategia świetnej wartości,
 • strategia przepłacania,
 • strategia średniej ceny i jakości,
 • strategia dobrej wartości,
 • strategia uderz i uciekaj,
 • strategia kiepskich dóbr,
 • strategia tanich dóbr.
 • Strategie dystrybucji:
  • dystrybucji ekskluzywnej;
  • dystrybucji selektywnej;
  • dystrybucji intensywnej.
 • Strategie promocji:
  • promotion-mix;
  • push i pull.
 • Strategie dyferencjacji oparte na koncepcji marketingu-mix:
  • dyferencjacja poprzez strategię produktu;
  • dyferencjacja poprzez strategię cenową,
  • dyferencjacja poprzez strategię dystrybucji (dyferencjacja oparta na obsłudze klienta dyferencjacja oparta na kanałach dystrybucji),
  • dyferencjacja poprzez strategię komunikacji;
 • Strategie dyferencjacji oparte na odmienności rynkowej:
  • strategia doskonalenia,
  • strategia specjalizacji,
  • strategia zubożenia,
  • strategia zawężania;
 • Strategie wyboru rynku docelowego:
  • strategia marketingu niezróżnicowanego,
  • strategia marketingu zróżnicowanego,
  • strategia marketingu skoncentrowanego;
 • Strategie wejścia na nowe rynki:
  • rozwój wewnętrzny
  • wewnętrzne przedsięwzięcie,
  • nabycie innej firmy,
  • joint venture albo alians,
  • zakup licencji,
  • nabycie innej firmy w celu pozyskania jej wiedzy i umiejętności,
  • venture capital,
  • szkolenia.

Strategia marketingowa a wizerunek firmy

Wizerunek to przedstawienie przedmiotu w osobowości nabywcy. Pierwotnie działania związane z kreowaniem wizerunku dotyczyły jedynie organizacji, firm lub osób. Współcześnie komunikacja marketingowa wykorzystywana jest do budowania przyjaznego wizerunku i promowania uczelni wyższych.

Istnieją cztery wymiary wizerunku: wymiar psychologiczny, socjologiczny, marketingowy i komunikacyjny. Wymiar psychologiczny, to wymiar określający w jakiej formie nabywca odbiera wizerunek przedmiotu, firmy, produktu. Wymiar socjologiczny, odnosi się on do nabywców aktywności promocyjnych jak do potencjalnych grup docelowych, które są scharakteryzowane zmianami demograficznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Wymiar marketingowy, to wymiar który dotyczy planowania i zastosowywania wizerunkowych aktywności promocyjnych tak, aby wywrzeć ciekawość nabywców i przynieść korzyść dla przedmiotu promocji. Ostatni już wymiar – wymiar komunikacyjny jest tworzony przez kanały, przez które przekazywany są komunikaty promocyjne od adresata do odbiorcy, w tym celu wykorzystywany jest: obraz, język, symbol, konwencja. Powyższe wymiary komunikacji marketingowej powinny ze sobą wspólnie funkcjonować oraz się wzajemnie uzupełniać. Stosowny dobór atrybutów przedmiotu promocji, który zostanie podkreślony w strategii marketingowej stwarza szansę na dotarcie do większej grupy nabywców docelowych oraz na wzbudzenie ich zainteresowania. Przy doborze grup docelowych trzeba brać pod uwagę również wiedzę nabywców na temat oferty oraz poziom zainteresowania ofertą.

Korzyści z zastosowania strategii marketingowej w firmie

Dobrze opracowana strategia marketingowa w przedsiębiorstwa może przynieść firmie szereg korzyści. Pierwszą korzyścią jest rozwój całkowitego popytu, poprzez poszerzenie liczby klientów, zwiększenie częstotliwości zakupów wśród aktualnych użytkowników, zwiększenie przeciętnej ilości produktów kupowanych jednorazowo, określenie oraz promowanie nowych zastosowań istniejących produktów. Drugą korzyścią jest ‌zwiększenie udziału na rynku gospodarczym, poprzez pozyskanie klientów ulepszających produkt lub oferowane usługi, agresywną politykę cenową, znaczące wzmocnienie sieci dystrybucji, intensywne działania promocyjne.

Trzecią korzyścią jest ‌rozszerzenie rynku poprzez nabycie firmy konkurencyjnej w celu zdobycia jej udziałów. Czwartą korzyścią jest ‌obrona pozycji rynkowej, poprzez kształtowanie poprawnych i pozytywnych relacji z klientami oraz umocnieniu wizerunku marki firmy. Ostatnią już korzyścią jest ‌organizowanie rynku pod potrzeby firmy, w taki sposób, aby poprawić sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Perfekcyjne strategie marketingowe, czy istnieją?

Działania marketingowe mają za zadanie eliminować słabe strony rozwoju firmy. Natomiast cele marketingowe są znacznie wyżej. To one determinują co będziesz robił w social media, jak zrobisz branding, czyli strategia oparta o świadomość marki Twojego biznesu czy inny katalog jasno określonych działań i zasad.
Zastanów się…Twoi potencjalni klienci którzy odchodzą do konkurencji…Ilu ich tracisz?Więc jeśli chcesz plan marketingowy na miarę swoich potrzeb to napisz do nas.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie, pozycjonowanie, SEO i całą strategię internet marketing. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)