Strategie marketingowe -co to? Marketing strategiczny w Twojej firmie (skuteczne przedsi臋biorstwo, przyk艂ady, definicja, rodzaje)

Strategie marketingowe -co to? Marketing strategiczny w Twojej firmie (skuteczne przedsi臋biorstwo, przyk艂ady, definicja, rodzaje)

Strategie marketingowe
Strategie marketingowe

Ciekawe i skuteczne strategie marketingowe

Marketing jest d藕wigni膮 handlu. To powiedzenie jest bardzo prawdziwe, zw艂aszcza z punktu widzenia dzisiejszych czas贸w. Bez reklamy firma nie ma prawa bytu. Dlatego tak wa偶ne jest, by ka偶de przedsi臋biorstwo mia艂o okre艣lon膮 strategi臋 marketingow膮. Lecz czym jest strategia marketingowa? Jakie elementy powinna zawiera膰? Po co si臋 j膮 stosuje? Na te wszystkie pytania postaramy si臋 odpowiedzie膰 w niniejszym artykule.

Strategie marketingowe

Strategie marketingowe – co to takiego? Definicja.

Strategie marketingowe definicja – s膮 sprecyzowaniem strategii konkurencji, kt贸ra ukierunkowuje wszystkie wydarzenia na rynku gospodarczym.

Strategie marketingowe to plany, kt贸re okre艣laj膮, jak firma b臋dzie osi膮ga膰 swoje cele marketingowe. Strategie marketingowe powinny by膰 dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy, jej cel贸w i grupy docelowej.

Strategia marketingowa stanowi dob贸r cel贸w, modeli norm i aspekt贸w prawnych, kt贸re w danym czasie kreuj膮 kierunek marketingowych dzia艂a艅 przedsi臋biorstwa, na skutek czego zostaj膮 wyznaczone obszary, po艂膮czenia i alokacje w zale偶no艣ci od modyfikacji warunk贸w rynkowych takich jak otoczenie czy konkurencja. Strategie marketingowe zwi膮zane s膮 r贸wnie偶 z oddzia艂ywaniem na grupy docelowe. Z punktu widzenia oddzia艂ywania na grupy docelowe odbiorc贸w, strategie marketingowe oznaczaj膮 zestaw decyzji, spos贸b post臋powania oraz dzia艂ania rynkowego podejmowanego przez przedsi臋biorstwo w procesie osi膮gania celu lub cel贸w.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC
Strategie marketingowe

Kluczowe sk艂adki strategii marketingowych

Istotnymi sk艂adnikami strategii marketingowej s膮: wyb贸r rynku docelowego, spos贸b post臋powania oraz narz臋dzia dzia艂ania. Wyb贸r rynku docelowego obejmuje analiz臋 i poszukiwanie jednolitej grupy nabywc贸w. Wyr贸偶nia si臋 cztery etapy pozyskiwania nabywc贸w. Etap pierwszy: wyznaczenie wymaga艅 i opis charakterystyki nabywc贸w pojawiaj膮cych si臋 na rynku.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Etap drugi jaki zawieraj膮 strategie marketingowe to okre艣lenie podobie艅stw oraz r贸偶nic mi臋dzy nabywcami. W etapie trzecim nale偶y wydzieli膰 istniej膮ce ju偶 segmenty rynku. Etap czwarty, ostatni to wyb贸r segmentu. Spos贸b post臋powania i jego wyb贸r s膮 drugim sk艂adnikiem strategii marketingowej. Wynika to z ukierunkowania rynkowego przedsi臋biorstwa, w obr臋bie kt贸rego da si臋 wybra膰 r贸偶ne metody post臋powania.

Przedsi臋biorstwo ma mo偶liwo艣膰 wybrania jednej z dw贸ch zr贸偶nicowanych metod post臋powania (strategie marketingowe ofensywne b膮d藕 defensywne). Przedsi臋biorstwo w metodzie ofensywnej rozpoznaje zapotrzebowanie oraz preferencje konsument贸w, kt贸re ma na celu kszta艂towanie i kreowanie nowych potrzeb. Ofensywne post臋powanie charakteryzuj臋 si臋 d膮偶eniem do podkre艣lenia swojej pozycji na tle konkurent贸w rynkowych.

7p marketing mix

Przedsi臋biorstwo w metodzie defensywnej dopasowuje si臋 do istniej膮cych ju偶 preferencji oraz ma na celu u艣wiadomienie nabywcom, 偶e ich produkt czy us艂uga nie odbiega pod wzgl臋dem jako艣ci od produkt贸w i us艂ug konkurent贸w. Istotnym, ba wr臋cz kluczowymi elementami, sk艂adnikami strategii marketingowej s膮 narz臋dzia dzia艂ania oraz ich wyb贸r i formowanie. Rezultatem oceny narz臋dzi marketingowych jest marketing-mix.

Struktur膮 marketingu-mix s膮 cztery podstawowe instrumenty, kt贸re funkcjonuj膮 jako odr臋bne strategie marketingowe: cena, produkt, dystrybucja i promocja. Narz臋dzia dzia艂ania zale偶膮 od wybranej przez przedsi臋biorstwo metody. R贸偶ne zestawienia narz臋dzi dzia艂ania s膮 podstaw膮 ka偶dej strategii marketingowej. Na strategie marketingow膮 sk艂ada si臋 marketing-mix oraz wyb贸r grupy docelowej. Strategia wyst臋puje na trzech poziomach organizacyjnych. R贸偶nica mi臋dzy poziomami polega na pu艂apie wykorzystywania narz臋dzi marketingowych i ich charakterze oraz na rodzaju alokacji zasob贸w na poziomach.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

W tym uj臋ciu strategia marketingowa wyst臋puje jako: generalna taktyka przedsi臋biorstwa, kt贸ra odzwierciedla kierunek, metod臋 i tempo rozrostu przedsi臋biorstwa; taktyka specyficznych zakres贸w dzia艂alno艣ci, kt贸ra polega na wyznaczeniu konkretnego obszaru aktywno艣ci gospodarczej, doborze prymatu konkurencyjno艣ci, okre艣lenie metody dzia艂ania na rynku docelowym; taktyka funkcjonalna, okre艣la w jaki spos贸b konkretne dzia艂anie ma wspiera膰 przewag臋 konkurencyjn膮.

Ukierunkowanie strategii marketingowej


Wa偶ne jest tak偶e by strategia marketingowa by艂a odpowiednio ukierunkowana. Ukierunkowania orientacji rynkowej strategii marketingowej: na potrzeb臋 spo艂ecze艅stwa, na produkt, na rynek lub na organizacj臋. Ukierunkowanie na potrzeb臋 spo艂ecze艅stwa, jest to ukierunkowanie strategii poprzez dzia艂ania poszerzania kr臋g nabywc贸w, wygod臋 偶ycia, sytuacje materialn膮 i poziom kulturalny, warunki ekologiczne.

lejek content marketingowy sales funnel

Ukierunkowanie na produkt, podkre艣la znaczenie jako艣ci produktu, jego nowoczesno艣膰 oraz wielofunkcyjno艣膰. Ukierunkowanie na rynek jest to ukierunkowanie, kt贸re okre艣laj膮: klienci, preferencje i obszar geograficzny. Ukierunkowanie na sprzeda偶, jest okre艣lona przez konkurencje, cen臋, obr贸t, promocje oraz uwarunkowania organizacyjne i techniczne dzia艂alno艣ci. Ukierunkowanie na organizacj臋 mo偶e przybra膰 wymiar wewn臋trzny b膮d藕 zewn臋trzny.

Rodzaje strategii marketingowych

W literaturze istnieje wiele kwalifikacji strategii marketingowych. Z punktu widzenia ukierunkowania strategii, wyr贸偶nia si臋 trzy podstawowe rodzaje strategii marketingowych: strategia ukierunkowana na podtrzymanie obecnej sprzeda偶y ofert cz臋sto zamawianych, strategia konkurencji oraz strategia edukowania rynku.

Strategia ukierunkowana na podtrzymywaniu obecnej sprzeda偶y ma ma艂o wsp贸lnego z satysfakcjonowaniem nabywcy. Strategia ta jest ukierunkowana na wysok膮 sprzeda偶 i nisk膮 cen臋. Strategia konkurencji ma na celu analizowanie rynku pod wzgl臋dem konkurencyjno艣ci i poszukiwania przewagi. Strategia edukowania rynku jest zorientowana na dwoisto艣膰 post臋powania (segmentacja rynku i kreowanie rynku). Kolejnym rodzajem strategii marketingowych jest jej klasyfikacja z uwagi na wyszczeg贸lnienie. W tym uj臋ciu rozr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce strategie marketingowe:

 • Strategie produktowe:
 1. rozwoju nowego produktu;
 2. poszczeg贸lnych faz cyklu 偶ycia produktu;
 3. pozycjonowania produktu na rynku;
 4. w uk艂adzie produkt-rynek:
 • strategia penetracji rynku,
 • strategia rozwoju rynku,
 • strategia rozwoju produktu,
 • strategia dywersyfikacji;
  鈥 asortymentu;
  鈥 marki:
  • strategia marki indywidualnej,
  • strategia marki rodzinnej,
  • strategia marek 艂膮czonych,
  • strategia rozszerzania marki
 • Strategie cenowe:
  鈥 zbierania 艣mietanki z rynku;
  鈥 cen presti偶owych;
  鈥 cenowej penetracji rynku;
  鈥 ekspansywnego kszta艂towania cen;
  鈥 prewencyjnego kszta艂towania cen;
  鈥 cen eliminuj膮cych konkurent贸w;
  鈥 w uk艂adzie cena 鈥 jako艣膰:
 • strategia najwy偶szej jako艣ci,
 • strategia penetracji (wysokiej jako艣ci),
 • strategia 艣wietnej warto艣ci,
 • strategia przep艂acania,
 • strategia 艣redniej ceny i jako艣ci,
 • strategia dobrej warto艣ci,
 • strategia uderz i uciekaj,
 • strategia kiepskich d贸br,
 • strategia tanich d贸br.
 • Strategie dystrybucji:
  鈥 dystrybucji ekskluzywnej;
  鈥 dystrybucji selektywnej;
  鈥 dystrybucji intensywnej.
 • Strategie promocji:
  鈥 promotion-mix;
  鈥 push i pull.
 • Strategie dyferencjacji oparte na koncepcji marketingu-mix:
  鈥 dyferencjacja poprzez strategi臋 produktu;
  鈥 dyferencjacja poprzez strategi臋 cenow膮,
  鈥 dyferencjacja poprzez strategi臋 dystrybucji (dyferencjacja oparta na obs艂udze klienta dyferencjacja oparta na kana艂ach dystrybucji),
  鈥 dyferencjacja poprzez strategi臋 komunikacji;
 • Strategie dyferencjacji oparte na odmienno艣ci rynkowej:
  鈥 strategia doskonalenia,
  鈥 strategia specjalizacji,
  鈥 strategia zubo偶enia,
  鈥 strategia zaw臋偶ania;
 • Strategie wyboru rynku docelowego:
  鈥 strategia marketingu niezr贸偶nicowanego,
  鈥 strategia marketingu zr贸偶nicowanego,
  鈥 strategia marketingu skoncentrowanego;
 • Strategie wej艣cia na nowe rynki:
  鈥 rozw贸j wewn臋trzny
  鈥 wewn臋trzne przedsi臋wzi臋cie,
  鈥 nabycie innej firmy,
  鈥 joint venture albo alians,
  鈥 zakup licencji,
  鈥 nabycie innej firmy w celu pozyskania jej wiedzy i umiej臋tno艣ci,
  鈥 venture capital,
  鈥 szkolenia.

Strategia marketingowa a wizerunek firmy

Wizerunek to przedstawienie przedmiotu w osobowo艣ci nabywcy. Pierwotnie dzia艂ania zwi膮zane z kreowaniem wizerunku dotyczy艂y jedynie organizacji, firm lub os贸b. Wsp贸艂cze艣nie komunikacja marketingowa wykorzystywana jest do budowania przyjaznego wizerunku i promowania uczelni wy偶szych.

Im wi臋cej konkurencji i atrakcyjniejsza bran偶a, tym marketing wi臋cej kosztuje

Istniej膮 cztery wymiary wizerunku: wymiar psychologiczny, socjologiczny, marketingowy i komunikacyjny. Wymiar psychologiczny, to wymiar okre艣laj膮cy w jakiej formie nabywca odbiera wizerunek przedmiotu, firmy, produktu. Wymiar socjologiczny, odnosi si臋 on do nabywc贸w aktywno艣ci promocyjnych jak do potencjalnych grup docelowych, kt贸re s膮 scharakteryzowane zmianami demograficznymi, spo艂ecznymi i ekonomicznymi. Wymiar marketingowy, to wymiar kt贸ry dotyczy planowania i zastosowywania wizerunkowych aktywno艣ci promocyjnych tak, aby wywrze膰 ciekawo艣膰 nabywc贸w i przynie艣膰 korzy艣膰 dla przedmiotu promocji.

Unique selling proposition

Ostatni ju偶 wymiar – wymiar komunikacyjny jest tworzony przez kana艂y, przez kt贸re przekazywany s膮 komunikaty promocyjne od adresata do odbiorcy, w tym celu wykorzystywany jest: obraz, j臋zyk, symbol, konwencja. Powy偶sze wymiary komunikacji marketingowej powinny ze sob膮 wsp贸lnie funkcjonowa膰 oraz si臋 wzajemnie uzupe艂nia膰. Stosowny dob贸r atrybut贸w przedmiotu promocji, kt贸ry zostanie podkre艣lony w strategii marketingowej stwarza szans臋 na dotarcie do wi臋kszej grupy nabywc贸w docelowych oraz na wzbudzenie ich zainteresowania. Przy doborze grup docelowych trzeba bra膰 pod uwag臋 r贸wnie偶 wiedz臋 nabywc贸w na temat oferty oraz poziom zainteresowania ofert膮.

Korzy艣ci z zastosowania strategii marketingowej w firmie

Dobrze opracowana strategia marketingowa w przedsi臋biorstwa mo偶e przynie艣膰 firmie szereg korzy艣ci. Pierwsz膮 korzy艣ci膮 jest rozw贸j ca艂kowitego popytu, poprzez poszerzenie liczby klient贸w, zwi臋kszenie cz臋stotliwo艣ci zakup贸w w艣r贸d aktualnych u偶ytkownik贸w, zwi臋kszenie przeci臋tnej ilo艣ci produkt贸w kupowanych jednorazowo, okre艣lenie oraz promowanie nowych zastosowa艅 istniej膮cych produkt贸w. Drug膮 korzy艣ci膮 jest 鈥寊wi臋kszenie udzia艂u na rynku gospodarczym, poprzez pozyskanie klient贸w ulepszaj膮cych produkt lub oferowane us艂ugi, agresywn膮 polityk臋 cenow膮, znacz膮ce wzmocnienie sieci dystrybucji, intensywne dzia艂ania promocyjne.

Trzeci膮 korzy艣ci膮 jest 鈥宺ozszerzenie rynku poprzez nabycie firmy konkurencyjnej w celu zdobycia jej udzia艂贸w. Czwart膮 korzy艣ci膮 jest 鈥宱brona pozycji rynkowej, poprzez kszta艂towanie poprawnych i pozytywnych relacji z klientami oraz umocnieniu wizerunku marki firmy. Ostatni膮 ju偶 korzy艣ci膮 jest 鈥宱rganizowanie rynku pod potrzeby firmy, w taki spos贸b, aby poprawi膰 sytuacj臋 ekonomiczn膮 przedsi臋biorstwa.

Perfekcyjne strategie marketingowe, czy istniej膮?

Dzia艂ania marketingowe maj膮 za zadanie eliminowa膰 s艂abe strony rozwoju firmy. Natomiast cele marketingowe s膮 znacznie wy偶ej. To one determinuj膮 co b臋dziesz robi艂 w social media, jak zrobisz branding, czyli strategia oparta o 艣wiadomo艣膰 marki Twojego biznesu czy inny katalog jasno okre艣lonych dzia艂a艅 i zasad.

Plan marketingowy

Plan marketingowy jest fundamentem ka偶dej skutecznej kampanii i dzia艂a艅 marketingowych. To kompleksowy dokument, kt贸ry okre艣la cele, strategie i dzia艂ania, jakie firma zamierza podj膮膰 w celu osi膮gni臋cia sukcesu na rynku. Plan marketingowy to mapa drogowa, kt贸ra pomaga zespo艂owi marketingowemu dzia艂a膰 zgodnie z wytyczonym kierunkiem.

Taktyka marketingowa

Taktyka marketingowa to konkretne kroki i 艣rodki, kt贸re firma podejmuje, aby wdro偶y膰 swoje strategie marketingowe. To skupienie na szczeg贸艂ach, realizacja dzia艂a艅 i wyb贸r odpowiednich narz臋dzi, kt贸re wprowadz膮 strategie w 偶ycie. Bez dobrze przemy艣lanej taktyki, strategie mog膮 pozosta膰 jedynie w sferze abstrakcji.

Dzia艂ania marketingowe

Dzia艂ania marketingowe to wszelkie czynno艣ci podejmowane przez firm臋 w celu promocji swoich produkt贸w lub us艂ug. Mog膮 to by膰 kampanie reklamowe, eventy, dzia艂ania w mediach spo艂eczno艣ciowych, content marketing czy wiele innych. Kluczowe jest tutaj sp贸jne 艂膮czenie tych dzia艂a艅 w ramach strategii og贸lnej.

Cele marketingowe

Cele marketingowe s膮 punktem odniesienia dla dzia艂a艅 podejmowanych przez firm臋. Mog膮 to by膰 cele zwi膮zane z zasi臋giem, sprzeda偶膮, rozpoznawalno艣ci膮 marki czy pozyskiwaniem nowych klient贸w. Wyznaczenie jasnych i mierzalnych cel贸w pomaga zespo艂owi skupi膰 si臋 na osi膮gni臋ciu konkretnych wynik贸w.

Targetowanie marketingowe

Targetowanie marketingowe polega na precyzyjnym okre艣leniu grupy docelowej, kt贸ra ma najwi臋kszy potencja艂 do zainteresowania si臋 ofert膮 firmy. Poznanie potrzeb, zachowa艅 i preferencji tej grupy pozwala skuteczniej dostosowa膰 komunikacj臋 i dzia艂ania marketingowe.

Komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa to spos贸b, w jaki firma przekazuje swoje przes艂anie i ofert臋 klientom. To zar贸wno tre艣ci reklamowe, jak i spos贸b komunikacji w mediach spo艂eczno艣ciowych, na stronie internetowej czy w kontakcie bezpo艣rednim. Wa偶ne jest, aby komunikacja by艂a sp贸jna i adekwatna do warto艣ci marki.

Brand marketing

Brand marketing to budowanie i promowanie wizerunku marki. To tworzenie unikalnej to偶samo艣ci, kt贸ra wyr贸偶nia firm臋 na tle konkurencji. Skupia si臋 na warto艣ciach, historii i emocjach zwi膮zanych z mark膮, co pomaga budowa膰 wi臋藕 i lojalno艣膰 klient贸w.

Marketing mix

Marketing mix to zestaw narz臋dzi i element贸w, kt贸re firma wykorzystuje w procesie marketingowym. Obejmuje on produkt, cen臋, miejsce i promocj臋 – znane jako 4P. Jest to fundamentalna koncepcja, kt贸ra pomaga dostosowa膰 ofert臋 firmy do oczekiwa艅 i potrzeb klient贸w.

Marketing mix 4P

Marketing mix 4P skupia si臋 na czterech kluczowych aspektach: produkcie (Product), cenie (Price), miejscu dystrybucji (Place) oraz promocji (Promotion). Odpowiednie dopasowanie tych element贸w pozwala firmie skutecznie trafi膰 do swojej grupy docelowej i osi膮gn膮膰 zamierzone cele.

Marketing mix 7P

Rozszerzenie koncepcji 4P to marketing mix 7P, kt贸ry dodaje trzy dodatkowe elementy: proces (Process), personel (People) i dow贸d fizyczny (Physical Evidence). Te elementy s膮 istotne zw艂aszcza w bran偶ach zwi膮zanych z us艂ugami, gdzie do艣wiadczenie klienta ma kluczowe znaczenie.

Planowanie strategii marketingowych

Planowanie strategii marketingowych to proces analizy rynku, konkurencji i klient贸w w celu wypracowania skutecznej strategii. Wymaga to zrozumienia trend贸w rynkowych, identyfikacji unikalnych warto艣ci firmy oraz okre艣lenia, w jaki spos贸b firma zamierza osi膮gn膮膰 przewag臋 konkurencyjn膮.

Skuteczne strategie promocji

Skuteczne strategie promocji to te, kt贸re przyci膮gaj膮 uwag臋 klient贸w i sk艂aniaj膮 ich do podj臋cia dzia艂ania. Mog膮 to by膰 r贸偶nego rodzaju kampanie reklamowe, akcje promocyjne, rabaty czy programy lojalno艣ciowe. Kluczowe jest dostosowanie strategii do charakteru produktu oraz preferencji grupy docelowej.

Marketingowe taktyki wzrostu

Marketingowe taktyki wzrostu to 艣rodki i dzia艂ania maj膮ce na celu zwi臋kszenie sprzeda偶y i rozwini臋cie dzia艂alno艣ci firmy. Mog膮 to by膰 takie strategie jak penetracja rynku, rozwijanie istniej膮cych produkt贸w, ekspansja terytorialna czy innowacje.

Tworzenie strategicznego planu marketingowego

Tworzenie strategicznego planu marketingowego to proces sk艂adaj膮cy si臋 z analizy sytuacji rynkowej, okre艣lenia cel贸w, wypracowania strategii i okre艣lenia konkretnych dzia艂a艅. Plan ten powinien by膰 elastyczny, umo偶liwiaj膮cy reakcj臋 na zmiany rynkowe i optymalizacj臋 dzia艂a艅 w trakcie realizacji.

Wnioski:

Tworzenie skutecznych strategii marketingowych to nie tylko sztuka, ale r贸wnie偶 nauka oparta na analizie, kreatywno艣ci i dostosowaniu do dynamicznych warunk贸w rynkowych. Planowanie, realizacja i monitorowanie dzia艂a艅 marketingowych s膮 kluczowymi elementami sukcesu ka偶dej firmy, niezale偶nie od bran偶y czy wielko艣ci.

Zastan贸w si臋…Twoi potencjalni klienci kt贸rzy odchodz膮 do konkurencji…Ilu ich tracisz?

Wi臋c je艣li chcesz plan marketingowy na miar臋 swoich potrzeb to napisz do nas.

PS.

Co s膮dzisz o dzisiejszym wpisie pt. „strategie marketingowe”?

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!