Co to jest polityka personalna? (przyk艂ady, definicja)

polityka personalna

Wst臋p

Polityka personalna odgrywa kluczow膮 rol臋 we wsp贸艂czesnych organizacjach, wp艂ywaj膮c na efektywno艣膰 zarz膮dzania zasobami ludzkimi i osi膮ganie strategicznych cel贸w. W ramach tego tekstu przyjrzymy si臋, czym dok艂adnie jest polityka personalna, jakie s膮 jej rodzaje i przyk艂ady, jakie modele mo偶na zastosowa膰, jak膮 rol臋 odgrywa strategia personalna oraz czym jest zarz膮dzanie zasobami ludzkimi. Dowiesz si臋 r贸wnie偶, kt贸ry model polityki personalnej warto wdro偶y膰 i dlaczego, oraz jakie s膮 g艂贸wne cele polityki personalnej.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Co to jest polityka personalna?

Polityka personalna to zbi贸r cel贸w, zasad, strategii i dzia艂a艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Obejmuje szeroki zakres obszar贸w, takich jak rekrutacja, selekcja, szkolenie, wynagrodzenia, awanse, ocena pracownik贸w i wiele innych. Celem polityki personalnej jest stworzenie odpowiednich warunk贸w pracy, kt贸re wspieraj膮 rozw贸j pracownik贸w i przyczyniaj膮 si臋 do osi膮gania cel贸w organizacji.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Polityka personalna – rodzaje

Istnieje kilka rodzaj贸w polityki personalnej, z kt贸rych organizacje mog膮 korzysta膰, w zale偶no艣ci od swoich cel贸w i warto艣ci. W艣r贸d najpopularniejszych rodzaj贸w polityki personalnej mo偶na wyr贸偶ni膰:

 1. Polityka personalna otwarta: W tym przypadku organizacja d膮偶y do transparentno艣ci w zakresie zarz膮dzania zasobami ludzkimi. Informacje dotycz膮ce proces贸w personalnych s膮 dost臋pne dla pracownik贸w, a decyzje personalne podejmowane s膮 w spos贸b obiektywny i oparty na jasnych kryteriach.
 2. Polityka personalna elastyczna: Ta forma polityki personalnej uwzgl臋dnia r贸偶norodno艣膰 pracownik贸w i ich indywidualne potrzeby. Organizacje, kt贸re stosuj膮 t臋 polityk臋, oferuj膮 elastyczne godziny pracy, mo偶liwo艣膰 pracy zdalnej i inne 艣rodki, kt贸re umo偶liwiaj膮 pracownikom dostosowanie pracy do swojego 偶ycia prywatnego.
 3. Polityka personalna proinnowacyjna: Skupia si臋 na tworzeniu 艣rodowiska pracy sprzyjaj膮cego innowacjom i kreatywno艣ci. Organizacje promuj膮 rozw贸j pracownik贸w poprzez oferowanie program贸w szkoleniowych, zach臋canie do dzielenia si臋 pomys艂ami oraz tworzenie warunk贸w sprzyjaj膮cych eksperymentom i pr贸bom nowych rozwi膮za艅.
 4. Polityka personalna oparta na r贸wnowadze pracy i 偶ycia: Wspiera r贸wnowag臋 mi臋dzy prac膮 a 偶yciem prywatnym pracownik贸w. Oferuje elastyczne godziny pracy, opiek臋 nad dzie膰mi, programy zdrowotne i inne rozwi膮zania, kt贸re pozwalaj膮 pracownikom efektywnie 艂膮czy膰 prac臋 z 偶yciem rodzinnym i innymi zobowi膮zaniami.

Polityka personalna – przyk艂ady

Przyk艂ady polityki personalnej mog膮 obejmowa膰 wiele r贸偶nych dzia艂a艅 i strategii. Oto kilka przyk艂ad贸w:

 1. Program rozwoju pracownik贸w: Organizacja oferuje pracownikom r贸偶norodne szkolenia, kursy, warsztaty i programy rozwoju, aby pom贸c im rozwija膰 umiej臋tno艣ci i zdobywa膰 now膮 wiedz臋. Mo偶e to by膰 zar贸wno rozw贸j zawodowy, jak i osobisty.
 2. Programy motywacyjne i nagradzanie: Organizacja stosuje r贸偶ne programy motywacyjne, takie jak systemy premiowe, nagrody za osi膮gni臋cia, programy uznania i wyr贸偶nienia, aby doceni膰 wysi艂ki i osi膮gni臋cia pracownik贸w.
 3. Elastyczne godziny pracy i praca zdalna: Organizacja umo偶liwia pracownikom elastyczne ustalanie godzin pracy, a tak偶e prac臋 zdaln膮, aby umo偶liwi膰 im dostosowanie pracy do swojego indywidualnego harmonogramu i potrzeb.
 4. Program r贸wnowagi mi臋dzy prac膮 a 偶yciem prywatnym: Organizacja oferuje programy i udogodnienia, kt贸re pomagaj膮 pracownikom efektywnie zarz膮dza膰 r贸wnowag膮 mi臋dzy prac膮 a 偶yciem prywatnym, takie jak opieka nad dzie膰mi, pomoc w organizacji opieki nad osobami starszymi czy programy wellness.

Jakie s膮 modele polityki personalnej?

W kontek艣cie polityki personalnej istnieje kilka modeli, kt贸re organizacje mog膮 zastosowa膰 w celu skutecznego zarz膮dzania zasobami ludzkimi. Oto kilka popularnych modeli:

 1. Model kompetencyjny: Ten model opiera si臋 na identyfikacji kluczowych kompetencji, kt贸re s膮 niezb臋dne dla osi膮gni臋cia cel贸w organizacji. Organizacja koncentruje si臋 na rekrutowaniu, szkoleniu i rozwijaniu pracownik贸w, kt贸rzy posiadaj膮 te kompetencje.
 2. Model partnerski: Ten model zak艂ada blisk膮 wsp贸艂prac臋 mi臋dzy zarz膮dem a pracownikami. Pracownicy s膮 traktowani jako partnerzy organizacji, a ich udzia艂 w podejmowaniu decyzji jest aktywnie promowany.
 3. Model zorientowany na wyniki: Ten model k艂adzie nacisk na osi膮ganie konkretnych wynik贸w biznesowych. Organizacja okre艣la jasne cele, kt贸re musz膮 by膰 osi膮gni臋te, i skupia si臋 na rozwijaniu strategii personalnych, kt贸re przyczyni膮 si臋 do ich realizacji.
 4. Model zr贸wnowa偶onego rozwoju: Ten model zak艂ada r贸wnoczesne uwzgl臋dnienie potrzeb organizacji, pracownik贸w i spo艂eczno艣ci. Organizacja d膮偶y do zr贸wnowa偶onego rozwoju, dbaj膮c o r贸wnowag臋 mi臋dzy wynikami finansowymi, rozwojem pracownik贸w i spo艂ecznym wp艂ywem.

Co to jest strategia personalna?

Strategia personalna to d艂ugoterminowy plan dzia艂ania, kt贸ry ma na celu efektywne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Obejmuje ustalanie cel贸w, identyfikacj臋 priorytetowych obszar贸w, rozwini臋cie strategii dzia艂ania i wdro偶enie odpowiednich dzia艂a艅 personalnych. Strategia personalna powinna by膰 zgodna z celami organizacji i uwzgl臋dnia膰 jej warto艣ci oraz unikalne potrzeby pracownik贸w.

Co to jest zarz膮dzanie zasobami ludzkimi?

Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi (HRM) to obszar zarz膮dzania, kt贸ry koncentruje si臋 na rekrutacji, selekcji, szkoleniu, rozwijaniu, motywowaniu i zarz膮dzaniu pracownikami w organizacji. Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi obejmuje r贸偶ne aspekty, takie jak planowanie kadrowe, polityka personalna, ocena pracownik贸w, wynagrodzenia, relacje pracownicze, zdrowie i bezpiecze艅stwo w pracy oraz wiele innych. Celem zarz膮dzania zasobami ludzkimi jest efektywne wykorzystanie potencja艂u ludzkiego w organizacji w celu osi膮gni臋cia strategicznych cel贸w.

Modele polityki personalnej – kt贸ry wdro偶y膰 i dlaczego?

Wyb贸r modelu polityki personalnej zale偶y od wielu czynnik贸w, takich jak bran偶a, wielko艣膰 organizacji, strategia biznesowa, warto艣ci organizacji oraz cele, jakie chce osi膮gn膮膰. Nie ma jednego modelu, kt贸ry pasuje do wszystkich organizacji. Warto jednak rozwa偶y膰 kilka czynnik贸w przy wyborze modelu polityki personalnej:

 1. Cel organizacji: Najwa偶niejsze jest dopasowanie modelu polityki personalnej do cel贸w organizacji. Je艣li organizacja d膮偶y do innowacyjno艣ci, warto rozwa偶y膰 polityk臋 personaln膮 proinnowacyjn膮. Je艣li natomiast r贸wnowaga mi臋dzy prac膮 a 偶yciem prywatnym jest kluczowa, model oparty na r贸wnowadze pracy i 偶ycia mo偶e by膰 odpowiedni.
 2. Kultura organizacyjna: Model polityki personalnej powinien by膰 zgodny z warto艣ciami i kultur膮 organizacji. Je艣li organizacja promuje transparentno艣膰 i uczestnictwo, polityka personalna otwarta lub partnerska mo偶e by膰 odpowiednia.
 3. Potrzeby pracownik贸w: Warto uwzgl臋dni膰 potrzeby i oczekiwania pracownik贸w. Elastyczne godziny pracy, mo偶liwo艣膰 rozwoju zawodowego czy programy motywacyjne mog膮 przyci膮gn膮膰 i zatrzyma膰 utalentowanych pracownik贸w.
 4. Efektywno艣膰 biznesowa: Wyb贸r modelu polityki personalnej powinien przyczynia膰 si臋 do osi膮gania cel贸w organizacji i zwi臋kszania efektywno艣ci biznesowej. Model zorientowany na wyniki mo偶e by膰 stosowany w organizacjach, kt贸re stawiaj膮 na konkretne wska藕niki sukcesu.

G艂贸wne cele polityki personalnej

G艂贸wne cele polityki personalnej s膮 zwi膮zane z efektywnym zarz膮dzaniem zasobami ludzkimi w celu osi膮gania strategicznych cel贸w organizacji. Oto kilka g艂贸wnych cel贸w polityki personalnej:

 1. Rekrutacja i selekcja: Polityka personalna ma na celu przyci膮gni臋cie i wyb贸r najlepszych kandydat贸w do organizacji, kt贸rzy maj膮 odpowiednie umiej臋tno艣ci i potencja艂 do osi膮gania cel贸w.
 2. Szkolenie i rozw贸j: Poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe, polityka personalna wspiera rozw贸j umiej臋tno艣ci i wiedzy pracownik贸w, aby umo偶liwi膰 im skuteczne wykonywanie swoich zada艅.
 3. Wynagrodzenia i motywacja: Polityka personalna obejmuje ustalanie sprawiedliwych i konkurencyjnych system贸w wynagrodze艅, a tak偶e stosowanie program贸w motywacyjnych, kt贸re maj膮 na celu nagradzanie wysi艂k贸w i osi膮gni臋cia pracownik贸w.
 4. Efektywne zarz膮dzanie osi膮gami: Polityka personalna obejmuje ocen臋 pracownik贸w, identyfikacj臋 obszar贸w do rozwoju i podejmowanie dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 wynik贸w.
 5. Tworzenie korzystnego 艣rodowiska pracy: Polityka personalna ma za zadanie stworzenie korzystnego i inspiruj膮cego 艣rodowiska pracy, w kt贸rym pracownicy mog膮 efektywnie pracowa膰 i rozwija膰 si臋.

Zako艅czenie – podsumowanie

Polityka personalna odgrywa istotn膮 rol臋 w zarz膮dzaniu zasobami ludzkimi i osi膮ganiu cel贸w organizacji. Istnieje wiele rodzaj贸w polityki personalnej, modele i strategie, kt贸re mo偶na wdro偶y膰, zale偶nie od warto艣ci, cel贸w i potrzeb organizacji. Wyb贸r odpowiedniego modelu polityki personalnej powinien by膰 艣ci艣le zwi膮zany z celami organizacji, jej kultur膮 i warto艣ciami, a tak偶e z uwzgl臋dnieniem potrzeb pracownik贸w. G艂贸wne cele polityki personalnej obejmuj膮 rekrutacj臋 i selekcj臋, szkolenie i rozw贸j, wynagrodzenia i motywacj臋, efektywne zarz膮dzanie osi膮gami oraz tworzenie korzystnego 艣rodowiska pracy. Efektywne zarz膮dzanie polityk膮 personaln膮 przyczynia si臋 do sukcesu organizacji poprzez skuteczne wykorzystanie potencja艂u ludzkiego i osi膮ganie strategicznych cel贸w.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 0 / 5. Liczba g艂os贸w: 0

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!