Marketing wewn臋trzny -personel jako reklama pracownik贸w (przyk艂ady, definicja)

Employer Branding
Marketing wewn臋trzny

Co to jest marketing wewn臋trzny?

Marketing wewn臋trzny to podej艣cie marketingowe, kt贸re skupia si臋 na budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami wewn臋trznej organizacji. Celem takiego podej艣cia jest zwi臋kszenie zaanga偶owania pracownik贸w w dzia艂alno艣膰 firmy, poprawa ich motywacji i lojalno艣ci, co przek艂ada si臋 na zwi臋kszenie produktywno艣ci i jako艣ci pracy.

Marketing wewn臋trzny obejmuje szeroki zakres dzia艂a艅, w tym komunikacj臋 wewn臋trzn膮, budowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracownik贸w, organizowanie szkole艅 i warsztat贸w, kt贸re zwi臋kszaj膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci pracownik贸w, tworzenie program贸w motywacyjnych i nagr贸d, a tak偶e dbanie o atmosfer臋 pracy i relacje mi臋dzy pracownikami.

Marketing wewn臋trzny ma na celu nie tylko zwi臋kszenie zaanga偶owania pracownik贸w, ale tak偶e popraw臋 wizerunku firmy na zewn膮trz, poprzez zadowolenie pracownik贸w, kt贸rzy b臋d膮 rekomendowa膰 firm臋 swoim znajomym i rodzinie oraz by膰 ambasadorami marki w kontaktach z klientami.

Marketing to poj臋cie, kt贸re kojarzy si臋 ludziom z szeregiem wszelakich dzia艂a艅 nastawionych na zyskanie nowych klient贸w dla przedsi臋biorstwa.

Okazuje si臋 jednak, 偶e istnieje jeszcze jedna grupa, na kt贸r膮 warto skupi膰 swoj膮 uwag臋. Mowa tutaj o pracownikach, kt贸rzy s膮 bardzo istotni.

Warto zaznaczy膰, 偶e prawid艂owe oraz niezak艂贸cone relacje na poszczeg贸lnych szczeblach firmy mog膮 prze艂o偶y膰 si臋 na wsp贸艂prac臋, a tak偶e sukces dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Z tego powodu sprawny marketing wewn臋trzny jest jednym z kluczowych czynnik贸w, kt贸re tworz膮 struktur臋 przedsi臋biorstwa.

Warto dowiedzie膰 si臋, na czym polega marketing wewn臋trzny, kt贸ry zyskuje na popularno艣ci w obecnych czasach.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Czym jest marketing wewn臋trzny?

Okazuje si臋, 偶e marketing wewn臋trzny to do艣膰 stare poj臋cie, bowiem w literaturze pojawi艂o si臋 po raz pierwszy w 1981 r. Z tego powodu powsta艂o bardzo du偶o wszelakich definicji, jednak偶e specjali艣ci wyr贸偶niaj膮 trzy podstawowe podej艣cia.

Pierwsze z nich k艂adzie nacisk na motywacj臋 pracownik贸w postrzeganych przez pryzmat konsument贸w wewn臋trznych, kt贸rzy maj膮 okre艣lone wymogi, potrzeby, a tak偶e oczekiwania.

Ponadto marketing wewn臋trzny wskazuje kluczow膮 rol臋 klient贸w zewn臋trznych, bowiem podkre艣la istot臋 pomocy pracownik贸w w celu realizacji strategii, kt贸ra ma na celu pozyska膰 klient贸w z zewn膮trz.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Internal marketing

Dlatego marketing wewn臋trzny jest systemem komunikacji, a jego podstawowym za艂o偶eniem jest zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci wszystkich pracownik贸w pod wzgl臋dem charakteru oraz sposobu dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa.

Celem takiego dzia艂ania jest to, 偶eby pracownicy mogli identyfikowa膰 si臋 z organizacj膮, a w efekcie odpowiednio wdra偶a膰 jej podstawowe za艂o偶enia.

Warto te偶 powiedzie膰 o marketing relacji, poniewa偶 z tego typu nazw膮 mo偶na si臋 cz臋sto spotka膰. Jest to za艂o偶enie, kt贸re opiera si臋 mi臋dzy innymi na szkoleniu pracownik贸w danej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Musz膮 oni zna膰 wszystkie produkty, kt贸re sprzedaj膮, a ponadto powinni wiedzie膰 o decyzjach podejmowanych w zakresie przedsi臋biorstwa. Pracownicy powinni te偶 wiedzie膰 o tym, czy osi膮gane s膮 w tej kwestii wyniki.

Okazuje si臋, 偶e z perspektywy marketingu wewn臋trznego pracownicy mog膮 by膰 traktowani jako klienci wewn膮trz danego przedsi臋biorstwa, kt贸rzy stanowi膮 w jednym czasie tak偶e jego wizyt贸wk臋.

Skuteczny marketing wewn臋trzny

Specjali艣ci podaj膮, 偶e marketing wewn臋trzny opiera si臋 g艂贸wnie na dw贸ch podstawowych zasadach. Pierwsz膮 z nich jest to, 偶e wszyscy pracownicy, bez wzgl臋du na budow臋 przedsi臋biorstwa, a tak偶e zale偶no艣ci, kt贸re 艂膮cz膮 r贸偶ne segmenty, musz膮 by膰 w pe艂ni 艣wiadomi stosowanej strategii marketingowej przyjmowanej przez firm臋.

Musz膮 by膰 te偶 艣wiadomi jej cel贸w, a tak偶e podstawowych za艂o偶e艅, co jest bardzo istotne. Drug膮 kwesti膮 jest to, 偶e komunikacja pomi臋dzy dzia艂ami firmy musi by膰 p艂ynna, a ponadto niezak艂贸cona.

Dodatkowo zadaniem marketingu wewn臋trznego jest tworzenie 艣rodowiska pracy, w kt贸rym zgrani, a tak偶e zmotywowani pracownicy mog膮 sprawnie realizowa膰 swoje wszystkie obowi膮zki zawodowe.

Dzi臋ki temu mo偶na umocni膰 nie tylko macierzyst膮 struktur臋 dzia艂alno艣ci gospodarczej, ale tak偶e wp艂yn膮膰 na efektywno艣膰 pracy. Dodatkowo pracownicy mog膮 mie膰 te偶 niema艂y wp艂yw na zwi臋kszenie sprzeda偶y, a tak偶e pozyskiwanie zaufania od konsument贸w zewn臋trznych. Dlatego marketing wewn臋trzny jest bardzo cz臋sto implementowany w polskich firmach.

Na Zachodzie ten trend wygl膮da podobnie.

Marketing relacji a marketing wewn臋trzny

Trzeba te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e firma, kt贸ra skutecznie realizuje za艂o偶enia marketingu wewn臋trznego, musi dba膰 tak偶e o dobr膮 atmosfer臋 w przedsi臋biorstwie oraz o sta艂膮 wsp贸艂prac臋 pomi臋dzy r贸偶nymi oddzia艂ami.

Dodatkowo trzeba k艂a艣膰 nacisk na podtrzymywanie otwartych kana艂贸w komunikacyjnych, co jest r贸wnie istotne. Bardzo wa偶ne jest tak偶e to, 偶eby wszyscy pracownicy akceptowali postawione przed nimi cele. Dzi臋ki temu mo偶na znacz膮co zwi臋kszy膰 efektywno艣膰 ich pracy.

Na czym polega marketing zewn臋trzny i wewn臋trzny?

Marketing zewn臋trzny i marketing wewn臋trzny to dwa podstawowe podej艣cia marketingowe, kt贸re maj膮 na celu osi膮gni臋cie okre艣lonych cel贸w biznesowych w r贸偶nych obszarach.

Marketing zewn臋trzny skupia si臋 na pozyskaniu i utrzymaniu klient贸w, poprzez budowanie pozytywnego wizerunku marki, promowanie oferty produktowej lub us艂ugowej, dotarcie do nowych rynk贸w i segment贸w klient贸w oraz budowanie d艂ugotrwa艂ych relacji z klientami. Marketing zewn臋trzny obejmuje wiele r贸偶nych dzia艂a艅, takich jak reklama, public relations, dzia艂ania promocyjne, sprzeda偶, zarz膮dzanie mark膮 i wiele innych.

Marketing wewn臋trzny skupia si臋 na zwi臋kszeniu zaanga偶owania, motywacji i lojalno艣ci pracownik贸w wewn臋trznej organizacji. Celem takiego podej艣cia jest poprawa jako艣ci pracy, zwi臋kszenie produktywno艣ci i jako艣ci obs艂ugi klient贸w, co przek艂ada si臋 na zwi臋kszenie zysk贸w i d艂ugoterminowy sukces firmy. Marketing wewn臋trzny obejmuje wiele dzia艂a艅, takich jak komunikacja wewn臋trzna, programy szkoleniowe i rozwojowe, programy motywacyjne, budowanie kultury organizacyjnej i wiele innych.

W skr贸cie, marketing zewn臋trzny skupia si臋 na pozyskaniu klient贸w i budowaniu pozytywnego wizerunku marki na zewn膮trz, podczas gdy marketing wewn臋trzny skupia si臋 na zwi臋kszeniu zaanga偶owania i motywacji pracownik贸w wewn臋trznej organizacji. Oba te podej艣cia s膮 wa偶ne dla osi膮gni臋cia d艂ugoterminowego sukcesu biznesowego.

Zasady marketingu wewn臋trznego

Zasady marketingu wewn臋trznego obejmuj膮:

 1. Zrozumienie i uwzgl臋dnienie potrzeb pracownik贸w – kluczowym elementem jest zrozumienie, czego pracownicy potrzebuj膮, aby czu膰 si臋 dobrze w pracy. Marketing wewn臋trzny powinien zwraca膰 uwag臋 na ich oczekiwania i potrzeby, takie jak satysfakcja z pracy, rozw贸j zawodowy i osobisty, dobry klimat organizacyjny, transparentna komunikacja i uczciwo艣膰.
 2. Budowanie silnej marki pracodawcy – marketing wewn臋trzny powinien anga偶owa膰 pracownik贸w w proces budowania wizerunku firmy, tak aby postrzegali j膮 jako atrakcyjnego pracodawc臋. Wymaga to stworzenia unikalnej kultury organizacyjnej, zapewnienia odpowiednich warunk贸w pracy i rozwoju, a tak偶e komunikacji warto艣ci, misji i wizji firmy.
 3. Wspieranie zaanga偶owania pracownik贸w – marketing wewn臋trzny powinien dzia艂a膰 na rzecz zwi臋kszenia zaanga偶owania pracownik贸w w prac臋 i cele firmy. Dobre praktyki to m.in. oferowanie szkole艅 i rozwoju, nagradzanie za wyniki i osi膮gni臋cia, tworzenie program贸w motywacyjnych, a tak偶e umo偶liwienie uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji i wp艂ywania na rozw贸j firmy.
 4. Stworzenie efektywnych narz臋dzi komunikacyjnych – marketing wewn臋trzny powinien dzia艂a膰 na rzecz skutecznej komunikacji wewn臋trznej, umo偶liwiaj膮cej przekazywanie informacji, cel贸w i warto艣ci firmy. W tym celu warto wykorzysta膰 r贸偶ne kana艂y komunikacji, takie jak spotkania, e-mail, intranet, czy wewn臋trzne media spo艂eczno艣ciowe.
 5. Mierzenie i analiza wynik贸w – kluczowe jest mierzenie skuteczno艣ci dzia艂a艅 marketingu wewn臋trznego i analiza wynik贸w. Dzi臋ki temu mo偶na sprawdzi膰, czy dzia艂ania przynosz膮 po偶膮dane efekty, a tak偶e dostosowa膰 strategi臋 i dzia艂ania do zmieniaj膮cych si臋 potrzeb pracownik贸w i organizacji.

Jakie korzy艣ci odnosz膮 przedsi臋biorstwa stosuj膮ce marketing wewn臋trzny?

Przedsi臋biorstwa, kt贸re stosuj膮 skuteczny marketing wewn臋trzny, odnosz膮 wiele korzy艣ci, takich jak:

 1. Zwi臋kszenie zaanga偶owania pracownik贸w – poprzez anga偶owanie pracownik贸w w cele i cele organizacji, pracownicy staj膮 si臋 bardziej zaanga偶owani i lojalni wobec firmy.
 2. Poprawa komunikacji wewn臋trznej – marketing wewn臋trzny pomaga w ulepszaniu komunikacji wewn臋trznej poprzez zwi臋kszenie informacji mi臋dzy pracownikami i kierownictwem.
 3. Zwi臋kszenie poziomu satysfakcji pracownik贸w – poprzez dbanie o dobre warunki pracy i zadowolenie pracownik贸w, organizacja tworzy pozytywny wizerunek w艣r贸d swojego personelu.
 4. Lepsza efektywno艣膰 – gdy pracownicy s膮 zaanga偶owani i zmotywowani, ich wydajno艣膰 zwi臋ksza si臋, co przek艂ada si臋 na lepsze wyniki firmy.
 5. Zwi臋kszenie lojalno艣ci klient贸w – poprzez zadowolenie pracownik贸w i dba艂o艣膰 o ich potrzeby, firma mo偶e zyska膰 lojalno艣膰 i zadowolenie klient贸w.
 6. Lepsza reputacja firmy – gdy pracownicy s膮 zadowoleni i lojalni, firma buduje pozytywny wizerunek w艣r贸d pracownik贸w, klient贸w i spo艂eczno艣ci.

Wszystkie te korzy艣ci mog膮 przyczyni膰 si臋 do lepszego funkcjonowania firmy i przynie艣膰 d艂ugoterminowe korzy艣ci.

Marketing wewn臋trzny a konkurencyjno艣膰 przedsi臋biorstwa

Warto wiedzie膰, 偶e implementacja marketingu wewn臋trznego nierzadko opiera si臋 na szkoleniach kadry, a tak偶e zaawansowanej polityce kadrowej. Bardzo cz臋sto z za艂o偶enia wp艂ywa na system oceny pracownik贸w.

Dzi臋ki temu mo偶na budowa膰 lepsz膮 motywacj臋. Wiele os贸b zastanawia si臋, z jakiego powodu warto skupia膰 si臋 na marketingu wewn臋trznym. Nale偶y najpierw powiedzie膰, 偶e dzia艂ania w ramach takiego marketingu s艂u偶膮 mi臋dzy innymi do poprawy stosunk贸w pomi臋dzy osobami zatrudnionymi w danym przedsi臋biorstwie.

Personel marketing

Je偶eli firma realizuje skuteczn膮 strategi臋 oraz minimalizuje wszelkie konflikty, wp艂ywa to p贸藕niej na zwi臋kszon膮 wydajno艣膰 pracy. Dodatkowo celem jest tworzenie przyjaznego 艣rodowiska.

Dzi臋ki temu mo偶na skutecznie umocni膰 tak偶e poczucie wsp贸lnoty, a efektem tego jest to, 偶e pracownik o wiele ch臋tniej oraz rzetelniej wykonuje wszelakie obowi膮zki zawodowe.

Bardzo istotne s膮 nie tylko relacje mi臋dzy znajomymi w pracy, ale te偶 pomi臋dzy prze艂o偶onym i podw艂adnym.

Z tego powodu marketing wewn臋trzny jest niesamowicie istotny w kwestii prawid艂owej pracy w przedsi臋biorstwie. Ka偶da firma powinna go wdro偶y膰 w dzia艂anie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, bowiem jest on skuteczny.

Co to jest marketing interakcyjny?

Marketing interakcyjny stara si臋 dociera膰 do zainteresowanych grup odbiorc贸w, tak aby zaanga偶owa膰 ich jak najbardziej ciekawym przes艂aniem na temat marki, lub produktu.

Co to jest marketing personalny?

Marketing personalny to zbi贸r pewnych narz臋dzi, kt贸re maj膮 maj膮 za zadanie kreowanie po偶膮danych dzia艂a艅 wewn臋trznych i zewn臋trznych, kt贸re prowadzi przedsi臋biorstwo. S膮 one nakierowane na obecnych i potencjalnych pracownik贸w.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy
pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj zna膰 co s膮dzisz o dzisiejszym wpisie pt. Marketing wewn臋trzny -personel jako reklama pracownik贸w?

Napisz w komentarzu.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 111

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!