Kampania społeczna -jak kształtować postawy i myślenie? (przykłady, definicja)

Kampania społeczna -jak kształtować postawy i myślenie? (przykłady, definicja)

Kampania społeczna

Co to jest kampania społeczna?

Kampanie społeczne to działania reklamowe lub promocyjne, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat określonej sprawy lub problemu społecznego. Ich głównym celem jest zazwyczaj wpływanie na zachowania i postawy ludzi, aby osiągnąć pozytywne zmiany w społeczeństwie.

Kampanie społeczne mają wiele różnych celów, w zależności od tematu, na którym się skupiają. Mogą na przykład promować zdrowy styl życia, przeciwdziałać narkomanii lub alkoholizmowi, zwiększyć świadomość na temat ochrony środowiska, walki z dyskryminacją czy przemocą w rodzinie. Ich skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak jakość i trafność przekazu, wykorzystanie odpowiednich kanałów komunikacyjnych, zaangażowanie społeczności i innych partnerów, itp.

Przykłady kampanii społecznych to m.in. akcja „Nie pal przy mnie” promująca antynikotynową postawę, kampania „Głodni Dzieci” zachęcająca do pomocy dzieciom z krajów rozwijających się, kampania „NIE dla przemocy wobec kobiet” zwracająca uwagę na problem przemoc wobec kobiet, czy kampania „Ziemia to nie kosz” promująca segregację śmieci i ochronę środowiska.

Szukasz informacji na temat form wspierania przez instytucje lub przedsiębiorstwa idei społecznych?

Chcesz dotrzeć do wybranej grupy w społeczeństwie, aby zwiększyć jej świadomość i wiedzę w zakresie konkretnego problemu społecznego?

Dzięki odpowiednio prowadzonej kampanii społecznej możliwa jest zmiana jego odbioru i postrzegania wśród społeczeństwa.

W głównych założeniach każdej kampanii jest także zmiana myślenia i postawy wobec obranego w niej tematu czy problemu.

Sprawdź, jakie są jej rodzaje i w jaki sposób można ją prowadzić.

diagram marketingowy jak budować świadomość za pomocą reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawdź naszą ofertę

KONIEC REKLAMY

Podział kampanii społecznych

Wpływ kampanii na odbiorcę jest podstawowym kryterium podziału.

Wyróżnia się kampanię informacyjną, perswazyjną oraz opartą na współpracy i zaangażowaniu odbiorców.

Informacyjny charakter kampanii jest realizowany poprzez przekazywanie konsumentom informacji o konkretnym problemie społecznym, środowiskowym lub etycznym.

Jej mechanizmy mają funkcje informacyjne, które mają umożliwić konsumentom samodzielne wyciągnięcie wniosków.

Tego typu kampania ma jeszcze za zadanie nagłośnienie problemu i zainteresowanie nim większą część społeczeństwa.

W przypadku kampanii perswazyjnej założeniem jest nakłonienie i przekonanie odbiorców do tez, głoszonych i prezentowanych przez organizację lub instytucję.

Ma także na celu zmianę dotychczasowych postaw i wzorów zachowania przejawianych przez grupę odbiorców.

Trzecim rodzajem kampanii jest kampania angażująca interesariuszy w działania prospołeczne określone w kampanii. Jej celem jest przeprowadzenie zmian, które będą korzystne dla jej odbiorców, poprzez wzajemne zaufanie, zrozumienie, akceptację i rozmowę.

Kampanie społeczne mają także różne cele.

Komercyjna kampania społeczna w swoich założeniach próbuje nakłaniać i namawiać do prospołecznych działań, jednocześnie negując niewłaściwe i nieakceptowane społecznie zachowania.

Dodatkowym celem tej kampanii jest oczywiście promocja produktu lub danej marki. Drugim rodzajem kampanii jest ideowa kampania społeczna, która promuje tylko szlachetne idee społeczne.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Etapy realizacji kampanii społecznych

Planowanie i realizację każdej kampanii społecznej należy rozpocząć od ustalenia jej najważniejszego problemu oraz celu społecznego.

Dobrze jest dokładnie określić idee, które mają przyświecać całemu przedsięwzięciu.

Powinny być to problemy, z którymi aktualnie zmaga się większość społeczeństwa.

Kolejnym etapem jest określenie i wskazanie potencjalnych partnerów, którzy dzięki swoim działaniom mogą pomóc dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Partnerami są najczęściej instytucje, organizacje non-profit, urzędy, celebryci oraz wolontariusze.

W dalszej kolejności należy przekonać wybranych sojuszników i partnerów do współpracy i obranej idei kampanii, a także przedstawić zakres ich obowiązków oraz rolę, jaką będą w niej pełnić.

Następnie należy przygotować oprawę graficzną, barwy oraz materiały promocyjne kampanii.

Dobrze jest poświęcić więcej czasu na odpowiednie dobranie haseł przewodnich. Pomoże to w następnym etapie działań, w którym potrzeba stworzyć z celu ogólnego, cele cząstkowe.

Niewątpliwie najważniejszym etapem przygotowania kampanii jest zgromadzenie dostępnych i jak najbardziej aktualnych badań oraz dowodów, potrzebnych do poparcia słuszności idei kampanii. Dobrze jest dobrać je do stanu wiedzy odbiorców oraz posiadanych przez nich opinii na dany temat.

Ważne jest także określenie obszaru działania kampanii, a także dobranie skutecznych i odpowiednich metod jej promowania.

Warto jest kierować się przy tym posiadanym budżetem oraz aktualnymi trendami reklamowymi występującymi w promocji.

Nieodzownym elementem każdej kampanii jest jej widoczność w sieci i mediach społecznościowych. Ostatnim etapem jest pomiar rezultatów i skuteczności kampanii. Dzięki niemu można uzyskać dla instytucji lub przedsiębiorstwa cenne informacje dotyczące przebiegu i skuteczności kampanii.

Jakie są różnice pomiędzy kampanią społeczną a komercyjną?

Dla powodzenia całej kampanii ważne jest trzymanie się i stosowanie dokładnie ustalonego planu.

Założenia kampanii w marketingu społecznym i klasycznym są podobne, jednak w ich przebiegu można zauważyć pewne różnice.

W kampanii społecznej występuje najczęściej złożoność postaw, a charakter przekazu idei jest często kojarzony z nieprzyjemnymi problemami.

Skutki i powodzenie tego rodzaju kampanii można zaobserwować dopiero w dłuższej perspektywie czasu.

Głównym motywem podejmowania tego rodzaju kampanii jest altruizm i chęć niesienia pomocy innym.

Bardzo często je budżet jest skromniejszy w porównaniu do kampanii komercyjnej.

Kampanię komercyjną możemy poznać po niewielkiej złożoności postaw, niskim poziomem oczekiwań zmian postaw konsumenckich oraz nieagresywnym i przyjemnym przekazem.

W tym przypadku bliska jest także perspektywa korzyści z realizacji kampanii, ponieważ w swoich założeniach jest nastawiona głównie na zysk i korzyści finansowe.

W trakcie realizacji kampanii komercyjnej korzysta się z technik reklamy, marketingu oraz zasad kształtowania public relations.

Jak powinna wyglądać kampania społeczna?

Kampania społeczna powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby przekazać jasną i zrozumiałą wiadomość, która przyciągnie uwagę grupy docelowej i skłoni ją do pozytywnych działań lub zmiany zachowań. Oto kilka kluczowych elementów, które powinny być wzięte pod uwagę podczas tworzenia kampanii społecznej:

 1. Jasny cel – kampania powinna mieć jasno określony cel, który powinien być łatwy do zrozumienia przez grupę docelową. Cel ten powinien być realistyczny i mierzalny.
 2. Kanały komunikacyjne – kampania powinna korzystać z odpowiednich kanałów komunikacyjnych, które docierają do grupy docelowej. Może to być na przykład telewizja, radio, internet, media społecznościowe, ulotki, plakaty itp.
 3. Wiadomość – kampania powinna mieć jasną i konkretną wiadomość, która będzie łatwa do zapamiętania i przekazywania dalej. Ważne jest, aby wiadomość była spójna i przemawiała do emocji grupy docelowej.
 4. Kreatywność – kampania powinna być kreatywna i przyciągająca uwagę, aby wyróżnić się wśród innych komunikatów. Można wykorzystać na przykład humor, kontrowersję, innowacyjne rozwiązania itp.
 5. Partnerzy – kampania może skorzystać z partnerów, takich jak celebryci, organizacje pozarządowe, lokalne władze itp., aby zwiększyć swoją skuteczność i dotrzeć do większej liczby ludzi.
 6. Ocenianie skuteczności – kampania powinna być monitorowana i oceniana, aby ustalić, czy osiągnęła swój cel i jakie były jej efekty. Dzięki temu można wyciągnąć wnioski i dostosować przekaz w kolejnych kampaniach.

Ważne jest, aby kampania społeczna była dobrze zaprojektowana, przemyślana i dostosowana do grupy docelowej. Dzięki temu może przynieść pozytywne zmiany i osiągnąć swoje cele.

Co to są kampanie społeczne?

Kampanie społeczne to różne działania, które są zaplanowane i skierowane w konkretnym czasie, do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do zmiany myślenia, kształtowania postaw, wzrostu wiedzy, czy zmiany zachowania wobec określonego problemu społecznego.

Kampania społeczna przykłady

Oto kilka przykładów kampanii społecznych:

 1. „Nie pij i nie prowadź” – kampania skierowana do kierowców, mająca na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z jazdą po spożyciu alkoholu.
 2. „Rzuć palenie” – kampania zachęcająca palaczy do rzucenia nałogu i zwiększenia świadomości na temat negatywnych skutków palenia.
 3. „Bezpieczne wakacje” – kampania informująca o zagrożeniach związanych z wakacjami, takich jak utonięcia, wypadki drogowe, choroby tropikalne itp.
 4. „Ratujmy zwierzęta” – kampania zachęcająca do adopcji zwierząt ze schronisk i zwiększenia świadomości na temat złego traktowania zwierząt.
 5. „Nie tolerujemy przemocy wobec kobiet” – kampania informująca o problemie przemocy wobec kobiet i zachęcająca do zgłaszania takich przypadków na policję.
 6. „Pozwól dziecku być dzieckiem” – kampania informująca o problemie dzieciństwa pozbawionego zabawy i zachęcająca rodziców do spędzania więcej czasu z dziećmi.
 7. Przykład, który od razu przychodzi mi do głowy to „pij mleko będziesz wielki”.

Kampanie społeczne mają różne cele, ale zawsze skupiają się na kwestiach społecznych i mają na celu zwiększenie świadomości lub zachęcenie do pozytywnych zmian zachowań.

Oczywiście przykładów jest znacznie więcej, jak np walka z depresją, czy nakłonienie obywateli, aby częściej czytali książki.

Projekt kampanii społecznej przykład

Oto odpowiedź na pytanie jak powinna wyglądać kampania społeczna:

 • Wprowadzenie do kampanii społecznej
 • Wybór problemu
 • Planowanie pracy
 • Działanie
 • Prezentacja i podsumowanie

Z nami każda firma może się rozwijać. Tworzymy firmy i rozwijamy istniejące w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z resztą zobacz co możemy osiągnąć w kilka miesięcy:

Czy warto inwestować w seo: dlaczego pozycjonowanie się opłaca

Zacznij współpracę z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bieżąco jesteśmy zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawać Tobie to co najlepiej działa. Konkretny wynik, bez przepalania budżetu. Dla każdego zadania posiadamy wyszkolonych specjalistów, którzy dowiozą obiecane wyniki.

Skontaktuj się z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko pojęty marketing internetowy
pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj znać co sądzisz o dzisiejszym wpisie pt. Kampania społeczna -jak kształtować postawy i myślenie?

Napisz w komentarzu.

Jak bardzo spodobała Ci się ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić! (dobre opinie sprawiają, że piszemy więcej)

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 111

Jeszcze nie ma głosów. Bądź pierwszą osobą.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!