Jak wypromować firmę (skuteczna promocja firmy aby reklamować swój biznes)

Google Page Speed insights
Google PageSpeed Insights optymalizacja szybkość ładowanie strony i wynik page speed
24 sierpnia, 2021
Agencja Performance marketing efektywnościowy (feed reklamowy i kampanie e-commerce)
24 sierpnia, 2021
Jak wypromować firmę

Jak wypromować firmę w sieci

Sieć Internet jest obecnie nadrzędnym medium, z którego korzysta większość ludzi na całym świecie. W czasach współczesnych coraz rzadziej sięga się po gazetę w wersji papierowej, czy telegazetę dostępną w telewizji kablowej. Szukając usług bądź produktów ludzie w pierwszej kolejności wpisują poszukiwane frazy w sieci Internet. Dlatego ważna jest reklama firmy i jej oferty w Internecie. Ale jak wypromować firmę w sieci? Z jakich narzędzi marketingowych mogą przedsiębiorcy skorzystać?

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Czym jest reklama?

Zanim podejmiemy się próby zdefiniowana skutecznej reklamy i określenia w jaki sposób wypromować firmę w sieci Internet i jej produkty/usługi należy zastanowić się czym jest reklama. Pojęcie reklama jest bardzo trudnym pojęciem do zdefiniowania. Z uwagi na różnorodność dostępnych definicji oraz z uwagi na dynamiczny charakter tego pojęcia, które się ciągle zmienia, reklamę ciężko jest zdefiniować w jednoznaczny sposób. Dynamiczny rozwój reklamy jest związany z szybkim tempem rozwoju otaczającego nas świata, między innymi związanego z rozwojem techniki, wprowadzaniem nowoczesnych innowacji technologicznych oraz wdrażaniem innowacji w zakresie usług marketingowych.

Reklama i marketing jako pojęcia stosowane na co dzień są obecnie w polu zainteresowań nauk, takich jak: ekonomia, estetyka, etyka, prawo, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia oraz lingwistyka. Dzięki takiemu dużemu zainteresowaniu ze strony badaczy, pojęcie reklama doczekała się wielu różnorakich definicji. Mimo, iż w literaturze różnych nauk istnieje wiele definicji reklamy, to jest jeden wspólny mianownik, który łączy wszystkie te definicje. Wspólnym mianownikiem wszystkich definicji jest jedno przesłanie, które mówi o tym, że reklama jest to informacja, komunikat o towarze, produkcie, który ma za zadanie zachęcić konsumenta do jego nabycia. Reklama jest płatną formą przedstawienia przez firmę oferującą towar, usługę lub ideę w sposób popierający. Komunikat ten jest przedstawiany w formie bezosobowej.

W dostępnej obecnie literaturze, definicja reklamy, która została przytoczona powyżej, jest aktualnie uważana za definicję najbardziej precyzyjną z punktu widzenia nauki o biznesie i ekonomii. Mówiąc o komunikatach reklamowych, warto jest także wspomnieć o głównych zadaniach skutecznej kampanii reklamowej.

Internet obecnie jest głównym oknem na świat ludzi. Coraz rzadziej człowiek sięga po papierową gazetę, czy telegazetę dostępną w telewizji kablowej. Szukając usług bądź produktów ludzie w pierwszej kolejności wpisują poszukiwane frazy w sieci Internet. Dlatego ważna jest reklama firmy i jej oferty w sieci Internet. Ale jak wypromować firmę w sieci? Z jakich narzędzi mogą przedsiębiorcy skorzystać?

Zadania reklamy

Główne zadania każdej reklamy to:

 • wzmacnianie wizerunku marki produktu poprzez aktywizację świadomości o firmie, marce, co z kolei prowadzi do wzrostu sprzedaży;
 • wzmacnianie przychylnych postaw nabywców wobec marki, produktu, poprzez cykliczne powtarzanie komunikatów reklamowych;
 • podtrzymywanie poziomu sprzedaży dóbr przez firmę, nawet w obliczy innych kampanii konkurencyjnych przedsiębiorstw, które oferują podobne lub takie same produkty;
 • reklama pełni funkcję edukacji – rynek bombardowany jest towarami i usługami podobnymi lub bardzo takimi samymi, różnią się ceną i marką, z tego powodu największe koncerny, instytucje podejmują się wyzwania edukacji dotychczasowych i potencjalnych klientów, wskazując, że dotychczas kupowanych u nich towar jest lepszy, wyższej jakości;
 • tworzy pozytywny image firmy.

Rodzaje reklamy

Reklama jest bardzo popularną formą przekazu, dzięki czemu doczekała się nie tylko wielu definicji z różnych punktów widzenia, ale i szerokiej gamy klasyfikacji. Reklamę dzieli się ze względu na:

Sposób i źródła finansowania, wyróżnia się :

 • Reklamę indywidualną,
 • Reklamę wspólną.

Zasięg reklamy, dzielimy na :

 • Reklamę krajową,
 • Reklamę detaliczną.

Wybór mediów, wyróżnić można :

 • Reklama zewnętrzna,
 • Media niestandardowe,
 • Reklama prasowa,
 • Reklama telewizyjna,
 • Reklama radiowa,
 • Direct mail,
 • Reklama online.
  Najbardziej godną uwagi formą reklamy jest przekaz w sieci Internet, czyli reklama online. Czym ona jest? Jakie niesie za sobą korzyści? Jakie ma wady i zalety? O tym poniżej

Reklama internetowa, zwana także online

We współczesnych czasach, w dobie pełnej komputeryzacji oraz rozwiniętej technologii. W czasach, w których tworzone są coraz to nowe, bardziej rozbudowane programy, gry komputerowe o imponującej grafice oraz portale internetowe o ciekawej i atrakcyjnej tematyce, wzrasta w dynamicznym tempie liczba odbiorców przekazów reklamowych. Z uwagi na fakt, iż w sieci Internet możliwy jest podział programów komputerowych, stron internetowych oraz gier komputerowych na liczne kategorie, reklamodawcy mają możliwość dokonać wyboru w jakim miejscu w sieci pragną wyemitować swój przekaz reklamowy. Taka możliwości jest bardzo korzystna z punktu widzenia całej kampanii, gdyż takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko, że reklama trafi na przypadkowego odbiorcę, który z powodu swoich preferencji nie będzie produktem lub usługą zainteresowany. Kolejną korzyścią wynikającą z prowadzenia kampanii reklamowej w Internecie jest brak ograniczeń o charakterze czasoprzestrzennym. Istotną cechą reklamy internetowej jest jej cel. Celem reklamy w sieci, nie jest nakłonienie klienta do zakupu, lecz zachęcenie go do klikania w banery reklamowe, linki, aby nieco więcej dowiedzieć się o produkcie, by się z nim dokładnie zapoznać. Taka relacja trwalej zapisze się w pamięci odbiorcy przekazu. Co z kolei zaowocuje trwałymi relacjami między marką a konsumentem. Reklama online to obecnie najbardziej popularna forma emitowania komunikatów, informacji reklamowych. Jest ona tak bardzo popularna i tak często stosowana, gdyż trafia ona do szerokiego grona odbiorców z grupy docelowej. W obecnych czasach niemalże każdy człowiek korzysta z sieci Internet. Dodatkowym plusem są niskie koszty emisji reklamy w sieci. Już nawet mała firma z niskim budżetem na reklamę i marketingu może sobie pozwolić na tego typu przekaz.

Zatem podsumowujmy jakie są wady i zalety reklamy online?

Zalety reklamy internetowej:

 • Reklama online może być zajmująca, interaktywna i zapadająca w pamięć,
 • Trafia do selektywnej liczy osób, do określonej grupy docelowej, co minimalizuje szanse trafienia na przypadkowego odbiorcę,
 • Brak zasad, przez co do Internetu trafia wszystko,
 • Ciekawe i chwytliwe kampanie mogą zostać lajkowane i udostępnianie do szerszej grupy odbiorców, to tak zwany efekt wirusa,
 • Duże pole do popisu dla reklamodawców: można użyć efektów dźwiękowych, audiowizualnych, specjalnych,
 • Brak ograniczeń.

Wady reklamy internetowej:

 • Brak możliwości przeprowadzenia kompleksowych badań, które w sposób rzetelny mogłyby zmierzyć skuteczności reklamy online,
 • Odbiorcami są tylko osoby korzystające z komputerów, smartphonów i innych narzędzi do korzystania z sieci Internet, przez co reklama nie trafi do odbiorców, którzy nie są zaznajomieni z korzystaniem z Internetu.

Jak skonstruować skuteczną reklamę?

Internet daje szerokie pole manewrów jeśli chodzi o reklamę. Jednak żadna reklama nie będzie skuteczna, jeśli będzie źle skonstruowana. Istotnym elementem reklamy jest użyty w niej jeżyk, znaki werbalne i niewerbalne. Wybór odpowiedniej konstrukcji składniowej połączonej z obrazem i dźwiękiem, dla osiągnięcia zamierzonego efektu jakimi jest przekonania kogoś do zakupu reklamowanego produktu jest nie lada wyzwaniem. Mówiąc o języku w reklamie należy skupić się nie tylko na wypowiadanych słowach ale i na całym tle jakie towarzyszy przesłaniu reklamy. Dlatego omawiając zagadnienie języka w reklamie należy scharakteryzować zarówno werbalne znaki jak i niewerbalne aspekty reklamy.

Znaki niewerbalne w reklamie

Znaki niewerbalne pozwalają na uwidocznienie stanów emocjonalnych postaci, sytuacji. Bez znaków niewerbalnych przekaz werbalny byłby niewystarczający. W reklamie wyróżnia się trzy podgrupy znaków niewerbalnych, należą do nich: poetyka obrazu, dźwięku i ruchu. Każda z grup składa się z co najmniej dwóch czynników jakie warunkuje dana poetyka. Poetyka obrazu jest podstawowym komponentem tworzenia reklamy. Obraz tworzony w spocie ma na celu przeniesienie widza w świat przedstawiony, tak by odbiorca poczuł się jego częścią, utożsamił się z nim. Na poetykę obrazu składa się: linia, barwa, światłocień i kompozycja. Poetyka ruchu jest integralną częścią reklamy. dynamika, ruch jest bardzo istotnym elementem reklamy, gdyż pozwala przykuć uwagę widza ekspresją i wyrazem. Projekcja ruchu występuje w przypadku reklamy telewizyjnej. Fotografia ruchu odnosi się do reklamy prasowej, zewnętrznej.

Ruch adwolatywny (uchwycenie dźwięku dynamicznych przedmiotów, postaci) wykorzystany jest w reklamie radiowej. Rozróżnia się następujące elementy poetyki ruchu, oto one: projekcja ruchu, fotografia ruchu i ruch adwolatywny. Ostatnim elementem jest poetyka dźwięku. Dźwięk nadaje reklamie żywszego znaczenia, skłania niekiedy do refleksji, pozwala na utrwalenie w pamięci marki oferowanego produktu. Wyróżnia się dwa rodzaje dźwięków wykorzystywanych w reklamie: dźwięk wyobrażony i przywołany, zwany także jako adwolatywny.

Dźwięk wyobrażony to dźwięk, z którym mamy do czynienia w przypadku reklamy audiowizualnej. Skłania odbiorcę do uzupełnienia sobie nie wklejonych przez reklamodawcę dźwięków, choć obraz sugeruje że takowy w reklamie powinien się znaleźć, np. wygląd roześmianej twarzy. Dźwięk przywołany, zwany inaczej jako adwolatywny, to dźwięk, który wykorzystuje się w reklamie radiowej i audiowizualnej, polega na tym, że reklamuje się ten sam produkt ale za pomocą dwóch rodzajów reklamy, w których stosuje się ten sam przekaz, treść.

Znaki werbalne używane na potrzeby reklamy

Omawiając znaki werbalne używane w reklamie, należy szczególnie skupić swoją uwagę na pojęciu slogan reklamowy. Slogan jest to zwięzła, bardzo krótka forma wypowiedzi, która jest zarazem wyrazista i wymowna. Slogan z uwagi na fakt, iż jest skierowany do odbiorców masowych, to musi być dopasowany językowo do różnych osób, których wspólnym mianownikiem jest przynależność do jednej grupy docelowej. Wypowiedź ta powinna być nacechowana emocjonalnie. Zadaniem sloganu jest zachęcenie odbiorców przekazu do nabycia produktu bądź usługi, które są reklamowane przy jego pomocy.

Mówiąc o języku werbalnym reklamy szczególną uwagę należy skupić na sloganie reklamowym. Slogan to krótka, zwięzła, a zarazem bardzo wymowna i wyrazista forma słowna. Skierowana jest do odbiorcy masowego, co oznacza że jest językowo dostosowana do różnych osób z tej samej grupy docelowej. Nacechowany jest emocjonalnie. Slogan ma na celu zachęcenie do nabycia towaru lub usługi reklamowanej za jego pomocą. Bardzo często slogan reklamowy jest na przemian używany z terminem hasło. Jest to mylne. Hasło nakazuje do jakiegoś działania, najczęściej wyrażony jest w trybie rozkazującym.

Zaś slogan stwierdza jakieś zjawisko, sytuację, fakt i tylko zachęca do skorzystania usługi czy kupna towaru, nie nakazuje. Cechy dobrego sloganu reklamowego :

 • powinien skłaniać odbiorcę do refleksji, wyciągnięcia swoich wniosków, słowem powinien być sugestywny,
 • powinien odznaczać się oryginalną formułą językową,
 • powinien zadziwiać nieoczekiwanymi związkami wyrazowymi,
 • powinien łatwo zapadać w pamięć odbiorcy,
 • powinien być niepowtarzalny na tyle, by nie można było do niego dopasować podobnego hasła czy sloganu.

Jak wypromować firmę w sieci?

Internet daje wiele możliwości. Reklamodawcy mogą wrzucać przekazy reklamowe na portalach internetowych, serwisach ogłoszeniowych, mediach społecznościowych, forach internetowych, w przeglądarkach typu google. Mogą wrzucać reklamy w formie tylko treści pisanej, w formie obraz nieruchomy plus treść lub w formie całych spotów reklamowych. Każda z form tradycyjnej reklamy może być przełożona na reklamę internetową. Możliwości jest sporo i nie są one niczym nieograniczone. Nie ważne jest gdzie reklama będzie się pojawiać w sieci, ważne jest by była ona czytelna i przykuwająca wzrok odbiorcy. W sieci jest dużo treści, dlatego każdy reklamowy przekaz musi mieć ten pazur, efekt „ŁAŁ”, by nie zginął wśród innych treści. Należy pamiętać, że żeby reklama była skuteczna musi się cyklicznie powtarzać, w przeciwnym wypadku przestanie ona trafiać do docelowych odbiorców.

Żeby promować firmę musisz wykorzystać kilka narzędzi. Facebook ads, google ads (dawniej google adwords), linkedin, instagram, całościowo social media. Dodatkowo optymalizacja SEO, content promocyjny, wizytówka google, profil firmowy, a to wszystko aby branża wiedziała że jesteś ekspertem.

Dzięki temu będziesz zapraszany na eventy, podcasty, wywiady i zyskasz nowych klientów. Ludzie sami będą Ciebie wyszukiwać. A wyszukiwarka google kogo inne będzie pokazywać jak nie Ciebie na hasła brandowe?

Sprytne prawda?Cel biznesowy spełniony. A Twój branding branżowy przez długie miesiące będzie napędzał Tobie klientów. Daj się poznać. Twoja witryna to Twoja wizytówka, to tam pozyskasz leady i będziesz sprzedawał jeśli posiadasz e-commerce.

Jak promować firmę, reklamować skutecznie (marketing społecznościowy)

Zadbaj już teraz o widoczność swojej firmy w internecie. Użytkownik musi wiedzieć że jest w dobrym miejscu.

Zadbaj o swój biznes, bo jak nie ty to kto to zrobi?A teraz posłuchaj.Chcemy skutecznie promować Twoją firmę w internecie. Nieważne w jakiej branży działasz.

Czy chcesz wypromować firmę budowlaną, usługową czy sklep internetowy.Zrobimy to.

A konwersja jest dla nas najważniejsza. Więc zamów teraz marketing internetowy i działania promocyjne a my zapewnimy Tobie ruch na stronie i content marketing który przekształci odwiedzających w kupujących.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie, pozycjonowanie, SEO i całą strategię internet marketing. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)