Analiza SWOT, czym s膮 mocne i s艂abe strony firmy? (3 przyk艂ady)

Analiza SWOT
Analiza SWOT

Co to jest Analiza SWOT, mocne i s艂abe strony firmy przyk艂ady, a tak偶e definicja

Wi臋c czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT definicja: to jedna z podstawowych metod porz膮dkowania i analizowania danych. Jest ona wykorzystywana nie tylko w pracach naukowych, ale r贸wnie偶 w przedsi臋biorstwach. Dzi臋ki niej mo偶na 艂atwiej oceni膰 szanse i ryzyko konkretnego przedsi臋wzi臋cia oraz oceni膰, czy rzeczywi艣cie warto dzia艂a膰. Jak wygl膮da analiza SWOT? Jak si臋 j膮 przeprowadza?

SWOT to akronim od angielskich s艂贸w:

 • Strengths 鈥 silne strony,
 • Weaknesses 鈥 s艂abe strony,
 • Opportunities 鈥 szanse, okazje
 • Threats 鈥 zagro偶enia.

W zale偶no艣ci od wynik贸w analizy, powinni艣my wybra膰 w艂a艣ciw膮 strategi臋:

Szanse (O)Zagro偶enia (T)
Si艂y (S)Strategia agresywnaStrategia konserwatywna
S艂abo艣ci (W)Strategia konkurencyjnaStrategia defensywna
藕r贸d艂o

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Dlaczego SWOT?

Analiza SWOT to heurystyczna technika, kt贸ra jest wykorzystywana do sprawnego zgromadzenia oraz analizy danych. Dzi臋ki niej mo偶na lepiej oceni膰 stan firmy oraz opracowa膰 strategi臋 jej dalszego rozwoju. Analiza ta jest wykorzystywana te偶 w pracach naukowych, gdy偶 mo偶na j膮 wykorzysta膰 do tego, by potwierdzi膰 lub wykluczy膰 tezy.

Jej podstawy zosta艂y opracowane w latach 50 i 60 XX wieku przez naukowc贸w i konsultant贸w biznesowych pracuj膮cych w Harvard Business School. Po raz pierwszy u偶yto jej w latach 1960-1970 w Stanford Research Institute. Wtedy te偶 udowodniono praktyczne zastosowania tego typu analizy.

SWOT to akronim od angielskich s艂贸w:

 • Strengths 鈥 silne strony,
 • Weaknesses 鈥 s艂abe strony,
 • Opportunities 鈥 szanse, okazje
 • Threats 鈥 zagro偶enia.

Analiz臋 przeprowadza si臋 poprzez zebranie wszystkich informacji w prostej tabeli. Dost臋pn膮 przestrze艅 nale偶y podzieli膰 na cztery cz臋艣ci tzw. 膰wiartki. W ka偶dej z nich nale偶y wpisywa膰 czynniki, kt贸re odpowiadaj膮 danej grupie oraz wyrazi膰 liczbowo prawdopodobie艅stwo ich wyst膮pienia. Na koniec nale偶y zsumowa膰 uzyskane punkty, co pozwala oszacowa膰 i wyznaczy膰 kierunek rozwoju firmy.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Czynniki pozytywne i negatywne

W innym uj臋ciu mo偶na te偶 stwierdzi膰, 偶e czynniki uwzgl臋dniane w analizie mo偶na podzieli膰 na pozytywne i negatywne. Te pozytywne to silne strony oraz szanse lub okazje. To w艂a艣nie one mog膮 by膰 motorem rozwoju przedsi臋biorstwa, przedsi臋wzi臋cia lub gminy, kt贸rej strategia rozwoju jest opracowywana.

Mocne strony to czynniki wewn臋trzne, na kt贸re wp艂yw ma firma. To te rzeczy, na kt贸re mo偶na wp艂yn膮膰 dzi臋ki ci臋偶kiej pracy i konsekwentnym dzia艂aniom. Szanse to pozytywne czynniki, kt贸re jednak nie zale偶膮 od samej firmy. S膮 to czynniki zewn臋trzne. Ich wp艂yw jest do艣膰 trudno oszacowa膰, bo nie mo偶na mie膰 pewno艣ci, 偶e w og贸le b臋d膮 one mia艂y miejsce.

Je艣li chodzi o czynniki negatywne, to s膮 to s艂abe strony oraz zagro偶enia. Je tak偶e mo偶na podzieli膰 na czynniki zewn臋trzne i wewn臋trzne. Na s艂abe strony firma mo偶e mie膰 wp艂yw.

Mo偶e ona je rozpozna膰 i wdro偶y膰 w 偶ycie plany poprawy, kt贸re po jakim艣 czasie zneutralizuj膮 s艂abe strony albo nawet zamieni膮 je w ich przeciwie艅stwo, czyli silne strony. Je艣li z kolei chodzi o negatywne czynniki zewn臋trzne, to s膮 nimi zagro偶enia.

To czynniki, kt贸re mog膮, ale nie musz膮 wyst膮pi膰. Firma nie ma na nie 偶adnego wp艂ywu. Mo偶e jedynie opracowa膰 rozwi膮zania, kt贸re maj膮 na celu zmniejszenie negatywnego wp艂ywu zagro偶e艅 albo te偶 zminimalizuj膮 ryzyko ich wyst膮pienia.

Analiza SWOT: Klucz do Osi膮gni臋cia Sukcesu Biznesowego

W dzisiejszym dynamicznym 艣rodowisku biznesowym, umiej臋tno艣膰 analizy i strategicznego wykorzystania Analizy SWOT sta艂a si臋 nieodzownym narz臋dziem dla firm d膮偶膮cych do osi膮gni臋cia sukcesu i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Analiza SWOT, kt贸ra skr贸towo oznacza analiz臋 mocnych i s艂abych stron, szans i zagro偶e艅, pozwala firmom zrozumie膰 swoje po艂o偶enie na rynku oraz dostarcza cennych wskaz贸wek do opracowania strategii biznesowej.

Analiza Mocnych i S艂abych Stron:

Rozpocznijmy od fundament贸w analizy SWOT, a mianowicie analizy mocnych i s艂abych stron. Identyfikacja mocnych stron umo偶liwia firmie wydobycie tych cech i zasob贸w, kt贸re tworz膮 jej unikaln膮 przewag臋 konkurencyjn膮. Z drugiej strony, analiza s艂abych stron pozwala na u艣wiadomienie sobie obszar贸w, kt贸re wymagaj膮 poprawy, aby firma by艂a w stanie sprosta膰 wyzwaniom rynkowym.

Analiza Szans i Zagro偶e艅:

Przechodz膮c dalej, analiza szans i zagro偶e艅 skupia si臋 na otoczeniu zewn臋trznym firmy. Szanse stanowi膮 potencjalne drogi rozwoju i ekspansji, kt贸re mog膮 zosta膰 wykorzystane do osi膮gni臋cia strategicznych cel贸w. Z drugiej strony, identyfikacja zagro偶e艅 pozwala na wcze艣niejsze przygotowanie si臋 do potencjalnych trudno艣ci i wyzwa艅, minimalizuj膮c ich negatywny wp艂yw.

Analiza Strategiczna:

Analiza SWOT jest nie tylko zestawem oddzielnych analiz, ale r贸wnie偶 narz臋dziem do przeprowadzenia analizy strategicznej. Obejmuje ona dog艂臋bne spojrzenie na czynniki wewn臋trzne i zewn臋trzne, kt贸re wp艂ywaj膮 na firm臋. Wy艂anianie korelacji mi臋dzy mocnymi stronami a szansami oraz mi臋dzy s艂abo艣ciami a zagro偶eniami pozwala na opracowanie sp贸jnej strategii.

Planowanie Strategiczne:

Analiza SWOT stanowi punkt wyj艣cia do planowania strategicznego. Na podstawie wniosk贸w wyci膮gni臋tych z analizy, firma tworzy plan dzia艂ania, kt贸ry ma na celu maksymalne wykorzystanie mocnych stron i szans oraz minimalizacj臋 wp艂ywu s艂abo艣ci i zagro偶e艅. Ten plan obejmuje cele, strategie, taktyki oraz konkretne kroki do osi膮gni臋cia za艂o偶onych cel贸w.

Zarz膮dzanie Strategiczne:

Zarz膮dzanie strategiczne to proces ci膮g艂ego monitorowania i dostosowywania dzia艂a艅 w oparciu o zmiany na rynku oraz w firmie. Analiza SWOT stanowi tu wa偶ne narz臋dzie, pozwalaj膮c na bie偶膮co reagowa膰 na nowe wyzwania, optymalizowa膰 wykorzystanie szans i przeciwdzia艂a膰 zagro偶eniom.

Analiza Konkurencji:

W ramach analizy SWOT, analiza konkurencji jest kluczowym aspektem. Poznanie mocnych i s艂abych stron konkurent贸w umo偶liwia firmie lepsze dostosowanie swoich dzia艂a艅, wykorzystanie luk na rynku oraz zaplanowanie strategii kontrataku.

Analiza Rynku:

Analiza SWOT jest skutecznym narz臋dziem do zrozumienia struktury rynku i preferencji klient贸w. Pozwala to firmie na lepsze dostosowanie swojej oferty, identyfikacj臋 nisz oraz zrozumienie trend贸w, kt贸re kszta艂tuj膮 popyt na produkty lub us艂ugi.

Analiza Otoczenia:

Otoczenie biznesowe ma istotny wp艂yw na strategi臋 firmy. Analiza otoczenia, cz臋艣膰 analizy SWOT, obejmuje czynniki spo艂eczne, kulturowe, technologiczne i polityczne, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na dzia艂alno艣膰 firmy.

Analiza Makroekonomiczna:

Analiza SWOT uzupe艂niona o analiz臋 makroekonomiczn膮 pozwala firmie zrozumie膰, w jakim kontek艣cie gospodarczym dzia艂a. To umo偶liwia odpowiednie planowanie, uwzgl臋dniaj膮c wska藕niki ekonomiczne, inflacj臋, bezrobocie i inne czynniki.

Strategia Biznesowa:

Wszystkie te elementy analizy SWOT 艂膮cz膮 si臋 w tworzeniu sp贸jnej strategii biznesowej. Strategia ta wykorzystuje mocne strony do wykorzystania szans, minimalizuje wp艂yw s艂abych stron i zagro偶e艅 oraz zapewnia firmie elastyczno艣膰 w dynamicznym 艣rodowisku biznesowym.

Gdzie mo偶e przyda膰 si臋 analiza SWOT?

Analiza SWOT ze wzgl臋du na swoj膮 wysok膮 elastyczno艣膰 jest bardzo intuicyjna. Ka偶dy badacz mo偶e inaczej okre艣li膰 pewne czynniki i inaczej oszacowa膰 ich poziom. Z tego powodu analiz臋 warto przeprowadza膰 w wi臋kszych grupach. W ten spos贸b mo偶na osi膮gn膮膰 bardziej miarodajne wyniki, kt贸re reprezentuj膮 pogl膮d kilku niezale偶nych od siebie os贸b.

To rozwi膮zanie mo偶e przyda膰 si臋 do:

 • budowania plan贸w strategicznych rozwoju przedsi臋biorstw, przedsi臋wzi臋膰, a nawet gmin i miast;
 • wypracowania priorytetowego kierunku dzia艂ania,
 • dostosowania strategii dzia艂ania do zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w otoczenia,
 • rozpoznania sytuacji wewn臋trznej i zewn臋trznej przedsi臋biorstw oraz wyznaczenia plan贸w poprawy. Wykryte s艂abe strony i zagro偶enia wymagaj膮 podj臋cia dzia艂a艅, kt贸re maj膮 na celu ich zminimalizowanie,
 • przeorientowania dotychczasowego kierunku dzia艂alno艣ci firmy i zmiany go na taki, kt贸ry b臋dzie przynosi艂 wi臋cej korzy艣ci,
 • tworzenia dobrych i profesjonalnych biznesplan贸w,
 • okre艣lenia kluczowych czynnik贸w, kt贸re maj膮 wp艂yw na rozw贸j firmy lub te偶 hamuj膮 ten rozw贸j.
  R贸wnocze艣nie trzeba pami臋ta膰, 偶e SWOT nale偶y traktowa膰 raczej jako element szerszej i bardziej skomplikowanej analizy. Wyci膮ganie wniosk贸w wy艂膮cznie na jego podstawie mo偶e prowadzi膰 do podj臋cia b艂臋dnych decyzji.

Rodzaje strategii, jakie mo偶na przyj膮膰 po analizie SWOT

Analiza umo偶liwia wybranie jednej z czterech strategii. W zale偶no艣ci od tego, w kt贸rej 膰wiartce zostanie zebrane najwi臋cej punkt贸w, mo偶na wyznaczy膰 kierunek rozwoju firmy.

 • strategia defensywna – jest ona konieczna, gdy w analizie widoczna jest du偶a przewaga s艂abych stron i zagro偶e艅. W takim wypadku strategia musi skupi膰 si臋 na obronie istnienia przedsi臋biorstwa oraz wzmacnianiu jego pozycji.
 • strategia konkurencyjna – w niej dominuj膮 s艂abe strony, ale jest w niej te偶 du偶o wi臋cej szans ni偶 zagro偶e艅.
 • strategia konserwatywna – wybierana jest, gdy firma ma przewag臋 w ilo艣ci silnych stron, ale te偶 znajduje si臋 ona pod ewentualnym wp艂ywem du偶ej liczby zagro偶e艅.
 • strategia agresywna (ofensywna) – jest mo偶liwa, gdy firma ma du偶o mocnych stron i r贸wnocze艣nie ma du偶o szans. Taka strategia ma bardzo du偶e szanse na sukces.

Podsumowanie:

Analiza SWOT to kompleksowe narz臋dzie, kt贸re pozwala firmie na lepsze zrozumienie swojego otoczenia, konkurowania efektywnie oraz kszta艂towania przysz艂o艣ci. Wykorzystuj膮c analiz臋 mocnych i s艂abych stron, analiz臋 szans i zagro偶e艅 oraz pozosta艂e aspekty, firma mo偶e opracowa膰 strategi臋 skrojon膮 na miar臋, kt贸ra pozwoli jej na osi膮gni臋cie sukcesu i trwa艂ej przewagi konkurencyjnej.

Co s膮dzisz o wpisie pt. Analiza SWOT, mocne i s艂abe strony firmy przyk艂ady? Daj zna膰 w komentarzu.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!