Analiza SWOT, mocne i słabe strony firmy przykłady

USP Unique Selling Proposition
USP Unique Selling Proposition – co to jest i jaka jest rola?
4 kwietnia, 2022
Allegro. Spółka allegro.pl
Allegro Biznes – co to jest i jakie ma zastosowanie?
4 kwietnia, 2022
Analiza SWOT
Analiza SWOT

Analiza SWOT, mocne i słabe strony firmy przykłady

Więc czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedna z podstawowych metod porządkowania i analizowania danych. Jest ona wykorzystywana nie tylko w pracach naukowych, ale również w przedsiębiorstwach. Dzięki niej można łatwiej ocenić szanse i ryzyko konkretnego przedsięwzięcia oraz ocenić, czy rzeczywiście warto działać. Jak wygląda analiza SWOT? Jak się ją przeprowadza?

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Dlaczego SWOT?

Analiza SWOT to heurystyczna technika, która jest wykorzystywana do sprawnego zgromadzenia oraz analizy danych. Dzięki niej można lepiej ocenić stan firmy oraz opracować strategię jej dalszego rozwoju. Analiza ta jest wykorzystywana też w pracach naukowych, gdyż można ją wykorzystać do tego, by potwierdzić lub wykluczyć tezy. Jej podstawy zostały opracowane w latach 50 i 60 XX wieku przez naukowców i konsultantów biznesowych pracujących w Harvard Business School. Po raz pierwszy użyto jej w latach 1960-1970 w Stanford Research Institute. Wtedy też udowodniono praktyczne zastosowania tego typu analizy. SWOT to akronim od angielskich słów:

 • Strengths – silne strony,
 • Weaknesses – słabe strony,
 • Opportunities – szanse, okazje
 • Threats – zagrożenia.

Analizę przeprowadza się poprzez zebranie wszystkich informacji w prostej tabeli. Dostępną przestrzeń należy podzielić na cztery części tzw. ćwiartki. W każdej z nich należy wpisywać czynniki, które odpowiadają danej grupie oraz wyrazić liczbowo prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Na koniec należy zsumować uzyskane punkty, co pozwala oszacować i wyznaczyć kierunek rozwoju firmy.

targetowanie reklam klientów

Czynniki pozytywne i negatywne

W innym ujęciu można też stwierdzić, że czynniki uwzględniane w analizie można podzielić na pozytywne i negatywne. Te pozytywne to silne strony oraz szanse lub okazje. To właśnie one mogą być motorem rozwoju przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia lub gminy, której strategia rozwoju jest opracowywana.

Mocne strony to czynniki wewnętrzne, na które wpływ ma firma. To te rzeczy, na które można wpłynąć dzięki ciężkiej pracy i konsekwentnym działaniom. Szanse to pozytywne czynniki, które jednak nie zależą od samej firmy. Są to czynniki zewnętrzne. Ich wpływ jest dość trudno oszacować, bo nie można mieć pewności, że w ogóle będą one miały miejsce.

Jeśli chodzi o czynniki negatywne, to są to słabe strony oraz zagrożenia. Je także można podzielić na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Na słabe strony firma może mieć wpływ.

Może ona je rozpoznać i wdrożyć w życie plany poprawy, które po jakimś czasie zneutralizują słabe strony albo nawet zamienią je w ich przeciwieństwo, czyli silne strony. Jeśli z kolei chodzi o negatywne czynniki zewnętrzne, to są nimi zagrożenia.

To czynniki, które mogą, ale nie muszą wystąpić. Firma nie ma na nie żadnego wpływu. Może jedynie opracować rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zagrożeń albo też zminimalizują ryzyko ich wystąpienia.

Gdzie może przydać się analiza SWOT?

Analiza SWOT ze względu na swoją wysoką elastyczność jest bardzo intuicyjna. Każdy badacz może inaczej określić pewne czynniki i inaczej oszacować ich poziom. Z tego powodu analizę warto przeprowadzać w większych grupach. W ten sposób można osiągnąć bardziej miarodajne wyniki, które reprezentują pogląd kilku niezależnych od siebie osób.

To rozwiązanie może przydać się do:

 • budowania planów strategicznych rozwoju przedsiębiorstw, przedsięwzięć, a nawet gmin i miast;
 • wypracowania priorytetowego kierunku działania,
 • dostosowania strategii działania do zmieniających się warunków otoczenia,
 • rozpoznania sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw oraz wyznaczenia planów poprawy. Wykryte słabe strony i zagrożenia wymagają podjęcia działań, które mają na celu ich zminimalizowanie,
 • przeorientowania dotychczasowego kierunku działalności firmy i zmiany go na taki, który będzie przynosił więcej korzyści,
 • tworzenia dobrych i profesjonalnych biznesplanów,
 • określenia kluczowych czynników, które mają wpływ na rozwój firmy lub też hamują ten rozwój.
  Równocześnie trzeba pamiętać, że SWOT należy traktować raczej jako element szerszej i bardziej skomplikowanej analizy. Wyciąganie wniosków wyłącznie na jego podstawie może prowadzić do podjęcia błędnych decyzji.
serwer ftp
Analiza SWOT, mocne i słabe strony firmy przykłady

Rodzaje strategii, jakie można przyjąć po analizie SWOT

Analiza umożliwia wybranie jednej z czterech strategii. W zależności od tego, w której ćwiartce zostanie zebrane najwięcej punktów, można wyznaczyć kierunek rozwoju firmy.

 • strategia defensywna – jest ona konieczna, gdy w analizie widoczna jest duża przewaga słabych stron i zagrożeń. W takim wypadku strategia musi skupić się na obronie istnienia przedsiębiorstwa oraz wzmacnianiu jego pozycji.
 • strategia konkurencyjna – w niej dominują słabe strony, ale jest w niej też dużo więcej szans niż zagrożeń.
 • strategia konserwatywna – wybierana jest, gdy firma ma przewagę w ilości silnych stron, ale też znajduje się ona pod ewentualnym wpływem dużej liczby zagrożeń.
 • strategia agresywna (ofensywna) – jest możliwa, gdy firma ma dużo mocnych stron i równocześnie ma dużo szans. Taka strategia ma bardzo duże szanse na sukces.

Co sądzisz o wpisie pt. Analiza SWOT, mocne i słabe strony firmy przykłady? Daj znać w komentarzu.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)