Narzędzia CSR – podstawowe informacje

Reklama bielizny
Reklama bielizny, w jaki sposób może być prowadzona reklama sklepu z bielizną?
29 marca, 2022
Google UTM
Tagi Google UTM – kompendium wiedzy
29 marca, 2022
Narzędzia CSR
Narzędzia CSR

Narzędzia CSR – podstawowe informacje

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to zespół działań, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki, a jednocześnie przynoszą wymierne korzyści między innymi dla środowiska naturalnego.

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Czym jest CSR?

Jak wspomniano powyżej, CSR to strategia zarządzania przedsiębiorstwami, która uwzględnia dobrowolne działania w celu realizacji interesów społecznych, ochrony środowiska naturalnego, jak również służące poprawie stosunków pomiędzy interesariuszami, w tym pracownikami.

Tego typu działania obejmują między innymi inwestowanie w zasoby ludzkie, a informacja o ich prowadzeniu wpływa na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa, wzrost jego konkurencyjności oraz kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu.

Informacje związane z powyższymi działaniami są porządkowane przez normę ISO 26000, która opublikowana została w 2010 roku. Nie ma ona co prawda formy certyfikacji, natomiast stawowi zbiór wskazówek, które powinny być wdrażane w przedsiębiorstwach.

Co ważne, informacje te są polecane do wdrożenia niezależnie od wielkości, specyfiki czy lokalizacji danego podmiotu gospodarczego.

Narzędzia CSR
Narzędzia CSR

Jakie obszary wyróżnia norma ISO 26000?

Zapisy umieszczone w normie ISO 26000 odnoszą się do siedmiu obszarów, w tym: ładu organizacyjnego, praw człowieka, stosunków pracy, środowiska, sprawiedliwych praktyk rynkowych, relacji z konsumentami oraz zaangażowania społecznego.

Jakie narzędzia CSR można wyróżnić?

Wybór odpowiednich narzędzi CSR leży w gestii osób zarządzających danego przedsiębiorstwa. Narzędzia te mogą dotyczyć wielu sfer, w tym choćby działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności.

W tym przypadku mogą one obejmować wsparcie pojedynczych osób lub instytucji, organizacji czy programów przygotowywanych z myślą o dzieciach czy młodzieży.

Poza tym, w ramach tego typu działań mogą być podejmowane czynności związane z ekologią czy mające charakter inwestycyjny. Działania ekologiczne mogą zmierzać do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i obejmować wdrażanie polityki środowiskowej, segregację odpadów i zrównoważone zarządzanie surowcami, edukację ekologiczną, wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz produktów i usług.

Narzędzia CSR obejmować mogą również kampanie społeczne z wykorzystaniem mediów, które przyczyniają się do zmiany postaw społecznych.

Mogą one zakładać pomoc potrzebującym przekazywaną w formie relokacji części zysków lub edukację konsumencką i zwiększenie świadomości społeczeństwa. W tym przypadku prowadzone akcje powinny nawiązywać do profilu działalności danego podmiotu.

Jakie są inne dostępne narzędzia CSR?

Narzędzia CSR mogą i powinny obejmować działania mające na celu inwestowanie w rozwój pracowników zatrudnionych w danym podmiocie.

W tym wypadku wymienić można między innymi umożliwienie uczestnictwa w kursach i szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji, jak również przygotowywanie i realizację programów integracyjnych oraz takich, które mają na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Informacje na temat efektywnego zarządzania podmiotem gospodarczym oraz realizacji strategii uwzględniającej działania istotne ze społecznego punktu widzenia powinny być publikowane w raportach społecznych.

Dokumenty te powinna cechować przejrzystość i muszą one zawierać informacje na temat okresu sprawozdawczego, oświadczenia dotyczące polityki, strategii i celów oraz prezentację wyników. Nie bez znaczenia dla zarządzania danym przedsiębiorstwem jest również system zarządzania. Powinien on uwzględniać różnorodne normy, w tym: ISO 9000, ISO 14000 czy SA 8000.

Wśród pomocnych narzędzi CSR wymienić można również wolontariat pracowniczy, który polega na przeznaczaniu określonego czasu na realizację inicjatyw prospołecznych.

Należy również dążyć do tego, aby zasady społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczyły całego łańcucha dostaw, w tym również kontrahentów.

Poza tym, zalecane jest odpowiednie znakowanie produktów, które obejmuje między innymi umieszczanie na towarach informacji dotyczących ich wpływu na zdrowie czy środowiskowo. Tego typu informacje umożliwiają konsumentom dokonywanie świadomych decyzji.

Jakie korzyści wynikają z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu?

Korzyści wynikające z wdrażania zasad CSR mogą mieć aspekt ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy. Wymiar ekonomiczny oznacza zwiększenie bieżącej płynności, lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego oraz posiadanych zasobów trwałych czy zwiększenie rentowności sprzedaży i inwestycji.

Korzyści w wymiarze społecznym obejmują poprawę bezpieczeństwa pracy, realizację celów społecznych oraz ograniczenie negatywnego wpływu procesów na środowisko naturalne.

Korzyści związane z wdrażaniem zasad CSR mogą mieć również wymiar środowiskowy. W tym wypadku obejmują one między innymi racjonalną gospodarkę odpadami i zasobami naturalnymi, a także podejmowanie i popularyzację działań o charakterze proekologicznym.

W związku z wdrażaniem zasad CSR korzyści odczuwają również zatrudnieni w danym podmiocie pracownicy.

Otrzymują oni bowiem terminowe wynagrodzenie, mają zapewniony dostęp do opieki medycznej, udogodnień socjalnych, szkoleń oraz zagwarantowany rozwój zawodowy.

Co sądzisz o wpisie pt. Narzędzia CSR – podstawowe informacje? Daj znać w komentarzu.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)