Franczyza -co to jest? [pomysły, katalog franczyz i e-franczyza]

franczyza

Najważniejsze:

 • Poznasz co to jest franczyza i katalog najlepiej zarabiające franczyzy
 • Systematycznie aktualizowana baza sieci franczyzowych w Polsce
 • Umowa franczyzy
 • Wady i zalety
franczyza

Franczyza opiera się na koncepcji marketingowej, którą organizacja może przyjąć jako strategię ekspansji biznesowej. W przypadku wdrożenia franczyzodawca udziela licencji na swoje know-how, procedury, własność intelektualną, wykorzystanie swojego modelu biznesowego, marki, logo, znaków firmowych i praw w celu sprzedaży franczyzobiorcy swoich markowych produktów i usług.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Co to jest franczyza? Definicja.

Franczyza definicja: to rodzaj licencji, która zapewnia franczyzobiorcy dostęp do jego zastrzeżonej wiedzy biznesowej, procesów i znaków towarowych, umożliwiając franczyzobiorcy sprzedaż produktu lub usługi pod nazwą biznesową franczyzodawcy. W zamian za nabycie franczyzy franczyzobiorca zwykle płaci franczyzodawcy początkową opłatę i roczne opłaty licencyjne.

Jak działa franczyza?

Gdy firma chce niewielkim kosztem zwiększyć swój udział w rynku lub zasięg geograficzny, może franczyzować swój produkt i markę. Franczyza to wspólne przedsięwzięcie pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Franczyzodawcą jest oryginalna firma. Sprzedaje prawo do używania swojej nazwy i pomysłu. Franczyzobiorca kupuje to prawo do sprzedaży towarów lub usług franczyzodawcy w ramach istniejącego modelu biznesowego i znaku towarowego.

Umowa franczyzy (ang. franchise agreement) jest to umowa pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Stronami franczyzy są:

 • Franczyzodawca to strona umowy udzielająca praw (i nakładająca obowiązki) franczyzy. Opracował, przetestował i upoważnia franczyzobiorcę do korzystania z pakietu franczyzowego. Franczyzodawca jest pojęciem analogicznym do kredytodawcy (od kredyt).
 • Franczyzobiorca to strona umowy uzyskująca prawa (i przyjmująca obowiązki) składające się na franczyzę, takie jak płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, udostępnianie do kontroli oraz prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu. Franczyzobiorca jest pojęciem analogicznym do kredytobiorcy (od kredyt).

Franczyzy są popularnym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zwłaszcza w przypadku wejścia do wysoce konkurencyjnej branży, takiej jak fast food (najpopularniejszą franczyzą jest Mc Donald’s). Dużą zaletą zakupu franczyzy jest to, że masz dostęp do marki uznanej firmy. Nie będziesz musiał wydawać zasobów, aby pokazać klientom swoją nazwę i produkt.

diagram marketingowy jak budować świadomość za pomocą reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawdź naszą ofertę

KONIEC REKLAMY

Krótka historia franczyzy

Model biznesowy oparty na franczyzie ma długą historię w Stanach Zjednoczonych. Koncepcja powstała w połowie XIX wieku, kiedy dwie firmy – McCormick Harvesting Machine Company i I.M. Singer Company – opracowały systemy organizacyjne, marketingowe i dystrybucyjne uznane za prekursory franczyzy. Te nowatorskie struktury biznesowe zostały opracowane w odpowiedzi na masową produkcję i pozwoliły McCormick i Singer sprzedawać swoje żniwiarki i maszyny do szycia na rozwijającym się rynku krajowym.

Najwcześniejsze franczyzy gastronomiczne powstały w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. A&W Root Beer rozpoczęła działalność franczyzową w 1925 roku. Howard Johnson Restaurants otworzyła swój pierwszy sklep w 1935 roku, szybko się rozwijając i torując drogę sieciom restauracji i franczyzom, które definiują amerykański przemysł fast-food do dziś.

W Stanach Zjednoczonych działa ponad 790 000 placówek franczyzowych, które wnoszą do gospodarki prawie 500 miliardów dolarów. W sektorze spożywczym najpopularniejsze franczyzy obejmują marki, takie jak McDonald’s, Taco Bell, Dairy Queen, Denny’s, Jimmy John’s Gourmet Sandwiches i Dunkin’ Donuts . Inne popularne franczyzy to Hampton by Hilton i Day’s Inn, a także 7-Eleven i Anytime Fitness.

Przed zakupem franczyzy inwestorzy powinni uważnie przeczytać dokument ujawnienia franczyzy (Franchise Disclosure Document), który franczyzodawcy są zobowiązani dostarczyć. Ten dokument zawiera informacje o opłatach franczyzowych, wydatkach, oczekiwanych wynikach i inne kluczowe szczegóły operacyjne.

Podstawy i regulacje dotyczące franczyzy

Umowy franczyzowe są złożone i różnią się dla każdego franczyzodawcy. Zazwyczaj umowa franczyzy obejmuje trzy kategorie płatności na rzecz franczyzodawcy. Po pierwsze, franczyzobiorca musi zakupić prawa lub znak towarowy od franczyzodawcy w formie opłaty z góry. Po drugie, franczyzodawca często otrzymuje wynagrodzenie za zapewnienie szkoleń, sprzętu lub usług doradztwa biznesowego. Wreszcie, franczyzodawca otrzymuje stałą opłatę lub procent sprzedaży.

Umowa franczyzy ma charakter tymczasowy, podobnie jak dzierżawa lub wynajem. Nie oznacza posiadania biznesu przez franczyzobiorcę. W zależności od umowy, umowy franczyzowe zwykle trwają od pięciu do 30 lat, z poważnymi karami, jeśli franczyzobiorca naruszy lub przedwcześnie wypowie umowę.

Akty prawne regulujące umowę franczyzową (oficjalne dokumenty i przepisy)

W Polsce przepisy regulujące franczyzę to:

 1. Przepisy o firmie wprowadzone do art. 43 (ze znaczkami 1-10) kodeksu cywilnego w dniu 25 września 2003 r. na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2003 o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 408). Ustawa ta uchyliła przepisy o firmie zawarte w utrzymanych w mocy przepisach kodeksu handlowego. W związku z tym obecnie kwestia firmy przedsiębiorcy regulowana jest w kodeksie cywilnym, a w stosunku do spółek również w kodeksie spółek handlowych;
 2. Ustawa Prawo własności przemysłowej oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia dotyczące korzystania ze znaku towarowego, ochrony tego znaku towarowego itp.;
 3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, właściwego oznaczenia przedsiębiorstwa i towarów, nie utrudniania dostępu do rynku itp.;
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 81, poz. 441) w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
 5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Kodeks cywilny- Umowa franczyzy należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, co oznacza że nie istnieją żadne przepisy prawa które regulowałyby obowiązkową zawartość takiej umowy i wskazywały które z jej postanowień mają charakter na tyle istotny, że nie mogą być dowolnie przez strony modyfikowane, a które mogą być przez nie dowolnie zmieniane. Dopuszczalność zawierania umowy franchisingu (podobnie jak kiedyś leasingu) w polskim prawie wynika z tzw. zasady swobody zawierania umów sformułowanej w art. 353 za znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

W Europie (prawo europejskie):

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Franczyza to biznes, w którym właściciel udziela licencji na jej działalność – wraz z produktami, marką i wiedzą – w zamian za opłatę franczyzową.

Franczyzodawca to firma, która udziela licencji franczyzobiorcom.

Zasada franczyzy nakłada na franczyzodawców obowiązek ujawnienia potencjalnym franczyzobiorcom kluczowych informacji operacyjnych.

Bieżące opłaty wypłacane franczyzodawcom różnią się w zależności od branży i mogą wynosić od 3% do 15%. Są to wartości przeciętne, ale zdarzają się spore rozbieżności.

Rodzaje franczyzy

 • Franczyza dystrybucji produktu – franczyzobiorca sprzedaje produkty dostarczane przez franczyzodawcę lub wskazanych przez niego dostawców;
 • Franczyza koncepcji działalności – franczyzobiorca działa w ramach modelu biznesowego opracowanego przez franczyzodawcę;
 • Franczyza bezpośrednia – w ramach jednej umowy franczyzowej franczyzobiorca prowadzi jedną działalność w jednej lokalizacji;
 • Franczyza wielokrotna – w ramach jednej umowy franczyzowej franczyzobiorca prowadzi wiele działalności na określonym terytorium, czasami może mieć prawo do udzielania dalszych sub-licencji (Master franczyza).

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Plusy i minusy franczyzy (wady i zalety)

Inwestowanie we franczyzę ma wiele zalet, ale także ma wady. Powszechnie znane korzyści obejmują gotową formułę biznesową do naśladowania.

Franczyza obejmuje produkty i usługi przetestowane na rynku, a w wielu przypadkach ugruntowaną rozpoznawalność marki.

Jeśli jesteś franczyzobiorcą McDonald’s, decyzje dotyczące sprzedawanych produktów, aranżacji sklepu, a nawet ubrań pracowników zostały już podjęte i nie masz tu wpływu.

Niektórzy franczyzodawcy oferują szkolenia i planowanie finansowe lub listy zatwierdzonych dostawców. Ale chociaż franczyzy mają formułę i osiągnięcia, sukces nigdy nie jest gwarantowany.

Wady obejmują wysokie koszty początkowe, a także bieżące koszty opłat licencyjnych. Kontynuując przykład McDonald’s, szacunkowa łączna kwota pieniędzy, jaką trzeba zapłacić za założenie franczyzy McDonald’s, wynosi powyżej 1 miliona złotych.

Jako franczyzobiorca musisz się liczyć także z takimi kosztami jak:

 • Zakup samochodu służbowego
 • Wynajem/Kupno lokalu
 • Składki ZUS oraz do urzędu skarbowego
 • Zatrudnienie i szkolenia pracowników
 • Zakup sprzętu i urządzenie lokalu
 • Ubezpieczenia
 • Opłaty za media (prąd, woda, gaz itd.)
 • Marketing i promocja w regionie

Ważną kwestią jest także sposób finansowania przez franczyzobiorcę wszystkich początkowych wydatków. Część franczyzodawców nie zezwala na pokrywanie kosztów z kredytów bankowych lub pożyczek. Wymagany jest określony wkład własny. Jedynie mniejsza część finansowania może ewentualnie pochodzić z kredytu.

Z pomocą jednak franczyzobiorcy mogą przyjść dotacje z urzędu pracy, które są w stanie pokryć większą część początkowych wydatków.

Wśród firm i marek są tacy, którzy publikują niedokładne informacje i chwalą się przychodami, rankingami i nagrodami, które są grubo przesadzone.

Tak więc franczyzobiorcy mogą płacić wysokie kwoty za niską wartość.

Franczyzobiorcom brakuje również kontroli nad terytorium lub kreatywności w prowadzonej działalności. Finansowanie od franczyzodawcy lub z innego źródła może być trudne do zdobycia.

Franczyza czy Startup

Jeśli nie chcesz prowadzić biznesu na podstawie cudzego pomysłu, możesz założyć własny. Ale założenie własnej firmy jest ryzykowne, chociaż oferuje nagrody zarówno pieniężne, jak i satysfakcję.

Rozpoczynając własną działalność, jesteś sam. Wiele jest nieznanych Tobie kwestii.

Nie wiesz czy produkt będzie się sprzedawał. Czy klientom spodoba się to, co masz do zaoferowania. Czy zarobisz wystarczająco dużo pieniędzy, aby przeżyć.

Wskaźnik niepowodzeń w przypadku nowych firm jest wysoki.

Firma Euler Hermes przeprowadziła analizę, z której wynika, że w I półroczu 2017 roku ogłoszono informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw. Upadają zwykle młode firmy: po pierwszym roku działalności upada 30%, a po 5 latach – 70% małych i średnich firm.

Aby zamienić swoje marzenie w rzeczywistość, spodziewaj się, że będziesz pracować długo i ciężko bez wsparcia i specjalistycznego szkolenia. Jeśli wyruszasz w pojedynkę z niewielkim lub żadnym doświadczeniem, karty są przeciw tobie. Jeśli wydaje się to zbyt dużym obciążeniem, droga franczyzy może być mądrzejszym wyborem.

Ludzie zazwyczaj kupują franczyzę, ponieważ widzą historie sukcesu innych franczyzobiorców.

Franczyzy oferują ostrożnym przedsiębiorcom stabilny, sprawdzony model prowadzenia udanego biznesu.

Z drugiej strony, dla przedsiębiorców z wielkim pomysłem i solidnym zrozumieniem, jak prowadzić biznes, uruchomienie własnego startupu to szansa na wolność osobistą, finansową i większy zysk.

Decyzja, który model jest dla Ciebie odpowiedni, jest wyborem, którego możesz dokonać tylko Ty.

Ranking najlepszych franczyz w Polsce TOP 10:

Franczyza -co to jest? [pomysły, katalog franczyz i e-franczyza] 1

#1 Carrefour Express

Carrefour posiada ok. 650 sklepów franczyzowych, które działają w 3 formatach: Express convenience – sklepy o powierzchni do 250 m², Express minimarket – sklepy od 100 do 500 m² oraz Globi – małe sklepy w niewielkich miejscowościach.

Stanowi sprawdzony koncept handlowy i biznesowy dla wszystkich, którzy czują się dobrze w prowadzeniu placówek handlowych. Jak każdy Franczyzodawca sieci sklepów, również Carrefour zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia własnej placówki handlowej.

Największe plusy:

 • szeroka oferta, nieustannie rozszerzana przez sieć
 • duża rozpoznawalność marki
 • ogólnopolski marketing i reklama

#2 Al.Capone Specjaliści od alkoholu

Silnym trendem jest wzrost znaczenia segmentu alkoholi premium. Na przestrzeni trzech ostatnich lat wzrosło zainteresowanie specjalistycznymi sklepami z alkoholem. Przykładem jest sieć Al. Capone, której oferta franczyzy była drugą najczęściej odwiedzaną w bazie ofert franczyzowych.

Koszty na początek działalności wahają się w granicach 150-200 tysięcy złotych. Jednak jak pokazują dane, pomimo młodego wieku firma bardzo szybko się rozrasta i obecnie w naszym kraju możemy znaleźć około 40 lokali tego typu.

#3 epaka.pl

Na miejscu trzecim wymieniona jest firma zajmująca się wysyłaniem listów oraz paczek. Dzięki rozwojowi sprzedaży internetowej zapotrzebowanie na usługi firmy z roku na rok są coraz większe.

Aby przystąpić do sieci franczyzy należy liczyć się z opłatą początkową około 20 tysięcy złotych.

#4 Esotiq

Sieć sklepów z bielizną damską od kilku lat jest w czołówce naszego zestawienia. Esotiq&Henderson to dziś sieć 280 sklepów w największych polskich miastach. Marka Esotiq na rynku jest od 2006 roku. Model sprzedaży opiera się na franczyzie depozytowej – właścicielem towaru jest Esotiq&Henderson, a franczyzobiorca nie musi angażować środków w zatowarowanie salonu.

Jak wynika z raportu sporządzonego przez firmę PMR, w ostatnich latach sklepów sieciowych z bielizną przybywa w tempie ok. 5 proc. rocznie, a zakupy robi w nich aż 60 proc. Polaków.

Stabilnie rozwijająca się od kilku lat marka bielizny damskiej. Obecnie w Polsce działa około 300 punktów. Jednakże firma rozpoczęła rozszerzania działalności na takie kraje jak Rosja, czy Kazachstan.

#5 Żabka Polska, Freshmarket

Największa sieć małych sklepów w Polsce. Oprócz sprzedaży produktów spożywczych można tam załatwić bardzo wiele rzeczy, takich jak doładowanie telefonu, a nawet odbiór paczki. Żabka opiera swoją strategię właśnie na franczyzie, oferuje świetne warunki dla franczyzobiorców, dzięki czemu rozrasta się w Polsce bardzo szybko.

Większość z nas kojarzy sklepy Żabka nie tylko dlatego, że robi w nich często zakupy, ale dlatego, że tych sklepów jest tak dużo. Ponad 5600 sklepów w całej Polsce, z czego aż 3900 to franczyzobiorcy. Te liczby pokazują jak bardzo sieć sklepów Żabka jest nastawiony na współpracę z małymi biznesami, które chciałyby uzyskać pomoc i wsparcie na początku.

Najważniejsze zalety:

 • Wysoki przychód podstawowy.
 • Bezpieczeństwo.
 • Łatwy start niewielki wkład potrzebny do zaczęcia współpracy.

#6 Chata Polska

Nie słabnie również zainteresowanie konceptem Chata Polska, który rokrocznie pojawia się w pierwszej dziesiątce naszego zestawienia. Chata Polska to sieć sklepów ogólnospożywczych zbudowana w oparciu o polski kapitał, rozwijająca się od 1997 roku i dziś działająca na terenie pięciu województw. Obecnie w sieci działa ponad 280 sklepów. – Format naszego sklepu w tym roku obchodzi 10-lecie. Zaczęliśmy już pracę nad jego odświeżeniem, po to żeby trafić w gusta klientów, którzy są o 10 lat starsi, a także dotrzeć do nowych, młodych klientów – mówi Robert Siemiński, właściciel Grupy Mar-Ol, w skład której wchodzi sieć Chata Polska.

#7 McDonald’s

Pierwszy koncept z branży gastronomicznej, który wzbudza największe zainteresowanie wśród użytkowników bazy sieci. I choć jest to jedna z najdroższych franczyz, jak widać chętnych nie brakuje.

Absolutny gigant branży gastronomicznej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Co roku w Polsce przybywa coraz więcej lokalów z charakterystycznymi żółtymi łukami.

Ciekawostką jest fakt, że jest to pierwsza firma w Polsce która zaoferowała franczyzę.

Ugruntowana pozycja na rynku oraz duży potencjał zarobkowy sprawiają, że nawet wysoki próg opłat początkowych (1,2 miliona złotych) nie odstrasza potencjalnych franczyzobiorców.

#8 Da Grasso

Ostatnim konceptem z branży gastronomicznej w naszym zestawieniu jest Da Grasso. To największa polska franczyzowa sieć pizzerii, obejmująca blisko 180 lokali w 118 miastach. Pierwsza pizzeria Da Grasso powstała w 1996 r. w Łodzi. W 2013 roku franczyzowa sieć przeszła rewolucyjną zmianę wizerunku. Rebranding idący w parze ze zmianą komunikacji zaowocował nowym sloganem „Przyjaciele od pizzy”. Optymalna powierzchnia lokalu to 120-150 m². Minimalna kwota inwestycji to 150 tys. zł, do tego trzeba jeszcze doliczyć opłatę wstępną w wysokości 12 tys.zł.

#9 Subway

Sieć restauracji franczyzowych, oferujących głównie kanapki, sałatki i wrapy. Firma Subway jest znana na całym świecie, dowodem czego są punkty gastronomiczne w ponad 100 krajach. Założycielem Subway jest Fred DeLuca, który w 1965 roku otworzył budkę z kanapkami.

Firma Subway proponuje franczyzobiorcom pomoc w otwarciu własnej restauracji. W zamian za współpracę z firmą i otwarcie własnej restauracji, Subway obiecuje zwrócić nawet 50% kosztów zakupu licencji.

Najważniejsze zalety:

 • Bardzo znana marka, ponad 40000 lokali na całym świecie.
 • Szeroka oferta produktów.
 • Stosunkowo niski wkład inwestycyjny.

#10 Delikatesy centrum

Sieć Delikatesów Centrum funkcjonuje na rynku od roku 1999. To jedna z większych sieci franczyzowych, obejmująca ponad 1100 jednostek. Delikatesy Centrum wyróżnia bardzo zaawansowany system lojalnościowy oraz lokalne, wysokiej jakości produkty.

Kwota inwestycji przystąpienia do działalności pod szyldem tej marki jest ustalana indywidualnie z każdym potencjalnym franczyzobiorcą.

Najważniejsze plusy:

 • stabilność i długi czas
 • obecności marki na rynku
 • nowoczesny, oparty na sztucznej inteligencji program lojalnościowy dla klientów
 • duży wybór lokalnych produktów, w tym mięs

Popularność branż bez zmian

Na pierwszym miejscu niepodzielnie od lat królują firma z branży gastronomicznej-spożywczej. Nasuwa się więc pytanie – dlaczego? Otóż jeśli prześledzimy rynek franczyzy w Polsce, zauważymy, że ponad połowa wszystkich placówek franczyzowych funkcjonuje właśnie w tych branżach. I najlepiej rozwijają się obecnie sklepy typu convenience oraz małoformatowe, co współgra z trendem, że ludzie szukają tzw. „sklepów pod ręką”, co też potwierdza nasze zestawienie.

Lista najpopularniejsze franczyzy :

Franczyza -co to jest? [pomysły, katalog franczyz i e-franczyza] 2
 1. Carrefour Express
 2. McDonald’s
 3. Subway
 4. Esotiq
 5. Epaka
 6. Abacosun – firma zajmująca się zaopatrywaniem oraz prowadzeniem salonów urody. Jako marka chętnie wybierana jest przez klientów ze względu na dobrą jakość usług
 7. Abc na kółkach – to ogólnopolska sieć sklepów spożywczych, które regularnie dojeżdżają do klienta, odwiedzając różne mniejsze miejscowości
 8. AgencjaTlumaczen.pl – firma zajmuje się tłumaczeniami tekstów dla różnych przedsiębiorstw
 9. Apteka Centrum Zdrowia – znana i chętnie odwiedzana przez pacjentów sieć aptek ze względu na atrakcyjne ceny i bogaty asortyment
 10. Aromanti – to sieć sklepów oferujących bogatą listę zapachów do wnętrz
 11. Auto Perfect – firma zajmująca się kompleksowo samochodem, od mycia po naprawy i wymianę części
 12. Autorskie lody Piccolo – lubiana marka lodów, która oferuje sprzedaż zarówno z punktów stacjonarnych, jaki i mobilnych, jak foodtruck lub rower
 13. Berlin Doner Kebab – popularna sieć sprzedaży kebabów. Znana jest na całym świecie i swój sukces zawdzięcza unikalnemu smaku ich mięsa
 14. Biesiadowo – działająca już od 2007 roku sieć pizzerii, która jest chętnie wybieraną alternatywą dla bardziej znanych lokali z włoskimi plackami
 15. BikeCafe – ciekawy pomysł na sprzedaż kawy w centrum miasta lub podczas festynów. Wszystkie narzędzia do robienia kawy podpięte są do konstrukcji roweru.
 16. TaxCare – jest to biuro rachunkowe, z którego codziennie korzystają setki osób w naszym kraju
 17. Blue Shadow – sieć sklepów odzieżowych, oferujących ciekawe rozwiązania dla kobiet
 18. Bobby Burger – jest to pierwsza polska sieć burgerowni. Istnieje możliwość otwarcia punktu w formie foodtruck’a
 19. Body Evolution – firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu porady dietetycznej, sprzedaży kosmetyków oraz suplementów
 20. BricoMarche – to popularna sieć sklepów spożywczych, rozpoznawalna dobrze w naszym kraju
 21. Browar Pinta – firma zajmuje się sprzedażą piwa rzemieślniczego (głównie IPA)
 22. Carte d’Or Cafe – często spotykana w galeriach handlowych sieć serwująca ciepłe napoje i słodkie przekąski
 23. Chinkalnia – dobra alternatywa dla miłośników kuchni gruzińskiej. Sieć restauracji jest chętnie odwiedzanym przez klientów miejscem.
 24. Crazy Bubble – lubiana zwłaszcza przez młodzież i dzieci sieć serwująca słodkie napoje
 25. Czas na herbatę – popularna firma sprzedająca herbatę oraz kawę z najróżniejszych zakątków świata
 26. Da Grasso – jedna z największych sieci pizzerii w Polsce. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem.
 27. Daisy – sieć sklepów zoologicznych dla miłośników każdego rodzaju zwierząt
 28. Delikatesy Centrum – sieć sklepów spożywczych słynąca z dobrej lokalizacji oraz późnych godzin zamknięcia
 29. Diverse – popularna firma oferująca odzież głównie dla młodzieży i dorosłych
 30. Dobra Pralnia – sieć pralni chemicznych oferujących usługi czyszczenia odzieży
 31. Domino’s Pizza – firma walcząca obecnie o dominację wśród pizzerii w Polsce
 32. Eco Myjnia – kolejna firma zajmująca się kompleksowymi usługami w  zakresie czyszczenia samochodów
 33. Extrakantor.pl – firma zajmująca się wymianą pieniędzy w punktach stacjonarnych oraz przez internet
 34. Family Shop – sieć sklepów oferujących zakup odzieży używanej
 35. Fitnezja – firma zapewniająca catering dietetyczny na każdy dzień tygodnia
 36. Frytki Belgijskie – to sieć gastronomiczna słynąca z najlepszych frytek, nie tylko w Krakowie,ale i w całej Polsce
 37. Groszek – ogólnopolska sieć sklepów spożywczych
 38. Gruby Benek – bardzo chętnie odwiedzana sieć lokali gastronomicznych oferujących pizze i wiele innych dań
 39. iBinder – jest to firma, która rozwija oparty na chmurze system zarządzania dokumentacją budowlaną, projektami, przetargami i zamówieniami oraz nieruchomościami.
 40. InPost – to najpopularniejsza obecnie w Polsce firma obsługująca sprzedaż wysyłkową
 41. InterMarche – to kolejna grupa dużych sklepów spożywczych działająca w naszym kraju
 42. Jeden Ślad – to firma zajmująca się wypożyczaniem miejskich pojazdów jednośladowych
 43. Jump Planet – to sieć tzw. parków trampolin, które zyskują coraz większą popularność
 44. Kobieta i Rozwód – jest to firma powstała, aby pomagać, wspierać i szukać rozwiązań dla kobiet, które stanęły w obliczu konfliktu rodzinnego
 45. Koku sushi – to sieć restauracji serwujących najsłynniejsze japońskie danie
 46. Komfort – popularna sieć sklepów z dywanami oraz wykładzinami
 47. Komputronik – firma oferująca części oraz sprzęt elektroniczny (laptopy, komputery, drukarki itd.)
 48. Krowarzywa – ciekawa sieć lokali gastronomicznych serwujących wegetariańskie i wegańskie burgery
 49. Manicure Express – to znana firma oferująca kompleksowe usługi z zakresu kosmetologii
 50. Medicana – przychodnie leczenia medyczną marihuaną oraz leczenia bólu
 51. Mydlarnia u Franciszka – znana sieć sklepów oferujących kosmetyki oraz preparaty do pielęgnacji ciała
 52. NaturHouse – firma zapewniająca kompleksowe doradztwo w zakresie diety oraz sprzedaż suplementów
 53. Orient Massage – sieć salonów oferująca egzotyczne i relaksacyjne masaże całego ciała
 54. Pawo – sieć sklepów specjalizująca się w modzie męskiej
 55. Pierogarnia Stary Młyn – podobno najlepsze pierogi jakie można zjeść w naszym kraju
 56. Pizza Contenta – kolejna pizzeria, jednak wyróżniająca się serwowaniem placka w formie zwiniętego rulonu
 57. Mrówka – sieć sklepów z akcesoriami i narzędziami do remontu domu
 58. Zdrowie – sieć sklepów oferujących sprzedaż artykułów medycznych
 59. Stara pączkarnia – niewielkie punkty gastronomiczne serwujące ciepłe i świeże pączki
 60. Stokrotka – kolejny pomysł na osiedlowy sklep spożywczy
 61. Swarovski – jeden z najsłynniejszych salonów z biżuterią
 62. Travelplanet.pl – znane biuro podróży
 63. TeaClub – firma sprzedająca i serwująca herbatę
 64. Vistula – największa sieć punktów z modą męską
 65. W.Kruk – znana sieć sprzedająca biżuterię oraz ozdoby
 66. Xtreme Fitness Gyms – jedna z największych sieci klubów fitness
 67. Yes – firma oferuje biżuterię damską oraz męską
 68. Yasumi – instytut zdrowia i urody
 69. Zachód Nieruchomości – firma zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem mieszkań
 70. Zdrowa Krowa – sieć gastronomiczna oferująca zdrową wersję burgerów
 71. Zdrowa Micha – jest to lokal oferujących ciepłe dania oraz świeże wypieki

Co powinien wiedzieć przyszły franczyzobiorca? Jak znaleźć franczyzę dla siebie

 1. Dowiedz się, czym jest franczyza (poznaj jej zalety i wady, sprawdź jakie koncepty działają we franczyzie).
 2. Sprawdź, jak wygląda otoczenie rynkowe i konkurencja, dowiedz się, czy jest popyt na dany produkt lub usługę.
 3. Skontaktuj się z franczyzodawcą – zapytaj, jakie ma wymagania wobec przyszłych partnerów.
 4. Porozmawiaj z franczyzobiorcami wybranej sieci, sprawdź konkurencję.
 5. Zdecyduj, czy nadajesz się na franczyzobiorcę i posiadasz wystarczającą kwotę pieniędzy potrzebną do uruchomienia wybranego przez Ciebie biznesu.
 6. Przedyskutuj umowę franczyzy z prawnikiem przez jej podpisaniem.

Franczyza jednoosobowa

Bezsprzecznie najpopularniejsza i najczęstsza forma franczyzy, zazwyczaj wymaga jednej osoby — właściciela (wykonawcy), który często, choć nie zawsze jeździ do klientów furgonetką wyposażoną w narzędzia potrzebne do wykonania usługi albo wypełnioną towarem na sprzedaż.

Ten rodzaj franczyzy jest atrakcyjny z dwóch powodów: zazwyczaj charakteryzuje się najniższą skalą wydatków inwestycyjnych i jest prosty w kierowaniu.

Franczyza, czy warto?

Franczyza jako pomysł na biznes bardzo często pojawia się w poradnikach oraz stronach internetowych poświęconych zarabianiu.

Pomimo, iż większość osób jest w stanie wymienić kilka przykładów biznesów tego typu, to już nie wszyscy wiedzą dokładnie co to jest franczyza i jak ona działa.

Dlatego też powstał ten artykuł, który nie tylko przybliżył ci podstawowe informacje, ale także wskazał najciekawsze przykłady franczyzy, dostępnych w naszym kraju.

Franczyza jest sprawdzoną metodą prowadzenia biznesu, z której korzysta wielu przedsiębiorców. Chcąc rozpocząć działalność na licencji franczyzowej, musisz liczyć się z tym, że narzucone zostaną Ci wszelkie standardy obowiązujące w danej sieci, konieczność brania udziału w akcjach promocyjnych, a także kupowanie towaru od konkretnego dostawcy.

Franczyza jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają pomysłu na biznes mogący się rozwinąć i przynosić zadowalający zysk. Działalność na zasadzie franczyzy w takim przypadku z pewnością da lepszy start i możliwość szybkiego rozwoju.

System franczyzowy nie jest dobry dla każdego. Trzeba pamiętać że jest to po prostu inna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli chcesz rozwinąć swój biznes to zapraszamy do siebie. Dzięki współpracy osiągniesz super wynik.

Franczyzodawca: Twórca Konceptu Biznesowego

Franczyzodawca to podmiot, który stworzył oryginalny koncept biznesowy i udostępnia go innym przedsiębiorcom jako model franczyzowy. To osoba lub firma, która posiada wypracowany system, znak towarowy, oraz doświadczenie w danej branży, a teraz daje szansę innym na wykorzystanie swojego know-how.

Franczyzobiorca: Przedsiębiorca Gotowy na Współpracę

Franczyzobiorca to osoba lub firma, która nabywa licencję na wykorzystanie marki, systemu operacyjnego i wsparcia oferowanego przez franczyzodawcę. To przedsiębiorca gotowy na współpracę z franczyzodawcą, aby rozwijać swój biznes w oparciu o udokumentowany model sukcesu.

Umowa Franczyzowa: Podstawa Współpracy

Umowa franczyzowa to dokument, który formalizuje relację pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. W umowie określane są prawa i obowiązki obu stron, zasady korzystania z systemu franczyzowego oraz wszelkie aspekty współpracy.

System Franczyzowy: Sprawdzony Model Biznesowy

System franczyzowy to spójny zbiór standardów, procedur i praktyk, które stanowią o funkcjonowaniu franczyzobiorcy. Ten wypracowany model biznesowy obejmuje aspekty operacyjne, marketingowe, szkoleniowe oraz inne elementy potrzebne do prowadzenia biznesu zgodnie z wizją franczyzodawcy.

Biznes Franczyzowy: Szansa na Otwarcie Własnego Biznesu

Biznes franczyzowy daje przedsiębiorcom możliwość otwarcia własnego biznesu, wykorzystując gotowy model i wsparcie od franczyzodawcy. To opcja szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy chcą uniknąć ryzyka związanego z tworzeniem od zera własnej firmy.

Franczyza Gastronomiczna: Restauracje i Kawiarnie

Franczyza gastronomiczna to popularny rodzaj franczyzy, w którym franczyzobiorcy otwierają restauracje, kawiarnie lub inne lokale gastronomiczne, korzystając z wypracowanego menu, marki i systemu operacyjnego franczyzodawcy.

Franczyza Handlowa: Sklepy i Działalność Handlowa

Franczyza handlowa dotyczy sklepów i innych form działalności handlowej. Franczyzobiorcy otwierają sklepy, oferując produkty zgodnie z koncepcją i standardami franczyzodawcy.

Franczyza Usługowa: Rozmaite Usługi na Licencji

Franczyza usługowa obejmuje różne branże, w których przedsiębiorcy oferują usługi zgodnie z modelem udostępnionym przez franczyzodawcę. Może to obejmować usługi z zakresu edukacji, zdrowia, finansów czy innych dziedzin.

Franczyza Nieruchomościowa: Rynek Nieruchomości

Franczyza nieruchomościowa to model stosowany w branży nieruchomości, gdzie franczyzobiorcy działają jako agenci nieruchomości pod marką i według standardów franczyzodawcy. To umożliwia tworzenie rozległych sieci biur nieruchomości.

Podsumowanie: Wspólny Wzrost i Sukces w Modelu Franczyzowym

Franczyza to model biznesowy, który umożliwia przedsiębiorcom otwarcie własnej działalności wykorzystując sprawdzony system i wsparcie od franczyzodawcy. To wyjątkowa szansa na rozwijanie biznesu w oparciu o udokumentowany model sukcesu, jednocześnie czerpiąc korzyści z marki i doświadczenia franczyzodawcy. Modele franczyzowe obejmują wiele branż, od gastronomii przez handel po usługi, co pozwala dostosować się do unikalnych potrzeb i zainteresowań przedsiębiorców. Współpraca pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą to klucz do osiągnięcia wspólnego wzrostu i sukcesu w dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym.

Z nami każda firma może się rozwijać. Tworzymy firmy i rozwijamy istniejące w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z resztą zobacz co możemy osiągnąć w kilka miesięcy:

Czy warto inwestować w seo: dlaczego pozycjonowanie się opłaca

Zacznij współpracę z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bieżąco jesteśmy zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawać Tobie to co najlepiej działa. Konkretny wynik, bez przepalania budżetu. Dla każdego zadania posiadamy wyszkolonych specjalistów, którzy dowiozą obiecane wyniki.

Skontaktuj się z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko pojęty marketing internetowy

Jak bardzo spodobała Ci się ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić! (dobre opinie sprawiają, że piszemy więcej)

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 555

Jeszcze nie ma głosów. Bądź pierwszą osobą.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!