Plan Marketingowy -jak napisać? [definicja, przykłady] Strategia jak opracować i osiągnąć wyznaczone cele

Plan marketingowy
Plan marketingowy

Co to jest plan marketingowy? Definicja.

Plan marketingowy definicja -to dokument, który przedstawia Twoją strategię marketingową. Jest to element modelu biznesowego.

Pokazuje strategię jak wprowadzić produkt na rynek, lub jak go reklamować. Służy jako mapa drogowa pokazująca w jaki sposób Twoja organizacja dąży do podniesienia świadomości na temat produktu, lub usługi, oraz jak planuje dostarczać ten produkt lub usługę do docelowych klientów.

Podstawowym celem planu marketingowego jest dopasowanie celów marketingowych do ogólnych celów biznesowych w celu poprawy sukcesu Twojej firmy lub organizacji.

To jak będzie wyglądał Twój plan marketingowy, będzie zależeć od wielkości i rodzaju Twojej firmy, ale nawet małe firmy i organizacje non-profit mogą skorzystać na starannym planowaniu.

Plan marketingowy to dokument, który określa cele marketingowe firmy, strategię ich osiągnięcia oraz sposoby pomiaru efektywności.

Oto kilka przykładów tego, jak plan marketingowy może być wykorzystywany:

 • do określenia celów marketingowych firmy
 • do wyboru strategii marketingowej
 • do określenia kanałów marketingowych
 • do określenia narzędzi marketingowych
 • do wyliczenia budżetu marketingowego
 • do pomiaru efektywności marketingowej

Plan marketingowy jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która chce osiągnąć swoje cele marketingowe. Jest to dokument, który pomaga firmom nawigować w złożonym świecie marketingu i podejmować trafne decyzje.

Jak napisać plan marketingowy (i co zawiera)

Pamiętaj, że plan marketingowy to „mapa”. Strategia marketingowa z kolei to ogólny plan danej firmy dotyczący tego, jak dotrzeć do odpowiednich ludzi/firm i uczynić z nich swoich klientów.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Krok 1: Zbuduj zarys planu marketingowego

Zarys planu marketingowego pozwala uporządkować plan w sposób, który ma sens w przypadku dostarczanego produktu lub usługi a także może służyć jako spis treści dla sfinalizowanego planu.

Niezależnie od tego czy prowadzisz organizację typu business-to-consumer (B2C), czy business-to-business (B2B), małą firmę czy duże przedsiębiorstwo, szczegóły Twojego planu będą się różnić w zależności od charakteru Twojej firmy i względnej pozycji marketingowej.

Krok 2: Napisz swoją misję i wizję

diagram marketingowy jak budować świadomość za pomocą reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawdź naszą ofertę

KONIEC REKLAMY

Misja firmy to krótkie podsumowanie głównego celu Twojej firmy i sposobu w jaki Twoja firma zapewnia wartość swoim klientom. Jest to podstawowy element jaki składa się na plan marketingowy.

Innymi słowy powinien przekazywać powód istnienia Twojej firmy i służyć jako punkt odniesienia dla przyszłych inicjatyw planistycznych. Możesz rozpocząć opracowywanie deklaracji misji korzystając z bezpłatnych arkuszy deklaracji misji dostępnych w Internecie.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Deklaracja wizji szczegółowo określa przyszłe aspiracje firmy lub podmiotu i powinna służyć jako ramy dla krótko i długoterminowego planowania strategicznego.

Celem deklaracji wizji jest kierowanie wewnętrznym procesem decyzyjnym dotyczącym przyszłych kierunków działania. Utwórz przekonującą deklarację wizji, korzystając z bezpłatnego arkusza deklaracji wizji.

Krok 3: Przeprowadź analizę sytuacji

Twoja strategia marketingowa nie będzie tak skuteczna bez jasnego obrazu ogólnej kondycji Twojej firmy. Uzyskanie głębszego wglądu w wewnętrzne i zewnętrzne środowisko Twojej organizacji pozwoli Ci opracować plan, który wykorzystuje szanse i zmniejsza ryzyko a także umożliwia pozycjonowanie Twojej firmy na rynku w sposób, który odróżnia Cię od konkurencji.

Trzy metody, których możesz użyć do analizy elementów wchodzących w plan marketingowy, które mają wpływ na kondycję Twojej firmy, to analiza SWOT, analiza pięciu sił Portera i analiza 5C.

Analiza SWOT

Metoda ta jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do analizy wewnętrznych mocnych i słabych stron biznesu a także zewnętrznych szans i zagrożeń. Wyszczególniając wewnętrzne mocne i słabe strony firmy pamiętaj, że są to czynniki nad którymi Twoja firma ma kontrolę. Z drugiej strony, definiując zewnętrzne szanse i zagrożenia zauważ, że są to czynniki, które wpływają na Twój biznes z zewnątrz i których nie możesz kontrolować.

Głównym celem analizy SWOT jest identyfikacja słabych stron, które można przekształcić w mocne strony a następnie wykorzystanie mocnych stron w celu wykorzystania szans i złagodzenia zagrożeń na rynku.

Strategia marketingowa przykład
Strategia marketingowa przykład

5 sił Portera

Te ramy są używane do oceny konkurencyjnego krajobrazu i identyfikacji czynników w Twojej branży, które mogą wzmocnić lub osłabić Twoją pozycję. Pięć sił obejmuje następujące elementy:

 • zagrożenie nowych uczestników,
 • siła przetargowa kupujących,
 • rywalizacja branżowa,
 • zagrożenie produktami zastępczymi,
 • siła przetargowa dostawców.
  Gdy ocenisz każdą z pięciu sił będziesz lepiej przygotowany do określenia i wzmocnienia konkurencyjnej pozycji swojej organizacji w branży.
7p marketing mix

Analiza 5C

Te ramy marketingowe służą do oceny pięciu kluczowych czynników wpływających na decyzje marketingowe firmy.

Pięć C marketingu obejmuje następujące elementy które składają się na plan marketingowy:

 1. Firma (company):identyfikacja unikalnej propozycji wartości (UVP) lub trwałą przewagę konkurencyjną, którą posiada główny biznes. Niektóre przykłady obejmują ekonomię skali, przywództwo kosztowe i zróżnicowanie. Ten element oceny obejmuje ocenę produktów, usług, kultury i postrzegania marki firmy w celu ustalenia czy jest ona w najlepszej pozycji do zaspokojenia potrzeb klientów.
 2. Klienci (customers): dogłębny wgląd w to kim są Twoi klienci i co motywuje ich do zakupu jest niezbędny przed określeniem w jaki sposób zaspokoisz ich potrzeby. Przeprowadź badania dotyczące tego kto kupuje Twoje produkty, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją firmą (w tym online), trendy sezonowe i opinie klientów, aby poznać zachowania i preferencje Twojej bazy klientów.
 3. Konkurencja (competitors): analiza konkurencji i poznanie sposobu w jaki prowadzą interesy pozwoli Ci opracować plan, który pokona ich we własnej grze. Dowiedz się o mocnych i słabych stronach konkurenta oraz jego pozycji na rynku badając co go wyróżnia, jaki rodzaj treści produkuje oraz w jaki sposób jego klienci wchodzą w interakcje z nimi i je przeglądają.
 4. Współpracownicy (collaborators): kluczowe znaczenie ma wykorzystanie relacji z ludźmi, partnerami i dystrybutorami, które wspierają Twoją codzienną działalność biznesową. Ponieważ polegasz na tych współpracownikach, aby zaprezentować swój produkt klientom mogą oni być bardzo korzystni, pomagając w bardziej wydajnym prowadzeniu firmy. Utwórz listę wszystkich kluczowych graczy z którymi współpracuje Twoja firma — od inwestorów i interesariuszy po spedytorów i fotografów — aby stworzyć silne relacje i odkryć możliwości.
 5. Klimat (climate): poznanie trendów społecznych, prawnych i branżowych, które mogą wpłynąć na Twoją firmę pozwoli Ci na proaktywne podejmowanie decyzji. Dowiedz się, dokąd zmierza rynek obserwując trendy społeczne i gospodarcze, które mogą wpłynąć na sposób w jaki kupują klienci lub nowe technologie, które mogą zmienić sposób działania firm.

Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej przy użyciu tych metod pozwoli Ci na krytyczną analizę Twojej organizacji i branży, identyfikację szans, ustalenie celów i stworzenie planu działania, aby podjąć kroki w kierunku osiągnięcia celów.

🥇POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży.💸💸💸

🔐 Twoje dane są bezpieczne.🔐 (sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Krok 4: Określ podstawowe możliwości swojej organizacji

Po przeprowadzeniu analizy sytuacyjnej i jasnym zrozumieniu wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na Twoją firmę, określ podstawowe możliwości swojej organizacji, które możesz wykorzystać, aby zdobyć konkurencyjną pozycję.

Jednym ze sposobów na skupienie się na swoich podstawowych kompetencjach jest zebranie informacji zwrotnych od zespołu poprzez zadawanie następujących pytań:

 • Jakie są nasze największe atuty jako firmy?
 • Jakie są nasze największe atuty jako zespołu?
 • Co sprawia, że ​​nasza oferta produktów jest lepsza niż naszych konkurentów?
 • Co sprawia, że ​​jesteśmy najlepsi w naszej branży?

Twoje kluczowe kompetencje powinny odzwierciedlać Twoją misję i wizję a te stwierdzenia powinny być modyfikowane wraz ze zmianą kluczowych kompetencji.

Krok 5: Zdefiniuj swoje cele

Czy starasz się podnieść świadomość marki? Spełniasz limit sprzedaży? Osiągnąć wzrost w określonych ramach czasowych? Bez względu na to jakie są Twoje główne cele biznesowe, finansowe lub marketingowe musisz upewnić się, że są one szczegółowe i oparte na danych oraz że masz zasoby potrzebne do ich osiągnięcia. Innymi słowy, musisz ustanowić cele, które są zdefiniowane jako:

 • konkretne: jasno przedstaw główne cele, które chcesz osiągnąć,
 • mierzalne: określ kluczowe wskaźniki, których będziesz używać do śledzenia postępów,
 • osiągalne: upewnij się, że masz możliwości i zasoby potrzebne do osiągnięcia swoich celów,
 • istotne: sprawdź, czy cele marketingowe wspierają ogólną misję i wizję firmy,
 • zorientowanie na czas: ustaw kamienie milowe i terminy, aby cele były na bieżąco.
lejek content marketingowy sales funnel

Krok 6: Zidentyfikuj swój rynek docelowy

Po zidentyfikowaniu głównych celów następnym krokiem jest identyfikacja docelowych klientów do których Twoja firma skieruje swoje zasoby marketingowe, aby osiągnąć te cele. Ponieważ kierowanie do wszystkich nie jest skuteczne ani praktyczne. Chodzi o to, aby skupić się na klientach, którzy z większym prawdopodobieństwem wybiorą Twoją firmę i pozostaną lojalni wobec Twojej marki.

Przyjrzyj się klientom, których już masz: dowiedz się, kto już kupuje Twoje produkty i poszukaj wzajemnych zainteresowań, preferencji i problemów wśród tych kupujących, aby zbudować profile klientów.

Zanurz się głębiej w powracających klientów i tych, którzy przynoszą najwięcej transakcji, aby opracować strategię docierania do większej liczby kupujących o wspólnych cechach. Innym skutecznym sposobem na uzyskanie wglądu w bazę klientów jest zbieranie od nich informacji za pomocą grup fokusowych, ankiet, badań lub po prostu proszenia o informację zwrotną.

Zbadaj także swoje produkty i usługi. Weź każdą ofertę produktu lub usługi i wymień kluczowe korzyści, jakie zapewniają a następnie opisz w jaki sposób każda z tych korzyści rozwiązuje konkretny problem. Wykorzystaj te informacje, aby określić kto najprawdopodobniej ma problem dla którego te świadczenia zapewniają rozwiązanie a następnie utwórz listę tych osób.

Po zidentyfikowaniu typów osób, które najprawdopodobniej skorzystają z Twojego produktu, musisz znaleźć tych, którzy są bardziej skłonni go kupić – i wybrać Twoją markę a nie konkurencję. Dowiedz się jak wygląda demografia każdego kupującego (np. wiek, płeć, zawód),a także cechy tego kupującego (np. osobowość, preferencje, styl życia). Następnie określ w jaki sposób osoba docelowa znajdzie Twój produkt, co zmotywuje ją do jego zakupu, w jaki sposób będzie go używać i jak pasuje do jego stylu życia.

Krok 7: Opracuj swoją strategię marketingową

Po ustaleniu do kogo kierujesz swoje produkty musisz stworzyć plan w jaki sposób do nich dotrzesz i ostatecznie przekształcisz ich w klienta. Zadaj sobie pytanie w jaki sposób dotrzesz do grupy docelowej, aby zwiększyć świadomość swojego produktu i jak przekonasz ich do zakupu od Ciebie. Koncepcją, której możesz użyć do opracowania swojej strategii jest zidentyfikowanie cyklu zakupowego kupującego.

Teraz gdy już określiłeś swojego docelowego nabywcę, następnym krokiem jest opracowanie strategii treści, aby zachęcić kupującego na każdym etapie zakupów. Zrozumienie w jaki sposób Twoi klienci podejmują decyzje zakupowe, pozwoli Ci odpowiednio dostosować strategię treści.

Główne cele tworzenia planu marketingowego

Skuteczny plan marketingowy na jednej stronie nie istnieje. To bardzo ważny dokument który w przyszłości wpłynie na wielkość sprzedaży swojej firmy. Dostawa konkretnych efektów jest Twoim priorytetem. Więc możesz zlecić nam opracowanie planu marketingowego jeśli chcesz wreszcie przeskoczyć limit założonych celów.

Plan marketingowy przykład

Poniżej przykładowy wzór planu marketingowego, na który składa się:

 • Streszczenie,
 • Analiza sytuacji (Trendy rynkowe, Analiza SWOT, , Marketing Mix, Analiza konkurencji),
 • Strategia marketingowa (Cele marketingowe, Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji, Obsługa klienta),
 • Metody promocji (performance marketing, inbound/outbound, SEO, Google Ads, Facebook, Social Media itp.)
 • Finanse,
 • Kontrola wdrożenia.

Plan Marketingowy: Klucz do Skutecznej Kampanii

Tworzenie planu marketingowego to kluczowy krok w osiągnięciu sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Wprowadzając się w świat marketingu, firma buduje strategię, cele i narzędzia, które pozwolą dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców i zrealizować zamierzone cele. W poniższym artykule omówimy szczegółowo różne aspekty związane z planowaniem marketingowym, od strategii po analizę efektywności.

Budowanie Strategii Marketingowej

Podstawowym fundamentem planu marketingowego jest opracowanie strategii marketingowej. To spójna koncepcja, która definiuje cele, wyznacza kierunki działań i określa unikalne wartości firmy. Strategia stanowi mapę drogową, która kieruje wszystkimi działaniami marketingowymi w harmonijny sposób.

Wyznaczanie Celów Marketingowych

Cele w planie marketingowym to wyznaczniki sukcesu. Cele marketingowe mogą obejmować zwiększenie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów czy wzmocnienie relacji z istniejącymi. Wprowadzając konkretne cele, firma tworzy mierzalne i osiągalne cele dla swoich działań.

Precyzyjne Targetowanie i Pozycjonowanie

Targetowanie marketingowe polega na identyfikacji idealnej grupy docelowej. Poprzez pozycjonowanie marketingowe, firma definiuje swoją unikalną wartość dla wybranej grupy odbiorców. Dzięki temu skutecznie przekonuje potencjalnych klientów do wyboru swoich produktów lub usług.

Kształtowanie Komunikatu Marketingowego

Komunikat marketingowy to sedno przekazu, który firma chce przekazać swoim odbiorcom. Wprowadza go w spójny, przekonujący sposób, akcentując kluczowe korzyści i rozwiązania, jakie oferuje. Dobrze sformułowany komunikat może zdolności przyciągnąć uwagę i przekonać do działania.

Wybór Optymalnych Kanałów i Narzędzi

W planie marketingowym określa się również, jakie kanały marketingowe i narzędzia marketingowe zostaną wykorzystane do dotarcia do klientów. To obszar, w którym firma decyduje, czy wybierze reklamę online, marketing treści, social media marketing czy tradycyjne formy reklamy.

Przydzielanie Budżetu Marketingowego

Budżet marketingowy to suma środków finansowych, jakie firma jest gotowa zainwestować w działania marketingowe. Rozdział budżetu między różne kanały i taktyki wymaga zbalansowanego podejścia, aby wykorzystać środki w sposób jak najbardziej efektywny.

Pomiar Efektywności i Analiza

Mierzenie efektywności marketingowej jest nieodzownym elementem planu marketingowego. Firmy analizują, czy osiągają cele, monitorują wskaźniki sukcesu (KPI) i dokonują oceny, czy przyjęte strategie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Poznanie Rynku i Konkurencji

Wprowadzając analizę rynku i badanie konkurencji, firma zdobywa wartościowe informacje na temat trendów, preferencji klientów i działań konkurencji. To pozwala dostosować strategię marketingową do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Skuteczne Segmentowanie Rynku

Segmentacja rynku to proces dzielenia rynku na mniejsze grupy, które dzielą wspólne cechy. Segmentacja rynku pozwala firmie dostosować swoje działania do różnych grup odbiorców, co zwiększa skuteczność przekazu i osiągnięcia celów.

Kreatywne Taktiki Promocyjne

Taktyki promocyjne to konkretne działania, które firma podejmuje w celu osiągnięcia swoich celów marketingowych. Mogą to być promocje, konkursy, rabaty czy kampanie specjalne. Kreatywność w taktykach przyciąga uwagę klientów i angażuje ich w interakcję z marką.

Wskaźniki Sukcesu i Ewaluacja

Ocenianie efektywności planu marketingowego opiera się na mierzeniu wskaźników sukcesu (KPI) oraz analizie wyników. To umożliwia dostosowanie działań, poprawę strategii i osiągnięcie coraz lepszych rezultatów.

Wnioski: Planuj, Działaj, Osiągaj Cele

Plan marketingowy to nieodłączny element sukcesu firmy. Tworzenie strategii, ustalanie celów, precyzyjne targetowanie i wybór odpowiednich narzędzi to klucz do skutecznej kampanii. Analiza efektywności, pomiar wskaźników i adaptacja strategii to droga do osiągnięcia długofalowych rezultatów. W dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym, plan marketingowy jest nie tylko mapą drogową, ale także narzędziem, które umożliwia firmie dostosowanie się do zmian, konkurując w skuteczny sposób.

Plan i działania marketingowe. Przygotuj skuteczny plan i osiągnij wyznaczone cele

Dokładnie określ swój budżet marketingowy. Streszczenie musi zawierać kluczowe informacje. Określ jak ma działać dystrybucja, który segment klientów otrzyma spersonalizowany przekaz reklamowy i jak wygenerujesz przychód. Bo nowi klienci i konwersja to dopiero początek pracy.

Chcesz profesjonalny plan marketingowy? Zgłoś się od nas.

Z nami każda firma może się rozwijać. Tworzymy firmy i rozwijamy istniejące w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z resztą zobacz co możemy osiągnąć w kilka miesięcy:

Czy warto inwestować w seo: dlaczego pozycjonowanie się opłaca

Zacznij współpracę z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bieżąco jesteśmy zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawać Tobie to co najlepiej działa. Konkretny wynik, bez przepalania budżetu. Dla każdego zadania posiadamy wyszkolonych specjalistów, którzy dowiozą obiecane wyniki.

Skontaktuj się z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko pojęty marketing internetowy

Jak bardzo spodobała Ci się ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić! (dobre opinie sprawiają, że piszemy więcej)

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 555

Jeszcze nie ma głosów. Bądź pierwszą osobą.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!