Plan marketingowy

Praca online
21 sierpnia, 2021
Pinterest
21 sierpnia, 2021

Plany marketingowe – przewodnik

Plan marketingowy to dokument, który przedstawia Twoją strategię marketingową. Służy jako mapa drogowa pokazująca w jaki sposób Twoja organizacja dąży do podniesienia świadomości na temat produktu lub usługi oraz jak planuje dostarczać ten produkt lub usługę do docelowych klientów. Podstawowym celem planu marketingowego jest dopasowanie celów marketingowych do ogólnych celów biznesowych w celu poprawy sukcesu Twojej firmy lub organizacji.

To jak będzie wyglądał Twój plan marketingowy, będzie zależeć od wielkości i rodzaju Twojej firmy, ale nawet małe firmy i organizacje non-profit mogą skorzystać na starannym planowaniu.

Jak napisać plan marketingowy (i co zawiera)

Krok 1: Zbuduj zarys planu marketingowego

Zarys planu marketingowego pozwala uporządkować plan w sposób, który ma sens w przypadku dostarczanego produktu lub usługi a także może służyć jako spis treści dla sfinalizowanego planu. Niezależnie od tego czy prowadzisz firmę typu business-to-consumer (B2C), czy business-to-business (B2B), małą firmę czy duże przedsiębiorstwo, szczegóły Twojego planu będą się różnić w zależności od charakteru Twojej firmy i względnej pozycji marketingowej.

Krok 2: Napisz swoją misję i wizję

Misja firmy to krótkie podsumowanie głównego celu Twojej firmy i sposobu w jaki Twoja firma zapewnia wartość swoim klientom. Innymi słowy powinien przekazywać powód istnienia Twojej firmy i służyć jako punkt odniesienia dla przyszłych inicjatyw planistycznych. Możesz rozpocząć opracowywanie deklaracji misji korzystając z bezpłatnych arkuszy deklaracji misji dostępnych w Internecie.
Deklaracja wizji szczegółowo określa przyszłe aspiracje firmy lub podmiotu i powinna służyć jako ramy dla krótko i długoterminowego planowania strategicznego. Celem deklaracji wizji jest kierowanie wewnętrznym procesem decyzyjnym dotyczącym przyszłych kierunków działania. Utwórz przekonującą deklarację wizji, korzystając z bezpłatnego arkusza deklaracji wizji.

Krok 3: Przeprowadź analizę sytuacji

Twoja strategia marketingowa nie będzie tak skuteczna bez jasnego obrazu ogólnej kondycji Twojej firmy. Uzyskanie głębszego wglądu w wewnętrzne i zewnętrzne środowisko Twojej organizacji pozwoli Ci opracować plan, który wykorzystuje szanse i zmniejsza ryzyko a także umożliwia pozycjonowanie Twojej firmy na rynku w sposób, który odróżnia Cię od konkurencji.

Trzy metody, których możesz użyć do analizy elementów, które mają wpływ na kondycję Twojej firmy, to analiza SWOT, analiza pięciu sił Portera i analiza 5C.

Analiza SWOT

Metoda ta jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do analizy wewnętrznych mocnych i słabych stron biznesu a także zewnętrznych szans i zagrożeń. Wyszczególniając wewnętrzne mocne i słabe strony firmy pamiętaj, że są to czynniki nad którymi Twoja firma ma kontrolę. Z drugiej strony, definiując zewnętrzne szanse i zagrożenia zauważ, że są to czynniki, które wpływają na Twój biznes z zewnątrz i których nie możesz kontrolować.
Głównym celem analizy SWOT jest identyfikacja słabych stron, które można przekształcić w mocne strony a następnie wykorzystanie mocnych stron w celu wykorzystania szans i złagodzenia zagrożeń na rynku.

5 sił Portera

Te ramy są używane do oceny konkurencyjnego krajobrazu i identyfikacji czynników w Twojej branży, które mogą wzmocnić lub osłabić Twoją pozycję. Pięć sił obejmuje następujące elementy:
-rywalizacja branżowa,

 • zagrożenie nowych uczestników,
 • siła przetargowa kupujących,
 • zagrożenie produktami zastępczymi,
 • siła przetargowa dostawców.
  Gdy ocenisz każdą z pięciu sił będziesz lepiej przygotowany do określenia i wzmocnienia konkurencyjnej pozycji swojej organizacji w branży.

Analiza 5C

Te ramy marketingowe służą do oceny pięciu kluczowych czynników wpływających na decyzje marketingowe firmy.

Pięć C marketingu obejmuje następujące elementy:

 1. Firma (company):identyfikacja unikalnej propozycji wartości (UVP) lub trwałą przewagę konkurencyjną, którą posiada główny biznes. Niektóre przykłady obejmują ekonomię skali, przywództwo kosztowe i zróżnicowanie. Ten element oceny obejmuje ocenę produktów, usług, kultury i postrzegania marki firmy w celu ustalenia czy jest ona w najlepszej pozycji do zaspokojenia potrzeb klientów.
 2. Klienci (customers): dogłębny wgląd w to kim są Twoi klienci i co motywuje ich do zakupu jest niezbędny przed określeniem w jaki sposób zaspokoisz ich potrzeby. Przeprowadź badania dotyczące tego kto kupuje Twoje produkty, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją firmą (w tym online), trendy sezonowe i opinie klientów, aby poznać zachowania i preferencje Twojej bazy klientów.
 3. Konkurencja (competitors): analiza konkurencji i poznanie sposobu w jaki prowadzą interesy pozwoli Ci opracować plan, który pokona ich we własnej grze. Dowiedz się o mocnych i słabych stronach konkurenta oraz jego pozycji na rynku badając co go wyróżnia, jaki rodzaj treści produkuje oraz w jaki sposób jego klienci wchodzą w interakcje z nimi i je przeglądają.
 4. Współpracownicy (collaborators): kluczowe znaczenie ma wykorzystanie relacji z ludźmi, partnerami i dystrybutorami, które wspierają Twoją codzienną działalność biznesową. Ponieważ polegasz na tych współpracownikach, aby zaprezentować swój produkt klientom mogą oni być bardzo korzystni, pomagając w bardziej wydajnym prowadzeniu firmy. Utwórz listę wszystkich kluczowych graczy z którymi współpracuje Twoja firma — od inwestorów i interesariuszy po spedytorów i fotografów — aby stworzyć silne relacje i odkryć możliwości.
 5. Klimat (climate): poznanie trendów społecznych, prawnych i branżowych, które mogą wpłynąć na Twoją firmę pozwoli Ci na proaktywne podejmowanie decyzji. Dowiedz się, dokąd zmierza rynek obserwując trendy społeczne i gospodarcze, które mogą wpłynąć na sposób w jaki kupują klienci lub nowe technologie, które mogą zmienić sposób działania firm.

Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej przy użyciu tych metod pozwoli Ci na krytyczną analizę Twojej organizacji i branży, identyfikację szans, ustalenie celów i stworzenie planu działania, aby podjąć kroki w kierunku osiągnięcia celów.

Krok 4: Określ podstawowe możliwości swojej organizacji

Po przeprowadzeniu analizy sytuacyjnej i jasnym zrozumieniu wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na Twoją firmę, określ podstawowe możliwości swojej organizacji, które możesz wykorzystać, aby zdobyć konkurencyjną pozycję.

Jednym ze sposobów na skupienie się na swoich podstawowych kompetencjach jest zebranie informacji zwrotnych od zespołu poprzez zadawanie następujących pytań:

 • Jakie są nasze największe atuty jako firmy?
 • Jakie są nasze największe atuty jako zespołu?
 • Co sprawia, że ​​nasza oferta produktów jest lepsza niż naszych konkurentów?
 • Co sprawia, że ​​jesteśmy najlepsi w naszej branży?

Twoje kluczowe kompetencje powinny odzwierciedlać Twoją misję i wizję a te stwierdzenia powinny być modyfikowane wraz ze zmianą kluczowych kompetencji.

Krok 5: Zdefiniuj swoje cele

Czy starasz się podnieść świadomość marki? Spełniasz limit sprzedaży? Osiągnąć wzrost w określonych ramach czasowych? Bez względu na to jakie są Twoje główne cele biznesowe, finansowe lub marketingowe musisz upewnić się, że są one szczegółowe i oparte na danych oraz że masz zasoby potrzebne do ich osiągnięcia. Innymi słowy, musisz ustanowić cele, które są zdefiniowane jako:

 • konkretne: jasno przedstaw główne cele, które chcesz osiągnąć,
 • mierzalne: określ kluczowe wskaźniki, których będziesz używać do śledzenia postępów,
 • osiągalne: upewnij się, że masz możliwości i zasoby potrzebne do osiągnięcia swoich celów,
 • istotne: sprawdź, czy cele marketingowe wspierają ogólną misję i wizję firmy,
 • zorientowanie na czas: ustaw kamienie milowe i terminy, aby cele były na bieżąco,

Krok 6: Zidentyfikuj swój rynek docelowy

Po zidentyfikowaniu głównych celów następnym krokiem jest identyfikacja docelowych klientów do których Twoja firma skieruje swoje zasoby marketingowe, aby osiągnąć te cele. Ponieważ kierowanie do wszystkich nie jest skuteczne ani praktyczne. Chodzi o to, aby skupić się na klientach, którzy z większym prawdopodobieństwem wybiorą Twoją firmę i pozostaną lojalni wobec Twojej marki.

Przyjrzyj się klientom, których już masz: dowiedz się, kto już kupuje Twoje produkty i poszukaj wzajemnych zainteresowań, preferencji i problemów wśród tych kupujących, aby zbudować profile klientów. Zanurz się głębiej w powracających klientów i tych, którzy przynoszą najwięcej transakcji, aby opracować strategię docierania do większej liczby kupujących o wspólnych cechach. Innym skutecznym sposobem na uzyskanie wglądu w bazę klientów jest zbieranie od nich informacji za pomocą grup fokusowych, ankiet, badań lub po prostu proszenia o informację zwrotną.
Zbadaj także swoje produkty i usługi. Weź każdą ofertę produktu lub usługi i wymień kluczowe korzyści, jakie zapewniają a następnie opisz w jaki sposób każda z tych korzyści rozwiązuje konkretny problem. Wykorzystaj te informacje, aby określić kto najprawdopodobniej ma problem dla którego te świadczenia zapewniają rozwiązanie a następnie utwórz listę tych osób.

Po zidentyfikowaniu typów osób, które najprawdopodobniej skorzystają z Twojego produktu, musisz znaleźć tych, którzy są bardziej skłonni go kupić – i wybrać Twoją markę a nie konkurencję. Dowiedz się jak wygląda demografia każdego kupującego (np. wiek, płeć, zawód),a także cechy tego kupującego (np. osobowość, preferencje, styl życia). Następnie określ w jaki sposób osoba docelowa znajdzie Twój produkt, co zmotywuje ją do jego zakupu, w jaki sposób będzie go używać i jak pasuje do jego stylu życia.

Krok 7: Opracuj swoją strategię marketingową

Po ustaleniu do kogo kierujesz swoje produkty musisz stworzyć plan w jaki sposób do nich dotrzesz i ostatecznie przekształcisz ich w klienta. Zadaj sobie pytanie w jaki sposób dotrzesz do grupy docelowej, aby zwiększyć świadomość swojego produktu i jak przekonasz ich do zakupu od Ciebie. Koncepcją, której możesz użyć do opracowania swojej strategii jest zidentyfikowanie cyklu zakupowego kupującego.

Teraz gdy już określiłeś swojego docelowego nabywcę, następnym krokiem jest opracowanie strategii treści, aby zachęcić kupującego na każdym etapie zakupów. Zrozumienie w jaki sposób Twoi klienci podejmują decyzje zakupowe, pozwoli Ci odpowiednio dostosować strategię treści.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie, pozycjonowanie, SEO i całą strategię internet marketing. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)