Neuromarketing w internecie -jak wp艂ywa膰 na decyzje zakupowe? (perswazyjny marketing)

Neuromarketing
seo sem reklama google ads pozycjonowanie
UniqueSEO - Performance Branding Marketing & Ads
Neuromarketing w internecie -jak wp艂ywa膰 na decyzje zakupowe? (perswazyjny marketing)
Loading
/
Neuromarketing

Neuromarketing – metody analizy zachowa艅 konsument贸w

Neuromarketing jest po艂膮czeniem neuronauki z metodami ekonomicznymi. Zajmuje si臋 tym, w jaki spos贸b procesy zakupowe i decyzyjne dzia艂aj膮 w ludzkim m贸zgu i jak mo偶na na nie wp艂ywa膰 za pomoc膮 reklamy. Wiedza na temat ludzkiej psychiki zdobyta dzi臋ki neuromarketingowi ma dla firm nieocenion膮 warto艣膰.

Przede wszystkim umo偶liwia realizacj臋 szczeg贸lnie skutecznych dzia艂a艅 reklamowych, idealnie dopasowanych do konkretnej grupy docelowej.

Co to jest neuromarketing? Definicja.

Neuromarketing definicja: to dyscyplina bada艅 rynkowych i marketingu, kt贸ra wykorzystuje odkrycia psychologii, a zw艂aszcza neuronauki, do optymalizacji dzia艂a艅 marketingowych. Jako podkategoria psychologii reklamy, neuromarketing skupia si臋 g艂贸wnie na procesach w m贸zgu, wp艂ywaj膮cych na decyzje zakupowe.

W zale偶no艣ci od danej definicji bierze si臋 pod uwag臋 tylko te procesy, kt贸re mo偶na zaobserwowa膰 metodami aparatowymi (np. EEG i fMRI 鈥 badania wykorzystuj膮ce fale radiowe i pole magnetyczne), a tak偶e wnioski i ustalenia, kt贸re s膮 znane z bada艅 proces贸w i mechanizm贸w zachodz膮cych w m贸zgu.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Na czym opiera si臋 neuromarketing?

Istniej膮 dwa podstawowe za艂o偶enia dotycz膮ce konkretnych teorii, kt贸re zosta艂y naukowo udowodnione i powoduj膮 konieczno艣膰 konsultowania wynik贸w bada艅:

Decyzje ludzkie (w tym przypadku decyzje zakupowe) nie s膮 oparte wy艂膮cznie na racjonalnych przes艂ankach. Zamiast tego istotn膮 rol臋 odgrywaj膮 na przyk艂ad komponenty wielozmys艂owe (zapachy, dotyk, muzyka), emocje lub specyficzny j臋zyk.

Potencjalni klienci s膮 w du偶ej mierze nie艣wiadomi tych czynnik贸w. W zwi膮zku z tym tradycyjne metody (ankiety i wywiady) stosowane w badaniach rynku nie s膮 wystarczaj膮ce do ich identyfikacji.

Neuromarketing opiera si臋 na za艂o偶eniu, 偶e procesy podejmowania wszelkich decyzji ekonomicznych s膮 w du偶ej mierze nie艣wiadome. Przy wyborze produkt贸w, potencjalni klienci nie kieruj膮 si臋 racjonalnymi motywami, ale emocjonalnymi. W efekcie konsumenci nie maj膮 艣wiadomo艣ci, jakie czynniki wp艂ywaj膮 na ich decyzje zakupowe. W zwi膮zku z tym nie mog膮 dostarcza膰 偶adnych wa偶nych i u偶ytecznych informacji do cel贸w badania rynku.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Optymalizacja strategii sprzeda偶y jest dla wielu firm bardzo skomplikowana. Neutomarketing umo偶liwia bezpo艣redni dost臋p do ludzkiego m贸zgu w celu uzyskania informacji o tych nie艣wiadomych procesach.

Jakie metody stosuje si臋 w neuromarketingu?

W neuromarketingu stosuje si臋 nieinwazyjne metody bada艅 neurofizjologicznych, takie jak:

  • EEG 鈥 za pomoc膮 EEG (elektroencefalografii) elektrody mierz膮 aktywno艣膰 niezb臋dn膮 do przekazywania bod藕c贸w w m贸zgu. Je艣li na elektrodzie wyst臋puje sygna艂 elektryczny, kt贸ry wykracza poza sta艂y szum elektryczny m贸zgu, zak艂ada si臋, 偶e obszar w pobli偶u tej elektrody jest aktywny. EEG oferuje wysok膮 rozdzielczo艣膰 czasow膮 鈥 pokazuje dok艂adnie, jak szybko przetwarzany jest odpowiedni sygna艂, w kt贸rym obszarze m贸zgu po bod藕cu jest prezentowany. Wad膮 tej metody jest stosunkowo niska rozdzielczo艣膰 przestrzenna. Mo偶na tylko z grubsza okre艣li膰, sk膮d pochodzi mierzony sygna艂.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

elektroencefalografia (EEG). Ta procedura jest stosowana w badaniach m贸zgu ju偶 od 1929 roku i ilustruje kolejno艣膰, w jakiej pewne obszary m贸zgu staj膮 si臋 aktywne. Elektroencefalografia jest wykorzystywana w marketingu do sprawdzania reakcji na okre艣lone bod藕ce testowe. Ze zmienionych czynno艣ci m贸zgu wyci膮ga si臋 wnioski na temat emocjonuj膮cego efektu odpowiedniego bod藕ca.

Inn膮 metod膮 jest pomiar ruchu klikni臋cia lub tzw. eyetracking. Mo偶na go wykorzysta膰 do okre艣lenia, jak u偶ytkownicy reaguj膮 na bod藕ce wizualne. Przyk艂adowo, na podstawie takiego pomiaru i uzyskanych informacji, mo偶na poprawi膰 funkcjonowanie i u偶yteczno艣膰 strony internetowej.

  • 艢ledzenie oczu (eyetracking) – umo偶liwia dok艂adne 艣ledzenie ruch贸w oczu konsument贸w. Kamery rejestruj膮 pozycj臋 藕renicy, a tym samym pokazuj膮 dok艂adnie, gdzie patrzy badana osoba. Dzi臋ki temu mo偶na si臋 dowiedzie膰, na co jest skierowana uwaga badanego. Ta metoda jest szczeg贸lnie popularna przy analizie reklam lub stron internetowych. Pozwala zrozumie膰, kt贸re obszary jako pierwsze przyci膮gaj膮 uwag臋. Zazwyczaj s膮 to g艂贸wnie ludzkie twarze i nag艂贸wki. Jednak gromadzone dane nie zawsze daj膮 si臋 jednoznacznie zinterpretowa膰.

Eyetracking to badanie ruchu ga艂ek ocznych, kt贸re w automatyczny spos贸b szukaj膮 istotnych dla nich bod藕c贸w. Badanie jest przeprowadzane przy u偶yciu okulografa (eyetracker). Zapis aktywno艣ci ga艂ek ocznych jest przedstawiany w formie mapy ciep艂a. Eyetracking pozwala mi臋dzy innymi okre艣li膰, w jakim stopniu strony internetowe i reklamy wizualne spe艂niaj膮 swoje funkcje.

Technologia 艣ledzenia oczu umo偶liwia dok艂adne 艣ledzenie ruch贸w oczu konsument贸w. Kamery rejestruj膮 pozycj臋 藕renicy, a tym samym pokazuj膮 dok艂adnie, gdzie patrzy osoba badana. Przede wszystkim dostarcza informacji o tym, jak skierowana jest uwaga. Ta metoda jest szczeg贸lnie popularna przy analizie reklam lub stron internetowych. Pozwala to zrozumie膰, kt贸re obszary jako pierwsze lub najd艂u偶ej przyci膮gaj膮 uwag臋 鈥 z regu艂y s膮 to g艂贸wnie ludzkie twarze i nag艂贸wki. D艂u偶sze bloki tekstowe s膮 uwa偶ane tylko za dalsze.

Jednak gromadzone dane nie zawsze daj膮 si臋 jednoznacznie zinterpretowa膰. Je艣li osoba badana tylko kr贸tko przyjmie nag艂贸wek, mo偶na go zinterpretowa膰 na dwa sposoby, na przyk艂ad: nag艂贸wek by艂 艂atwy do zrozumienia lub nie by艂 w stanie przyci膮gn膮膰 uwagi na d艂u偶sz膮 met臋.

  • Pomiar t臋tna 鈥 do analizy mo偶na r贸wnie偶 wykorzysta膰 puls, czyli liczb臋 uderze艅 serca na minut臋. Puls dostarcza informacji o poziomie pobudzenia. To z kolei ma konsekwencje dla uwagi i przetwarzania. Przy 艣rednim poziomie podniecenia (kiedy konsumenci nie s膮 znudzeni ani zestresowani), uwaga jest maksymalna, a zapisane informacje s膮 zapami臋tywane na d艂ugi czas. Takie pobudzenie mo偶na wywo艂a膰 przede wszystkim za pomoc膮 bod藕c贸w animacyjnych, takich jak zdj臋cia dzieci, jaskrawe kolory czy muzyka. Pomiar t臋tna nie pozwala dok艂adnie okre艣li膰, jakie emocje wywo艂uje wy艣wietlany bodziec, czy jest to na przyk艂ad ekscytacja, czy stres l臋kowy. Aby to zarejestrowa膰, wymagane s膮 dodatkowe ankiety os贸b testuj膮cych.

Do analizy mo偶na r贸wnie偶 wykorzysta膰 puls, czyli liczb臋 uderze艅 serca na minut臋. Puls dostarcza informacji o poziomie pobudzenia. To z kolei ma konsekwencje dla uwagi i g艂臋boko艣ci przetwarzania. Przy 艣rednim poziomie podniecenia (kiedy konsumenci nie s膮 znudzeni ani zestresowani), uwaga jest maksymalna, a zapisane informacje s膮 zapami臋tywane na d艂ugi czas. Takie pobudzenie mo偶na osi膮gn膮膰 g艂贸wnie poprzez animowanie bod藕c贸w.
Pomiar t臋tna nie pozwala jednak na wyci膮gni臋cie wniosk贸w, jakie emocje wywo艂uje wy艣wietlany bodziec, czy jest to np. ekscytacja, czy stres l臋kowy. Aby to zarejestrowa膰, wymagane s膮 dodatkowe ankiety os贸b testuj膮cych.

Reakcja sk贸rno-galwaniczna (GSR) to badanie polegaj膮ce na mierzeniu zmian oporu elektrycznego sk贸ry przy u偶yciu galwanometru, kt贸ry zmienia si臋 w zale偶no艣ci od stopnia nawil偶enia sk贸ry, b臋d膮cego efektem wydzielania przez organizm potu. W ten spos贸b mo偶na zaobserwowa膰, jakie bod藕ce i w jakim momencie najsilniej oddzia艂uj膮 na badan膮 osob臋. Technik臋 GSR wykorzystuje si臋 mi臋dzy innymi przy badaniach neuromarketingowych dotycz膮cych reklam graficznych i telewizyjnych oraz opakowa艅 produkt贸w.

  • Aby zidentyfikowa膰 emocje i odczucia, pojawiaj膮ce si臋 na twarzach badanych os贸b, mo偶na wykorzysta膰 metod臋 automatycznego rozpoznawania emocji. Metoda pozwala okre艣li膰 jakie uczucia wywo艂uj膮 konkretne reklamy wizualne. Mog膮 to rado艣膰, strach, smutek, znudzenie czy z艂o艣膰.
  • fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny). Za pomoc膮 p贸l magnetycznych mo偶na odr贸偶ni膰 krew zawieraj膮c膮 tlen od krwi z niedoborem tlenu. Je艣li jaki艣 obszar m贸zgu jest aktywny, potrzebuje energii i odpowiednio do tego zu偶ywa tlen, dlatego zapotrzebowanie na tlen wzrasta i wi臋cej krwi zawieraj膮cej tlen nap艂ywa do odpowiedniego regionu. Obszary, kt贸re wed艂ug fMRI maj膮 du偶o krwi z tlenem, wydaj膮 si臋 obecnie aktywne. Zalet膮 tej metody jest to, 偶e rozdzielczo艣膰 przestrzenna jest bardzo dobra, dzi臋ki czemu mo偶na bardzo dok艂adnie zobaczy膰, w jakich obszarach odbywa si臋 aktywno艣膰. Jednak rozdzielczo艣膰 czasowa nie jest optymalna i nie pozwala na wyra藕ne okre艣lenie czasu reakcji neuronalnych. fMRI to dosy膰 skomplikowana i kosztowna metoda.

Kolejn膮 metod膮 jest fMRI, czyli funkcjonalny rezonans magnetyczny. Za pomoc膮 p贸l magnetycznych krew zawieraj膮c膮 tlen mo偶na odr贸偶ni膰 od krwi z niedoborem tlenu. Je艣li jaki艣 obszar m贸zgu jest aktywny, potrzebuje energii i odpowiednio do tego zu偶ywa tlen, dlatego zapotrzebowanie na tlen wzrasta i do odpowiedniego regionu nap艂ywa wi臋cej krwi zawieraj膮cej tlen.Obszary, kt贸re wed艂ug fMRI maj膮 du偶o krwi z tlenem, wydaj膮 si臋 obecnie aktywne.W badaniu fMRI jest bardzo wysoka rozdzielczo艣膰 przestrzenna. Dzi臋ki temu mo偶na dok艂adnie zobaczy膰, gdzie odbywa si臋 aktywno艣膰. Jednak z drugiej strony rozdzielczo艣膰 czasowa nie pozwala na wyra藕ne okre艣lenie czasowe reakcji neuronalnych.

Jakie s膮 cele neuromarketingu?

W przypadku firm neuromarketing ma na celu optymalizacj臋 strategii reklamowych i brandingu w taki spos贸b, aby pozytywnie wp艂yn膮膰 na decyzj臋 zakupow膮 potencjalnych klient贸w.

Efekty neuromarketing s膮 wykorzystywane coraz cz臋艣ciej. Zw艂aszcza gdy na rynku pojawiaj膮 si臋 nowe produkty. Dzi臋ki obserwacji proces贸w neuronalnych w m贸zgu cz艂owieka mo偶na wyprowadza膰 i umieszcza膰 wysoce skuteczne 艣rodki reklamowe. Firmy wykorzystuj膮 neuromarketing przede wszystkim, aby spr贸bowa膰 zrozumie膰, dlaczego klienci kupuj膮 i jakie s膮 struktury osobowo艣ci oraz typy nabywc贸w, oraz jak wiedza o osobowo艣ci i zachowaniu danej grupy docelowej mo偶e zosta膰 wykorzystana do optymalizacji strategii reklamowych, a tym samym do zwi臋kszenia sprzeda偶y.

Co dzieje si臋 w umy艣le konsumenta?

艢wiadomie i racjonalnie zdecydowany klient nie istnieje. Ka偶dy proces decyzyjny jest wysoce z艂o偶on膮 interakcj膮 mi臋dzy uk艂adem limbicznym a kor膮 przedczo艂ow膮. Te dwa segmenty m贸zgu s膮 odpowiedzialne z jednej strony za uczucia i emocje, a z drugiej za rozum. Cz臋艣膰 m贸zgu, znajduj膮ca si臋 w p艂acie czo艂owym odpowiada za podejmowanie racjonalnych decyzji. W swojej pracy jest jednak 鈥瀦aburzana鈥 przez uk艂ad limbiczny.

Uk艂ad limbiczny jest siedliskiem naszych uczu膰 i uniemo偶liwia nam podejmowanie rozs膮dnych decyzji w okre艣lonych sytuacjach. Jest to r贸wnie偶 pow贸d, dla kt贸rego raz po raz dajemy si臋 ponie艣膰 emocjom, aby na przyk艂ad przerwa膰 prac臋 i zamiast tego przegl膮da膰 media spo艂eczno艣ciowe.

Jak pod艣wiadomo艣膰 wp艂ywa na nasze my艣lenie i dzia艂anie?

W m贸zgu zachodzi wiele nie艣wiadomych proces贸w decyzyjnych, kt贸re maj膮 ogromny wp艂yw na nasze zachowania zakupowe. W zale偶no艣ci od tego, jak d藕wi臋ki, zapachy i bod藕ce wizualne s膮 przetwarzane w m贸zgu, mo偶na to zastosowa膰 w r贸偶nych strategiach reklamowych. Zaczyna si臋 od projektu produktu i opakowania, gdzie kluczow膮 rol臋 odgrywa temat psychologii koloru.

Kody w neuromarketingu

Budowanie relacji mi臋dzy potencjalnymi klientami firmy a mark膮 lub produktami ma na celu wzbudzenie pragnie艅 w grupie docelowej i ostatecznie pozytywnie wp艂yn膮膰 na ch臋膰 zakupu. Efekt produktu lub marki wynika ze wszystkich bod藕c贸w, kt贸re przyjmuje klient. Sygna艂y te s膮 r贸wnie偶 znane jako kody. Umo偶liwiaj膮 bezpo艣redni dost臋p do grupy docelowej, przekazuj膮c znaczenia i pozwalaj膮c klientowi 鈥瀗auczy膰 si臋鈥 po偶膮danej relacji z produktem lub mark膮.

Obecnie znane s膮 4 rodzaje kod贸w, kt贸re s膮 wykorzystywane w neuromarketingu:

  • kody sensoryczne 鈥 odczuwalne bod藕ce, kt贸re bezpo艣rednio stymuluj膮 nasze zmys艂y. Obejmuje to na przyk艂ad kolory, kszta艂ty, d藕wi臋ki, 艣wiat艂o i cienie,
  • kody epizodyczne 鈥 np. storytelling, kt贸ry daje konsumentowi mo偶liwo艣膰 nawi膮zania emocjonalnej wi臋zi z mark膮 lub produktem,
  • kody symboliczne 鈥 wra偶enia wizualne, kt贸re mo偶na bezpo艣rednio przypisa膰 do marki lub produktu. Cz臋stymi przyk艂adami s膮 logo, figury i persony, ale tak偶e sceny akcji,
  • kody j臋zykowe 鈥 wszystkie informacje przekazywane s艂owem m贸wionym lub pisanym. Ta kategoria obejmuje slogany, has艂a, idiomy, intonacj臋 i s艂owa kluczowe.

Najwa偶niejszym zadaniem kod贸w w neuromarketingu jest nadawanie znaczenia produktom lub markom. Odbywa si臋 to za po艣rednictwem r贸偶nych bod藕c贸w, z kt贸rych ka偶dy przekazuje cz臋艣膰 wiadomo艣ci do ludzkiego m贸zgu. Ca艂o艣ciowe znaczenie powstaje dopiero po przetworzeniu w g艂owie czterech no艣nik贸w znaczenia.

Jak膮 rol臋 w neuromarketingu odgrywaj膮 wiek i p艂e膰?

Kluczow膮 rol臋 w neuromarketingu odgrywaj膮 wiek i p艂e膰. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy m贸zg kobiety i m臋偶czyzny r贸偶ni膮 si臋 ponad 200 czynnikami. R贸偶nice te maj膮 znaczny wp艂yw na my艣lenie, odczuwanie, zachowanie, a tym samym tak偶e na kupowanie. Podobnie du偶y wp艂yw ma proces starzenia si臋, poniewa偶 systemy emocjonalne i poznawcze ludzi ulegaj膮 w ci膮gu 偶ycia ogromnym zmianom.

Techniki neuromarketingu i zalety

Ka偶dy chce w艂ama膰 si臋 do m贸zgu konsumenta. Techniki neuromarketingowe odpowiedzialne s膮 za podejmowanie decyzji. Nast臋pnie badana jest aktywno艣膰 m贸zgu. Ka偶dy marketer wie 偶e badania neuromarketingowe to przysz艂o艣c.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 556

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!