Marketing zewn臋trzny
Marketing zewn臋trzny, czy outsourcing marketingu Twojej firmy na dzia艂 zewn臋trzny to dobry pomys艂?
6 stycznia, 2022
Content marketing i social media
Content marketing i social media jak przyci膮gn膮膰 do nas klient贸w
6 stycznia, 2022
Marketing i reklama
Marketing i reklama

Czym si臋 r贸偶ni marketing i reklama a jakie maj膮 podobie艅stwa pomi臋dzy sob膮? To nie s膮 koncepcje o tym samym znaczeniu!

Odkryj r贸偶nice mi臋dzy marketingiem a reklam膮 i ich zwi膮zek z nowoczesnym biznesem:

Poniewa偶 technologia wci膮偶 ewoluuje i zyskuje na znaczeniu, nowoczesne firmy stosuj膮 r贸偶norodne strategie marketingowe i reklamowe, aby dotrze膰 do potencjalnych klient贸w i sfinalizowa膰 sprzeda偶. Rozci膮gaj膮ce si臋 od tradycyjnych medi贸w po marketing cyfrowy online i w mediach spo艂eczno艣ciowych, marketing i reklama wydaj膮 si臋 by膰 wsz臋dzie. Cz臋艣膰 tej rzeczywisto艣ci wynika ze skuteczno艣ci strategii marketingowych i reklamowych w osi膮ganiu sukcesu dla firm ka偶dej wielko艣ci i kalibru.

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

Chocia偶 marketing i reklama czasami s膮 u偶ywane zamiennie, w rzeczywisto艣ci istnieje wiele r贸偶nic mi臋dzy marketingiem a reklam膮. W podstawowym uj臋ciu marketing to proces identyfikowania potrzeb klient贸w i okre艣lania, jak najlepiej je zaspokoi膰. Natomiast reklama polega na promowaniu firmy i jej produkt贸w lub us艂ug za po艣rednictwem p艂atnych kana艂贸w. Innymi s艂owy, reklama jest elementem marketingu. Ale na tym r贸偶nice si臋 nie ko艅cz膮.

marketing i reklama

Czym jest marketing i dlaczego jest wa偶ny?

Marketing to praktyka biznesowa polegaj膮ca na identyfikowaniu, przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb klient贸w. Skuteczne strategie marketingowe pomagaj膮 firmom okre艣li膰, jak najlepiej obs艂ugiwa膰 baz臋 klient贸w, jednocze艣nie maksymalizuj膮c przychody. W marketingu typu business-to-consumer (B2C) dzia艂ania marketingowe skierowane s膮 do konsument贸w. W marketingu business-to-business (B2B) dzia艂ania marketingowe s膮 skierowane do innych firm.

Zar贸wno w dzia艂aniach B2C, jak i B2B istnieje kilka wa偶nych czynnik贸w, kt贸re nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 przy opracowywaniu strategii marketingowej. Dok艂adniej rzecz bior膮c, do艣wiadczeni marketerzy oceni膮 jaka jest:

 • Orientacja 鈥 orientacja marketingowa odnosi si臋 do zasad przewodnich samego biznesu, cz臋sto okre艣lanych jako filozofia biznesu lub kultura korporacyjna. Zazwyczaj organizacje decyduj膮 si臋 na zorientowanie na produkt, sprzeda偶, produkcj臋 lub marketing.
 • Mix 鈥 marketing mix dzia艂a jako przewodnik podejmowania decyzji w dzia艂aniach marketingowych firmy. Nowoczesny marketing mix zazwyczaj skupia si臋 na czterech P (z ang four p: product, price, placement, promotion),a idzie w stron臋 4 c: klient (client), koszt (cost), wygoda (convenience) i komunikacja (communication).
 • Otoczenie 鈥 otoczenie marketingowe odnosi si臋 do ka偶dego czynnika, kt贸ry mo偶e wp艂yn膮膰 na firm臋 w realizacji strategii marketingowej lub podejmowaniu decyzji. W tym duchu firmy powinny bra膰 pod uwag臋 艣rodowisko wewn臋trzne w swojej organizacji. Nale偶y r贸wnie偶 wzi膮膰 pod uwag臋 czynniki zewn臋trzne, takie jak makro i mikro艣rodowiskowe.
 • Rynek 鈥 rynek docelowy odnosi si臋 do charakterystyki idealnego przypadku klienta firmy. Wysi艂ki badawcze i segmentacyjne mog膮 pom贸c w wyodr臋bnieniu czynnik贸w geograficznych i demograficznych, kt贸re pomog膮 firmie wprowadzi膰 na rynek i sprzeda膰 jej produkty lub us艂ugi.

Po dok艂adnej ocenie orientacji, sk艂adu, otoczenia i rynku, mo偶na oceni膰 koszty i korzy艣ci r贸偶nych metod i strategii marketingowych. Ta cz臋艣膰 procesu planowania jest niezwykle wa偶na, poniewa偶 istnieje wiele r贸偶nych sposob贸w anga偶owania si臋 firmy w dzia艂ania marketingowe.

Jakie s膮 popularne rodzaje marketingu?

Tradycyjnie dzia艂ania marketingowe opiera艂y si臋 na czterech r贸偶nych kana艂ach kontaktu z klientami: druk, poczta, telewizja i telefon. Firmy mog膮 zaanga偶owa膰 dowolny lub wszystkie z tych czterech kana艂贸w, aby dostarcza膰 komunikaty i wzmacnia膰 dzia艂ania zwi膮zane z brandingiem. Przez ca艂y XX wiek dominuj膮ce podej艣cie marketingowe obraca艂o si臋 wok贸艂 medi贸w drukowanych i dzia艂a艂o w po艂膮czeniu ze skutecznym przekazem i reklam膮.

Jednak wraz z przej艣ciem 艣wiata do XXI wieku strategie marketingowe ewoluowa艂y, aby uwzgl臋dni膰 rozw贸j Internetu i e-commerce. Wraz z rozwojem handlu online marketing cyfrowy zmieni艂 spos贸b, w jaki komunikacja biznesowa dzia艂a z klientami. Nowe platformy komunikacyjne, takie jak media spo艂eczno艣ciowe, umo偶liwiaj膮 dwukierunkow膮 komunikacj臋 mi臋dzy biznesem a klientem. W szczeg贸lno艣ci z marketingowego punktu widzenia nowoczesna technologia znacznie u艂atwi艂a gromadzenie informacji o zachowaniach, potrzebach, pragnieniach klient贸w itp.

Obecnie kilka popularnych rodzaj贸w marketingu obejmuje:

 • Marketing internetowy, online鈥 Marketing cyfrowy odnosi si臋 do stosowania strategii marketingowych do urz膮dze艅 komunikacji elektronicznej, takich jak komputery czy smartfony. Strategie marketingu cyfrowego cz臋sto wykorzystuj膮 wyszukiwarki, poczt臋 e-mail, strony internetowe, blogi i inne techniki, aby dotrze膰 do klient贸w.
 • Marketing w mediach spo艂eczno艣ciowych 鈥 podzbi贸r marketingu internetowego, marketing w mediach spo艂eczno艣ciowych wykorzystuje platformy spo艂eczno艣ciowe, takie jak Facebook lub Twitter, w celu dotarcia do potencjalnych klient贸w. Ten styl marketingu pozwala firmom czerpa膰 korzy艣ci z medi贸w zdobytych przez osoby spoza ich organizacji. Ewoluuj膮c膮 cz臋艣ci膮 marketingu w mediach spo艂eczno艣ciowych jest influencer marketing, w ramach kt贸rego popularni u偶ytkownicy s膮 wynagradzani za promowanie produkt贸w lub us艂ug firmy.
 • Globalny marketing 鈥 mi臋dzy globalizacj膮 a internetem niekt贸re z najwi臋kszych 艣wiatowych firm stworzy艂y globalne marki. W zwi膮zku z tym marketing globalny umo偶liwia tym firmom stosowanie ujednoliconej strategii docierania do klient贸w na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i mi臋dzynarodowym w tym samym czasie.
 • Marketing relacji 鈥 marketing relacji unika inwazyjnych strategii, takich jak reklamy, i zamiast tego polega na szcz臋艣ciu klient贸w. Opieraj膮c si臋 na strategiach, kt贸re pomagaj膮 zatrzyma膰 i usatysfakcjonowa膰 klient贸w, marketing relacji d膮偶y do stworzenia d艂ugoterminowej i lojalnej bazy klient贸w.
 • Zarz膮dzanie mark膮 鈥 Zarz膮dzanie mark膮 pr贸buje stworzy膰 wi臋藕 mi臋dzy klientem a mark膮 konkretnej firmy. W tym celu konieczna jest ocena produkt贸w lub us艂ug firmy, a tak偶e logo, projektu, opakowania i innych element贸w. Zarz膮dzanie mark膮 ocenia r贸wnie偶 aspekty rynku docelowego, bezpo艣redniej konkurencji i istniej膮cych relacji z klientami.
 • Rozw贸j produktu 鈥 Rozw贸j produktu to proces przekszta艂cania okazji biznesowej w produkt lub us艂ug臋, kt贸r膮 mo偶na sprzeda膰. Rozw贸j mo偶e nast膮pi膰 z istniej膮cymi produktami lub nowymi produktami. Pomy艣lny rozw贸j produktu obejmuje wiele koncepcji marketingowych, w tym identyfikacj臋 potrzeb klient贸w oraz badania i analizy rynku.

Chocia偶 nie jest to jeszcze tak powszechne, jak powy偶sze metody, wa偶ne jest, aby w tej rozmowie wspomnie膰 o marketingu spo艂ecznym. Nazywany r贸wnie偶 zr贸wnowa偶onym lub zielonym marketingiem, marketing spo艂eczny wykracza poza tradycyjne granice identyfikowania, przewidywania i zaspokajania potrzeb klient贸w.

Marketing spo艂eczny w艂膮cza wi臋ksze potrzeby spo艂ecze艅stwa 艣wiata i w kultur臋, mark臋 i dzia艂alno艣膰 firmy. Aby 艣ledzi膰 i mierzy膰 post臋py, w firmach zorientowanych spo艂ecznie cz臋sto stosuje si臋 raportowanie potr贸jnego wyniku ko艅cowego. Obejmuj膮 one wp艂yw spo艂eczny i 艣rodowiskowy oraz wyniki finansowe.

Co to jest reklama i dlaczego jest wa偶na?

Definicja: Reklama to praktyka biznesowa, w kt贸rej firma p艂aci za umieszczenie swojego przekazu lub marki w okre艣lonej lokalizacji. Firmy wykorzystuj膮 reklamy do promowania swoich produkt贸w i us艂ug na sprzeda偶, a tak偶e do tworzenia kultury korporacyjnej i marki. Odpowiednio i strategicznie stosowana reklama mo偶e stymulowa膰 pozyskiwanie klient贸w i zwi臋ksza膰 sprzeda偶.

Reklama tworzy jednokierunkowy kana艂 komunikacji, w kt贸rym firmy mog膮 przesy艂a膰 wiadomo艣ci nieosobiste do og贸艂u odbiorc贸w. W przeciwie艅stwie do innych rodzaj贸w marketingu, a nawet public relations, firmy maj膮 ca艂kowit膮 kontrol臋 nad reklam膮. Kiedy firma p艂aci za umieszczenie reklamy, ma pe艂n膮 kontrol臋 nad tym, jak promowana jest tre艣膰.

Skuteczna kampania reklamowa niesie ze sob膮 niezliczone korzy艣ci. W powszechnej praktyce firmy mog膮 wykorzystywa膰 reklamy do:

 • Edukowa膰 klient贸w o charakterze produkt贸w lub us艂ug
 • Przekona膰 klient贸w, 偶e produkty lub us艂ugi s膮 lepsze
 • Poprawi膰 postrzeganie marki lub kultury przez klient贸w
 • Generowa膰 zapotrzebowanie lub ch臋膰 klienta na produkty lub us艂ugi
 • Tworzy膰 nowe aplikacje dla produkt贸w lub us艂ug
 • Reklamowa膰 nowe produkty lub us艂ugi potencjalnym klientom
 • Przyci膮ga膰 nowych klient贸w do zakupu produkt贸w lub us艂ug
 • Zachowa膰 istniej膮c膮 baz臋 klient贸w

Podsumowuj膮c, firmy, kt贸re przeznaczaj膮 zasoby na reklam臋, mog膮 czerpa膰 wiele cennych korzy艣ci. Aby osi膮gn膮膰 te korzy艣ci, wiele firm anga偶uje si臋 w jeden lub kilka popularnych rodzaj贸w reklamy, o kt贸rych mowa poni偶ej.

Jakie s膮 popularne rodzaje reklamy?

Podobnie jak w przypadku marketingu, w XXI wieku reklama znacznie si臋 rozwin臋艂a. Era cyfrowa otworzy艂a nowe mo偶liwo艣ci reklamowe dla firm, od wyszukiwarek po media spo艂eczno艣ciowe i strony internetowe o r贸偶nych kszta艂tach i rozmiarach. W tej nowej rzeczywisto艣ci firmy mog膮 osi膮ga膰 cele reklamowe i dociera膰 do potencjalnych klient贸w praktycznie wsz臋dzie, zw艂aszcza dzi臋ki rozpowszechnieniu si臋 smartfon贸w.

W ramach powszechnych technik reklamowych wiele firm traktuje priorytetowo jedn膮 lub wszystkie z nast臋puj膮cych metod:

 • Reklama tradycyjna 鈥 termin ten odnosi si臋 do umieszczania reklam w tradycyjnych mediach drukowanych i rozprowadzanych fizycznie. Typowymi przyk艂adami reklamy tradycyjnej s膮 reklamy prasowe, telewizyjne i radiowe.
 • Reklama detaliczna 鈥 te termin odnosz膮cy si臋 do reklam i umieszczania ich w sklepach detalicznych w celu maksymalizacji sprzeda偶y. Typowe przyk艂ady reklamy detalicznej obejmuj膮 lokowanie produktu w sklepach, reklamy w koszykach i prezentacje polecanych produkt贸w.
 • Reklama internetowa 鈥 termin ten odnosi si臋 do umieszczania reklam w Internecie w mediach i innych witrynach internetowych. Typowe przyk艂ady reklamy online to reklamy kontekstowe w wyszukiwarkach, banery na stronach internetowych, filmy promocyjne i tre艣ci sponsorowane.
 • Reklama mobilna 鈥 termin ten odnosi si臋 do umieszczania reklam na telefonach kom贸rkowych i smartfonach. Typowe przyk艂ady reklamy mobilnej to automatyczne dialery, banery do pobierania aplikacji i reklamy typu 鈥瀔liknij, aby po艂膮czy膰鈥.
 • Reklama zewn臋trzna 鈥 termin ten odnosi si臋 do umieszczania reklam na konstrukcjach zewn臋trznych, zazwyczaj w obszarach o du偶ym nat臋偶eniu ruchu, w celu przyci膮gni臋cia jak najwi臋kszej uwagi. Typowymi przyk艂adami reklamy zewn臋trznej s膮 billboardy, banery na zewn膮trz budynk贸w i markowe pojazdy.
 • Reklama p艂atna za klikni臋cie (PPC) 鈥 termin ten odnosi si臋 do umieszczania reklam online, kt贸re maj膮 na celu przyci膮gni臋cie ruchu do witryny internetowej firmy. Firmy czerpi膮 obszerne dane o klientach z tych reklam, p艂ac膮c tylko wtedy, gdy u偶ytkownicy klikn膮 link.

Jaka jest r贸偶nica mi臋dzy marketingiem a reklam膮?

G艂贸wna r贸偶nica mi臋dzy tymi dwoma praktykami biznesowymi polega na tym, 偶e reklama jest cz臋艣ci膮 marketingu. Skuteczna strategia marketingowa zazwyczaj przeznacza zasoby na reklam臋 na wielu poziomach, umieszczaj膮c korporacyjn膮 komunikacj臋 marketingow膮 w r贸偶nych rodzajach medi贸w.

Aby g艂臋biej zag艂臋bi膰 si臋 w to pytanie, warto przejrze膰 r贸偶nice mi臋dzy p艂atnymi, posiadanymi i zarobionymi mediami:

 • P艂atne media 鈥 ten rodzaj medi贸w polega na tym, 偶e firma p艂aci wydawcy za umieszczenie komunikacji marketingowej. Przyk艂adami p艂atnych medi贸w s膮 billboardy, reklamy emitowane i drukowane, reklamy w wyszukiwarkach, reklamy w mediach spo艂eczno艣ciowych oraz poczta bezpo艣rednia lub e-mail.
 • W艂asne media 鈥 ten rodzaj medi贸w polega na wykorzystaniu przez firm臋 w艂asnych kana艂贸w do umieszczania komunikat贸w marketingowych. Przyk艂ady posiadanych medi贸w obejmuj膮 merchandising detaliczny, strony internetowe i blogi biznesowe, broszury, korporacyjne konta spo艂eczno艣ciowe w social media i komunikaty prasowe.
 • Wypracowane, lub zarobione, czyli z ang. Earned Media 鈥 Ten rodzaj medi贸w obejmuje komunikacj臋 zewn臋trzn膮 o firmie od podmiot贸w zewn臋trznych. Przyk艂ady wypracowanych medi贸w obejmuj膮 recenzje online, artyku艂y z gazet lub czasopism, rekomendacje w mediach spo艂eczno艣ciowych, prezentacje dla klient贸w i rodzaje reklamy zewn臋trznej.

Jak wskazano powy偶ej, reklama zazwyczaj ogranicza si臋 do domeny p艂atnych medi贸w. Jest to nieod艂膮cznie zwi膮zane z charakterem reklamy jako praktyki biznesowej 鈥 umieszczanie wiadomo艣ci lub marki w zamian za wynagrodzenie. Aktywne strategie marketingowe mog膮 mie膰 wp艂yw na p艂atne, posiadane i zarobione media. Poprzez pomy艣ln膮 identyfikacj臋 potrzeb klient贸w 鈥 oraz ocen臋 najlepszego sposobu ich zaspokojenia 鈥 marketing kontroluje spos贸b, w jaki firma reklamuje si臋 w p艂atnych mediach. Marketing dyktuje r贸wnie偶 spos贸b, w jaki firma komunikuje si臋 za po艣rednictwem posiadanych medi贸w, nie wspominaj膮c ju偶 o tym, jak wchodzi w interakcje z innymi za po艣rednictwem wypracowanych medi贸w.

Czy marketing czy reklama s膮 bardziej warto艣ciowe?

Odwieczna zagwostka…marketing i reklama. Wiele odnosz膮cych sukcesy firm w艂膮cza do swojego og贸lnego planu marketingowego wieloaspektowe strategie reklamowe. Dotyczy to zw艂aszcza firm globalnych, w kt贸rych strategia marketingowa i umieszczanie reklam musz膮 uwzgl臋dnia膰 klient贸w na ca艂ym 艣wiecie. Chocia偶 dotyczy to r贸wnie偶 ma艂ych i 艣rednich firm, zw艂aszcza przy przyst臋pnej cenie reklamy internetowej w wyszukiwarkach i mediach spo艂eczno艣ciowych.

Bior膮c to pod uwag臋, istnieje sytuacja, w kt贸rej marketing jest prawdopodobnie bardziej warto艣ciowy ni偶 reklama. W przypadku start-up贸w i innych nowych przedsi臋biorstw priorytetem powinno by膰 opracowanie planu marketingowego. Je艣li te organizacje wydaj膮 zbyt du偶o na reklam臋 na pocz膮tku 鈥 bez ustalonego lub zr贸wnowa偶onego planu marketingowego 鈥 mo偶e to by膰 katastrofa.

Na pocz膮tku istnienia firmy najwa偶niejsze jest zdefiniowanie i wykonanie planu marketingowego poprzez identyfikacj臋 pragnie艅 i potrzeb klient贸w. W ten spos贸b wszelkie przysz艂e dzia艂ania marketingowe lub reklamowe b臋d膮 mia艂y okre艣lone podej艣cie i wi臋ksze szanse powodzenia.

Reklama i marketing wnioski

Wiesz ju偶 jakie mamy podobie艅stwa pomi臋dzy reklam膮 a marketingiem, wiesz te偶 czym s膮 te koncepcje i 偶e nie s膮 tworami o tym samym znaczeniu. Pytanie brzmi, na co si臋 najpierw zdecydujesz przy wsp贸艂pracy z nami?

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!

POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety聽 kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y z reklam... (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a)