Marketing wielopoziomowy przyk艂ady -co to jest, ustawienia krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]

Marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy przyk艂ady – co to jest i czy warto?

Marketing wielopoziomowy mo偶e ca艂kowicie pomija膰 reklam臋, a opiera膰 si臋 na samych relacjach.

Ten model biznesowy mo偶e tak偶e rezygnowa膰 z reklamy w tradycyjnych mediach, prasie, a cz臋sto odrzuca wszelkie banery outdoorowe czy spoty w telewizji.

Wiele os贸b twierdzi, 偶e MLM, jest fenomenem samym w sobie, bo mo偶na budowa膰 biznes bez medi贸w internetowych oraz wszelkich reklam PPC w social mediach.

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing

Czym jest marketing wielopoziomowy?

Wiele os贸b zastanawia si臋, czym jest marketing wielopoziomowy. Warto zaznaczy膰, 偶e nazywany jest te偶 on marketingiem sieciowym. Bardzo du偶o os贸b spotka艂o si臋 z tak膮 form膮 marketingu i z pewno艣ci膮 wiedz膮, 偶e dzia艂a skutecznie na odbiorc贸w, g艂贸wnie poprzez aktywne dzia艂ania sprzeda偶owe „face to face”.

Je艣li mowa o za艂o偶eniach takiej formy marketingu, mowa tutaj przede wszystkim o sprzeda偶y us艂ug oraz produkt贸w poprzez zastosowanie marketingu bezpo艣redniego, kt贸ry wykazuje si臋 spor膮 skuteczno艣ci膮.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Na czym polega marketing wielopoziomowy?

Marketing wielopoziomowy (MLM, Multi-Level Marketing) to strategia marketingowa, w kt贸rej firmy buduj膮 sie膰 niezale偶nych dystrybutor贸w, kt贸rzy sprzedaj膮 produkty lub us艂ugi bezpo艣rednio konsumentom. Dystrybutorzy s膮 wynagradzani nie tylko za w艂asne sprzeda偶e, ale tak偶e za sprzeda偶e os贸b, kt贸re zostan膮 przez nich zwerbowane do firmy jako kolejni dystrybutorzy.

Strategia MLM opiera si臋 na zasadzie „usta do ucha”, czyli polega na rekomendacji produkt贸w lub us艂ug przez osoby, kt贸re ju偶 z nich korzystaj膮 i s膮 zadowolone z ich jako艣ci. Dystrybutorzy zyskuj膮 poprzez budowanie swojej sieci sprzeda偶y i werbowanie kolejnych os贸b, co z kolei generuje wi臋ksze zyski dla firmy.

W marketingu wielopoziomowym, firmy zwykle oferuj膮 swoim dystrybutorom narz臋dzia marketingowe, szkolenia i wsparcie, aby pom贸c im w budowaniu swojej sieci i zwi臋kszaniu sprzeda偶y. Dystrybutorzy mog膮 zarabia膰 poprzez sprzeda偶 produkt贸w lub us艂ug bezpo艣rednio konsumentom, a tak偶e poprzez budowanie i rozwijanie swojej sieci dystrybutor贸w.

Krytycy strategii MLM twierdz膮, 偶e jest to forma piramidy finansowej, kt贸ra opiera si臋 na zwerbowaniu jak najwi臋kszej liczby ludzi, zamiast na rzeczywistej sprzeda偶y produkt贸w lub us艂ug. W odpowiedzi na te zarzuty, firmy MLM argumentuj膮, 偶e ich model biznesowy jest legalny i opiera si臋 na rzeczywistej sprzeda偶y produkt贸w lub us艂ug, a nie na schemacie piramidy finansowej.

Podsumowuj膮c, marketing wielopoziomowy polega na budowaniu sieci niezale偶nych dystrybutor贸w, kt贸rzy sprzedaj膮 produkty lub us艂ugi bezpo艣rednio konsumentom, a tak偶e rekrutuj膮 kolejnych dystrybutor贸w do firmy. Ta strategia opiera si臋 na zasadzie „usta do ucha” i umo偶liwia dystrybutorom budowanie swojego biznesu i zwi臋kszanie swoich zarobk贸w.

Czy system MLM jest legalny?

System MLM (Multi-Level Marketing) jest w wi臋kszo艣ci kraj贸w legalny, o ile dzia艂a w ramach prawa. Jednak偶e, w niekt贸rych krajach uznaje si臋 niekt贸re schematy MLM za nielegalne, je艣li s膮 uznawane za piramid臋 finansow膮 lub system oszustwa.

Wiele kraj贸w ma specjalne przepisy prawne dotycz膮ce MLM, takie jak wym贸g, aby dystrybutorzy osi膮gali wi臋kszo艣膰 swojego dochodu z bezpo艣redniej sprzeda偶y produkt贸w lub us艂ug, a nie z werbowania nowych dystrybutor贸w do systemu.

Warto podkre艣li膰, 偶e istniej膮 r贸偶ne modele biznesowe w ramach strategii MLM, a niekt贸re z nich mog膮 budzi膰 kontrowersje. W praktyce niekt贸re firmy MLM pr贸buj膮 dzia艂a膰 w ramach szarej strefy, przez co mog膮 stawa膰 si臋 obiektem kontrowersji.

W ka偶dym przypadku, przed rozpocz臋ciem pracy w firmie MLM, warto dok艂adnie zapozna膰 si臋 z warunkami wsp贸艂pracy, zrozumie膰 model biznesowy i upewni膰 si臋, 偶e dzia艂a on zgodnie z prawem.

Czy MLM to piramida finansowa? Na czym polega wielopoziomowy system sprzeda偶y bezpo艣redniej?

Nie wszystkie systemy MLM (Multi-Level Marketing) s膮 piramidami finansowymi, ale niekt贸re z nich mog膮 dzia艂a膰 w taki spos贸b.

Piramida finansowa to schemat oszustwa polegaj膮cy na tym, 偶e uczestnicy p艂ac膮 wpisowe, aby do艂膮czy膰 do systemu, a nast臋pnie zarabiaj膮 na werbowaniu kolejnych os贸b do systemu. W ten spos贸b, pieni膮dze wp艂acane przez nowych uczestnik贸w s膮 przekazywane do starszych uczestnik贸w na wy偶szych szczeblach piramidy. W ten spos贸b, system ten jest zwykle niestabilny, a uczestnicy na ni偶szych szczeblach trac膮 pieni膮dze, gdy system si臋 zawali.

W przypadku MLM, uczestnicy r贸wnie偶 zarabiaj膮 na werbowaniu nowych os贸b do systemu, ale w wi臋kszo艣ci przypadk贸w ich doch贸d zale偶y przede wszystkim od sprzeda偶y produkt贸w lub us艂ug oferowanych przez firm臋. W MLM uczestnicy cz臋sto musz膮 kupowa膰 produkty, aby m贸c je sprzedawa膰 lub korzysta膰 z nich do cel贸w w艂asnych. Zarobki zale偶膮 od wynik贸w sprzeda偶y, a nie tylko od liczby werbowanych os贸b.

Wa偶ne jest, aby zwr贸ci膰 uwag臋 na to, czy firma MLM dzia艂a zgodnie z prawem i czy stosuje uczciwe praktyki. Niekt贸re systemy MLM mog膮 wydawa膰 si臋 bardzo atrakcyjne, ale mo偶e okaza膰 si臋, 偶e trudno jest osi膮gn膮膰 zyski, poniewa偶 wi臋kszo艣膰 pieni臋dzy p艂ynie do os贸b na wy偶szych szczeblach systemu. Warto dok艂adnie zapozna膰 si臋 z warunkami wsp贸艂pracy, zanim zdecydujesz si臋 do艂膮czy膰 do systemu MLM.

Co odr贸偶nia marketing wielopoziomowy od innych form marketingu

Ludzie zastanawiaj膮 si臋, co odr贸偶nia marketing wielopoziomowy od innych form marketingu. Nale偶y tutaj przytoczy膰 to, 偶e w sprzeda偶y mo偶e by膰 zaanga偶owany praktycznie ka偶dy kupuj膮cy, kt贸ry wcze艣niej wyrazi艂 na to ch臋膰 oraz zgod臋. W takim przypadku je艣li wst膮i do struktury MLM to mo偶e zyska膰 rabaty na dane produkty dla siebie, ale te偶 prowizj臋 od sprzeda偶y.

Patrz膮c na to z innej strony, okazuje si臋, 偶e kilka kwestii jest do艣膰 podobnych do innych form marketingu.

Warto powiedzie膰 o marketingu internetowym, w kt贸rym s膮 tak samo istotne referencje oraz opinie klient贸w czy WOM.

Marketing wielopoziomowy mo偶liwo艣ci

Wiele os贸b zastanawia si臋 te偶, jak wygl膮da sprzeda偶 w marketingu wielopoziomowym. Okazuje si臋, 偶e podstaw膮 s膮 polecenia. To w艂a艣nie na nich opiera si臋 znaczna cz臋艣膰 biznesu. Trzeba te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e dystrybutorzy nabywaj膮 towary od przedsi臋biorstwa, a kolejno sprzedaj膮 je innym ludziom. Jednak偶e wszelacy przedstawiciele handlowi, na przyk艂ad osoby zaanga偶owane w dzia艂anie danego MLMu, mog膮 do swych konsument贸w dociera膰 w nieco odmienny spos贸b.

Mog膮 korzysta膰 nie tylko z tradycyjnych form, ale nierzadko sk艂aniaj膮 si臋 te偶 ku sieciowym rozwi膮zaniom.

Mowa tutaj przede wszystkim o social mediach, kt贸re s膮 obecnie niesamowicie popularne.

Dlaczego warto stawia膰 na marketing wielopoziomowy?

Wed艂ug ostatniego raportu IPSOS, wci膮偶 najistotniejsz膮 rol臋 odgrywa kontakt bezpo艣redni z klientem.

Okazuje si臋, 偶e blisko 75 procent dystrybutor贸w polega na takowym kontakcie, a znaczna cz臋艣膰 sprzeda偶y odbywa si臋 tradycyjnymi kana艂ami – w praktyce jest to 61 procent sprzeda偶y przez telefon, a 50 procent w czasie prezentacji produkt贸w na przyk艂ad w mieszkaniach u dystrybutor贸w.

Warto te偶 wiedzie膰, i偶 w przeciwie艅stwie do wi臋kszo艣ci obecnie dzia艂aj膮cych biznes贸w, przedsi臋biorstwa korzystaj膮ce z marketingu wielopoziomowego, jedynie w nieznacznym stopniu wykorzystuj膮 sprzeda偶 poprzez sw膮 witryn臋 internetow膮 b膮d藕 social media.

Dlatego us艂ugi b膮d藕 towary s膮 sprzedawane przez ludzi, kt贸rzy nierzadko sami przetestowali je na sobie, a kolejno chc膮 poleci膰 je innym osobom.

Warto zaznaczy膰, 偶e praktycznie ka偶da osoba, kt贸ra zaanga偶owa艂a si臋 w marketing wielopoziomowy ma sposobno艣膰 do zarabiania na dwa sposoby.

Albo samemu sprzedaje, albo rekrutuje i buduje struktur臋 agent贸w/partner贸w.

mlm marketing wielopoziomowy

Czy warto postawi膰 na marketing wielopoziomowy?

Trzeba te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na to, 偶e osoby, kt贸re zaanga偶owane s膮 w sprzeda偶 mog膮 same decydowa膰 o tym, w jaki spos贸b chc膮 pozyskiwa膰 nowych konsument贸w, a nast臋pnie zwi臋ksza膰 sw膮 sie膰.

Wiele raport贸w na temat marketingu wielopoziomowego wskazuje, 偶e dystrybutorzy kontaktuj膮 si臋 z potencjalnymi klientami i realizuj膮 sprzeda偶 wykorzystuj膮c kontakty z bliskimi.

Ponadto cz臋sto korzystaj膮 oni z kontakt贸w biznesowych oraz dzia艂a艅 w social mediach.

Marketing wielopoziomowy dzia艂a poprzez polecanie produktu b膮d藕 us艂ugi przez rodzin臋, znajomych, s膮siad贸w, czy koleg贸w z pracy.

Opr贸cz tego dystrybutorzy kontaktuj膮 si臋 z konsumentami stawiaj膮c cz臋sto na rozmowy telefoniczne, e-mail, a tak偶e inne niezaplanowane wydarzenia.

Bardzo ch臋tnie korzystaj膮 z w艂asnej witryny internetowej b膮d藕 bloga na, kt贸rym polecaj膮 produkty.

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Struktura w marketingu wielopoziomowym

Warto te偶 powiedzie膰 o strukturze w marketingu wielopoziomowym. Okazuje si臋, 偶e przedsi臋biorstwo dzia艂aj膮ce w formie marketingu wielopoziomowego sprzedaje swe towary dystrybutorom, tak偶e znanym jako konsultanci b膮d藕 ambasadorzy, po o wiele lepszych cenach.

Nale偶y zaznaczy膰, 偶e nierzadko rabaty mog膮 si臋ga膰 nawet 60 procent i s膮 uzale偶nione od wielko艣ci sprzeda偶y danych konsultant贸w.

Dlatego marketing wielopoziomowy jest znany przez ludzi tak偶e jako marketing sieciowy.

Jest tak, poniewa偶 ka偶dy z dystrybutor贸w mo偶e skutecznie zach臋ci膰 do sprzeda偶y nast臋pne osoby. Do tego dzia艂ania korzysta poprzez zastosowanie prowizji.

W ten spos贸b zwi臋kszane s膮 skutecznie swe zyski. Warto te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e ka偶da kolejna osoba te偶 mo偶e zaanga偶owa膰 do dzia艂ania kolejne.

Dzi臋ki temu budowana jest rozbudowana sie膰.

Efektem tego jest piramida, kt贸ra posuwa si臋 ci膮gle wy偶ej. Dlatego marketing wielopoziomowy jest niesamowicie skuteczny.

W dzisiejszych czasach wiele przedsi臋biorstw w Polsce z niego korzysta na szerok膮 skal臋. Warto zawsze stawia膰 na sprawdzone us艂ugi.

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy

A jak jest u Ciebie?

Przy okazji, daj zna膰 co s膮dzisz o dzisiejszym wpisie pt. Marketing wielopoziomowy przyk艂ady – co to jest i czy warto?

Napisz w komentarzu.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 111

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!