Istota marketingu (ważna koncepcja, filozofia i definicja)

Podstawy marketingu
Podstawy marketingu (prezentacja wykładu aby być TOP w Google)
5 stycznia, 2022
Marketing interaktywny
Marketing interaktywny (definicja, przykłady i interaktywność sprzedażowa)
6 stycznia, 2022
Istota marketingu
Istota marketingu

Co to Istota marketingu (ważna koncepcja, filozofia i definicja)

W tym artykule poruszymy podstawowe koncepcje marketingu. Istota marketingu to sposób działania i zarządzania w firmie, zorientowany na rynek i klienta. Więc wyróżnić poniżej możemy kilka podstawowych zasad.
Istota marketingu to:

 1. Potrzeby
 2. Czego chce kupujący
 3. Popyt
 4. Wartość dla klienta
 5. Wymiana
 6. Klient i konsument
 7. Zadowolenie klienta
 8. Zachwyt klienta
 9. Lojalność klienta
 10. Marketing kontra rynek.

Co jest istotą marketingu?

Podstawową istotą marketingu jest proces społeczny i zarządczy, w ramach którego jednostki lub firmy uzyskują to, czego potrzebują lub chcą, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę między sobą wartościowych produktów.

Natomiast czym jest sam marketing?

Marketing definicja Kotler: Dr Philip Kotler definiuje marketing jako naukę i sztukę odkrywania, tworzenia i dostarczania wartości w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego z zyskiem. Marketing identyfikuje niespełnione potrzeby i pragnienia.

Istota marketingu w przedsiębiorstwie

1. Potrzeby:

Potrzeby to podstawowe wymagania, których człowiek potrzebuje do istnienia. Składają się one głównie z wody, jedzenia, odzieży i schronienia. Wraz z tymi potrzebami, niektóre inne potrzeby, które są wymagane to edukacja, opieka medyczna, rozrywka i rekreacja. To trudne zadanie dla marketera, aby zidentyfikować potrzeby klientów, ponieważ klienci mogą nie być świadomi swoich potrzeb, a nawet jeśli są, to mogą nie być w stanie jasno przedstawić swoich potrzeb.

Pogląd, że marketer kreuje potrzeby, jest błędny. Potrzeba faktycznie istnieje na rynku; marketer musi po prostu zidentyfikować te potrzeby, uświadomić i sprawić, by klienci uwierzyli, że tylko ich firma jest w stanie zaspokoić te podstawowe pragnienia.
Potrzeby można dalej podzielić na 5 typów, jako:

 1. Stwierdzone potrzeby: Są to jasno określone potrzeby klienta; czyli klient jasno mówi firmie o swoich potrzebach. Są to parametry, które klient określa marketerowi produktu. Są najłatwiejsze do pokonania, ponieważ dzięki jawnie zgłoszonym marketer faktycznie wie, czego klient od nich chce. Na przykład klient może poprosić o tanią pralkę.
 2. Rzeczywiste potrzeby: Są to rzeczywiste potrzeby klientów, których może nie być w stanie wskazać sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawca musi zadawać klientom pytania, aby dowiedzieć się, jaki dokładnie jest charakter i istota zgłaszanej przez klienta potrzeby. Z powyższego przykładu – jeśli klient mówi, że chce tanią pralkę, może mówić, że musi kupić pralkę, która zużywa mniej energii elektrycznej, a tym samym oszczędza koszty. W tym przypadku słowo „tanie, lub niedrogie” oznacza, że ​​początkowy koszt może nie być mniejszy, ale koszt operacyjny powinien być niższy; i w tym celu sprzedawca musi zadać konkretne pytania, aby zrozumieć rzeczywiste wymagania klienta.
 3. Nieokreślone potrzeby: Są to korzyści, o które konsumenci nie proszą, ale oczekują ich w naturalny sposób od oferowanych produktów/usług. Np. Klient oczekuje dobrej obsługi z salonu, z którego zamierza zakupić pralkę.
 4. Rozkosz: Kiedy klient dostaje więcej niż to, czego potrzebuje i jeśli to go uszczęśliwia, nazywa się to przyjemnością. Potrzeby te pomagają marketerowi przekroczyć poziom oczekiwań klienta. Np. Jeśli przy zakupie sprzedawca zapewni klientowi bezpłatną osłonę, klient będzie zachwycony.
 5. Ukryte potrzeby: Są to potrzeby, których klient nie chce ujawniać, ale nadal daje wskazówkę, że je ma. Np. Klient chce, aby jego znajomi widzieli w nim osobę z wyczuciem gustu bo kupił ładną pralkę i zyskuje wtedy status społeczny.

2. Czego chce (pragnienie):

Potrzeby są o krok przed pożądaniem i są w dużej mierze zależne od potrzeb człowieka. Potrzeba staje się pragnieniem, gdy potrzeba jest skierowana do określonego obiektu. Pragnienia projektowane są zgodnie z gustem i preferencjami społeczeństwa.

Potrzeby już istnieją na rynku; jednak pragnienia mogą być tworzone przez marketerów. Można również powiedzieć, że Potrzeba i Chęć to pojęcia względne, ponieważ produkt może być przez kogoś uznany za potrzebę, ale może też być postrzegany jako pragnienie przez innych.

3. Popyt:

Popyt powstaje wtedy, gdy klient chce kupić dany produkt i ma możliwość za niego zapłacić. Firma powinna zbadać nie tylko, ile osób chce mieć swój produkt, ale także ile faktycznie byłoby na niego stać. Np. Wiele osób chciałoby kupić Lamborgini; jednak istnieje tylko niewielki segment, który może sobie pozwolić na jego zakup, co odzwierciedla popyt na rynku na ten samochód.
Popyt = Gotowość do zapłaty + Zdolność do zapłaty

4. Wartość klienta:

Wartość odzwierciedla sumę postrzeganych przez klientów korzyści i kosztów materialnych i niematerialnych. Tutaj koszty obejmują zarówno koszty ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne, podczas gdy korzyści obejmują zarówno te materialne, jak i niematerialne. Produkt lub usługa odnoszą sukces, gdy dostarcza kupującym wartość i satysfakcję. Wartość to zazwyczaj połączenie jakości, obsługi i ceny.
Wartość wzrasta wraz z jakością i obsługą, a maleje wraz z ceną. Wartość jest pojęciem względnym, ponieważ postrzegana korzyść dla jednej osoby może nie być korzyścią dla innych. Zmiany wartości oparte na czasie, miejscu i ludziach w odniesieniu do zmieniających się czynników środowiskowych. To twórczy proces istoty marketingowej jako wymiany między ludźmi i organizacjami na rynku.

Firmy starają się wymyślić listę dodatkowych korzyści, które mogą zapewnić w oparciu o gust i preferencje klientów. Produkt o wysokiej wartości nie tylko pomaga firmie w pozyskiwaniu nowych klientów, ale także pomaga zatrzymać obecnych.

5. Wymiana:

Jest to czynność uzyskania przedmiotu, który ktoś potrzebuje od drugiej osoby, oferując w zamian coś innego. Marketing ma miejsce, gdy jednostki decydują się na zaspokojenie potrzeb i pragnień poprzez wymianę. Marketing pomaga stworzyć środowisko biznesowe, w którym może mieć miejsce wymiana wartości.
Aby doszło do wymiany:

 • W każdy rodzaj wymiany powinny być zaangażowane co najmniej dwie strony.
 • Każda ze stron musi mieć coś, co interesuje drugą stronę.
 • Każda ze stron musi chcieć prowadzić wymianę z drugą stroną i mieć pożądaną lub przynajmniej akceptowalną opinię na temat drugiej strony.
 • Każda ze stron musi być całkowicie wolna od jakichkolwiek zobowiązań dotyczących przyjęcia lub odrzucenia oferty.
 • Każda ze stron musi być w stanie komunikować się i dostarczać produkt zgodnie z wymaganiami drugiej.

Np. Mężczyzna odwiedzający cukiernię może mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić ciastko, podczas gdy sieć cukierni powinna mieć to ciastko. Jeśli klient nie może się porozumieć, albo uzna, że ​​nie chce ciastka, albo nie ma dość pieniędzy, żeby je kupić, to nie będzie wymiany. Jeśli wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione, nastąpi wymiana pieniędzy na ciastko.

6. Klient i Konsument:

Klienci i konsumenci są używani zamiennie do określenia tej samej osoby, ale istnieje różnica. Ścieżka produktu, po jego zakupie, odróżnia klienta od konsumenta.

Jeżeli osoba fizyczna kupuje rzecz na własny użytek, to jest ona konsumentem; jeśli jednak osoba fizyczna kupuje produkt w prezencie lub kupuje go dla kogoś innego z jakiegokolwiek powodu, wówczas osobą kupującą ten produkt jest klientem, a osobą, która użyje produktu lub skorzysta z jego zakupu, jest rzeczywisty konsument. Klient może być konsumentem, ale konsument może, ale nie musi być klientem.

Np. Jeśli ktoś kupuje auto dla siebie, to jest zarówno klientem, jak i konsumentem tego samochodu, ale jeśli ojciec kupuje auto dla swojego syna, to ojciec będzie klientem, a syn konsumentem.

7. Zadowolenie klienta:

Zadowolenie odzwierciedla ocenę postrzeganej wydajności produktu w odniesieniu do oczekiwań. Zadowolenie klienta z zakupu zależy od tego, na ile wydajność produktu spełnia jego oczekiwania.

 • Jeżeli wykonanie nie spełnia oczekiwań, klient jest niezadowolony.
 • Jeśli odpowiada oczekiwaniom, klient jest zadowolony.
 • Jeśli przekracza oczekiwania, klient jest zachwycony.

W skrócie:
Wydajność < Oczekiwania → Niezadowolony klient
Wydajność = Oczekiwania → Zadowolony klient
Wydajność > Oczekiwania → Zadowolony klient

Zadowoleni klienci będą wielokrotnie kupować produkt i polecać to samo innym; jednak niezadowoleni klienci mogą przejść do konkurencji i zniechęcić innych do zakupu produktu. Marketerzy powinni być ostrożni przy ustalaniu oczekiwań. Jeśli stawiają zbyt niskie oczekiwania, mogą zadowolić tych, którzy kupują, ale nie przyciągną wystarczającej liczby klientów. Jeśli podniosą zbyt wysokie oczekiwania, klient może być rozczarowany.

8. Zachwyt klienta:

Zachwyt klienta można zdefiniować jako efekt dostarczenia produktu lub usługi, która przewyższa oczekiwania klienta w korzystnym doświadczeniu.

Wydajność > Oczekiwania → Zadowolony klient

W większości przypadków zachwyceni klienci wracają z powodu wspaniałych usług, jakie otrzymali od firmy. Istota marketingu jako w postaci zadowolenia klienta bezpośrednio wpływa na sprzedaż i rentowność firmy, ponieważ wyróżnia firmę oraz jej produkty i usługi na tle konkurencji.

Zachwyt klienta może wywołać sam produkt, towarzyszące mu standardowe usługi i/lub interakcja z ludźmi na pierwszej linii. Interakcja klienta z personelem jest największym źródłem możliwości tworzenia rozkoszy, ponieważ może być spersonalizowana i dostosowana do konkretnych potrzeb i życzeń klienta. Podczas kontaktów z punktami styku w firmie można zapewnić więcej niż tylko obsługę klienta.

Osoba na pierwszej linii może zaskoczyć klienta, okazując mu szczere osobiste zainteresowanie, oferując drobne uwagi, które mogą zadowolić klienta lub znaleźć rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.
Pracownicy są w stanie zbudować relację między klientem a marką.

9. Lojalność Klienta:

Lojalność można zdefiniować jako silne przekonanie klienta, że ​​oferta produktów/usług danej organizacji pozostaje dla niego najlepszą opcją. O klientach mówi się, że są lojalni, gdy konsekwentnie kupują określony produkt lub markę przez dłuższy czas.

Lojalność to także klienci, którzy są, nawet jeśli może być problem z produktami lub usługami firmy, tylko dlatego, że organizacja była dla nich dobra w przeszłości i zajmowała się ich problemami za każdym razem, gdy się pojawiały. Oznacza to, że klienci nie wyszukują konkurentów i nawet w kontakcie z konkurencją nie wykazują zainteresowania nimi.

Oznacza to również, że klient chce poświęcić czas i wysiłek na komunikację z organizacją, aby budować na wcześniejszych sukcesach i przezwyciężać wszelkie słabości. Lojalność można zmierzyć, mierząc siłę relacji między kupującym a sprzedającym lub między organizacją a jej klientem.

Prawdziwa lojalność wymaga zarówno udziału w portfelu, jak i w sercu, aby lojalni klienci nadal kupowali, nawet jeśli czynniki sytuacyjne mogą utrudnić ponowny zakup, takie jak brak zapasów lub alternatywni dostawcy próbują przekonać klientów do korzystanie z ofert promocyjnych. Np. Klient lojalny wobec określonej marki, takiej jak telefony apple, zawsze będzie chciał odkupić telefony apple, niezależnie od wielu innych konkurentów oferujących te same funkcje za stosunkowo niską cenę.

10. Marketing kontra Rynek:

Istota Marketing to proces, który ma na celu zainteresować grupę ludzi zakupem produktów lub usług firmy. Jest to funkcja organizacyjna i zestaw procesów, które współpracują ze sobą, aby skutecznie, wydajnie i zyskownie służyć rynkowi. Jest to zestaw procesów tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości klientom oraz zarządzania relacjami z klientami w sposób korzystny dla organizacji i jej interesariuszy.

Marketing to wszystkie te istotne działania, które ułatwiają handel. Obejmują one działania identyfikujące potrzeby konsumentów, takie jak badania rynku, oraz działania, które zaspokajają potrzeby konsumentów, np. pakowanie i dystrybucja. Działania marketingowe wspierają zatem marketing towarów i usług.

Rynek to zbiór kupujących i sprzedających. Obecnie większość przebiega w internecie, ale klasycznie targowisko to potocznie grupa ludzi, którzy chcą coś kupić. Jest to publiczne zgromadzenie, na którym odbywa się kupno i sprzedaż towarów. Jest to miejsce, w którym oferowane są towary do sprzedaży. Jest to zbiór osób lub instytucji, które mają podobne potrzeby i które może zaspokoić konkretny produkt.

Rynek to zatem zbiór wszystkich aktualnych i potencjalnych nabywców oferty rynkowej. Rynek to dowolna przestrzeń, w której odbywa się wymiana między kupującymi i sprzedającymi na dobrze zdefiniowany produkt. Ta przestrzeń może być rynkiem produktów, sklepem, między krajami lub e-commerce, czyli sklepem internetowym.

Najważniejsze terminy dotyczące istoty marketingu

Koncepcja marketingu, istotą koncepcji marketingu jest zagwarantowanie zadowolenia kupującym dzięki sprzedawaniu, oferowaniu i wytwarzaniu produktów i usług, które zaspokajają najsilniej potrzeby i wymagania nabywców na rynku.
Rodzaje marketingu, jest ich bardzo dużo i omówiliśmy je w naszym innym wpisie, ale przykładowe to:

 • ambient marketing.
 • content marketing.
 • remarketing.
 • marketing afiliacyjny.
 • marketing cyfrowy.
 • marketing internetowy.
 • marketing mobilny.
 • marketing narracyjny.

Historia marketingu, nie można do końca określić od kiedy powinniśmy liczyć rozwój marketingu. Niektórzy twierdzą, że jego początków musimy doszukiwać się w rozpoczęciu rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych osiemnastego wieku, z kolei inne osoby twierdzą że od pierwszej połowy dwudziestego wieku.

To wszystko o marketingu i jego istocie. Pamiętaj że planowanie to podstawa, dalej mamy składowe jak odpowiedni instrument przekazu czy reklama. I jeszcze jedno, pamiętaj że orientacja to nie to samo co istota marketingu.

Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie, pozycjonowanie, SEO i całą strategię internet marketing. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)