Model sita: Skuteczne narz臋dzie doboru pracownik贸w dla Twojej firmy

Model sita

Wst臋p – Model sita: Skuteczne narz臋dzie doboru pracownik贸w dla Twojej firmy

W dzisiejszym dynamicznym 艣rodowisku biznesowym, jednym z kluczowych czynnik贸w sukcesu ka偶dej firmy jest odpowiedni dob贸r pracownik贸w. Wyb贸r w艂a艣ciwych kandydat贸w do zespo艂u mo偶e mie膰 znacz膮cy wp艂yw na efektywno艣膰 dzia艂ania organizacji oraz osi膮ganie zamierzonych cel贸w. Aby u艂atwi膰 ten proces, wprowadza si臋 r贸偶norodne modele i metody selekcji, a jednym z najpopularniejszych i skutecznych jest model sita. W niniejszym artykule przyjrzymy si臋 bli偶ej temu podej艣ciu do doboru pracownik贸w oraz om贸wimy jego definicj臋, rodzaje, wady i zalety, a tak偶e zastosowanie w praktyce.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Co to jest model sita?

Model sita, znany r贸wnie偶 jako model przesiewowy, jest jednym z najcz臋艣ciej stosowanych narz臋dzi w procesie rekrutacji i selekcji pracownik贸w. Polega on na przeprowadzeniu wst臋pnego przesiewu kandydat贸w na podstawie okre艣lonych kryteri贸w, aby wy艂oni膰 tych najbardziej odpowiednich do dalszego etapu procesu rekrutacyjnego.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Definicja modelu sita

Model sita mo偶na zdefiniowa膰 jako strukturaln膮 i systematyczn膮 metod臋 oceny kandydat贸w, w kt贸rej stosuje si臋 zestaw kryteri贸w selekcji w celu skoncentrowania si臋 na poszukiwaniu os贸b, kt贸re najlepiej pasuj膮 do wymaga艅 okre艣lonego stanowiska. Jest to proces oparty na analizie i por贸wnywaniu cech, umiej臋tno艣ci, do艣wiadczenia i innych aspekt贸w zawodowych kandydat贸w.

Jak stworzy膰 model sita?

Tworzenie modelu sita wymaga starannego planowania i zdefiniowania kryteri贸w, kt贸re b臋d膮 mia艂y kluczowe znaczenie przy ocenie kandydat贸w. Oto kilka krok贸w, kt贸re mog膮 pom贸c w tworzeniu efektywnego modelu sita:

 1. Analiza stanowiska pracy: Dok艂adne zrozumienie wymaga艅 i oczekiwa艅 dotycz膮cych danej pozycji jest niezb臋dne. Przeprowad藕 szczeg贸艂ow膮 analiz臋 stanowiska, okre艣laj膮c kluczowe umiej臋tno艣ci, do艣wiadczenie, wykszta艂cenie i inne aspekty wa偶ne dla wykonywanych obowi膮zk贸w.
 2. Okre艣lenie kryteri贸w selekcji: Na podstawie analizy stanowiska pracy nale偶y opracowa膰 zestaw kryteri贸w, kt贸re b臋d膮 mia艂y wp艂yw na wyb贸r kandydat贸w. Mog膮 to by膰 zar贸wno kryteria merytoryczne (np. umiej臋tno艣ci techniczne), jak i behawioralne (np. umiej臋tno艣膰 pracy zespo艂owej).
 3. Waga kryteri贸w: Przyporz膮dkuj wag臋 ka偶demu kryterium selekcji, aby okre艣li膰, kt贸re z nich s膮 najwa偶niejsze dla danego stanowiska. To pozwoli na bardziej precyzyjne por贸wnywanie kandydat贸w.
 4. Opracowanie systemu punktacji: Przydziel punkty lub oceny dla ka偶dego kryterium w celu dokonania obiektywnej oceny kandydat贸w. System punktacji powinien by膰 sp贸jny i uwzgl臋dnia膰 r贸偶nice w wadze kryteri贸w.
 5. Przeprowadzenie wst臋pnego przesiewu: Wykorzystuj膮c opracowany model sita, przesiej kandydat贸w na podstawie ich spe艂nienia okre艣lonych kryteri贸w. Wybierz tych, kt贸rzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikuj ich do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego.

Model sita – rodzaje

W zale偶no艣ci od potrzeb i specyfiki organizacji, istnieje kilka rodzaj贸w modeli sita, kt贸re mo偶na stosowa膰 w procesie rekrutacji. Oto niekt贸re z najpopularniejszych:

 1. Model sita oparty na kompetencjach: Ten model skupia si臋 na ocenie konkretnej listy kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Kandydaci s膮 oceniani pod k膮tem posiadania i wykazywania tych kompetencji.
 2. Model sita oparty na wynikach test贸w: W tym modelu kandydaci przechodz膮 r贸偶ne testy lub badania, kt贸re pozwalaj膮 na ocen臋 ich umiej臋tno艣ci w konkretnych obszarach.
 3. Model sita oparty na do艣wiadczeniu: Ten model opiera si臋 g艂贸wnie na ocenie do艣wiadczenia zawodowego kandydat贸w. Kandydaci s膮 oceniani na podstawie liczby lat pracy w bran偶y lub na podobnym stanowisku.
 4. Model sita oparty na referencjach: W tym modelu referencje od wcze艣niejszych pracodawc贸w s膮 kluczowym czynnikiem oceny kandydat贸w. Opinie i rekomendacje os贸b, kt贸re pracowa艂y wcze艣niej z danym kandydatem, maj膮 du偶e znaczenie.

Model sita – przyk艂ady

Przyjrzyjmy si臋 teraz kilku przyk艂adom zastosowania modelu sita w praktyce:

 1. Firma IT: Podczas rekrutacji programist贸w, model sita oparty na kompetencjach mo偶e obejmowa膰 ocen臋 umiej臋tno艣ci programowania w konkretnych j臋zykach, znajomo艣膰 framework贸w i narz臋dzi, a tak偶e zdolno艣膰 do rozwi膮zywania problem贸w technicznych.
 2. Bran偶a hotelarska: W przypadku rekrutacji personelu hotelowego, model sita oparty na do艣wiadczeniu mo偶e uwzgl臋dnia膰 ocen臋 liczby lat pracy w hotelarstwie, znajomo艣膰 specyficznych procedur obs艂ugi go艣ci oraz umiej臋tno艣膰 pracy w dynamicznym i stresuj膮cym 艣rodowisku.
 3. Agencja reklamowa: W agencji reklamowej, model sita oparty na portfolio mo偶e obejmowa膰 ocen臋 wcze艣niejszych realizacji i projekt贸w, umiej臋tno艣ci kreatywnego my艣lenia oraz skuteczno艣膰 w komunikacji z klientami.

Wady i zalety modeli sita

Przy ocenie modeli sita wa偶ne jest r贸wnie偶 uwzgl臋dnienie ich wad i zalet. Oto kilka najwa偶niejszych punkt贸w:

Wady:

 1. Uproszczona ocena: Model sita cz臋sto opiera si臋 na ocenie kandydat贸w na podstawie okre艣lonych kryteri贸w, co mo偶e prowadzi膰 do uproszczonej oceny ich pe艂nego potencja艂u.
 2. Subiektywno艣膰 oceny: Pomimo stara艅 o obiektywizm, ocena kandydat贸w w oparciu o model sita mo偶e nadal by膰 subiektywna, zale偶na od preferencji i do艣wiadcze艅 os贸b przeprowadzaj膮cych selekcj臋.
 3. Brak uwzgl臋dnienia niemierzalnych czynnik贸w: Model sita mo偶e nie uwzgl臋dnia膰 niemierzalnych czynnik贸w, takich jak motywacja, zaanga偶owanie czy potencja艂 rozwoju kandydat贸w.

Zalety:

 1. Skracanie czasu procesu rekrutacji: Model sita umo偶liwia szybki i efektywny przesiew kandydat贸w, co pozwala zaoszcz臋dzi膰 czas i zasoby firmy.
 2. Obiektywizm w ocenie: System punktacji i konkretne kryteria selekcji w modelu sita mog膮 przyczyni膰 si臋 do wi臋kszej obiektywno艣ci oceny kandydat贸w.
 3. Koncentracja na istotnych czynnikach: Model sita pozwala skoncentrowa膰 si臋 na kluczowych kryteriach i cechach, kt贸re s膮 wa偶ne dla danej pozycji, eliminuj膮c kandydat贸w nie spe艂niaj膮cych tych wymaga艅.

Jak napisa膰 model sita?

Aby napisa膰 efektywny model sita, warto wzi膮膰 pod uwag臋 kilka istotnych element贸w. Oto kilka wskaz贸wek dotycz膮cych tego, co powinien zawiera膰 model sita:

 1. Opis stanowiska: Wprowad藕 czytelnika w kontekst, przedstawiaj膮c kr贸tki opis stanowiska, dla kt贸rego b臋dzie tworzony model sita. Uwzgl臋dnij kluczowe obowi膮zki, umiej臋tno艣ci i oczekiwania dotycz膮ce kandydat贸w.
 2. Kryteria selekcji: Precyzyjnie okre艣l zestaw kryteri贸w, kt贸re b臋d膮 mia艂y wp艂yw na ocen臋 kandydat贸w. Ustal, czy b臋d膮 to kryteria merytoryczne, behawioralne czy obie te kategorie.
 3. Waga kryteri贸w: Przyporz膮dkuj wagi ka偶demu kryterium, aby pokaza膰, kt贸re z nich s膮 najwa偶niejsze. Mo偶esz u偶y膰 skali od 1 do 10 lub ustali膰 procentowy udzia艂 ka偶dego kryterium w procesie selekcji.
 4. System punktacji: Opracuj system punktacji lub oceniania, kt贸ry umo偶liwi obiektywn膮 ocen臋 kandydat贸w. Okre艣l zakres punkt贸w dla ka偶dego kryterium i ustal, jakie wyniki b臋d膮 oznacza膰 wysok膮, 艣redni膮 lub nisk膮 ocen臋.
 5. Etapy procesu rekrutacyjnego: W modelu sita mo偶esz r贸wnie偶 uwzgl臋dni膰 informacje na temat kolejnych etap贸w procesu rekrutacyjnego, takich jak testy, rozmowy kwalifikacyjne czy ocena referencji.

Zastosowanie Modelu sita podczas rekrutacji

Model sita znajduje szerokie zastosowanie w praktyce podczas procesu rekrutacyjnego. Mo偶e by膰 stosowany zar贸wno na etapie wst臋pnego przesiewu aplikacji, jak i na p贸藕niejszych etapach selekcji. Przy jego pomocy mo偶na skutecznie ograniczy膰 liczb臋 kandydat贸w do dalszego rozwa偶enia i skoncentrowa膰 si臋 na tych, kt贸rzy najbardziej spe艂niaj膮 wymagania stanowiska.

Podczas procesu rekrutacyjnego warto r贸wnie偶 pami臋ta膰 o elastyczno艣ci modelu sita. W zale偶no艣ci od konkretnych potrzeb firmy i charakteru stanowiska, mo偶na dostosowa膰 kryteria i wagi, aby uzyska膰 najlepsze rezultaty.

Zako艅czenie – podsumowanie

Model sita jest skutecznym narz臋dziem, kt贸re u艂atwia dob贸r odpowiednich pracownik贸w do przedsi臋biorstwa.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 0 / 5. Liczba g艂os贸w: 0

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!
Model sita: Skuteczne narz臋dzie doboru pracownik贸w dla Twojej firmy
U偶ywamy plik贸w cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewni膰 Ci najbardziej odpowiednie wra偶enia, zapami臋tuj膮c Twoje preferencje. Klikaj膮c 鈥濧kceptuj臋鈥, wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie plik贸w cookie. Je艣li nie wyra偶asz zgody, ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookies mo偶esz zmieni膰 w swojej przegl膮darce.
Czytaj wi臋cej