Innowacyjny marketing -co to jest, ustawienia krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]

innowacyjny marketing
innowacyjny marketing

Czym jest marketing innowacji, a czym innowacyjny marketing?

Co ma wsp贸lnego marketing z innowacjami? Tak na prawd臋 to ca艂kiem sporo i to znacznie wi臋cej ni偶 wi臋kszo艣膰 ludzi my艣li! Z jednej strony innowacja mo偶e odnie艣膰 sukces tylko dzi臋ki marketingowi; z drugiej strony, marketing potrzebuje innowacji, aby produkt odni贸s艂 sukces.

Marketing innowacji jako dyscyplina obejmuje dzia艂ania marketingowe w procesie innowacji. Obejmuje to na przyk艂ad badania, testy koncepcji, test prototyp贸w, ich interakcji z klientami, potrzeby klient贸w oraz wprowadzanie na rynek nowych produkt贸w. To s膮 kluczowe zadania w zarz膮dzaniu innowacjami, a marketing innowacji odgrywa bardzo wa偶n膮 rol臋 w zapewnianiu i zwi臋kszaniu sukcesu.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

MARKETING INNOWACJI kontra INNOWACYJNY MARKETING 鈥 czym si臋 r贸偶ni膮?

Na pierwszy rzut oka mo偶na za艂o偶y膰, 偶e te dwa terminy nie r贸偶ni膮 si臋 od siebie. Ale tak nie jest. Zobacz:

Marketing innowacji definicja: Marketing innowacji to marketing nowego produktu lub us艂ugi. Innowacj膮 w tym sensie jest nowa oferta i spos贸b wprowadzania, wychodzenia na rynek oraz rozwijania i skalowania produkt贸w i us艂ug.

R贸偶ni si臋 to od innowacyjnego marketingu, kt贸ry oznacza wdro偶enie nowej metody marketingowej, kt贸rej wcze艣niej nie stosowano.

Reasumuj膮c: marketing innowacji jest aspektem marketingu nowych produkt贸w/us艂ug, natomiast marketing innowacyjny jest wtedy, gdy sama metoda marketingu jest nowa.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Marketing i innowacja id膮 ze sob膮 w parze

Peter Drucker powiedzia艂 kiedy艣 s艂ynne:

鈥濨iznes pe艂ni tylko dwie funkcje 鈥 marketing i innowacyjno艣膰鈥.

Uwa偶a艂 marketing i innowacyjno艣膰 za wa偶n膮 podstaw臋 sukcesu firmy.

To wystarczaj膮cy pow贸d, aby przyjrze膰 si臋 celowi i roli marketingu z perspektywy innowacji. Marketing obejmuje zadania maj膮ce na celu zwi臋kszenie sprzeda偶y. Nacisk k艂adziony jest na orientacj臋 na klienta i rynek; wszystkie produkty, us艂ugi i procesy maj膮 by膰 dostosowane do potrzeb klient贸w i u偶ytkownik贸w.

Marketing pe艂ni bardzo wszechstronn膮 rol臋. W jego sk艂ad zaliczamy s艂ynne 4P, zadania strategiczne, czy badanie rynku.

Badanie rynku to identyfikacja potrzeb klient贸w (obecnych i przysz艂ych potrzeb rynkowych), a tak偶e badanie mo偶liwych potencja艂贸w rynkowych.

W oparciu o strategi臋 firmy sporz膮dzane s膮 plany marketingowe.

W wielu przypadkach marketing odgrywa r贸wnie偶 wiod膮c膮 rol臋 w opracowywaniu strategii. Starannie opracowany jest w stanie zidentyfikowa膰 strategicznie wa偶ne rynki na podstawie np. informacji zwrotnych, czy informacji rynkowych.

4P to marketing mix dla produkt贸w marketingowych. Na ten temat na blogu mamy inny artyku艂, kt贸ry mo偶esz przeczyta膰.

Z do艣wiadczenia mo偶emy powiedzie膰 偶e istnieje wiele nak艂adaj膮cych si臋 na siebie dzia艂a艅 mi臋dzy marketingiem a zarz膮dzaniem innowacjami.

W sumie innowacyjne metody marketingowe cz臋sto daj膮 dobre rezultaty poniewa偶 nie s膮 nasycone przez konkurencje.

Na przyk艂ad badanie potrzeb klient贸w, analizowanie trend贸w i definiowanie polityki cenowej-produktowej w marketingu mix z rozwojem produktu i projektowaniem produktu to tak偶e zadania, kt贸rych mo偶emy doszuka膰 si臋 w funkcji zarz膮dzania innowacjami.

Jak ju偶 widzisz bardzo du偶o nak艂ada si臋 na siebie i te wsp贸艂zale偶no艣ci jasno pokazuj膮, 偶e marketing innowacji istnieje i musi istnie膰.

innowacyjny marketing
innowacyjny marketing

Marketing innowacji definicja

Marketing innowacji obejmuje wszystkie dzia艂ania zwi膮zane z zarz膮dzaniem innowacjami, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do promocji sukcesu rynkowego nowych produkt贸w i us艂ug. Je艣li we藕miemy pod uwag臋, 偶e rzeczywistym zadaniem i misj膮 innowacji jest sukces rynkowy, staje si臋 jasne, 偶e marketing innowacji odgrywa niezwykle wa偶n膮 rol臋 w procesie innowacji.

Marketing innowacji obejmuje zatem bardzo szeroki zakres zada艅, w szczeg贸lno艣ci wszelkie dzia艂ania, kt贸re s膮 zwi膮zane z orientacj膮 na klienta i rynek oraz kt贸re umo偶liwiaj膮 skuteczne wprowadzenie na rynek nowego produktu lub us艂ugi.

Na pocz膮tku procesu innowacji marketing innowacji przyczynia si臋 do identyfikacji przysz艂ych i nowych mo偶liwo艣ci rynkowych oraz badania potrzeb klient贸w:

 • Badania potencja艂贸w rynkowych, takich jak atrakcyjno艣膰 rynku, wielko艣膰 rynku, potencja艂 dla nowych produkt贸w itp.
 • Badanie wymaga艅 klient贸w w okre艣lonych segmentach rynku lub kategoriach produkt贸w: mowa tutaj o bie偶膮cych potrzebach w trakcie konkretnego projektu innowacyjnego, ale tak偶e ocieramy si臋 o przewidywanie przysz艂ych potrzeb i w rezultacie wyprowadzenie nowego potencja艂u innowacyjnego.

W trakcie procesu rozwoju produktu, marketing innowacji ma za zadanie ci膮g艂e anga偶owanie w ten proces klient贸w i u偶ytkownik贸w. Celem jest zebranie informacji zwrotnych od klient贸w i rynku na temat bie偶膮cych wydarze艅.

Mo偶emy to robi膰 np za pomoc膮 test贸w koncepcyjnych, prototypowych i beta. Zbierane s膮 informacje zwrotne na temat nowych produkt贸w kt贸re s膮 uzyskiwane w celu przetestowania przysz艂ej akceptacji produktu oraz w艂膮czenia do艣wiadcze艅 i pomys艂贸w do procesu rozwoju w celu dalszego rozwoju.

G艂贸wnym zadaniem w marketingu innowacji jest marketing nowego produktu lub us艂ugi, kt贸ry jest zadaniem ci膮g艂ym i powi膮zanym z zarz膮dzaniem cyklem 偶ycia produktu. Dotyczy to zar贸wno marketingu wewn臋trznego, jak i zewn臋trznego:

 1. Pierwszym krokiem b臋dzie przekonanie w艂asnych pracownik贸w firmy o nowej innowacji, poniewa偶 tylko w ten spos贸b mo偶na wprowadzi膰 produkt na rynek.
 2. Drugim krokiem jest sprzeda偶 na zewn膮trz. Obejmuje to kompletny marketing mix 4p z pozycjonowaniem produkt贸w, cenami, komunikacj膮 i reklam膮, kana艂ami sprzeda偶y i wieloma innymi.

Marketing innowacji obejmuje zatem zadania z zakresu frontendu, backendu i developmentu, co czyni go bardzo wa偶n膮 funkcj膮 mi臋dzywydzia艂ow膮, kt贸ra odgrywa bardzo wa偶n膮 rol臋 w ca艂ym procesie innowacji. To r贸wnie偶 pokazuje, jak 艣ci艣le ze sob膮 powi膮zane s膮 zadania marketingu i innowacji.

Znaczenie e marketingu innowacji

Widzisz ju偶 jak wa偶na jest funkcja jak膮 posiada innowacyjny marketing, a tak偶e marketing innowacji w procesie rozwoju przedsi臋biorstw. Marketing innowacji odgrywa rol臋 we wszystkich fazach, zapewniaj膮c w ten spos贸b orientacj臋 na klienta i rynek, b臋d膮c膮 wa偶n膮 d藕wigni膮 pozwalaj膮c膮 unikn膮膰 niepowodzenia innowacji.

Je艣li jednak marketing innowacji nie jest egzekwowany i realizowany w spos贸b priorytetowy, istnieje wiele zagro偶e艅 i niebezpiecze艅stw, kt贸rych nale偶y unika膰 w projekcie innowacyjnym.

 • W przypadku braku informacji o rynku, klientach, u偶ytkownikach i ich potrzebach lub gdy s膮 one nieadekwatne (np. niereprezentatywne lub niepe艂ne), podejmowane s膮 b艂臋dne decyzje w odniesieniu do produktu lub rynku docelowego, kt贸re mog膮 nap臋dza膰 to 偶e b臋dziemy szli w niew艂a艣ciwym kierunku i w rezultacie doprowadzimy projekt do upadku.
 • Na przyk艂ad wybierany jest niew艂a艣ciwy rynek docelowy lub zaspokajane s膮 nieistotne potrzeby.
 • Produkt si臋 nie sprzedaje. Nie musi to koniecznie oznacza膰, 偶e produkt jest z艂y. Istniej膮 przeci臋tne produkty, kt贸re si臋 doskonale sprzedaj膮 i dlatego odnosz膮 wi臋ksze sukcesy ni偶 te, kt贸re s膮 z najwy偶szej p贸艂ki, ale s膮 藕le reklamowane.
 • Marketing jest zatem wa偶nym czynnikiem sukcesu, zar贸wno wewn臋trznie, jak i zewn臋trznie.

Powy偶sze punkty jasno pokazuj膮, 偶e marketing innowacji jest wa偶n膮 d藕wigni膮 sukcesu. Niestety wi臋kszo艣膰 nowych produkt贸w ko艅czy si臋 niepowodzeniem, a wiele przyczyn wynika z braku orientacji na klienta i marketingu. Dlatego mened偶erowie innowacji i kierownicy projekt贸w musz膮 zajmowa膰 si臋 marketingiem innowacji i 艣ci艣le wsp贸艂pracowa膰 z marketingiem i sprzeda偶膮.

Ostatnio cieszy si臋 du偶ym zainteresowaniem dzia艂alno艣膰 w tej materii i sporo os贸b wpisuje w google has艂a w stylu innowacyjny marketing praca.

Co tworzy marketing innowacji?

Marketing innowacji sk艂ada si臋 z kilku element贸w, w tym:

 1. Zorientowanie na dzia艂anie i testowanie: marketing innowacji opiera si臋 na ci膮g艂ym dzia艂aniu, testowaniu i ulepszaniu, aby mie膰 pewno艣膰, 偶e dostarcza on warto艣ci klientom i pomaga firmie osi膮ga膰 cele biznesowe.Analiza potrzeb klient贸w: dobry marketing innowacji opiera si臋 na zrozumieniu potrzeb i oczekiwa艅 klient贸w, aby m贸c dostarcza膰 im warto艣ciowych produkt贸w i us艂ug.
 2. Kreatywno艣膰 i innowacyjne pomys艂y: marketing innowacji wymaga wyj膮tkowej kreatywno艣ci i wyobra藕ni, aby wymy艣li膰 i wdro偶y膰 unikalne rozwi膮zania, kt贸re zaskocz膮 i zainspiruj膮 klient贸w.
 3. Wsparcie ze strony zarz膮du: dobry marketing innowacji wymaga zaanga偶owania i wsparcia ze strony zarz膮du, aby mie膰 odpowiednie zasoby i kreatywn膮 swobod臋 do dzia艂ania.
 4. Skuteczne komunikowanie si臋: aby innowacja odnios艂a sukces, konieczne jest skuteczne przekazanie jej warto艣ci i zalet klientom, poprzez efektywny marketing i PR.

Jakie s膮 rodzaje innowacji?

Rodzaje innowacji mo偶na podzieli膰 na kilka kategorii:

 1. Marketingowe – dotycz膮 wprowadzenia nowych strategii marketingowych lub ulepszenia ju偶 istniej膮cych.
 2. Technologiczne – dotycz膮 wprowadzenia nowych technologii i ich wdro偶enia.
 3. Produktowe – dotycz膮 rozwoju i ulepszenia produkt贸w lub us艂ug.
 4. Procesowe – dotycz膮 ulepszania i optymalizacji proces贸w wewn臋trznych lub biznesowych.
 5. Biznesowe – dotycz膮 wprowadzenia nowych modeli biznesowych lub zmian w istniej膮cych.

W zale偶no艣ci od rodzaju innowacji, celem mo偶e by膰 zwi臋kszenie efektywno艣ci, zysku, zasi臋gu, wprowadzenie na rynek nowego produktu lub us艂ugi.

Innowacyjny e marketing podsumowanie

Innowacyjny marketing pozwala znajdowa膰 cz臋sto tanie i bardzo skuteczne rozwi膮zania jak rozwija膰 produkt i firm臋. Innym poj臋ciem kt贸re brzmi bardzo podobnie jest marketing innowacji ale z go艂a oznacza co艣 innego.

Marketing innowacji dzia艂a na pocz膮tku procesu innowacji w celu zbadania potencja艂u rynkowego i potrzeb klient贸w, uzyskuje informacje zwrotne od klienta w procesie rozwoju i sprzedaje produkt na ko艅cu procesu.

Marketing innowacji zapewnia zatem, 偶e nowe produkty i us艂ugi s膮 dostosowane do rynku i klient贸w. Jest to jeden z najwi臋kszych czynnik贸w sukcesu w zarz膮dzaniu innowacjami w celu zwi臋kszenia mo偶liwo艣ci uzyskania przychod贸w i wyeliminowania wpadek i niepotrzebnego marnotrawstwa.

Dlatego osoby odpowiedzialne za innowacje musz膮 intensywnie zajmowa膰 si臋 tematem marketingu innowacji oraz 艣ci艣le wsp贸艂pracowa膰 z marketingiem i sprzeda偶膮. Najwy偶szym priorytetem dla nas wszystkich musi by膰 opracowanie nowego produktu, kt贸ry klienci b臋d膮 chcieli kupowa膰 jak szaleni.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Co to jest innowacyjno艣膰 marketingowa?

Innowacyjno艣膰 marketingowa oznacza stosowanie nowych i kreatywnych podej艣膰 do dzia艂a艅 marketingowych, kt贸re pozwalaj膮 na lepsze dotarcie do klient贸w, zwi臋kszenie ich lojalno艣ci i uzyskanie przewagi nad konkurencj膮. Mo偶e to obejmowa膰 wprowadzanie nowych produkt贸w lub us艂ug, reklamy interaktywne, marketing szeptany, marketing mobilny, programy lojalno艣ciowe itp. Celem innowacyjno艣ci marketingowej jest stworzenie warto艣ci dla klient贸w i zwi臋kszenie przydatno艣ci oferty, a tak偶e umo偶liwienie firmie zdobycia i utrzymania pozycji lidera na rynku.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!