Efekt sieciowy (ang. network effect, network externality lub demand-side economies of scale)- co to efekt sieciowy?

Efekt sieciowy (ang. network effect, network externality lub demand-side economies of scale)- co to efekt sieciowy?

Efekt sieciowy efekt sieci

Czym jest efekt sieci?

Efekt sieci, czyli z j臋zyka angielskiego network effect lub demand-side economies of scale, jest to teoria o wp艂ywie ilo艣ci konsument贸w na warto艣膰 danego dobra. Teoria odnosi si臋 do najr贸偶niejszych d贸br, kt贸re na przestrzeni lat da艂y zarobi膰 inwestorom, gdy dosz艂o do ich zwi臋kszonej adopcji w艣r贸d spo艂ecze艅stwa. Adopcja mo偶e dotyczy膰 najr贸偶niejszej rzeczy, kt贸ra w danym momencie jest znana w艣r贸d mniejszego grona os贸b.

Je艣li dane dobro staje si臋 popularne, to wcze艣niejsi konsumenci odnosz膮 z tego korzy艣膰. W艣r贸d przyk艂ad贸w skuteczno艣ci efekty sieciowego mo偶na wymieni膰 adaptacje w艣r贸d ludzi telefaksu, telefonu lub Internetu. Efekt sieciowy mo偶e si臋 pojawi膰 w艣r贸d najr贸偶niejszych system贸w oddanych do u偶ytku spo艂ecze艅stwu. Cz臋sto s膮 to systemy podobne, kt贸re jednocze艣nie r贸偶ni膮 si臋 od siebie poszczeg贸lnymi elementami i konkuruj膮 ze sob膮. Za sukces poszczeg贸lnej sieci z regu艂y odpowiada jej przydatno艣膰 i akceptacja przez konsument贸w. Im lepsza jako艣膰 danego dobra, tym prawdopodobnie lepiej przyjmie si臋 na rynku. Ciekawym przypadkiem zwi膮zanym z efektem sieciowym jest pojawienie si臋 klawiatury QWERTY.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Jest to klawiatura, kt贸ra przyj臋艂a si臋 praktycznie w wi臋kszo艣ci krajach. W Europie jest to podstawowa klawiatura, kt贸r膮 u偶ywa si臋 wsz臋dzie. Wspomniana klawiatura posiada charakterystyczny uk艂ad liter, kt贸re znajduj膮 si臋 w alfabecie 艂aci艅skim. Klawiatur臋 QWERTY zacz臋to u偶ywa膰 powszechnie do pisania i sta艂a si臋 nieod艂膮cznym elementem produkowanych komputer贸w. Wynalazc膮 uk艂adu liter w klawiaturze QWERTY by艂 ameryka艅ski dziennikach nazywaj膮cy si臋 Christopher Latham Sholes.

Mia艂o to miejsce w 1878 roku, gdzie natychmiast opatentowano pierwsze urz膮dzenie s艂u偶膮ce do pisania i bazuj膮ce na omawianym uk艂adzie liter. Wynalazek znacz膮co u艂atwi艂 spos贸b pisania na klawiaturze, co przenios艂o si臋 na przyspieszenie jego adaptacji. W ten spos贸b klawiatura poniek膮d zdeklasowa艂a konkurencj臋 na rynku i zosta艂a zaadoptowana w licznych krajach. Mo偶na tutaj zaobserwowa膰 klasyczny przyk艂ad dzia艂ania efektu sieciowego, kt贸ry powoduje zwi臋kszon膮 adaptacj臋 danego wynalazku, poprzez zwi臋kszenie ilo艣ci konsument贸w korzystaj膮cych z niego. Klawiatura QWERTY poprzez powszechn膮 adaptacj臋 i dzia艂anie efektu sieci sta艂a si臋 standardem w艣r贸d urz膮dze艅 tego typu.

Konkurencyjne firmy pracuj膮ce nad inn膮 technologi膮 nie by艂y w stanie zagrozi膰 temu wynalazkowi. Efekt sieciowy to cz臋sty spos贸b na to, aby dane przedsi臋biorstwo wybi艂o si臋 ze swoim produktem na rynku. Jest to poniek膮d darmowy spos贸b reklamowania danego produktu przez spowodowanie efektu sieciowego. Efekt sieciowy nie zawsze dzia艂a w spos贸b sprzyjaj膮cy ludziom. Niekiedy firmy pr贸buj膮 wykorzysta膰 ten efekt dla swoich korzy艣ci, gdzie jednocze艣nie szkodz膮 swoim konsumentom.

Obecna polityka stara si臋 uregulowa膰 rynek, aby efekt sieciowy nie by艂 nadmiernie wykorzystywany. Efekt sieci pojawia si臋 w wielu miejscach, gdy spojrzymy na najr贸偶niejsze dziedziny 偶ycia. Aktualnie historia pokaza艂a pojawienie si臋 efektu sieciowego w przypadku radia, telewizji lub telekomunikacji. Efekt sieciowy pojawi艂 si臋 tak偶e w przypadku adaptacji Internetu, oprogramowania, wykorzystania kart kredytowych lub sprz臋tu komputerowego. Niekiedy do czynienia z efektem sieciowym mamy w przypadku gie艂d. Warto tutaj wspomnie膰, i偶 efekt sieciowy mo偶e przyczyni膰 si臋 do tego, 偶e inwestorzy inwestuj膮cy w dane dobro znacz膮co zwi臋ksz膮 swoje zyski.

Jakie s膮 rodzaje efekt贸w sieciowych?

Efekt sieci to zjawisko, kt贸re mo偶na podzieli膰 na dwa rodzaje. Mamy tutaj do czynienia z bezpo艣rednim lub po艣rednim dzia艂aniem efektu sieciowego. W przypadku dzia艂ania bezpo艣redniego dochodzi w momencie, gdy efekt siedzi wzajemnie si臋 uzupe艂nia. Kolejni konsumenci sprawiaj膮, i偶 warto艣膰 danego dobra ro艣nie w g贸r臋 i dzia艂a na korzy艣膰 wszystkich os贸b. Im wi臋cej os贸b zacznie korzysta膰 z danego dobra, tym szybciej stanie si臋 ono powszechnie wykorzystywane i u偶yteczne.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Przyk艂adem jest tutaj sie膰 telekomunikacyjna, kt贸ra jest wydajniejsza w momencie, gdy wi臋cej os贸b z niej korzysta. Obecnie sie膰 telekomunikacyjna rozwin臋艂a si臋 do tego stopnia, 偶e mamy z ni膮 do czynienia praktycznie wsz臋dzie. Innym przyk艂adem mo偶e by膰 nauka j臋zyka obcego. W sytuacji, gdy dana osoba nauczy艂a si臋 j臋zyka obcego, to korzystne dla niej jest wi臋ksze wykorzystanie go w艣r贸d innych ludzi. Je艣li z danym j臋zykiem obcym pos艂uguje si臋 wiele os贸b, to odbija si臋 to z korzy艣ci膮 dla ca艂ej sieci.

Odwrotnie, gdy dany j臋zyk zna mniejsza ilo艣膰 os贸b, to jego przydatno艣膰 oka偶e si臋 znacznie mniejsza. Korzystne dla poszczeg贸lnej jednostki jest to, aby ilo艣膰 os贸b pos艂uguj膮cych si臋 danym j臋zykiem by艂a mo偶liwie najwi臋ksza. Po艣redni efekt sieciowy to kolejny rodzaj, kt贸ry nale偶y wymieni膰 w przypadku tego zjawiska. W tym wypadku poszczeg贸lne systemy oddzia艂uj膮 na siebie i maj膮 wp艂yw na sw贸j rozw贸j. Dane dobro poprzez sw贸j rozw贸j rozw贸j mo偶e korzystnie wp艂yn膮膰 na inne. Warto tutaj wspomnie膰, i偶 efekt sieciowy mo偶e pojawi膰 si臋 w najr贸偶niejszych technologiach. Aktualnie jednym z najpopularniejszych przyk艂ad贸w pojawienia si臋 efektu sieci mog膮 by膰 kryptowaluty.

W tym wypadku mamy to czynienia z nowatorsk膮 technologi膮, gdzie wykorzystywany jest blockchain. Technologia blockchain jest stosunkowo m艂oda i zanotowa艂a ogromny rozw贸j na przestrzeni ostatnich lat. Pocz膮tek tej technologii da艂a kryptowaluta o nazwie Bitcoin, kt贸ra wp艂yn臋艂a na rozw贸j kolejnych 艂a艅cuch贸w. Kolejnym projektem by艂a kryptowaluta Ethereum, Solna lub inne niezale偶ne 艂a艅cuchy, kt贸re powstawa艂y niezale偶nie. Ka偶da z wymienionych kryptowalut opiera si臋 na w艂asnym 艂a艅cuchu, gdzie ilo艣膰 u偶ytkownik贸w wp艂ywa na jego zastosowanie i popularno艣膰.

Dzia艂anie tej technologii jest trwa艂e, niskie w kosztach i niezale偶ne od innych podmiot贸w. Na przestrzeni lat efekt sieci wp艂yn膮膰 na zarobki poszczeg贸lnych inwestor贸w w tej bran偶y. Kolejni u偶ytkownicy wp艂ywali na rozw贸j rynku i zwi臋kszenie kierowanego tam kapita艂u. Adopcja technologii blockchain i kryptowalut odbywa si臋 stopniowo, a ka偶dego roku kolejni u偶ytkownicy zaczynaj膮 z niej korzysta膰. Jest to klasyczny przyk艂ad efektu sieciowego, kt贸ry podobnie kreowa艂 si臋 w przypadku zastosowania Internetu. Rozw贸j Internetu r贸wnie偶 odbywa艂 si臋 stopniowo, a偶 sta艂 si臋 powszechnie wykorzystywany na ca艂ym 艣wiecie.

Rozw贸j technologii jest cz臋sto 艣ci艣le zale偶ny od pojawienia si臋 efektu sieciowego. Kolejni u偶ytkownicy przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju danej technologii i poniek膮d tworz膮 jej darmowy marketing. Efekt sieci jest tutaj przyk艂adem pozytywnego wp艂ywu na adaptacj臋 danej technologii i jej korzystnym oddzia艂ywaniu na funkcjonowanie globalnego spo艂ecze艅stwa.聽

Jakie skutki daje efekt sieciowy?

Teoria omawiaj膮ca szerzej efekt sieciowy pojawi艂a si臋 w momencie, gdy gwa艂townie zacz膮艂 si臋 rozwija膰 rynek zwi膮zany z us艂ugami telekomunikacyjnymi. Pierwsz膮 osob膮, kt贸ra wprowadzi艂a poj臋cie efektu sieciowego do powszechnego nazewnictwa by艂 Jeffrey H. Rohlfs. Zauwa偶ono wtedy, i偶 ceny poszczeg贸lnych d贸br cz臋sto s膮 zale偶ne od dzia艂ania efektu sieciowego.

Efekt sieci wp艂ywa na spos贸b funkcjonowania danej grupy ludzi i mo偶e odpowiada膰 za ich decyzje zakupowe. Cz臋sto dochodzi tutaj do wzajemnego oddzia艂ywania na siebie, gdzie dochodzi do nieracjonalnych decyzji zakupowych. Dzia艂anie efektu sieciowego mo偶e niekiedy doprowadzi膰 do sytuacji, gdy dana grupa ludzi podejmuje nierozs膮dne decyzje, kt贸re przypominaj膮 owczy p臋d.

Wspomniany owczy p臋d to popularne poj臋cie, kt贸re wykreowa艂o si臋 w stosunku do ludzi, kt贸rzy nie zastanawiaj膮 si臋 przed podj臋ciem decyzji o zakupie. Decyzja o zakupie danego dobra cz臋sto jest podyktowane jedynie faktem, 偶e kto艣 inny ju偶 tego dokona艂. Idealnym przyk艂adem jest tutaj gie艂da i powi膮zany z ni膮 rynek kryptowalut. Ludzie nierzadko kupuj膮 akcje poszczeg贸lnych firm lub tokeny projekt贸w kryptowalutowych, gdzie wcze艣niej ich nieanalizuj膮. Dana grupa ludzi pod膮偶a za jedynie chwilowym trendem, aby mo偶liwie najszybciej wygenerowa膰 zyski. Jest to przyk艂ad wzajemnego nap臋dzania swoich zachowa艅, kt贸re s膮 charakterystyczne dla efektu sieciowego.

Aktualnie zjawisko efektu sieci mo偶na zaobserwowa膰 w licznych bran偶ach, kt贸re dzia艂aj膮 na rynku. Poszczeg贸lne sektory gospodarek wykorzystuj膮 efekt sieci dla swoich korzy艣ci. Najcz臋艣ciej omawiany efekt pojawia si臋 w przypadku nowych rozwi膮za艅 technologicznych, kt贸re s膮 w stanie radykalnie zmieni膰 dotychczasowy spos贸b funkcjonowania ludzi. Nowoczesne technologie niejednokrotnie wykorzystywa艂y efekt sieci do tego, aby szybciej wprowadzi膰 swoje rozwi膮zania do powszechnego zastosowania. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w dzia艂anie efektu sieciowego odbi艂o si臋 pozytywnie na spo艂ecze艅stwie, a poszczeg贸lne wynalazki przyj臋艂y si臋 i funkcjonuj膮 do dnia obecnego. Idealnym przyk艂adem jest tutaj obecne wsz臋dzie radio, telewizja lub Internet. Poszczeg贸lne wynalazki zmieni艂y 艣wiat i u艂atwi艂y ludziom codzienn膮 egzystencj臋.

Jak efekt sieci wp艂yn膮艂 na rozw贸j telekomunikacji?

Telekomunikacja wywar艂a ogromny wp艂yw na spos贸b w jaki funkcjonuje dzisiejsza ludzko艣膰. Spos贸b komunikacji pomi臋dzy lud藕mi znacz膮co si臋 poprawi艂, a 艣rodki 艂膮czno艣ci umo偶liwi艂y kontakt z najdalszych zak膮tk贸w 艣wiata. W ten spos贸b ludzie mog膮 przekazywa膰 sobie najr贸偶niejsze informacje w prosty spos贸b i kontaktowa膰 si臋 ze sob膮 o ka偶dej porze. Termin zwi膮zany z telekomunikacj膮 zosta艂 stworzony przez francuskiego in偶yniera 脡douarda Estauni茅.

Rozw贸j telekomunikacji stworzy艂 r贸wnie偶 inny termin, kt贸ry jest charakterystyczny dla nowych technologii. Efekt sieci to poj臋cie, kt贸re zosta艂o po raz pierwszy u偶yte do opisania rozwoju telekomunikacji. Literatura 艣wiatowa opisuj膮ca efekt sieciowy cz臋sto wykorzystuje rozw贸j telekomunikacji, jako idealny przyk艂ad tego zjawiska. W przypadku telekomunikacji efekt sieciowy by艂 warunkiem do tego, aby omawiana technologia mog艂a znale藕膰 zastosowanie w艣r贸d ludzi. Ka偶dy cz艂owiek korzystaj膮cy z tej technologii musia艂 znale藕膰 inn膮 osob臋, kt贸ra mog艂a wej艣膰 z nim w kontakt.

Poprzez zaanga偶owanie kolejnej osoby sie膰 si臋 rozwija艂a i stawa艂a si臋 wydajniejsza. Pojedyncza osoba nie mia艂y 偶adnego wp艂ywu na rozw贸j sieci i jednocze艣nie nie mog艂a z niej korzysta膰. Rozmowa mog艂a doj艣膰 do skutku jedynie w sytuacji, gdy po drugiej stronie sieci by艂 inny u偶ytkownik. Zwi臋kszaj膮ca si臋 nieustannie liczba u偶ytkownik贸w sieci sprawi艂a, i偶 sta艂a si臋 ona powszechnie wykorzystywana. Pocz膮tkowo poszczeg贸lne sieci zale偶ne od r贸偶nych firm telekomunikacyjnych dzia艂a艂y niezale偶nie.

Niekt贸re osoby w celu u艂atwienia sobie kontaktu musia艂y posiada膰 dwa telefony lub wi臋cej urz膮dze艅. Telekomunikacja znacz膮co si臋 rozwin臋艂a od tego momentu i obecnie prze偶ywa sw贸j rozkwit. Efekt sieciowy przyspieszy艂 ten proces i u艂atwi膰 globaln膮 wsp贸艂prac臋 firm powi膮zanych z telekomunikacj膮. Jedn膮 z czo艂owych postaci maj膮cych wp艂yw na rozw贸j telekomunikacji mia艂 szkocki wynalazca Alexander Graham Bell. Naukowiec pochodz膮cy ze Szkocji wynalaz艂 telefon, kt贸ry dzia艂a艂 bez u偶ycia kabla. Technologia wynaleziona przez szkockiego naukowca dzia艂a do dzisiaj i sta艂a si臋 powszechnie wykorzystywana.

Jakie s膮 przyk艂ady pojawienia si臋 efektu sieci?

Efekt sieci to zjawisko, kt贸re jest charakterystycznie dla przedsi臋biorstw powi膮zanych z bran偶膮 informatyczn膮. Firmy dzia艂aj膮ce w tym sektorze wykorzysta艂y efekt sieciowy do tego, aby zwi臋kszy膰 swoje zyski i spopularyzowa膰 now膮 technologi臋. W tym wypadku tak膮 technologi膮 by艂 Internet, oprogramowanie do komputer贸w i powstanie pierwszego systemu operacyjnego.

Firm膮, kt贸ra przodowa艂a w rozwoju sprz臋tu komputerowego i system贸w operacyjnych by艂a Microsoft. Jest to ameryka艅skie przedsi臋biorstwo informatyczne, kt贸re zosta艂a za艂o偶one w 1975 roku. Do za艂o偶enia firmy dosz艂o w miejscowo艣ci Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Firma Microsoft Corporation specjalizowa艂a si臋 w produkcji system贸w operacyjnych i popularnego do dzi艣 oprogramowania biurowego o nazwie Microsoft Office.

Jednym z wi臋kszych projekt贸w tej firmy by艂o stworzenie systemu operacyjnego Microsoft Windows, kt贸re zmieni艂y rynek i wp艂yn臋艂o na sprzeda偶 sprz臋tu komputerowego. Systemy operacyjne stworzone przez ameryka艅sk膮 firm臋 informatyczn膮 s膮 powszechnie znane i wykorzystywane w komputerach. Przedsi臋biorstwo Microsoft w pewien spos贸b zdominowa艂o rynek, a nast臋pnie zacz臋艂o kreowa膰 trendy.

Aktualnie firma za艂o偶ona przez Paula Allena i Billa Gatesa generuje przychody rz臋du miliard贸w dolar贸w. W przypadku firmy Microsoft mo偶na zaobserwowa膰 wp艂yw efektu sieciowego na powszechn膮 adaptacj臋 ich sprz臋tu komputerowego, oprogramowania i system贸w operacyjnych. Produkowany przez ameryka艅sk膮 firm臋 informatyczn膮 system operacyjny sta艂 si臋 powszechnie wykorzystywany, a ludzie wzajemnie go sobie polecali.

Odbi艂o si臋 to na programistach, kt贸rzy tworzyli pod systemy operacyjne od firmy Microsoft swoje oprogramowania i aplikacje. Warto tutaj wspomnie膰, i偶 programi艣ci i firmy tworz膮ce oprogramowanie dzia艂aj膮 na systemach operacyjnych, kt贸re s膮 najpopularniejsze. W ten spos贸b efekt sieciowy wp艂ywa na rozw贸j danej firmy i adaptacj臋 jej technologii. Ludzie korzystaj膮cy z danego rozwi膮zania przyczynili si臋 do tego, i偶 poniek膮d dosz艂o do przej臋cia znacznej cz臋艣ci rynki. W p贸藕niejszych latach przedsi臋biorstwo Microsoft musia艂o zmaga膰 si臋 z zarzutami, co posiadanie monopolu na rynku.

Departament Sprawiedliwo艣ci Stan贸w Zjednoczonych wytoczy艂 ameryka艅skiej firmie informatycznej proces antymonopolowy. Zarzutem by艂o ograniczenie mo偶liwo艣ci wej艣cia na rynek innym firmom, kt贸re mog艂y stanowi膰 konkurencj臋 i wyzwanie dla Microsoft Corporation. W czasie procesu u偶yto argumentu, kt贸ry szerzej omawia艂 efekt sieciowy i jego wp艂yw na bran偶臋 informatyczn膮.

Produkcja oprogramowania by艂a w pe艂ni zdominowana przez jedn膮 mark臋, kt贸ra wykorzysta艂a efekt sieciowy w korzystny dla siebie spos贸b. Warto tutaj wspomnie膰, i偶 w czasie procesu, kt贸ry zosta艂 wytoczony przez Departament Sprawiedliwo艣ci Stan贸w Zjednoczonych stwierdzono, 偶e firma Microsoft mia艂a 艣wiadomo艣膰 dzia艂ania omawianego efektu. Ameryka艅skie przedsi臋biorstwo informatyczne celowo wykorzystywa艂o ten efekt do zwi臋kszenia zysk贸w i przej臋cia rynku.

W tym wypadku zdominowanie rynku przez jedn膮 firm臋 nie by艂o korzystne dla zwyk艂ych ludzi. Efekt sieciowy to zjawisko, kt贸re nieustannie si臋 pojawia w sektorze informatycznym i jest cz臋sto wykorzystywane przez przedsi臋biorstwa. Innym przyk艂adem pojawienia si臋 efektu sieci jest omawiana wcze艣niej klawiatura QWERTY.

Wspomniana klawiatura sta艂a si臋 standardem przy produkcji sprz臋tu komputerowego. Inne klawiatury nie s膮 w stanie przej膮膰 rynku i praktycznie nie spotyka si臋 ich. Na rynku istniej膮 inne rozwi膮zania technologiczne, ale efekt sieciowy ograniczy艂 ich wp艂yw do minimum. Przyk艂adem jest klawiatura Dvoraka, kt贸ra zosta艂a opatentowana w 1936 roku.

August Dvorak i William Dealey stworzyli wsp贸lnie klawiatur臋, kt贸ra wykorzystuje inny uk艂ad liter, ni偶 powszechnie wykorzystywany QWERTY. Zaprojektowan膮 alternatyw膮 dla popularnej klawiatury QWERTY praktycznie nikt nie jest zainteresowany. Efekt sieciowy odpowiada tutaj za powszechnie przyj臋cie konkretnej klawiatury i jej wykorzystanie w艣r贸d ludzi. Efekt sieciowy mia艂 r贸wnie偶 miejsce w latach siedemdziesi膮tych, gdy pojawi艂y si臋 r贸偶ne mo偶liwo艣ci zapisu obrazu i d藕wi臋ku. Ludzie dostali mo偶liwo艣膰 korzystania z dw贸ch format贸w zapisywania tre艣ci na ta艣mach magnetycznych.

Pierwszym rodzajem zapisu by艂 Betamax, kt贸ry powsta艂 w podobnych latach co VHS. Spos贸b zapisywania Betamax zosta艂 oddany do u偶ytku 1975 roku. Cz臋艣膰 ludzi ch臋tnie wykorzystywa艂a ten system do zapisywania amatorskich wideo na kasetach do magnetowid贸w. Konkurencyjnym formatem zapisu by艂 VHS, czyli metoda kt贸ra zosta艂a oddana do u偶ytku w 1976 roku. By艂 to powszechnie wykorzystywany standard zapisu dost臋pnych wtedy kaset wideo.

Betamax by艂 uwa偶any przez znaczn膮 cz臋艣膰 ekspert贸w za lepszy system do zapisywania materia艂贸w wideo na kasetach. Efekt sieci wp艂yn膮艂 tutaj na adaptacj臋 poszczeg贸lnego formatu zapisywania materia艂贸w wideo na kasetach. Firma sony odpowiadaj膮ca za rozw贸j Betamax z czasem zrezygnowa艂a z promocji swojego rozwi膮zania. Przewag膮 VHS by艂 mo偶liwo艣膰 zapisywania d艂u偶szego materia艂u wideo. System Betamax charakteryzowa艂 si臋 z kolei lepsz膮 jako艣ci膮 d藕wi臋ku i obrazu. Przez lata oba formaty walczy艂y ze sob膮 o rynek, ale w konsekwencji Betamax przegra艂 ten pojedynek.

W wypo偶yczalniach na terenie Stan贸w Zjednoczonych przesta艂y pojawia膰 si臋 kasety, kt贸re zapisywa艂y w formacie Betamax. Efekt sieciowy uniemo偶liwi艂 firmie Sony rozw贸j swojego formatu zapisywania. Klienci znacznie cz臋艣ciej wybierali gorszy format zapisy, kt贸ry by艂 oferowany przez kasety VHS. Efekt sieci spowodowa艂 tutaj stworzenie infrastruktury, kt贸ry sprzyja艂a kaset膮 z formatem zapisu VHS.

Mniejsze grono os贸b, kt贸re ceni艂y sobie wysok膮 jako艣膰 zapisywania obrazu przez Betamax musia艂y przej艣膰 na drug膮 opcj臋. Na rynku by艂 dost臋pny jedynie sprz臋t, kt贸ry wspiera艂 rozw贸j VHS. Niestety jest to przyk艂ad efektu sieciowego, gdzie jego dzia艂anie by艂o poniek膮d niekorzystne. Oba formaty przejawia艂y pewne zalety, kt贸re klienci mogli wykorzysta膰 do swoich cel贸w. W przypadku Betamax pomimo kr贸tszych materia艂贸w ich obraz oraz d藕wi臋k by艂 znacznie lepszy.

VHS prezentowa艂a gorszy obraz i d藕wi臋k, ale materia艂y wideo mog艂y by膰 d艂u偶sze. Efekt sieciowy uniemo偶liwi艂 skutecznie rozw贸j jednego formatu. Ludzie samodzielnie wybrali dan膮 technologi臋, gdy偶 zacz臋li j膮 sobie wzajemnie poleca膰. Zadzia艂a艂 tutaj efekt sieciowy, kt贸ry spowodowa艂 w艣r贸d konsument贸w owczy p臋d. Mniejsza grupa ludzi, kt贸ra wola艂a inne rozwi膮zanie nie mog艂a tutaj w 偶aden spos贸b wp艂yn膮膰 na rynek.

Czy efekt sieciowy mia艂 wp艂yw na rozw贸j Internetu?

Zjawisko jakim jest efekt sieciowy jest cz臋sto obserwowane w艣r贸d technologii u偶ywanych obecnie i stworzonych przez ostatnie lata. Aktualnie najlepszym przyk艂adem na wp艂yw efektu sieciowego jest Internet. Rozw贸j sieci by艂 zale偶ny od efektu sieciowego i coraz wi臋kszej liczby u偶ytkownik贸w. Internet nie m贸g艂by si臋 rozwija膰, gdyby jego liczba u偶ytkownik贸w stopniowo nie wzrasta艂a. Pocz膮tkowo Internet mia艂 s艂u偶y膰 wojsku, aby u艂atwi膰 komunikacj臋. Technologia zosta艂a jednak oddana do powszechnego u偶ytku, gdzie szybko dosz艂o do jej adaptacji w艣r贸d ludzi. Na przestrzeni lat ilo艣膰 os贸b korzystaj膮cych z Internetu ros艂a, co przyspieszy艂o adaptacj臋.

Powsta艂y liczne przedsi臋biorstwa z bran偶y informatycznej, kt贸re wspiera艂y rozw贸j technologii i jednocze艣nie mog艂y na niej zarabia膰. Efekt sieciowy jest tutaj obserwowany od pocz膮tku powstania Internetu do momentu, gdy sta艂 si臋 globaln膮 technologi膮. Ka偶dy kolejny komputer, kt贸ry zosta艂 pod艂膮czony sieci wp艂yn膮艂 na jej rozw贸j. Internet jest technologi膮, kt贸ra w znacz膮cy spos贸b u艂atwi艂a komunikacj臋 pomi臋dzy lud藕mi i wp艂yn臋艂a na telekomunikacj臋.

Od momentu powstania sieci ARPANET w 1963 roku, kt贸r膮 uwa偶a si臋 za filar Internetu mo偶na zaobserwowa膰 gwa艂towny przeskok w technologii. Za rozw贸j technologii odpowiadaj膮 w tym wypadku ludzie, kt贸rzy stali si臋 klasycznym przypadkiem dzia艂ania efektu sieci. Obecnie omawiany efekt jest cz臋sto obserwowany w艣r贸d inwestor贸w. Ludzie zajmuj膮cy si臋 inwestowaniem cz臋sto daj膮 si臋 ponie艣膰 zjawisku, jakim jest efekt sieciowy. W艣r贸d inwestor贸w pojawia si臋 owczy p臋d w sytuacji, gdy dane aktywo ro艣nie i daje zarobi膰. Inwestorzy nie analizuj膮 danego aktywa, a patrz膮 jedynie na inne osoby, kt贸re podejmuj膮 okre艣lon膮 decyzj臋.

Efekt sieci mo偶e by膰 tutaj wykorzystany do tego, aby nadmiernie wyceni膰 dane aktywo. Niekiedy omawiany efekt mo偶e doprowadzi膰 do sytuacji, gdy dane aktywo b臋dzie posiada艂o nieadekwatn膮 wycen臋. W konsekwencji dochodzi do przegrzania rynku i gwa艂townych spadk贸w. Efekt sieciowy mo偶e doprowadzi膰 inwestor贸w do wygenerowania niepo偶膮danych strat finansowych.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w efekt sieciowy to pozytywne zjawisko, kt贸re wspiera rozw贸j technologii, ich adaptacj臋 i korzystny wp艂yw na ludzi. 呕yj膮ca obecnie ludzko艣膰 zawdzi臋cza temu zjawisku liczne innowacje, kt贸re u艂atwi艂y im codzienn膮 egzystencj臋.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 0 / 5. Liczba g艂os贸w: 0

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!