Analiza konkurencji w marketingu i SEO -Jak szpiegowa膰 inne firmy w internecie? (przyk艂ady, definicja)

Analiza konkurencji SEO
Analiza konkurencji SEO

Wst臋p

Analiza konkurencji w marketingu to kluczowy proces, kt贸ry pozwala firmom lepiej zrozumie膰 swoje otoczenie biznesowe, zidentyfikowa膰 konkurent贸w oraz ich strategie, a tak偶e dostarcza cennych wskaz贸wek na temat tego, jakie dzia艂ania podj膮膰, aby osi膮gn膮膰 przewag臋 konkurencyjn膮 na rynku.

Co to jest Analiza Konkurencji w Marketingu

Analiza konkurencji w marketingu to szczeg贸艂owe badanie konkurencyjnego krajobrazu, w kt贸rym dzia艂a dana firma. Jest to proces, kt贸ry pozwala na identyfikacj臋 mocnych i s艂abych stron konkurent贸w, zrozumienie ich strategii marketingowych, ocen臋 pozycji rynkowej, a tak偶e identyfikacj臋 potencjalnych zagro偶e艅 i mo偶liwo艣ci.

Definicja Analiza Konkurencji w Marketingu

Analiza konkurencji w marketingu to proces badawczy, kt贸ry koncentruje si臋 na badaniu konkurent贸w, ich produkt贸w, cen, strategii promocyjnych, postrzegania marki przez klient贸w oraz pozycji na rynku. Celem tej analizy jest pozyskanie informacji, kt贸re pomog膮 w opracowaniu bardziej efektywnej strategii marketingowej i osi膮gni臋ciu przewagi konkurencyjnej.

Analiza Konkurencji 鈥 rodzaje

Istniej膮 r贸偶ne podej艣cia do analizy konkurencji w marketingu. Oto niekt贸re z najwa偶niejszych rodzaj贸w analizy konkurencji:

 1. Analiza SWOT: Skr贸t od Strengths (mocne strony), Weaknesses (s艂abo艣ci), Opportunities (szanse) i Threats (zagro偶enia). Ta analiza pozwala zidentyfikowa膰 wewn臋trzne i zewn臋trzne czynniki wp艂ywaj膮ce na firm臋 i jej konkurent贸w.
 2. Analiza benchmarkingowa: Por贸wnuje wydajno艣膰 i praktyki firmy z najlepszymi w bran偶y.
 3. Analiza portfela konkurencyjnego: Pomaga zrozumie膰 rol臋 i si艂臋 ka偶dego konkurenta w bran偶y.
 4. Analiza analizy 5 si艂 Portera: Rozwija my艣lenie o konkurencji, uwzgl臋dniaj膮c potencjalne zagro偶enia zwi膮zane z dostawcami, klientami, nowymi konkurentami, substytutami i konkurencj膮 wewn臋trzn膮.

Analiza Konkurencji w Marketingu 鈥 przyk艂ady

Przyk艂ady analizy konkurencji mog膮 obejmowa膰:

 1. Badanie stron internetowych konkurent贸w: Analiza zawarto艣ci, oferty, formularzy kontaktowych, komunikacji marketingowej.
 2. Analiza cen konkurent贸w: Por贸wnanie cen produkt贸w lub us艂ug oferowanych przez konkurencj臋.
 3. Monitorowanie medi贸w spo艂eczno艣ciowych: Obserwacja aktywno艣ci konkurent贸w w mediach spo艂eczno艣ciowych i ich reakcji na opinie klient贸w.
 4. 艢ledzenie dzia艂a艅 marketingowych: Monitorowanie kampanii reklamowych, promocji i innych dzia艂a艅 marketingowych konkurent贸w.
 5. Analiza opinii klient贸w: Zrozumienie, jakie s膮 opinie klient贸w na temat konkurencyjnych produkt贸w i us艂ug.

Wady i zalety ruch organiczny

Analiza konkurencji jest cennym narz臋dziem, ale mo偶e by膰 czasoch艂onna i wymaga膰 dost臋pu do r贸偶nych danych i informacji. Mo偶e r贸wnie偶 nie uwzgl臋dnia膰 zmian rynkowych, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 po przeprowadzeniu analizy.

Jednak jej zalety obejmuj膮: Zwi臋kszenie wiedzy o rynku: Pozwala lepiej zrozumie膰 bran偶臋 i jej uczestnik贸w. Identyfikacja unikalnych mo偶liwo艣ci: Pomaga znale藕膰 nisze rynkowe i mo偶liwo艣ci konkurowania w nich. Poprawa strategii marketingowej: Umo偶liwia lepsze dostosowanie dzia艂a艅 marketingowych do wymaga艅 rynku. Minimalizacja ryzyka: Pozwala unika膰 nieudanych dzia艂a艅 lub podj臋cia dzia艂a艅, kt贸re by艂yby nierentowne.

Jak zrobi膰 dobrze analiz臋 konkurencji

Przeprowadzenie skutecznej analizy konkurencji wymaga okre艣lenia cel贸w badania, zbierania odpowiednich danych, ich analizy i wyci膮gni臋cia wniosk贸w. Oto kilka krok贸w, kt贸re mog膮 pom贸c w przeprowadzeniu udanej analizy konkurencji:

 1. Okre艣lenie cel贸w: Zdefiniuj, co chcesz osi膮gn膮膰 dzi臋ki analizie konkurencji i jakie pytania chcesz na ni膮 uzyska膰 odpowiedzi.
 2. Wyb贸r konkurent贸w do analizy: Wybierz najwa偶niejszych konkurent贸w, kt贸rzy wp艂ywaj膮 na tw贸j rynek i dzia艂aj膮 w podobnym segmencie.
 3. Zbieranie danych: Skup si臋 na zbieraniu informacji o ofercie, cenach, strategiach marketingowych, pozycji na rynku, opinii klient贸w itp.
 4. Analiza danych: Przeanalizuj zebrane dane, por贸wnaj wyniki i zidentyfikuj kluczowe wnioski.
 5. Wyci膮gni臋cie wniosk贸w: Na podstawie analizy danych wyci膮gnij wnioski, kt贸re pomog膮 Ci dostosowa膰 strategi臋 marketingow膮.

Co powinna zawiera膰 Analiza Konkurencji

Dobrze przeprowadzona analiza konkurencji powinna zawiera膰:

 1. Profil konkurent贸w: Informacje o konkurentach, takie jak ich misja, warto艣ci, cele i historia.
 2. Produkty/us艂ugi konkurent贸w: Opis oferty konkurent贸w, wraz z wyr贸偶niaj膮cymi cechami i korzy艣ciami dla klient贸w.
 3. Ceny i polityka cenowa: Analiza cen produkt贸w i us艂ug konkurencji oraz ich podej艣cie do ustalania cen.
 4. Strategie marketingowe: Opis kampanii reklamowych, dzia艂a艅 promocyjnych i innych aktywno艣ci marketingowych konkurent贸w.
 5. Pozycja na rynku: Ocena si艂y i pozycji konkurent贸w na rynku w por贸wnaniu do Twojej firmy.
 6. Opinie klient贸w: Analiza opinii klient贸w na temat konkurencyjnych produkt贸w i us艂ug.

Jak dzia艂a Analiza Konkurencji

Analiza konkurencji dzia艂a jako proces badawczy, kt贸ry wymaga odpowiedniej metodologii i narz臋dzi. Pozwala zrozumie膰 silne i s艂abe strony konkurencji, wyci膮gn膮膰 wnioski na temat ryzyka i mo偶liwo艣ci, a tak偶e dostosowa膰 strategi臋 marketingow膮 do panuj膮cych warunk贸w rynkowych. W wyniku analizy mo偶na opracowa膰 plan dzia艂ania, kt贸ry uwzgl臋dnia konkurencj臋 i pomaga zdoby膰 przewag臋 na rynku.

Narz臋dzia Analiza Konkurencji

Do przeprowadzenia analizy konkurencji mo偶na wykorzysta膰 r贸偶norodne narz臋dzia i technologie. Oto niekt贸re z nich:

 1. Narz臋dzia do monitorowania rynku: Pozwalaj膮 艣ledzi膰 trendy, zmiany i nowe mo偶liwo艣ci na rynku.
 2. Narz臋dzia do analizy medi贸w spo艂eczno艣ciowych: Umo偶liwiaj膮 艣ledzenie dzia艂a艅 konkurent贸w na platformach spo艂eczno艣ciowych.
 3. Narz臋dzia do analizy stron internetowych: Pomagaj膮 oceni膰 wydajno艣膰 i skuteczno艣膰 strony internetowej konkurent贸w.
 4. Narz臋dzia do badania opinii klient贸w: Pozwalaj膮 zrozumie膰, co klienci s膮dz膮 o konkurencyjnych produktach i us艂ugach.

Techniki Analiza Konkurencji

Przy analizie konkurencji mo偶na zastosowa膰 r贸偶ne techniki i podej艣cia, kt贸re pomog膮 w zrozumieniu rynku i konkurencji. Oto niekt贸re z popularnych technik:

 1. Badanie ankietowe: Przeprowadzenie ankiet w艣r贸d klient贸w, aby zebra膰 informacje o preferencjach i opinii na temat konkurencji.
 2. Badanie wywiadowcze: Zbieranie informacji o konkurentach poprzez wywiady z pracownikami, dostawcami lub klientami konkurencji.
 3. Analiza danych: Wykorzystanie danych rynkowych i konkurencyjnych do identyfikacji trend贸w i zachowa艅 konkurent贸w.
 4. Obserwacja: 艢ledzenie dzia艂a艅 konkurent贸w na r贸偶nych platformach i miejscach, np. na stronach internetowych, w mediach spo艂eczno艣ciowych, na targach bran偶owych.

Czym jest analiza konkurencji w marketingu internetowym?

Analiza konkurencji w marketingu internetowym koncentruje si臋 na badaniu konkurencji dzia艂aj膮cej w 艣rodowisku online. Obejmuje to analiz臋 stron internetowych, obecno艣ci w mediach spo艂eczno艣ciowych, kampanii reklamowych online, pozycjonowania w wynikach wyszukiwarek, a tak偶e opinii klient贸w w internecie.

Dlaczego warto analizowa膰 konkurencj臋 i ich dzia艂ania?

Analiza konkurencji jest istotna, poniewa偶 pozwala firmom lepiej zrozumie膰 rynek, na kt贸rym dzia艂aj膮, zidentyfikowa膰 unikalne mo偶liwo艣ci i zagro偶enia, a tak偶e dostosowa膰 swoje dzia艂ania marketingowe w spos贸b bardziej skuteczny. Przeprowadzenie analizy konkurencji pozwala unika膰 pope艂niania b艂臋d贸w innych firm, uczy膰 si臋 na ich sukcesach i pora偶kach, co mo偶e prowadzi膰 do osi膮gni臋cia przewagi konkurencyjnej.

Jaki jest cel analizowania konkurencji?

G艂贸wnym celem analizowania konkurencji jest zdobycie wiedzy i wskaz贸wek, kt贸re pomog膮 w opracowaniu bardziej efektywnej strategii marketingowej. Pozwala to na lepsze zrozumienie swojego miejsca na rynku, dostosowanie oferty do potrzeb klient贸w i konkurowanie w spos贸b bardziej efektywny.

Kto i kiedy powinien wykona膰 analiz臋 konkurencji?

Analiz臋 konkurencji powinny przeprowadza膰 wszystkie firmy, niezale偶nie od ich wielko艣ci. Jest to szczeg贸lnie istotne dla przedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych w konkurencyjnych bran偶ach, gdzie rywalizacja jest intensywna. Analiz臋 konkurencji mo偶na przeprowadzi膰 na r贸偶nych etapach dzia艂alno艣ci firmy, np. przed rozpocz臋ciem nowego projektu, opracowaniem strategii marketingowej, czy te偶 regularnie jako cz臋艣膰 procesu monitorowania rynku.

Najcz臋艣ciej pope艂niane b艂臋dy podczas badania konkurencji

Przy analizie konkurencji mo偶na pope艂ni膰 kilka b艂臋d贸w, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na jako艣膰 wynik贸w. Niekt贸re z najcz臋stszych b艂臋d贸w to:

 1. Skupienie tylko na bezpo艣redniej konkurencji: Pomijanie analizy konkurencji po艣redniej, kt贸ra mo偶e mie膰 wp艂yw na rynek.
 2. Brak analizy dzia艂a艅 marketingowych konkurent贸w: Nie艣ledzenie kampanii reklamowych, promocji i innych dzia艂a艅 marketingowych konkurencji.
 3. Ograniczenie si臋 do jednorazowej analizy: Brak regularnego monitorowania rynku i konkurencji.
 4. Brak uwzgl臋dnienia zmian rynkowych: Analiza konkurencji bez uwzgl臋dnienia zmian i trend贸w na rynku.

Analiza konkurencji SEO sklep internetowy. Jak szpiegowa膰 inne firmy w e-commerce (audyt i optymalizacja)

Oto jak przeprowadzi膰 analiz臋 konkurencji w seo:

Transkrypt filmu pt. Analiza konkurencji sklep internetowy

Zastanawiasz si臋 co robi膮 Twoi konkurencji w e-commerce? Po obejrzeniu tego ca艂ego filmu b臋dziesz wiedzia艂 co dok艂adnie robi膮, jak i gdzie, dzi臋ki czemu Twoja sprzeda偶 eksploduje.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC
Analiza konkurencji SEO

Cze艣膰, z tej strony Rafa艂 Szrajnert. W艂a艣ciciel agencji UniqueSEO i w tym filmie poka偶臋 Ci jak sprawdzamy to co robi Twoja konkurencja online. Na tapet臋 we藕my zalando, lidera w swojej niszy. Sugeruj臋 u偶ywa膰 trybu incognito, bo je艣li by艂es juz wczesniej na ich stronie albo co艣 kupi艂e艣 i posiadasz konto to obraz kt贸ry zobaczysz mo偶e ju偶 by膰 pod Ciebie odpowiednio sprofilowany.

Konkurencja sklepu internetowego

Pierwsze od czego zaczynamy to przeklikanie ca艂ej strony, przejrzenie kategorii, jak stworzona jest struktura i zanotuj wszystko co rzuca Ci si臋 w oczy.

Druga kwestia to ich newsletter. Zapisz si臋, zobacz co oferuj膮, tutaj mamy kupon rabatowy na pierwsze zakupy w wysoko艣ci 10%. Jest to 艣wietna taktyka dla ecoomerce bo je艣li masz kogo艣 w bazie email to mo偶esz mu wys艂a膰 wiadomo艣膰 praktycznie za darmo w przeciwie艅stwie do reklam retargetingowych, czy remarketingu.

Powodem dla kt贸rego chcesz to zrobi膰 jest to w jaki spos贸b witaj膮 nowych klient贸w. Jak wygl膮da ich strategia lead nurturing, jakie maj膮 kampanie okoliczno艣ciowe, jak na przyk艂ad zmiana sezonu, 艣wi臋ta, black friday.Je艣li lider w bran偶y co艣 robi to znaczy to 偶e najprawdopodobniej mo偶e to te偶 zadzia艂a膰 u Ciebie. A m贸wi膮c o zalando to tego typu firmy na prawd臋 maj膮 olbrzymie bud偶ety na testowanie

Nast臋pnym krokiem jest to 偶eby艣 kupi艂 ich produkt. Od razu m贸wi臋 偶e nie mam z nimi 偶adnej afiliacji a pude艂ko jest tylko dlatego 偶e rzeczywi艣cie co艣 kupi艂em.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Celem jest to 偶eby艣 przejrza艂 dok艂adnie ich proces sk艂adania zam贸wienia. Jak wygl膮da dodawanie do koszyka, jak wygl膮da strona zam贸wienia. Co艣 o czym wiele os贸b nie wie to fakt 偶e bardzo du偶o os贸b rezygnuje z zakupu b臋d膮c na stronie wyboru p艂atno艣ci i nie optymalizuj膮 jej. A konwersje trzeba wci膮偶 bada膰. Sprawd藕 ponadto to jak wygl膮da email potwierdzenia zam贸wienia, jak wysy艂aj膮, zobacz jak pakuj膮. Zr贸b ma艂y unboxing i przetestuj produkt. Najlepiej je艣li kupisz co艣 co najlepiej si臋 u nich sprzedaje.

Kolejna wa偶na rzecz to porzu膰 koszyk zam贸wienia. Czyli nie dokonaj zakupu. Przejd藕 na stron臋 wype艂nienia danych i j膮 porzu膰. Robisz to po to 偶eby zobaczy膰 jak wygl膮da ich sekwencja dla porzuconych koszyk贸w. Jakie wiadomo艣ci email wysy艂aj膮. Jakie reklamy zaczn膮 Ciebie 艣ciga膰. Czy b臋d膮 to reklamy z kuponem rabatowym czy tylko nak艂aniaj膮ce 偶eby艣 doko艅czy艂 zam贸wienie.

Jak wykona膰 analiz臋 konkurencji seo Twojego sklepu

Idziemy ju偶 troch臋 dalej z nasz膮 analiz膮 i b臋dziemy potrzebowa膰 profesjonalnych narz臋dzi. Mo偶esz u偶y膰 semrush, ahrefs, simialrweb, lub kilku innych.

Ja osobi艣cie najbardziej lubi臋 semrush, pod tym filmem masz link do darmowego triala wi臋c mo偶esz sobie przeklika膰 to samo co ja teraz Ci poka偶臋 ale u swojego konkurenta.

Zacznijmy od wpisania naszego konkurenta.

Jak sprawdzi膰 wyniki wyszukiwania na jakie widoczny jest konkurent

Tak jak m贸wi艂em to jest gigant i Twoi konkurenci raczej tacy nie b臋d膮 w szczeg贸lno艣ci je艣li dzia艂asz bardziej lokalnie. Ale zobaczmy ich ruch organiczny, czyli SEO. prawie 5 milion贸w miesi臋cznie. Istny kosmos. Widzimy dosy膰 znacz膮cy spadek z a偶 nieca艂ych 10 milion贸w. Po prostu gigant. Zobacz dalej, paid search traffic, czyli to s膮 google ads. Obecnie miesi臋czny ruch to estymowane milion i sto tysi臋cy. Kolejna kolumna to display advertising. Czyli displaye, lub banery. Zobaczymy jak wygl膮daj膮 przyk艂adowe ich kreacje, ale zanim to zrobimy od razu powiem 偶e te dane z regu艂y s膮 lekko zani偶one wi臋c podejrzewam 偶e zar贸wno ruch organiczny jak i ten z reklam p艂atnych jest u nich wi臋kszy, ale bez wgl膮du w ich oficjalne konto google ads i google analytics nie da si臋 tego powiedzie膰.

Wi臋c zobaczymy jakie maja produkty na banerach reklamowych w sieci.

Widzimy 偶e mocno reklamuj膮 opcje wysy艂ki 偶e jest bardzo prosta i mo偶na 艂atwo odebra膰 produkt w 偶abce, kt贸ra jest prawie na ka偶dym kroku. Dalej html … Dla Ciebie, dla niego, aha… Witaj na zalando… i przy艂ady tekstowe… pre-owned… stylowe nowo艣ci…

Dodatkowo mo偶esz jeszcze zobaczy膰 ich konkurent贸w na podstawie widoczno艣ci. Jest to zawsze pomocne.

Tak偶e w ten spos贸b badasz jak wygl膮da ich seo i wyszukiwanie organiczne, plus google adsy. Tekstowe i banerowe.

Kolejnym krokiem s膮 social media. Przejrzyj wszystkie profile, jaki maj膮 engagement, jak si臋 pozycjonuj膮. Jak膮 strategi臋 wizerunku marki wybieraj膮. Sa bardziej przyjacielscy, mili, czy raczej maj膮 styl profesjonalny i korporacyjny. U siebie na blogu zrobi艂em kiedy艣 wpis na temat wizerunku marki i archetyp贸w. Je艣li nie zapomn臋 podczas wgrywania film贸w to link do wpisu do艂膮cz臋 r贸wnie偶 w opisie.

Dobrze… wejd藕my na ich instagram. 1 milion i trzysta tysi臋cy obserwuj膮cych. Widzimy 偶e dodaj膮 rolki, co ostatnio jest popularne na ig i daje w miar臋 dobry zasi臋g organiczny w por贸wnaniu do innych form, jak IG tv czy zdj臋cia.

Tak na marginesie, musisz 艣ledzi膰 co si臋 dzieje od strony technicznej na ka偶dej platformie na kt贸rej jeste艣. Algorytmy cz臋sto si臋 zmieniaj膮 i r贸zne rzeczy inaczej dzia艂aj膮. Na przyk艂ad obecnie z relacji na instagramie nie zdob臋dziesz nowych followers贸w, ale z rolek ju偶 tak bo s膮 mocno promowane w karcie eksploruj.

Przeklikaj kilka kreacji, zobacz influencer贸w z kt贸rymi kolaboruj膮. Zwr贸膰 uwag臋 co publikuj膮 ich influecnerzy na swoich profilach, zdj臋cia, opisy, kody rabatowe w opisie profilu, lub linki afiliacyjne.

Zobacz jak wygl膮da ich konto na tiktok. Jakie filmy wgrywaj膮, jakie maj膮 przes艂anie marki.

Zr贸b to dok艂adnie.

Kolejna rzec to facebook. Przejrzyj ich profil, posty, tak samo jak wcze艣niejsze social media. I teraz ma艂a uwaga, biblioteka reklam.

Mo偶esz podgl膮da膰 ich aktualne reklamy. Nie zobaczysz do kogo je targetuj膮 ale mniej wi臋cej z kontekstu wywnioskujesz przynajmniej czy jest to zimny ruch czy remarketing. Tak czy inaczej Tobie bardziej chodzi o strategi臋, zdj臋cia produktowe, kategorie, to na czym si臋 skupiaj膮. Same reklamy i lejek marketingowy zostaw swojej agencji, czyli oczywi艣cie zapraszam do nas:)

Wpisz nazw臋 profilu, i przejrzyj wyniki. Zdj臋cia, wideo, przes艂anie marki, do kogo je kieruj膮. Ups. Maj膮 kilka profili wi臋c upewnij si臋 偶e wybierasz dobry. Franca, w艂ochy, zalando lounge, polska… jest.

Jak widzisz maj膮 sporo r贸偶nych rodzaj贸w reklam. Tutaj jaki艣 quiz 偶eby zwi臋ksza膰 zasi臋g, typowe reklamy produktowe na rozgrzany ruch…

I zbli偶amy si臋 do ko艅ca, bo teraz czas poczyta膰 opinie klient贸w. To co m贸wi膮 o produktach, o wysy艂ce.

Portali na kt贸rych mo偶esz to zrobi膰 jest sporo. Opinie google, trust pilot, amazon, allegro. Oczywi艣cie bier to wszystko z przymr贸偶eniem oka bo konkurencja te偶 cz臋sto wypisuje brednie, a sami klienci rzadko pisz膮 jak co艣 jest bardzo dobre. Raczej pisz膮 jak cos posz艂o nie tak albo im si臋 nie spodoba艂o. Wi臋c zobaczmy trustpilot. Og贸lnie dosy膰 s艂aba ocena. Mamy pozytywy, negatywy odno艣nie anulowania zam贸wie艅, i to kilka, rozmiar贸wka by艂a nie taka jak powinna.

To na czym musisz si臋 tutaj skupi膰 to g艂贸wne problemy i punkty niezadowolenia ludzi. Co im nie pasuje, na co narzekaj膮, co chc膮 zmieni膰 albo 偶eby by艂o lepsze. Musisz upewni膰 si臋 偶e tworzysz co艣 lepszego.

Je艣li Tw贸j konkurent ma wystawia r贸wnie偶 swoje rzeczy w sklepie na allegro to tak samo. Przejrzyj oceny kupuj膮cych i komentarze, Analogicznie z amazon lub innymi platformami.

Wi臋c to by艂y oceny i opinie, upewnij si臋 偶e przejdziesz dok艂adnie przez te punkty, sprawdzisz wszystkie rzeczy o kt贸rych rozmawiali艣my bo ka偶dy z nich mo偶e by膰 decyduj膮cym na Twojej 艣cie偶ce do sukcesu.

Analiza konkurencji SEO

Skorzystaj z naszej oferty! Profesjonalna Analiza konkurencji SEO przez nasz膮 agencj臋 wraz z wytycznymi do optymalizacji pod pozycjonowanie stron.

Analiza konkurencji w e-commerce

Je艣li chcesz prowadzi膰 konkurencyjny serwis w internecie to Tw贸j e-sklep musi by膰 dopracowany w ka偶dym calu. Wyszukiwarka nie poka偶e Ciebie wy偶ej ni偶 konkurencji tylko dlatego 偶e chcesz. Potencjalny klient mo偶e trafi膰 do Ciebie tylko je艣li wykonasz starannie badanie konkurencji i dopracujesz sw贸j sklep pod s艂owa kluczowe (fraza) i ca艂y cykl zakupowy.

Bran偶a e-commerce jest niezwykle konkurencyjna. Nie liczy si臋 tylko asortyment. Ruch na stronie robisz wykonuj膮c pozycjonowanie sklepu internetowego i prowadz膮c kampanie reklamowe.

Zako艅czenie i podsumowanie

Analiza konkurencji w marketingu jest kluczowym narz臋dziem, kt贸re pozwala firmom zrozumie膰 rynek, dostosowa膰 swoje dzia艂ania do wymaga艅 klient贸w oraz zdoby膰 przewag臋 konkurencyjn膮. Przeprowadzenie analizy wymaga odpowiedniego przygotowania, zbierania danych, analizy i wyci膮gania wniosk贸w. Istnieje wiele narz臋dzi i technik, kt贸re mog膮 pom贸c w przeprowadzeniu skutecznej analizy konkurencji, zar贸wno w marketingu tradycyjnym, jak i internetowym. Regularne monitorowanie rynku i konkurencji pozwoli firmie pozosta膰 na bie偶膮co i dostosowa膰 swoje dzia艂ania do zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w rynkowych.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak przeprowadzi膰 analiz臋 konkurencji w SEO?

1. Przeanalizuj wyniki wyszukiwania dla s艂贸w kluczowych, kt贸re s膮 zwi膮zane z Twoj膮 bran偶膮. Zobacz, kt贸re strony s膮 wy艣wietlane w wynikach wyszukiwania i jakie s艂owa kluczowe s膮 u偶ywane.
2. Przejrzyj strony konkurencji i zobacz, jakie techniki SEO stosuj膮. Zwr贸膰 uwag臋 na s艂owa kluczowe, kt贸re s膮 u偶ywane, jak r贸wnie偶 na struktur臋 strony i linki zewn臋trzne.
3. Przeanalizuj linki zewn臋trzne, kt贸re s膮 u偶ywane przez konkurencj臋. Zobacz, jakie strony linkuj膮 do stron konkurencji i jakie s艂owa kluczowe s膮 u偶ywane w linkach.
4. Przeanalizuj dzia艂ania spo艂eczno艣ciowe konkurencji. Zobacz, jakie tre艣ci publikuj膮 i jakie s艂owa kluczowe s膮 u偶ywane w postach.
5. Przeanalizuj narz臋dzia analityczne, kt贸re s膮 u偶ywane przez konkurencj臋. Zobacz, jakie s艂owa kluczowe s膮 u偶ywane w raportach i jakie s膮 wyniki.

Jak sprawdzi膰 na jakie has艂a pozycjonuje si臋 konkurencja?

Aby sprawdzi膰, jakie has艂a pozycjonuje konkurencja, mo偶na skorzysta膰 z narz臋dzi do analizy s艂贸w kluczowych, takich jak Ahrefs, lub SEMrush. Te narz臋dzia pozwalaj膮 na wy艣wietlenie s艂贸w kluczowych, kt贸re s膮 wykorzystywane przez konkurencj臋 do pozycjonowania stron internetowych. Mo偶na r贸wnie偶 skorzysta膰 z narz臋dzi do monitorowania pozycji, takich jak Moz, aby zobaczy膰, jakie s艂owa kluczowe s膮 wykorzystywane przez konkurencj臋 do pozycjonowania stron internetowych.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!