Marketing społecznościowy

zarządzanie social media
Zarządzanie social media
15 lutego, 2022
Zalety mediów społecznościowych
Zalety mediów społecznościowych (zalety social media)
16 lutego, 2022
Marketing społecznościowy
Marketing społecznościowy

Marketing społecznościowy i marketing społeczny

*Dla tego wpisu poruszymy marketing społeczny zamiennie używając nazwy społecznościowy

Definicja, co to jest? Marketing społecznościowy ma cel społeczny, a nie zysk, jak marketing komercyjny. Integruje koncepcje marketingowe w celu stymulowania zmiany zachowań dla długoterminowej korzyści i dobrobytu społeczeństwa. Taki cel różni się od marketingu komercyjnego. Próbuje zmienić zachowanie ludzi z korzyścią dla rynku i zysków biznesowych.

Jak poprawic dostarczalnosc wiadomosci e mail

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM Go SKASUJEMY

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam…

(sekrety prosto ze źródła, tylko konkrety-zero spamu)

Rosnące problemy społeczne i środowiskowe zachęcają ludzi do większej dbałości o zrównoważony rozwój w przyszłości. Marketing komercyjny często bardziej dotyczy aspektów zysków biznesowych i satysfakcji klienta. I często ignoruje negatywne skutki środowiskowe lub społeczne.

Różnica między marketingiem społecznościowym a marketingiem komercyjnym

Marketing komercyjny koncentruje się na zyskownym zadowoleniu konsumentów. Firmy sprzedają produkty, których ludzie chcą i potrzebują. Aby wspierać zyski, wszelkie działania marketingowe muszą działać sprawnie. Firmy muszą radzić sobie lepiej niż ich konkurenci. W ten sposób mają nie tylko lojalnych klientów, ale także niższą strukturę kosztów.

Marketing komercyjny nie skupia się na etyce marketingowej. Niektóre produkty mogą mieć w dłuższej perspektywie niekorzystny wpływ na zdrowie konsumentów. Weźmy na przykład fast food i słodkie jedzenie/napoje. Firmy oferują je tak samo jak inne produkty, zarówno pod względem jakości, ceny, jak i promocji. Ostatecznym celem jest generowanie większej sprzedaży zamiast najlepszego dobra konsumenta.

Marketing społecznościowy

Tymczasem marketing społecznościowy proponuje zmianę zachowania, aby wygenerować długoterminowe dobro wspólne. Na przykład może zachęcać ludzi do ograniczania spożycia cukru lub słodkich napojów, zwiększania spożycia żywności ekologicznej i dodatkowo może zachęcać do zdrowego stylu życia.

Przykłady marketingu społecznościowego

Głównym celem marketingu społecznego jest wpływanie na nasze zachowanie i zmienianie go tak, aby było ono korzystne, zarówno pod względem społecznym, jak i środowiskowym. Marketing społecznościowy promuje długoterminowe wspólne korzyści dla społeczeństwa.

Zaraz omówimy kilka przykładów które dotyczą marketingu społecznościowego. Różnią się one w zależności od docelowych aspektów społecznych, związanych ze środowiskiem, świadomością społeczną lub zdrowiem ciała.

Te wpisy mogą także Ciebie zainteresować:

Kto używa marketing społecznościowy

Kampanie zwykle pochodzą z inicjatywy od instytucji non-profit, takich jak:

  • Rząd
  • Fundacje charytatywne
  • Organizacja pozarządowa
  • Instytucje

Koncepcję tę przyjęły również spółki handlowe, choć jest ona bardziej ograniczona. Zwykle skupiają się bardziej na aspekcie funkcjonalnym. Na przykład zapewniają społeczeństwo, że ich produkty i działania produkcyjne są przyjazne dla środowiska. Dobrym przykładem są firmy które produkują samochody hybrydowe i elektryczne.

W ogólnym zarysie biznes rozwija trzy cele strategiczne: zysk, ludzie i dba o planetę. Cel ten pokazuje, jak ważne jest zrównoważenie zysku z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.

Efekty marketingu społecznościowego

Marketing społecznościowy wykorzystuje komercyjne strategie marketingowe w celu osiągnięcia określonych zmian społecznych.

Ten długotrwały efekt jak już wiesz kontrastuje z marketingiem komercyjnym. Ten ostatni może zająć biznesowi zaledwie kilka dni, aby przyciągnąć konsumentów i zachęcić ich do zakupu. Konsumenci często ustawiają się w kolejce po najnowszą edycję promowanego produktu.

Zalety marketingu społecznościowego

Marketing społecznościowy zapewnia przewagę konkurencyjną firmom. Konsumenci wolą kupować produkty od firm, które są etyczne i odpowiedzialne społecznie. Oczekuje się, że takie trendy będą zyskiwać na popularności wraz ze wzrostem kampanii i obaw związanych z kwestiami społecznymi i środowiskowymi.

Jest to podobne do strategii różnicowania. Firma wykorzystuje unikalną cechę lub jakość produktu jako wyjątkowy punkt sprzedaży.

Marketing społecznościowy teoria

Teoria marketingu społecznego to teoria komunikacji masowej, która promuje wartościowe społecznie informacje i społecznie akceptowane zachowania. Stara się integrować idee marketingowe, zasady, narzędzia, techniki i koncepcje korzystne dla ogółu, aby promować komunikację i przynosić korzyści społeczeństwu.

Teoria ta pojawiła się w latach 70., kiedy zaczęto coraz częściej stosować techniki marketingowe w celu sprzedaży pomysłów, postaw i zachowań, a nie produktów, i obejmuje koncepcję „Edutainment” (Edukacja i rozrywka). Teoria ta została zaproponowana przez Philipa Kotlera i Geralda Zaltmana, która jest obecnie wykorzystywana przez organizacje społeczne. Marketing społecznościowy to nie marketing w mediach społecznościowych.

Koncepcje w teorii marketingu społecznego

Teoria marketingu społecznego to ramy pomocne w planowaniu, projektowaniu, wdrażaniu i ocenie kampanii społecznych, których głównym celem jest udostępnianie informacji.

Marketing społeczny stara się zrozumieć czynniki społeczne i psychologiczne, które stawiają opór zmianom w społeczeństwie. Zwiększa akceptację, reakcję i praktykę każdego pomysłu społecznego dla grupy docelowej. Techniki marketingu, takie jak segmentacja rynku, teoria wymiany i badania konsumenckie, są szeroko stosowane. Interwencja społeczna jest głównym celem marketingu społecznego.

Istnieją dwa rodzaje marketingu społecznego: operacyjny marketing społeczny i strategiczny marketing społeczny. Operacyjny marketing społeczny służy do zmiany zachowań, podczas gdy strategiczny marketing społeczny służy do tworzenia nowych polityk i strategii rozwoju.

Komponenty marketingu społecznego

Istnieją 4 główne elementy marketingu społecznego, które są również używane jako techniki znane jako 4 P marketingu społecznego. Są to:

Produkt

Grupa docelowa jest zachęcana do kupowania lub używania społecznie potrzebnych produktów. Celem marketingu społecznego są zrównoważone produkty, które przynoszą korzyści społeczeństwu. Produkt musi mieć swoje miejsce w społeczeństwie. Produkt może być namacalny, jak rzeczy fizyczne, lub niematerialny, jak usługi i praktyki.

Cena

Cena w marketingu społecznościowym może być pieniężna lub niepieniężna. Cena pieniężna to cena zakupu produktu, który może pomóc. Cena niepieniężna to koszty psychologiczne i społeczne, takie jak zmiana nawyku, czasu lub wysiłku.

Miejsce

To miejsce, w którym można znaleźć populację docelową. To tam marketing społecznościowy będzie najbardziej produktywny. Jest to miejsce dystrybucji produktu, w którym nastąpią wprowadzone zmiany lub miejsce, w którym produkt jest dostępny. Kampania kończy się sukcesem, jeśli miejsce jest łatwo dostępne.

Promocja

Marketing społecznościowy ma na celu promocję produktu lub nawyku. Jest to sposób przekazywania informacji. Istnieje wiele narzędzi i technik stosowanych do tego, aby promocja była skuteczna, w tym reklamy, korzystanie z wykresów, filmów reklamowych itp. Dodać do tego możemy z public relations, rzecznictwo w mediach, rozrywkę itp. Potrzeba kreatywności, aby promować w lepszy sposób.

Pozycjonowanie produktu nie jest czasami traktowane jako element marketingu społecznego, ale jest używane jako technika. To obraz wszystkiego, co tworzy kampania. Jest to społeczno-psychologiczny aspekt produktu, który jest promowany wraz z potrzebami konsumentów i dowodami empirycznymi.

Publiczność to grupa docelowa, a także inni interesariusze. Partnerstwo między różnymi podobnymi agencjami lub społecznością pomaga również w marketingu społecznościowym. Zmiana nie ma miejsca, chyba że nastąpią zmiany zasad i inne zmiany na poziomach administracyjnych. Kolejnym elementem są środki potrzebne do przeprowadzenia całego procesu marketingu społecznego.

Główne cechy teorii marketingu społecznego

Analiza i segmentacja grupy docelowej

Określona grupa populacji, która najbardziej potrzebuje określonego produktu lub świadomości, musi zostać najpierw przeanalizowana, aby nastąpiła zmiana społeczna. Publiczność jest analizowana zarówno w fazie przedprodukcyjnej, jak i produkcyjnej. Podobnie grupa ma również różne podgrupy, które również należy przeanalizować, dzieląc je, co jest znane jako segmentacja odbiorców. Należy wykorzystać istniejące agencje społeczne. Pierwszym krokiem do marketingu społecznościowego jest identyfikacja populacji docelowej.

Tworzy świadomość

Chociaż marketing społeczny czasami nie jest skuteczny w zmianie wzorców zachowań ludzi, przynajmniej zapewnia świadomość. Ludzie poznają alternatywy, które mogą przyjąć, aby odnieść korzyści w przyszłości. Kiedy różne kanały są wykorzystywane do tworzenia świadomości, ludzie dowiadują się o nowych rzeczach. Świadomość to pierwszy krok do zmiany.

Zwiększ zainteresowanie dzięki Edutainment

Przekaz w marketingu społecznościowym musi być kreatywny i ciekawy. W ten sposób wiadomość nie zostaje łatwo zapomniana. Przekaz jest wielokrotnie wzmacniany i odbierany jako wiarygodny przez grupę docelową. Edukacja i rozrywka muszą działać razem. Ludzie zwracają uwagę i jednocześnie otrzymują informacje.

Informacje powinny być na tyle ciekawe i niezapomniane, aby ludzie nie traktowali marketingu społecznego jako procesu uczenia się, ale jako rozrywkę. Gdy tego rodzaju informacje dotrą do zamierzonej grupy docelowej, pożądany efekt osiągnie się, gdy przekaz zakorzeni się w głowach odbiorców.

Krytyka teorii marketingu społecznego

  • Marketing komercyjny odbywa się czasami pod postacią marketingu społecznego.
  • Bycie kreatywnym może czasami powodować problemy, ponieważ odbiorcy sami muszą zinterpretować przekaz, a przekaz nie jest zbyt asertywny.
  • Czasami teoria marketingu społecznego nie jest uważana za właściwą teorię komunikacji masowej.
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
Rafał Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i całą strategię ecommerce. Nie czekaj, dołącz do nas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uwaga!Pobierz Darmowy Raport

Ten całkowicie nowy DARMOWY raport ujawnia najpotężniejsze nowe sposoby żeby zredukować koszty pozyskania nowych klientów i wystrzelić w kosmos swój ROAS z reklam… i dodatkowo osiągnąć taką sprzedaż jak nigdy dotąd.

POBIERZ SWÓJ DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM TA STRONA ZNIKNIE

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety  które spowodują znaczny wzrost Twoich zarobków i sprzedaży z reklam... (sekrety prosto ze źródła)