Marketing spo艂eczno艣ciowy -co to jest, ustawienia krok po kroku+[przyk艂ady, definicja]

Marketing spo艂eczno艣ciowy
Marketing spo艂eczno艣ciowy

Marketing spo艂eczno艣ciowy i marketing spo艂eczny

*Dla tego wpisu poruszymy marketing spo艂eczny zamiennie u偶ywaj膮c nazwy spo艂eczno艣ciowy

Definicja, co to jest? Marketing spo艂eczno艣ciowy ma cel spo艂eczny, a nie zysk, jak marketing komercyjny. Integruje koncepcje marketingowe w celu stymulowania zmiany zachowa艅 dla d艂ugoterminowej korzy艣ci i dobrobytu spo艂ecze艅stwa. Taki cel r贸偶ni si臋 od marketingu komercyjnego. Pr贸buje zmieni膰 zachowanie ludzi z korzy艣ci膮 dla rynku i zysk贸w biznesowych.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Rosn膮ce problemy spo艂eczne i 艣rodowiskowe zach臋caj膮 ludzi do wi臋kszej dba艂o艣ci o zr贸wnowa偶ony rozw贸j w przysz艂o艣ci. Marketing komercyjny cz臋sto bardziej dotyczy aspekt贸w zysk贸w biznesowych i satysfakcji klienta. I cz臋sto ignoruje negatywne skutki 艣rodowiskowe lub spo艂eczne.

R贸偶nica mi臋dzy marketingiem spo艂eczno艣ciowym a marketingiem komercyjnym

Marketing komercyjny koncentruje si臋 na zyskownym zadowoleniu konsument贸w. Firmy sprzedaj膮 produkty, kt贸rych ludzie chc膮 i potrzebuj膮. Aby wspiera膰 zyski, wszelkie dzia艂ania marketingowe musz膮 dzia艂a膰 sprawnie. Firmy musz膮 radzi膰 sobie lepiej ni偶 ich konkurenci. W ten spos贸b maj膮 nie tylko lojalnych klient贸w, ale tak偶e ni偶sz膮 struktur臋 koszt贸w.

Marketing komercyjny nie skupia si臋 na etyce marketingowej. Niekt贸re produkty mog膮 mie膰 w d艂u偶szej perspektywie niekorzystny wp艂yw na zdrowie konsument贸w. We藕my na przyk艂ad fast food i s艂odkie jedzenie/napoje. Firmy oferuj膮 je tak samo jak inne produkty, zar贸wno pod wzgl臋dem jako艣ci, ceny, jak i promocji. Ostatecznym celem jest generowanie wi臋kszej sprzeda偶y zamiast najlepszego dobra konsumenta.

Marketing spo艂eczno艣ciowy

Tymczasem marketing spo艂eczno艣ciowy proponuje zmian臋 zachowania, aby wygenerowa膰 d艂ugoterminowe dobro wsp贸lne. Na przyk艂ad mo偶e zach臋ca膰 ludzi do ograniczania spo偶ycia cukru lub s艂odkich napoj贸w, zwi臋kszania spo偶ycia 偶ywno艣ci ekologicznej i dodatkowo mo偶e zach臋ca膰 do zdrowego stylu 偶ycia.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Przyk艂ady marketingu spo艂eczno艣ciowego

G艂贸wnym celem marketingu spo艂ecznego jest wp艂ywanie na nasze zachowanie i zmienianie go tak, aby by艂o ono korzystne, zar贸wno pod wzgl臋dem spo艂ecznym, jak i 艣rodowiskowym. Marketing spo艂eczno艣ciowy promuje d艂ugoterminowe wsp贸lne korzy艣ci dla spo艂ecze艅stwa.

Zaraz om贸wimy kilka przyk艂ad贸w kt贸re dotycz膮 marketingu spo艂eczno艣ciowego. R贸偶ni膮 si臋 one w zale偶no艣ci od docelowych aspekt贸w spo艂ecznych, zwi膮zanych ze 艣rodowiskiem, 艣wiadomo艣ci膮 spo艂eczn膮 lub zdrowiem cia艂a.

Te wpisy mog膮 tak偶e Ciebie zainteresowa膰:

Kto u偶ywa marketing spo艂eczno艣ciowy

Kampanie zwykle pochodz膮 z inicjatywy od instytucji non-profit, takich jak:

  • Rz膮d
  • Fundacje charytatywne
  • Organizacja pozarz膮dowa
  • Instytucje

Koncepcj臋 t臋 przyj臋艂y r贸wnie偶 sp贸艂ki handlowe, cho膰 jest ona bardziej ograniczona. Zwykle skupiaj膮 si臋 bardziej na aspekcie funkcjonalnym. Na przyk艂ad zapewniaj膮 spo艂ecze艅stwo, 偶e ich produkty i dzia艂ania produkcyjne s膮 przyjazne dla 艣rodowiska. Dobrym przyk艂adem s膮 firmy kt贸re produkuj膮 samochody hybrydowe i elektryczne.

W og贸lnym zarysie biznes rozwija trzy cele strategiczne: zysk, ludzie i dba o planet臋. Cel ten pokazuje, jak wa偶ne jest zr贸wnowa偶enie zysku z odpowiedzialno艣ci膮 spo艂eczn膮 i 艣rodowiskow膮.

Efekty marketingu spo艂eczno艣ciowego

Marketing spo艂eczno艣ciowy wykorzystuje komercyjne strategie marketingowe w celu osi膮gni臋cia okre艣lonych zmian spo艂ecznych.

Ten d艂ugotrwa艂y efekt jak ju偶 wiesz kontrastuje z marketingiem komercyjnym. Ten ostatni mo偶e zaj膮膰 biznesowi zaledwie kilka dni, aby przyci膮gn膮膰 konsument贸w i zach臋ci膰 ich do zakupu. Konsumenci cz臋sto ustawiaj膮 si臋 w kolejce po najnowsz膮 edycj臋 promowanego produktu.

Zalety marketingu spo艂eczno艣ciowego

Marketing spo艂eczno艣ciowy zapewnia przewag臋 konkurencyjn膮 firmom. Konsumenci wol膮 kupowa膰 produkty od firm, kt贸re s膮 etyczne i odpowiedzialne spo艂ecznie. Oczekuje si臋, 偶e takie trendy b臋d膮 zyskiwa膰 na popularno艣ci wraz ze wzrostem kampanii i obaw zwi膮zanych z kwestiami spo艂ecznymi i 艣rodowiskowymi.

Jest to podobne do strategii r贸偶nicowania. Firma wykorzystuje unikaln膮 cech臋 lub jako艣膰 produktu jako wyj膮tkowy punkt sprzeda偶y.

Marketing spo艂eczno艣ciowy teoria

Teoria marketingu spo艂ecznego to teoria komunikacji masowej, kt贸ra promuje warto艣ciowe spo艂ecznie informacje i spo艂ecznie akceptowane zachowania. Stara si臋 integrowa膰 idee marketingowe, zasady, narz臋dzia, techniki i koncepcje korzystne dla og贸艂u, aby promowa膰 komunikacj臋 i przynosi膰 korzy艣ci spo艂ecze艅stwu.

Teoria ta pojawi艂a si臋 w latach 70., kiedy zacz臋to coraz cz臋艣ciej stosowa膰 techniki marketingowe w celu sprzeda偶y pomys艂贸w, postaw i zachowa艅, a nie produkt贸w, i obejmuje koncepcj臋 鈥濫dutainment鈥 (Edukacja i rozrywka). Teoria ta zosta艂a zaproponowana przez Philipa Kotlera i Geralda Zaltmana, kt贸ra jest obecnie wykorzystywana przez organizacje spo艂eczne. Marketing spo艂eczno艣ciowy to nie marketing w mediach spo艂eczno艣ciowych.

Koncepcje w teorii marketingu spo艂ecznego

Teoria marketingu spo艂ecznego to ramy pomocne w planowaniu, projektowaniu, wdra偶aniu i ocenie kampanii spo艂ecznych, kt贸rych g艂贸wnym celem jest udost臋pnianie informacji.

Marketing spo艂eczny stara si臋 zrozumie膰 czynniki spo艂eczne i psychologiczne, kt贸re stawiaj膮 op贸r zmianom w spo艂ecze艅stwie. Zwi臋ksza akceptacj臋, reakcj臋 i praktyk臋 ka偶dego pomys艂u spo艂ecznego dla grupy docelowej. Techniki marketingu, takie jak segmentacja rynku, teoria wymiany i badania konsumenckie, s膮 szeroko stosowane. Interwencja spo艂eczna jest g艂贸wnym celem marketingu spo艂ecznego.

Istniej膮 dwa rodzaje marketingu spo艂ecznego: operacyjny marketing spo艂eczny i strategiczny marketing spo艂eczny. Operacyjny marketing spo艂eczny s艂u偶y do zmiany zachowa艅, podczas gdy strategiczny marketing spo艂eczny s艂u偶y do tworzenia nowych polityk i strategii rozwoju.

Komponenty marketingu spo艂ecznego

Istniej膮 4 g艂贸wne elementy marketingu spo艂ecznego, kt贸re s膮 r贸wnie偶 u偶ywane jako techniki znane jako 4 P marketingu spo艂ecznego. S膮 to:

Produkt

Grupa docelowa jest zach臋cana do kupowania lub u偶ywania spo艂ecznie potrzebnych produkt贸w. Celem marketingu spo艂ecznego s膮 zr贸wnowa偶one produkty, kt贸re przynosz膮 korzy艣ci spo艂ecze艅stwu. Produkt musi mie膰 swoje miejsce w spo艂ecze艅stwie. Produkt mo偶e by膰 namacalny, jak rzeczy fizyczne, lub niematerialny, jak us艂ugi i praktyki.

Cena

Cena w marketingu spo艂eczno艣ciowym mo偶e by膰 pieni臋偶na lub niepieni臋偶na. Cena pieni臋偶na to cena zakupu produktu, kt贸ry mo偶e pom贸c. Cena niepieni臋偶na to koszty psychologiczne i spo艂eczne, takie jak zmiana nawyku, czasu lub wysi艂ku.

Miejsce

To miejsce, w kt贸rym mo偶na znale藕膰 populacj臋 docelow膮. To tam marketing spo艂eczno艣ciowy b臋dzie najbardziej produktywny. Jest to miejsce dystrybucji produktu, w kt贸rym nast膮pi膮 wprowadzone zmiany lub miejsce, w kt贸rym produkt jest dost臋pny. Kampania ko艅czy si臋 sukcesem, je艣li miejsce jest 艂atwo dost臋pne.

Promocja

Marketing spo艂eczno艣ciowy ma na celu promocj臋 produktu lub nawyku. Jest to spos贸b przekazywania informacji. Istnieje wiele narz臋dzi i technik stosowanych do tego, aby promocja by艂a skuteczna, w tym reklamy, korzystanie z wykres贸w, film贸w reklamowych itp. Doda膰 do tego mo偶emy z public relations, rzecznictwo w mediach, rozrywk臋 itp. Potrzeba kreatywno艣ci, aby promowa膰 w lepszy spos贸b.

Pozycjonowanie produktu nie jest czasami traktowane jako element marketingu spo艂ecznego, ale jest u偶ywane jako technika. To obraz wszystkiego, co tworzy kampania. Jest to spo艂eczno-psychologiczny aspekt produktu, kt贸ry jest promowany wraz z potrzebami konsument贸w i dowodami empirycznymi.

Publiczno艣膰 to grupa docelowa, a tak偶e inni interesariusze. Partnerstwo mi臋dzy r贸偶nymi podobnymi agencjami lub spo艂eczno艣ci膮 pomaga r贸wnie偶 w marketingu spo艂eczno艣ciowym. Zmiana nie ma miejsca, chyba 偶e nast膮pi膮 zmiany zasad i inne zmiany na poziomach administracyjnych. Kolejnym elementem s膮 艣rodki potrzebne do przeprowadzenia ca艂ego procesu marketingu spo艂ecznego.

G艂贸wne cechy teorii marketingu spo艂ecznego

Analiza i segmentacja grupy docelowej

Okre艣lona grupa populacji, kt贸ra najbardziej potrzebuje okre艣lonego produktu lub 艣wiadomo艣ci, musi zosta膰 najpierw przeanalizowana, aby nast膮pi艂a zmiana spo艂eczna. Publiczno艣膰 jest analizowana zar贸wno w fazie przedprodukcyjnej, jak i produkcyjnej. Podobnie grupa ma r贸wnie偶 r贸偶ne podgrupy, kt贸re r贸wnie偶 nale偶y przeanalizowa膰, dziel膮c je, co jest znane jako segmentacja odbiorc贸w. Nale偶y wykorzysta膰 istniej膮ce agencje spo艂eczne. Pierwszym krokiem do marketingu spo艂eczno艣ciowego jest identyfikacja populacji docelowej.

Tworzy 艣wiadomo艣膰

Chocia偶 marketing spo艂eczny czasami nie jest skuteczny w zmianie wzorc贸w zachowa艅 ludzi, przynajmniej zapewnia 艣wiadomo艣膰. Ludzie poznaj膮 alternatywy, kt贸re mog膮 przyj膮膰, aby odnie艣膰 korzy艣ci w przysz艂o艣ci. Kiedy r贸偶ne kana艂y s膮 wykorzystywane do tworzenia 艣wiadomo艣ci, ludzie dowiaduj膮 si臋 o nowych rzeczach. 艢wiadomo艣膰 to pierwszy krok do zmiany.

Zwi臋ksz zainteresowanie dzi臋ki Edutainment

Przekaz w marketingu spo艂eczno艣ciowym musi by膰 kreatywny i ciekawy. W ten spos贸b wiadomo艣膰 nie zostaje 艂atwo zapomniana. Przekaz jest wielokrotnie wzmacniany i odbierany jako wiarygodny przez grup臋 docelow膮. Edukacja i rozrywka musz膮 dzia艂a膰 razem. Ludzie zwracaj膮 uwag臋 i jednocze艣nie otrzymuj膮 informacje.

Informacje powinny by膰 na tyle ciekawe i niezapomniane, aby ludzie nie traktowali marketingu spo艂ecznego jako procesu uczenia si臋, ale jako rozrywk臋. Gdy tego rodzaju informacje dotr膮 do zamierzonej grupy docelowej, po偶膮dany efekt osi膮gnie si臋, gdy przekaz zakorzeni si臋 w g艂owach odbiorc贸w.

Krytyka teorii marketingu spo艂ecznego

  • Marketing komercyjny odbywa si臋 czasami pod postaci膮 marketingu spo艂ecznego.
  • Bycie kreatywnym mo偶e czasami powodowa膰 problemy, poniewa偶 odbiorcy sami musz膮 zinterpretowa膰 przekaz, a przekaz nie jest zbyt asertywny.
  • Czasami teoria marketingu spo艂ecznego nie jest uwa偶ana za w艂a艣ciw膮 teori臋 komunikacji masowej.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Ile kosztuje obs艂uga social media?

Cena obs艂ugi social media zale偶y od wielu czynnik贸w, w tym od tego, jak d艂ugo b臋dzie trwa艂a i jakie czynno艣ci b臋d膮 wykonywane. Koszty mog膮 si臋 waha膰 od kilkudziesi臋ciu z艂otych za godzin臋 do kilku tysi臋cy z艂otych miesi臋cznie. W du偶ej mierze wszystko zale偶y od tego, jaki zakres us艂ug zostanie Ci zaproponowany.

Ile zarabia specjalista od social media?

Cena us艂ug specjalisty od social media mo偶e si臋 znacznie r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od jego do艣wiadczenia i lokalizacji. Zazwyczaj zak艂ada si臋, 偶e specjali艣ci od social media zarabiaj膮 od 3000 z艂 do 7000 z艂 za miesi膮c.

Co zalicza si臋 do medi贸w spo艂eczno艣ciowych?

Do medi贸w spo艂eczno艣ciowych zaliczaj膮 si臋: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok YouTube, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Reddit, Pinterest i WhatsApp i inne.

Co to jest marketing spo艂eczno艣ciowy?

Marketing spo艂eczno艣ciowy to dzia艂ania, takie jak tworzenie tre艣ci, kt贸re maj膮 na celu wywo艂ywanie okre艣lonych reakcji w spo艂eczno艣ci w Internecie, w celu zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci marki. Jest to aktywna forma marketingu, kt贸ra wychodzi naprzeciw konsumentom i skupia si臋 na udzielaniu odpowiedzi na ich potrzeby. Dzi臋ki marketingowi spo艂eczno艣ciowemu mo偶na anga偶owa膰 potencjalnych klient贸w i zapoznawa膰 ich z produktem lub us艂uga, tworz膮c tym samym silniejsz膮 wi臋藕 mi臋dzy mark膮 a konsumentem.

Czy You Tube to social media?

Tak, YouTube jest uwa偶any za platform臋 medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Posiada wiele funkcji, kt贸re pozwalaj膮 u偶ytkownikom tworzy膰 i wchodzi膰 w interakcje z tre艣ciami, takimi jak komentarze, polubienia, udost臋pnianie i tworzenie kont.

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 5 / 5. Liczba g艂os贸w: 555

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!