Co to jest human centered design? (przyk艂ady, definicja)

human centered design

Wst臋p

W dzisiejszym dynamicznym 艣wiecie projektowanie sta艂o si臋 kluczowym elementem sukcesu ka偶dej inicjatywy, produktu lub us艂ugi. W艣r贸d r贸偶norodnych podej艣膰 do tworzenia nowych rozwi膮za艅 wyr贸偶nia si臋 podej艣cie zwanego „human centered design” (HCD), czyli projektowanie skupione na cz艂owieku. W tym artykule zg艂臋bimy wszystkie aspekty zwi膮zane z tym podej艣ciem innowacyjnym, zrozumiej膮c, dlaczego jest ono tak istotne dla sukcesu wsp贸艂czesnych projekt贸w.

Co to jest human centered design

Human centered design to podej艣cie projektowe, kt贸re stawia u偶ytkownik贸w i ich potrzeby w centrum procesu tworzenia. W miejscu, gdzie wiele projekt贸w skupia si臋 na technologii czy wydajno艣ci, HCD skupia si臋 na zrozumieniu perspektywy u偶ytkownik贸w, ich cel贸w oraz ogranicze艅. To podej艣cie zak艂ada, 偶e tylko poprzez empatyczn膮 analiz臋 i g艂臋bokie zrozumienie u偶ytkownik贸w mo偶na stworzy膰 produkty i us艂ugi, kt贸re naprawd臋 przynosz膮 warto艣膰.

diagram marketingowy jak budowa膰 艣wiadomo艣膰 za pomoc膮 reklam social media, Google Ads i SEO


REKLAMA

agencja seo social media reklama google ads facebook marketing
Sprawd藕 nasz膮 ofert臋

KONIEC REKLAMY

Definicja human centered design

Definicja human centered design jest niezwykle zrozumia艂a: to proces projektowania, kt贸ry koncentruje si臋 na potrzebach, oczekiwaniach i zachowaniach u偶ytkownik贸w. Oznacza to, 偶e na ka偶dym etapie projektowania, od koncepcji po wdro偶enie, tw贸rcy musz膮 bacznie analizowa膰 jak ich rozwi膮zanie b臋dzie wp艂ywa膰 na do艣wiadczenie i 偶ycie u偶ytkownik贸w.

馃POBIERZ SW脫J DARMOWY RAPORT TERAZ ZANIM PRZECZYTA GO KONKURENCJA

Ten DARMOWY raport ujawnia sekrety kt贸re spowoduj膮 znaczny wzrost Twoich zarobk贸w i sprzeda偶y.馃捀馃捀馃捀

馃攼 Twoje dane s膮 bezpieczne.馃攼 (sekrety prosto ze 藕r贸d艂a, tylko konkrety-zero spamu).

darmowy newsletter marketingowy i SEO SEM Reklamy PPC

Rodzaje human centered design

Istnieje kilka r贸偶nych podej艣膰 do human centered design, w zale偶no艣ci od kontekstu i celu projektu. Mo偶e to obejmowa膰 projektowanie produkt贸w, interfejs贸w u偶ytkownika, us艂ug czy proces贸w biznesowych. W ka偶dym przypadku celem jest jednak zawsze to samo – zapewnienie, 偶e to u偶ytkownicy s膮 g艂贸wnym czynnikiem kszta艂tuj膮cym projekt.

Przyk艂ady human centered design

Przyk艂ady zastosowania HCD mo偶na znale藕膰 w wielu dziedzinach. Chocia偶by projektowanie aplikacji mobilnych, gdzie zrozumienie nawyk贸w i potrzeb u偶ytkownik贸w mo偶e znacz膮co poprawi膰 interakcje i zwi臋kszy膰 przydatno艣膰. Innym przyk艂adem jest projektowanie produkt贸w medycznych, gdzie bezpo艣rednie uwzgl臋dnienie opinii i do艣wiadcze艅 pacjent贸w mo偶e przyczyni膰 si臋 do lepszej skuteczno艣ci i akceptacji.

Wady i zalety human centered design

Wady HCD s膮 zwykle zwi膮zane z wyd艂u偶eniem czasu trwania procesu projektowego oraz zwi臋kszeniem koszt贸w zwi膮zanych z badaniami i analizami u偶ytkownik贸w. Jednak zalety przewy偶szaj膮 te wyzwania. HCD prowadzi do lepszej jako艣ci produkt贸w, wi臋kszej satysfakcji u偶ytkownik贸w, wi臋kszej innowacyjno艣ci, a tak偶e zmniejsza ryzyko niepowodzenia na rynku.

Jak zrobi膰 human centered design

Przeprowadzenie efektywnego HCD wymaga przestrzegania kilku krok贸w.

 1. Zrozumienie u偶ytkownik贸w: Rozpocznij od badania i analizy potrzeb oraz oczekiwa艅 swoich u偶ytkownik贸w.
 2. Generowanie pomys艂贸w: Tw贸rz r贸偶norodne koncepcje rozwi膮za艅, kt贸re odpowiadaj膮 na zidentyfikowane potrzeby.
 3. Prototypowanie: Tw贸rz prototypy, kt贸re pozwalaj膮 u偶ytkownikom zobaczy膰 i odczu膰, jak b臋dzie dzia艂a膰 produkt.
 4. Testowanie: Przetestuj prototypy na u偶ytkownikach i zbieraj ich opinie oraz sugestie.
 5. Iteracja: Na podstawie feedbacku u偶ytkownik贸w, wprowad藕 ulepszenia i powt贸rz testy.

Co powinien zawiera膰 human centered design

Efektywny HCD powinien zawiera膰:

 • Badania u偶ytkownik贸w: G艂臋bokie badania, kt贸re pozwalaj膮 zrozumie膰 ich potrzeby, cele, nawyki i bariery.
 • Persona: Wykreowanie fikcyjnych postaci reprezentuj膮cych r贸偶ne grupy u偶ytkownik贸w.
 • Mapy do艣wiadcze艅: Graficzne reprezentacje, kt贸re pokazuj膮, jak u偶ytkownicy b臋d膮 interakcjonowa膰 z produktem/us艂ug膮 na przestrzeni czasu.
 • Prototypy: Wizualne lub interaktywne modele, kt贸re prezentuj膮 funkcje i interakcje produktu.
 • Testy u偶ytkownik贸w: Proces zbierania opinii od rzeczywistych u偶ytkownik贸w w celu dalszych ulepsze艅.

Jak dzia艂a human centered design

HCD dzia艂a poprzez ci膮g艂e zap臋tlenie analizy i dzia艂ania. Na podstawie bada艅 u偶ytkownik贸w tworzone s膮 rozwi膮zania, kt贸re s膮 nast臋pnie testowane i poprawiane na podstawie realnych reakcji i opinii. To iteracyjny proces, kt贸ry gwarantuje, 偶e produkt lub us艂uga stale ewoluuje w kierunku lepszej zgodno艣ci z potrzebami u偶ytkownik贸w.

Narz臋dzia human centered design

W procesie HCD wykorzystywane s膮 r贸偶norodne narz臋dzia. Obejmuje to techniki badawcze takie jak wywiady, obserwacje, ankiety czy analiza konkurencji. W fazie prototypowania wykorzystuje si臋 narz臋dzia do tworzenia interaktywnych modeli i wizualizacji, takie jak narz臋dzia do projektowania interfejs贸w, prototypowanie strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

Techniki human centered design

Niekt贸re z popularnych technik HCD to:

 • Empathy Mapping: Technika pozwalaj膮ca zrozumie膰 i empatycznie odwzorowa膰 do艣wiadczenia i potrzeby u偶ytkownik贸w.
 • Design Thinking: Proces tw贸rczy, kt贸ry skupia si臋 na rozwi膮zywaniu problem贸w z perspektywy u偶ytkownika.
 • Persona Creation: Tworzenie fikcyjnych postaci, kt贸re reprezentuj膮 r贸偶ne grupy u偶ytkownik贸w.
 • User Journey Mapping: Tworzenie map, kt贸re prezentuj膮 ca艂膮 艣cie偶k臋 u偶ytkownika od pocz膮tku do ko艅ca interakcji z produktem lub us艂ug膮.

Projektowanie zorientowane na cz艂owieka

Projektowanie zorientowane na cz艂owieka, znane r贸wnie偶 jako projektowanie oparte na ludziach (ang. Human-Oriented Design lub Human-Centric Design), to g艂臋boko zakorzenione podej艣cie, kt贸re k艂adzie nacisk na cz艂owieka jako centralny punkt procesu projektowego. To podej艣cie opiera si臋 na przekonaniu, 偶e tworz膮c produkty, us艂ugi czy rozwi膮zania, kt贸re s膮 zgodne z potrzebami, umiej臋tno艣ciami i ograniczeniami u偶ytkownik贸w, osi膮ga si臋 lepsz膮 u偶yteczno艣膰, satysfakcj臋 i warto艣膰 ko艅cow膮. Projektowanie zorientowane na cz艂owieka to odpowied藕 na wyzwania wsp贸艂czesnej rzeczywisto艣ci, w kt贸rej interakcje cz艂owieka z technologi膮 i otaczaj膮cym go 艣rodowiskiem staj膮 si臋 coraz bardziej z艂o偶one.

Zasady projektowania zorientowanego na cz艂owieka

 1. Empatia: Kluczow膮 zasad膮 jest rozwini臋cie g艂臋bokiego zrozumienia dla potrzeb, pragnie艅 i wyzwa艅 u偶ytkownik贸w. Dzi臋ki empatii projektanci mog膮 wnikn膮膰 w rzeczywiste konteksty u偶ytkowania i tworzy膰 rozwi膮zania, kt贸re s膮 naprawd臋 warto艣ciowe.
 2. Iteracja: Projektowanie zorientowane na cz艂owieka opiera si臋 na ci膮g艂ym cyklu iteracji. Prototypy, testy u偶ytkownik贸w i zbieranie opinii pozwalaj膮 na stopniowe doskonalenie produktu lub us艂ugi.
 3. Wielodyscyplinarno艣膰: Podej艣cie to 艂膮czy w sobie wiedz臋 z r贸偶nych dziedzin, takich jak psychologia, antropologia, in偶ynieria czy design. Ta wieloaspektowo艣膰 pomaga w tworzeniu rozwi膮za艅 kompleksowych i dobrze dopasowanych do r贸偶norodnych oczekiwa艅.
 4. Kreatywno艣膰: Projektowanie zorientowane na cz艂owieka zach臋ca do kreatywnego my艣lenia i poszukiwania innowacyjnych rozwi膮za艅, kt贸re nie tylko spe艂niaj膮 potrzeby u偶ytkownik贸w, ale r贸wnie偶 wyr贸偶niaj膮 si臋 na rynku.
 5. Prototypowanie: Tworzenie prototyp贸w umo偶liwia wczesne testowanie i walidacj臋 pomys艂贸w. Pozwala to unikn膮膰 kosztownych b艂臋d贸w na p贸藕niejszych etapach projektu.

Projektowanie zorientowane na u偶ytkownika

Projektowanie zorientowane na u偶ytkownika to g艂臋boko zakorzenione podej艣cie, kt贸re k艂adzie nacisk na potrzeby, preferencje i oczekiwania u偶ytkownik贸w podczas procesu projektowania. W centrum tego podej艣cia le偶y przekonanie, 偶e najlepsze rozwi膮zania pochodz膮 z bezpo艣redniego zrozumienia, jak ludzie b臋d膮 korzysta膰 z produkt贸w lub us艂ug.

Kluczowe etapy projektowania zorientowanego na u偶ytkownika

 1. Badania u偶ytkownik贸w: Ten etap polega na aktywnym badaniu i zrozumieniu potrzeb oraz kontekstu, w kt贸rym u偶ytkownicy b臋d膮 korzysta膰 z produktu. To mo偶e obejmowa膰 wywiady, obserwacje i analiz臋 konkurencyjnych rozwi膮za艅.
 2. Tworzenie person: Projektowanie zorientowane na u偶ytkownika wykorzystuje tworzenie person, czyli fikcyjnych postaci reprezentuj膮cych r贸偶ne grupy u偶ytkownik贸w. To pomaga projektantom lepiej zrozumie膰 i dostosowa膰 rozwi膮zania do r贸偶nych potrzeb.
 3. Prototypowanie: Tworzenie wczesnych prototyp贸w umo偶liwia u偶ytkownikom interakcj臋 z produktami w wczesnych fazach projektu. To pozwala na wcze艣niejsze wykrycie problem贸w i ulepsze艅.
 4. Testowanie u偶ytkownik贸w: Przeprowadzanie test贸w z udzia艂em rzeczywistych u偶ytkownik贸w pozwala na uzyskanie konkretnego feedbacku. To kluczowy krok w dostosowywaniu projektu do rzeczywistych potrzeb.
 5. Iteracja: Bazuj膮c na wynikach test贸w, projekt jest stopniowo udoskonalany, tworz膮c wersje coraz bli偶sze oczekiwaniom u偶ytkownik贸w.

Podsumowanie

Projektowanie zorientowane na cz艂owieka oraz projektowanie zorientowane na u偶ytkownika to dwa pokrewne podej艣cia, kt贸re zdaj膮 si臋 by膰 odpowiedzi膮 na wsp贸艂czesne wyzwania projektowe. K艂ad膮 one nacisk na empati臋, iteracj臋, multidyscyplinarno艣膰 oraz tw贸rcze podej艣cie do tworzenia rozwi膮za艅, kt贸re rzeczywi艣cie przynosz膮 warto艣膰 u偶ytkownikom. Oba te podej艣cia stawiaj膮 cz艂owieka w centrum projektu, przyczyniaj膮c si臋 do powstawania produkt贸w i us艂ug, kt贸re s膮 bardziej u偶yteczne, satysfakcjonuj膮ce i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi.

Zako艅czenie i podsumowanie

Human centered design to nie tylko podej艣cie projektowe, ale wr臋cz filozofia tworzenia. W 艣wiecie, w kt贸rym u偶ytkownicy maj膮 coraz wi臋ksze oczekiwania, HCD staje si臋 kluczowym elementem konkurencyjno艣ci i innowacyjno艣ci. To podej艣cie, kt贸re przynosi korzy艣ci zar贸wno tw贸rcom, jak i u偶ytkownikom, prowadz膮c do tworzenia produkt贸w i us艂ug, kt贸re naprawd臋 przemawiaj膮 do potrzeb i marze艅 ludzi.

Z nami ka偶da firma mo偶e si臋 rozwija膰. Tworzymy firmy i rozwijamy istniej膮ce w internecie, a nasz marketing=WYNIKI. Z reszt膮 zobacz co mo偶emy osi膮gn膮膰 w kilka miesi臋cy:

Czy warto inwestowa膰 w seo: dlaczego pozycjonowanie si臋 op艂aca

Zacznij wsp贸艂prac臋 z partnerem godnym zaufania!

Marketing w internecie, reklama i rozwijanie firm to nasza pasja i chleb powszedni. Na bie偶膮co jeste艣my zawsze z najnowszymi trendami, po to aby dawa膰 Tobie to co najlepiej dzia艂a. Konkretny wynik, bez przepalania bud偶etu. Dla ka偶dego zadania posiadamy wyszkolonych specjalist贸w, kt贸rzy dowioz膮 obiecane wyniki.

Skontaktuj si臋 z nami:

pozycjonowanie seo reklama google ads facebook marketing internetowy
Nasza oferta: pozycjonowanie, seo, reklama google ads, facebook, szeroko poj臋ty marketing internetowy

Jak bardzo spodoba艂a Ci si臋 ta strona?

Kliknij na gwiazdki aby oceni膰! (dobre opinie sprawiaj膮, 偶e piszemy wi臋cej)

艢rednia ocena 0 / 5. Liczba g艂os贸w: 0

Jeszcze nie ma g艂os贸w. B膮d藕 pierwsz膮 osob膮.

Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
Rafa艂 Szrajnert- uniqueSEO team
UniqueSEO to najlepsza agencja marketingowa w Polsce. Tworzymy i kreujemy udane kampanie SEM, pozycjonowanie, SEO i ca艂膮 strategi臋 ecommerce. Nie czekaj, do艂膮cz do nas!